Dotacja na domowe elektrownie wiatrowe. Nabór wniosków już w 2024r.

Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe

Dotacja na domowe elektrownie wiatrowe to nowość w 2024 roku. Wdrażanie przydomowych elektrowni wiatrowych staje się coraz bardziej popularne, dzięki programom wsparcia, takim jak “Moja elektrownia wiatrowa”. Ten program oferuje znaczące dofinansowanie dla osób fizycznych, które chcą zainstalować małe turbiny wiatrowe. Oto co musisz wiedzieć, aby rozpocząć swoją przygodę z odnawialnymi źródłami energii.

Spis Treści:

 1. Kto może skorzystać z programu?
 2. Kiedy i gdzie można składać wnioski?
 3. Ile kosztuje mała przydomowa turbina wiatrowa?
 4. Korzyści z posiadania przydomowej elektrowni wiatrowej
 5. Wymagania techniczne i prawne dotyczące instalacji
 6. Oczekiwane rezultaty i wpływ na środowisko


Kto może skorzystać z programu “Moja elektrownia wiatrowa”?

Program “Moja elektrownia wiatrowa” jest zaprojektowany z myślą o wsparciu osób fizycznych zainteresowanych produkcją energii z odnawialnych źródeł. Jego głównym celem jest promowanie zielonej energii poprzez dofinansowanie instalacji małych turbin wiatrowych na terenach prywatnych. Oto bardziej szczegółowe informacje na temat kwalifikacji do programu:

 • Właściciele domów jednorodzinnych: Program jest otwarty dla osób, które są właścicielami budynków mieszkalnych. To oznacza, że aby skorzystać z dofinansowania, należy posiadać nieruchomość z odpowiednim terenem, który umożliwi montaż turbiny wiatrowej.
 • Kryteria lokalizacyjne: Chociaż program jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców, istnieją pewne ograniczenia dotyczące lokalizacji instalacji. Turbiny muszą być zainstalowane na terenie przylegającym do domu. Ich umiejscowienie powinno być zgodne z przepisami prawa lokalnego oraz wymogami technicznymi programu.
 • Wsparcie finansowe: Program oferuje znaczące wsparcie finansowe, ale wymaga również od beneficjentów wkładu własnego. Dofinansowanie ma na celu pokrycie części kosztów zakupu i instalacji turbin wiatrowych, zachęcając tym samym do inwestycji w zieloną energię.

Według zapewnień NFOŚiGW budżet programu “Moja elektrownia wiatrowa” sięgnie 400 mln zł. Środki te zostaną pokryte z funduszy unijnych w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Intensywność dofinansowania przedstawia się następująco:

 • dotacja na domowe elektrownie wiatrowe do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 30 tys. zł na jedną instalację wiatrową. Dodatkowo koszt takiej inwestycji nie może przekroczyć 5 tys. zł za 1 kW mocy. 
 • dotacja na domowe elektrownie wiatrowe do 50% kosztów kwalifikowanych na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh. W tym wypadku dofinansowanie nie może przekroczyć 17 tys. zł lub 6 tys. zł za 1 kWh pojemności magazynu.

Korzystając z programu “Moja elektrownia wiatrowa”, właściciele domów mają szansę na znaczące obniżenie rachunków za energię. Poprawę swojego śladu węglowego oraz przyczynienie się do walki ze zmianami klimatycznymi. Program ten jest krokiem w kierunku zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w domowych źródłach zasilania. Wspierając jednocześnie cele ekologiczne i energetyczne kraju.

Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe. Kiedy i gdzie można składać wnioski?

Proces aplikacyjny do programu “Moja elektrownia wiatrowa” jest kluczowym elementem dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na instalację przydomowej elektrowni wiatrowej. Oto co warto wiedzieć o składaniu wniosków:

