Szkolenie fundusze UE w ramach zielonego ładu

Ocena szkolenia
5/5
Wykorzystanie funduszy UE, w tym programu FENiKS, do wsparcia projektów związanych z efektywnością energetyczną i OZE, zapewniając praktyczną wiedzę na temat procedur aplikowania oraz możliwości finansowania

Szkolenie fundusze UE w ramach zielonego ładu poświęcone jest wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej, zwłaszcza FENiKS oraz innych programów, w celu wspierania efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE).

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wdrożeni w procedury aplikowania o wsparcie finansowe w ramach różnych programów, takich jak FENiKS oraz Kredyt Ekologiczny.

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat mechanizmów uzyskiwania finansowania na projekty związane z efektywnością energetyczną i OZE. Omówione zostaną kryteria i warunki ubiegania się o wsparcie, a także procedury składania wniosków i dokumentacji niezbędnej do uzyskania funduszy.

Szkolenie jest dedykowane zarówno osobom indywidualnym, jak i przedstawicielom przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych zainteresowanym pozyskaniem funduszy na projekty związane z efektywnością energetyczną i OZE. Dzięki kompleksowemu omówieniu dostępnych programów i procedur aplikowania, uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć złożone mechanizmy finansowania projektów z zakresu energii odnawialnej i efektywności energetycznej, co umożliwi im skuteczniejsze korzystanie z dostępnych funduszy UE.

Szkolenie fundusze UE w ramach zielonego ładu - Agenda

 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  1. Fundusze z FENiKS na efektywność energetyczną oraz rozwój OZE
  2. Omówienie procedury aplikowania (FENiKS na efektywność energetyczną oraz rozwój OZE).
  3. Kredyt ekologiczny na modernizację infrastruktury
  4. Omówienie procedury aplikowania (Kredyt ekologiczny)
  5. Program Energia Plus oraz Zielony fundusz gwarancyjny
  6. Omówienie procedury aplikowania (Energia Plus i Zielony fundusz gwarancyjny)

 • znasz źródła informacji o funduszach europejskich i potrafi pozyskać informację nt. aktualnych konkursów dotyczących projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
 • znasz ogólne zasady przygotowania projektów inwestycyjnych związanych z OZE
 • rozumiesz zasady funkcjonowania Funduszy z FENiKS oraz ich znaczenie dla efektywności energetycznej i rozwoju OZE
 • potrafisz wnioskować o finansowanie z Funduszy z FENiKS
 • potrafisz wskazać możliwości uzyskania kredytu ekologicznego
 • znasz procedury i wymagania związane z ubieganiem się o kredyt ekologiczny
 • posiadasz wiedzę na temat Programu Energia Plus oraz Zielonego Funduszu Gwarancyjnego i ich roli w wsparciu projektów związanych z energią
 • potrafisz składać wnioski o wsparcie z Programu Energia Plus i Zielonego Funduszu Gwarancyjnego, przygotowując właściwe dokumenty

Szkolenie fundusze UE w ramach zielonego ładu skierowany jest głównie do:

 • specjalistów z branży energetycznej
 • osób związanych z branżą budowlaną, energetyczną oraz OZE
 • producentów i dystrybutorów systemów redukcji zużycia energii
 • osoby zajmujące się projektowaniem, budową, remontami i modernizacją budynków
 • pracowników instytucji publicznych
 • konsultantów i doradców energetycznych i branży
 • przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, które poszukują informacji na temat finansowania projektów OZE
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą sklepu internetowego, telefonicznie: +48 17 862 30 98, poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams (Zapoznaj się z wymaganiami)

FAQ: Szkolenie fundusze UE w ramach zielonego ładu

 • Co znaczy skrót FENiKS

  FENiKS, czyli Fundusz Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii, to program finansowy wspierany przez Unię Europejską, którego celem jest promowanie projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

  Program ten umożliwia pozyskanie środków finansowych na inwestycje związane z modernizacją infrastruktury energetycznej, wprowadzaniem nowych technologii oszczędzających energię oraz promowaniem zrównoważonego rozwoju. Dzięki wsparciu ze strony FENiKS, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz inne podmioty mogą realizować projekty mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii.

 • Czym jest kredyt ekologiczny?

  Kredyt ekologiczny to specjalny rodzaj finansowania, który jest udzielany na cele związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Jest to forma wsparcia finansowego udzielana przez banki lub inne instytucje finansowe na projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej, redukcję emisji gazów cieplarnianych, czy też rozwój odnawialnych źródeł energii.

1,000.00

Zapisz się na szkolenie za darmo, zapłać w ciągu 30 dni z Twisto

Płać za szkolenia TWISTO
Jak to zrobić?

Płatność można rozłożyć na 3 do 60 wygodnych rat z iMoje ING

szkolenie na raty
Jak to zrobić?

Podstawowe informacje

 • Kod szkolenia: ON0079
 • Cena brutto: 1,000.00
 • Czas trwania: 1dzień / 8godz.
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • Lokalizacja: Online
 • Materiały szkoleniowe: w formie elektronicznej

Szkolenia które mogą Cię również zainteresować