00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

Dofinansowanie szkoleń dla firmy i pracowników

W Polsce dofinansowanie szkoleń dla firmy można uzyskać  dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu (KFS) oraz Bazie Usług Rozwojowych (BUR), wspierając rozwój i kwalifikacje pracowników. Oba programy stanowią cenne źródło wsparcia dla firm dążących do podnoszenia kwalifikacji swojego zespołu.

Najwyższe pozyskane
dofinansowanie dla firmy
0
Najwyższe pozyskane
dofinansowanie dla osoby
0
Wszystkie pozyskane
dofinansowania
0 +
Najwyższy poziom
dofinansowania
80 %

Dofinansowanie szkoleń dla firmy. Gdzie i w jaki sposób uzyskać ?

Współczesny rynek pracy, który dynamicznie się zmienia i ewoluuje, stawia przed przedsiębiorcami wiele skomplikowanych wyzwań. Wśród tych wyzwań, jednym z najważniejszych jest konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników, aby sprostać rosnącym wymaganiom i zachować konkurencyjność na rynku.

Na szczęście, w obliczu tych trudności, istnieją różnorodne narzędzia i programy, które zostały stworzone z myślą o wsparciu firm w finansowaniu takich niezbędnych inicjatyw. W Polsce, dzięki zaangażowaniu rządu i instytucji unijnych, mamy dostęp do co najmniej dwóch kluczowych źródeł wsparcia…

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), finansowany z Funduszu Pracy, ma na celu wspieranie szkoleń dla pracowników i pracodawców. Dzięki niemu kompetencje i umiejętności mogą być dostosowywane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnego dofinansowania na zasadzie de minimis.

Kto może się starać o dofinansowanie i jakie poziomy dofinansowania można uzyskać:

Proces pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

 • Po ogłoszeniu naboru przez odpowiedni, pobieramy niezbędne dokumenty następnie wypełniamy wniosek.
 • Wypełniony wniosek składamy w Urzędzie w wyznaczonym terminie.
 • W przypadku pozytywnej decyzji, podpisujemy umowę z Urzędem.
 • Urząd dokonuje przelewu środków na konto firmy.
 • Po otrzymaniu środków, firma reguluje fakturę za szkolenie.
 • Przeprowadzana jest usługa szkoleniowa zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • Po zakończeniu szkoleniowa dostarczamy wszystkie wymagane dokumenty do Urzędu.

2. Baza usłu`g rozwojowych (BUR)

Baza usług rozwojowych BUR Logo

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jej głównym celem jest wspieranie rozwoju kompetencji poprzez oferowanie różnych usług rozwojowych, takich jak szkolenia, kursy czy coaching. Użytkownicy mogą skorzystać z dofinansowania ze środków na podnoszenie swoich umiejętności.

Kto może się starać o dofinansowanie i jakie poziomy dofinansowania można uzyskać:

1. Programy regionalne (RPO):
 • Pozwalają na sfinansowanie usług rozwojowych wybranych w Bazie Usług Rozwojowych.
 • Przedsiębiorcy, pracownicy mikro, małych i średnich firm oraz osoby indywidualne w całym kraju mogą otrzymać nawet 80% dofinansowania na wybrane przez siebie usługi szkoleniowe i doradcze.
 • Zarządzane przez Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw.
2. Programy krajowe:
 • Realizowane przez PARP i skierowane do pracowników i pracodawców z całej Polski.
 • Mają na celu wsparcie dostosowania pracowników i przedsiębiorców do zmian demograficznych na rynku pracy oraz wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.
 • Obejmują dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej, można otrzymać nawet 80% dofinansowania.

Proces pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

 • Po ogłoszeniu naboru w danym województwie, pobieramy niezbędne dokumenty, następnie wypełniamy wniosek.
 • Wypełniony wniosek składamy u operatora dotacji w wyznaczonym terminie.
 • W przypadku pozytywnej decyzji, podpisujemy umowę z operatorem dotacji.
 • Przeprowadzana jest usługa szkoleniowa zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • Po zakończeniu szkolenia dostarczamy wszystkie wymagane dokumenty rozliczeniowe do operatora dotacji.

Przygotujemy dla Ciebie wniosek o dotację do szkoleń:

 1. Kompleksowe wypełnienie wniosku, w tym uzasadnienie potrzeby szkolenia dla pracowników i pracodawców.
 2. Reprezentowanie Państwa firmy podczas negocjacji z Urzędem lub operatorem dofinansowania.
 3. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów po zakończeniu szkolenia.

Jeśli w Państwa powiecie trwa obecnie nabór, zachęcamy do kontaktu. Przygotujemy dla Państwa dokumentację zgodnie z wymogami urzędu lub operatora dotacji. W przypadku braku naboru, po zgłoszeniu się do nas, skontaktujemy się z Państwem, gdy nabór zostanie wznowiony. [Kontakt]. Gwarantujemy odpowiedź w ciągu 48 godzin.

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij formularz i skorzystaj z
darmowej konsultacji.

Dofinansowanie [Pionowy]

Szkolenia podlegające dofinansowaniu

Wybierz kategorię oraz dobierz odpowiednie szkolenia dla siebie.

On-eco.pl