 • Terminy naboru: Dokładne terminy naboru wniosków dotacji na domowe elektrownie wiatrowe. Mogą różnić się w zależności od aktualnych założeń programu i dostępności środków finansowych. Zazwyczaj Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłasza nabory z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiając potencjalnym wnioskodawcom przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
 • Platforma aplikacyjna: Wnioski często można składać elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy online. Ułatwia to proces aplikacyjny i przyspiesza procedurę oceny wniosków. Informacje o platformie aplikacyjnej oraz szczegółowe instrukcje dotyczące procesu składania wniosków są zwykle dostępne na stronie internetowej NFOŚiGW.
 • Lokalne oddziały NFOŚiGW: W niektórych przypadkach możliwe jest również składanie wniosków bezpośrednio w lokalnych oddziałach NFOŚiGW. To opcja dla osób, które preferują bezpośredni kontakt lub potrzebują dodatkowej pomocy w wypełnieniu dokumentacji.
 • Wymagana dokumentacja: Proces aplikacyjny wymaga zgromadzenia i przygotowania szeregu dokumentów, takich jak projekt techniczny instalacji, potwierdzenie prawa własności do nieruchomości, wstępne kosztorysy oraz, w niektórych przypadkach, pozwolenia na budowę. Dokładna lista wymaganych dokumentów jest zawsze określona w regulaminie programu.
 • Konsultacje i wsparcie: NFOŚiGW często oferuje wsparcie i konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców, pomagając w przygotowaniu kompletnego i poprawnego wniosku. Możliwe są również szkolenia lub warsztaty, które przybliżają zasady programu i szczegóły dotyczące procesu aplikacyjnego.

Zachęca się potencjalnych wnioskodawców do regularnego śledzenia komunikatów NFOŚiGW oraz sprawdzania aktualnych informacji na stronie internetowej Funduszu. Dzięki temu można nie tylko zapoznać się z najnowszymi terminami i wymaganiami, ale także uzyskać dostęp do wszelkich narzędzi i zasobów ułatwiających skuteczne aplikowanie o dofinansowanie.

Ile kosztuje mała przydomowa turbina wiatrowa?

Koszt zakupu i instalacji małej przydomowej turbiny wiatrowej może znacznie się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak moc produkcyjna, producent, lokalizacja, a także specyficzne wymagania techniczne i prawne związane z instalacją. Oto kilka kluczowych aspektów wpływających na koszty:

 • Moc turbin: Małe turbiny wiatrowe mają moc od kilku do kilkudziesięciu kilowatów. Im większa moc, tym wyższy jest koszt zarówno zakupu, jak i instalacji. Turbiny o mocy 5-10 kW są popularnym wyborem dla domów jednorodzinnych, oferując dobry kompromis między kosztem a wydajnością.
 • Zakres cen: Dla małych turbin wiatrowych, ceny mogą się zaczynać od kilku tysięcy złotych (np. dla modeli o mocy 1-2 kW) i rosnąć do kilkudziesięciu tysięcy złotych dla modeli o większej mocy (np. 10 kW). Koszty te zazwyczaj obejmują samą turbinę wiatrową bez uwzględnienia dodatkowych kosztów instalacji i niezbędnej infrastruktury.
 • Dodatkowe koszty: Do podstawowego kosztu turbiny należy doliczyć koszty związane z przygotowaniem terenu, montażem, podłączeniem do systemu energetycznego domu oraz ewentualnymi pozwoleń na budowę. Mogą również wystąpić koszty związane z koniecznością wzmocnienia istniejącej infrastruktury elektrycznej lub instalacją dodatkowych urządzeń, takich jak inwertery czy systemy magazynowania energii.
 • Dofinansowania i ulgi: Warto sprawdzić dostępne programy dofinansowań rządowych lub lokalnych, które mogą znacznie obniżyć netto koszt inwestycji w turbinę wiatrową. Programy takie jak “Moja elektrownia wiatrowa” oferują częściowe refundacje kosztów zakupu i instalacji, co czyni projekt bardziej ekonomicznie atrakcyjnym.

Podsumowując, ostateczny koszt instalacji małej przydomowej turbiny wiatrowej jest zmienny i zależy od wielu indywidualnych czynników. Potencjalni inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować swoje potrzeby, możliwości lokalizacyjne oraz dostępne opcje finansowania, aby dokładnie oszacować koszty i korzyści związane z realizacją takiego projektu.

