Szkolenie CBAM graniczny podatek węglowy

Ocena szkolenia
5/5
Program szkolenia zapewnia kompleksowy przegląd Mechanizmu Granicznego Opodatkowania Emisji (CBAM), obejmujący definicję, cele oraz regulacje prawne.

Mechanizm granicznego na emisje w sektorze (CBAM) jest innowacyjnym podejściem Unii Europejskiej mającym na celu kontrolowanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wprowadzenie opłat za emisje związane z importem niektórych produktów do UE. Program szkolenia obejmuje kompleksowy przegląd CBAM oraz jego zasad działania, włączając w to definicję, cele, źródła informacji oraz regulacje prawne z nim związane.

Podczas pierwszego dnia szkolenia, uczestnicy zapoznają się z podstawami CBAM, w tym jego definicją, zasadami działania oraz jego związkiem ze zmianami klimatu i europejską strategią klimatyczną. Omówione zostaną także ogólne informacje na temat systemu handlu emisjami EU ETS, a CBAM będzie traktowany jako uzupełnienie tego systemu. Uczestnicy będą mieć okazję zrozumieć cele wdrożenia CBAM oraz dowiedzieć się, gdzie znaleźć wiarygodne źródła informacji na ten temat. Dodatkowo, zostaną przedstawione regulacje prawne dotyczące CBAM, w tym rozporządzenia wprowadzające i wykonawcze oraz zakres stosowania tego mechanizmu.

Drugiego dnia szkolenia skupimy się na bardziej praktycznych aspektach CBAM, takich jak metodyka wyliczania emisji wbudowanych oraz przykłady obliczeń emisji dla różnych produktów, w tym wyrobów ze stali, żelaza, aluminium, klinkieru, cementu, nawozów i innych. Uczestnicy będą także dowiedzieć się, jak wliczać opłaty emisyjne z krajów trzecich oraz jak zbierać dane od dostawców. W końcu, omówimy platformę CBAM i jej funkcje, włączając w to proces składania raportów.

Poprzez interaktywne wykłady, dyskusje oraz studia przypadków, uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę na temat CBAM oraz jego wpływu na działalność gospodarczą. Program szkolenia zostanie zakończony panelem dyskusyjnym, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję podsumować główne zagadnienia omówione podczas szkolenia oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami.

Szkolenie CBAM graniczny podatek węglowy - Agenda

 • Dzień 1 - Wykład, ćwiczenia: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  1. Wprowadzenie
  2. CBAM: Definicja i zasady działania.
  3. Zmiany klimatu i europejska strategia klimatyczna.
  4. Ogólne informacje o systemie handlu emisjami EU ETS (CBAM jako uzupełnienie).
  5. Cele wdrożenia systemu CBAM
  6. Źródła informacji o CBAM
  7. Regulacje prawne:
   1. Rozporządzenia wprowadzające
   2. Rozporządzenia wykonawcze
  8. Zakres stosowania CBAM.
   1. kategorie produktów, obszary geograficzne, kryterium wartości.
  9. Grupy podlegające regulacjom
  10. Instytucje zaangażowane w proces
  11. Nadzór, sankcje i odpowiedzialność w kontekście systemu CBAM.
  12. Plan wdrożeń i czas przejściowy w systemie CBAM.
  13. Obowiązki CBAM do 2026 roku.
  14. Obowiązki CBAM od 2026 roku.
  15. Rozwój przepisów CBAM – nowe kategorie produktów i wymogi
  16. Strategia wdrożenia CBAM w przedsiębiorstwie
  17. Dane dotyczące emisji
   1. Rodzaje gazów objętych mechanizmem
   2. Ekwiwalent dwutlenku węgla i GWP
   3. Emisje wbudowane w produkty i surowce
   4. Bezpośrednie emisje
   5. Pośrednie emisje
  18. Panel dyskusyjny – podsumowanie głównych zagadnień omówionych podczas szkolenia
 • Dzień 2 - Wykład, ćwiczenia: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  1. Wprowadzenie
  2. Metodyka wyliczania emisji wbudowanych
  3. Przykłady obliczeń emisji dla różnych produktów:
  4. Wyroby ze stali, żelaza, aluminium, klinkieru, cementu, nawozów i innych
  5. Wliczenie opłat emisyjnych z krajów trzecich
  6. Kwestionariusz zbierania danych od dostawców
  7. Platforma CBAM i jej funkcje: Składanie raportów
  8. Panel dyskusyjny – podsumowanie głównych zagadnień omówionych podczas szkolenia
 • potrafisz wskazać zakres nowych obowiązków wynikających z granicznego podatku węglowego (CBAM) dla swojego przedsiębiorstwa
 • potrafisz wskazać, które produkty podlegają CBAM
 • będziesz w stanie uzasadnić potrzebę wdrożenia CBAM
 • dokonasz szacunkowych kosztów związanych z nowymi obowiązkami
 • potrafisz określić emisje wbudowane i obliczać je
 • posiadasz umiejętność samodzielnego przygotowania sprawozdań kwartalnych CBAM.
 • sporządzasz harmonogram przygotowań firmy do wdrożenia CBAM

Szkolenie CBAM graniczny podatek węglowy jest skierowane do:

 • specjalistów ds. ochrony środowiska
 • uczestników handlu międzynarodowego i logistyki.
 • przedstawicieli sektora energetycznego i przemysłowego.
 • osoby odpowiedzialne za rozliczenia import towarów i rozliczenia podatkowe
 • audytorów.
 • konsultantów środowiskowych.
 • osoby zainteresowane polityką klimatyczną i zrównoważonym rozwojem.

FAQ: Szkolenie CBAM graniczny podatek węglowy

3,000.00

Zapisz się na szkolenie za darmo, zapłać w ciągu 30 dni z Twisto

Płać za szkolenia TWISTO
Jak to zrobić?

Płatność można rozłożyć na 3 do 60 wygodnych rat z iMoje ING

szkolenie na raty
Jak to zrobić?

Podstawowe informacje

 • Kod szkolenia: ON0076
 • Cena brutto: 3,000.00
 • Czas trwania: 2dni / 12 godz.
 • Certyfikat: po zaliczeniu egzaminu
 • Forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • Lokalizacja: Online
 • Materiały szkoleniowe: w formie elektronicznej

Szkolenia które mogą Cię również zainteresować