Korzyści z posiadania przydomowej elektrowni wiatrowej

Instalacja przydomowej elektrowni wiatrowej przynosi szereg korzyści, które wykraczają poza bezpośrednie oszczędności na rachunkach za energię. Oto niektóre z kluczowych zalet:

Ekologiczne Korzyści

 • Zmniejszenie śladu węglowego: Przez wykorzystanie energii wiatrowej, która jest odnawialnym źródłem energii, przyczyniasz się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jest to krok w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego stylu życia.
 • Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju: Inwestując w technologie przyjazne dla środowiska, wspierasz rozwój rynku odnawialnych źródeł energii, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i przyszłe pokolenia.

Ekonomiczne Korzyści

 • Oszczędności na rachunkach za energię: Produkcja własnej energii elektrycznej może znacząco zmniejszyć Twoje miesięczne rachunki za energię, szczególnie w długiej perspektywie.
 • Zwiększenie wartości nieruchomości: Domy wyposażone w systemy OZE, takie jak turbiny wiatrowe, często są wyceniane wyżej na rynku nieruchomości. Jest to atrakcyjna cecha dla potencjalnych kupujących zainteresowanych ekologicznym stylem życia.
 • Możliwość sprzedaży nadwyżek energii: W niektórych regionach możesz być uprawniony do sprzedaży niewykorzystanej energii wyprodukowanej przez Twoją turbinę wiatrową z powrotem do sieci, co generuje dodatkowe przychody.

Niezależność Energetyczna

 • Zwiększenie niezależności od dostawców zewnętrznych: Posiadanie własnej elektrowni wiatrowej zmniejsza Twoją zależność od zewnętrznych dostawców energii i wahań cen energii.
 • Bezpieczeństwo energetyczne: W przypadku awarii sieci lub innych przerw w dostawie energii, posiadanie własnego źródła może zapewnić ciągłość zasilania dla Twojego domu.

Długoterminowa Perspektywa

 • Długoterminowe korzyści finansowe: Mimo że początkowy koszt instalacji turbiny wiatrowej może być wysoki, długoterminowe oszczędności na energii oraz potencjalne przychody ze sprzedaży nadwyżek mogą przynieść znaczące korzyści finansowe w przyszłości.
 • Wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi: Przez redukcję zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych, przyczyniasz się do globalnych wysiłków na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych.

Posiadanie przydomowej elektrowni wiatrowej to nie tylko sposób na zmniejszenie rachunków za energię, ale również na przyczynienie się do ochrony środowiska i zwiększenie niezależności energetycznej. Inwestycja ta wymaga dokładnego rozważenia zarówno kosztów początkowych, jak i potencjalnych korzyści, ale jej pozytywny wpływ na środowisko i możliwe oszczędności czynią ją atrakcyjną opcją dla wielu gospodarstw domowych.

Wymagania techniczne i prawne dotyczące instalacji

Instalacja przydomowej elektrowni wiatrowej wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymagań technicznych i prawnych. Oto kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę:

Wymagania techniczne:

 • Projekt techniczny: Każda instalacja wymaga przygotowania profesjonalnego projektu technicznego, który uwzględnia specyfikę lokalizacji, moc instalacji, a także typ i model turbiny wiatrowej. Projekt powinien być wykonany zgodnie z aktualnymi normami inżynieryjnymi i bezpieczeństwa.
 • Zgodność z normami: Turbiny wiatrowe i powiązany sprzęt muszą być zgodne z odpowiednimi normami krajowymi i międzynarodowymi, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania oraz optymalną efektywność energetyczną.
 • Ocena wpływu na środowisko: W niektórych przypadkach może być wymagana ocena wpływu planowanej elektrowni wiatrowej na środowisko, szczególnie jeśli instalacja ma być zlokalizowana w pobliżu obszarów chronionych lub wrażliwych ekosystemów.

Wymagania prawne:

 • Pozwolenia i zgody: Instalacja turbiny wiatrowej może wymagać uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia instalacji w odpowiednim urzędzie. Proces ten może różnić się w zależności od lokalnych przepisów i wymagań.
 • Regulacje budowlane: Należy zapewnić zgodność z lokalnymi regulacjami budowlanymi, które mogą określać m.in. maksymalną wysokość konstrukcji, odległości od granic działek czy wymogi dotyczące bezpieczeństwa.
 • Przepisy dotyczące ochrony środowiska: W niektórych jurysdykcjach mogą obowiązywać dodatkowe przepisy dotyczące ochrony środowiska, które wpływają na możliwość instalacji elektrowni wiatrowych, zwłaszcza w obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych.

Uzgodnienia z dostawcami energii:

 • Podłączenie do sieci: Aby móc sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej, niezbędne jest uzgodnienie warunków technicznych i prawnych podłączenia instalacji do lokalnej sieci energetycznej.

Realizacja projektu przydomowej elektrowni wiatrowej wymaga dokładnego zapoznania się z obowiązującymi wymogami i zasadami. Co może wymagać konsultacji z ekspertami w dziedzinie energetyki odnawialnej, prawa budowlanego, a także ochrony środowiska. Przygotowanie kompleksowego planu, uwzględniającego wszystkie wymagania techniczne i prawne. Jest kluczowe dla pomyślnej realizacji projektu i jego zgodności z obowiązującymi przepisami.

Oczekiwane rezultaty i wpływ na środowisko

 1. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym: Poprzez rozwój przydomowych elektrowni wiatrowych. Przyczyniamy się do dywersyfikacji źródeł energii, co jest istotne dla bezpieczeństwa energetycznego i redukcji zależności od paliw kopalnych.
 2. Lokalna produkcja energii: Instalacje te umożliwiają produkcję energii blisko miejsc jej zużycia. Co zmniejsza straty w transmisji i dystrybucji energii oraz obciążenie dla centralnej infrastruktury energetycznej.

Wpływ na środowisko:

 1. Redukcja emisji gazów cieplarnianych: Przydomowe elektrownie wiatrowe produkują energię bez emisji CO2 i innych szkodliwych gazów. Przyczyniając się do walki ze zmianami klimatycznymi.
 2. Zminimalizowany wpływ na środowisko: W porównaniu do dużych farm wiatrowych. Małe elektrownie wiatrowe mają stosunkowo niewielki wpływ na krajobraz i ekosystemy. Szczególnie jeśli są odpowiednio projektowane i zlokalizowane.
 3. Promocja zrównoważonego rozwoju: Rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym małych elektrowni wiatrowych, jest zgodny z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju. Które dążą do ochrony środowiska naturalnego przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb energetycznych społeczeństwa.

Długoterminowe skutki:

 1. Wzrost świadomości ekologicznej: Inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe i inne źródła energii odnawialnej przyczyniają się do wzrostu świadomości społecznej na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
 2. Stymulacja innowacji technologicznych: Popyt na rozwiązania związane z energią odnawialną stymuluje badania i rozwój nowych technologii. Co może prowadzić do dalszych postępów w efektywności energetycznej i redukcji kosztów.

Podsumowując, przydomowe elektrownie wiatrowe mają potencjał nie tylko do zmiany sposobu. W jaki indywidualni właściciele domów produkują i zużywają energię. Ale również do wywierania pozytywnego wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo jako całość. Poprzez promowanie takich inwestycji, można przyczynić się do przyspieszenia przejścia na zieloną energię. Co jest kluczowe w kontekście globalnych wysiłków na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym i promowania zrównoważonego rozwoju.

Dotacja na domowe elektrownie wiatrowe, wykorzystaj je w swoim biznesie – Szkolenie.

Aby jeszcze bardziej wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii i umożliwić właścicielom domów efektywne wykorzystanie technologii wiatrowej. Firma On sp. z o.o. oferuje specjalistyczne szkolenia skierowane do instalatorów i doradców energetycznych. Szkolenie „Wiatraki, przydomowe turbiny wiatrowe, elektrownie wiatrowe” ma na celu przygotowanie uczestników do profesjonalnego doboru, montażu oraz eksploatacji turbin wiatrowych. Zarówno o pionowej, jak i poziomej osi obrotu. Program szkolenia obejmuje zarówno solidne podstawy teoretyczne. Jak i praktyczne aspekty związane z analizą potencjału wiatrowego, prawidłowym montażem i posadowieniem turbin, a także ich integracją z domowym systemem energetycznym. Dzięki temu uczestnicy szkolenia zyskują nie tylko cenne umiejętności, ale również wiedzę, która pozwala na maksymalizację efektywności i niezawodności instalacji wiatrowych. Przyczyniając się tym samym do zwiększenia udziału zielonej energii w domowych źródłach zasilania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search
Wybierz kategorię
Najnowsze artykuły
On-eco.pl