00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

Kurs uprawnienia F-GAZY, lutowanie z egzaminem UDT

Ocena szkolenia
5/5
Przygotowanie do uzyskania uprawnień f-gazowych wraz z opłaconym egzaminem państwowym w ramach akredytacji UDT. Lutowanie, napełnianie butli.

Kurs uprawnienia F-GAZY, lutowanie z egzaminem UDT to szkolenie, które przygotowuje do uzyskania uprawnień f-gazowych z opłaconym egzaminem państwowym z akredytacją Urzędu Dozoru Technicznego.

Celem kursu uprawnienia F-GAZY, lutowanie z egzaminem UDT jest opanowanie przez uczestników wiadomości teoretycznych i praktycznych niezbędnych do zdobycia uprawnień UDT – Certyfikat dla Personelu (F-GAZ).

Kurs uprawnienia F-GAZY, lutowanie z egzaminem UDT skierowany jest do osób, które świadczą usługi związane z substancjami zubażającymi warstwę ozonową oraz fluorowanymi gazami cieplarnianymi. Wymagane w branżach, takich jak na przykład montaż urządzeń klimatyzacyjnych, klimatyzacji samochodowej, urządzeń chłodniczychpomp ciepła, systemów ochrony przeciwpożarowej, kontroli szczelności, odzysku, instalacji, naprawy oraz likwidacji agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych i przyczepach chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Posiadamy doskonałe zaplecze kadrowe z doświadczonymi wykładowcami i instruktorami. Zapewniamy nowocześnie wyposażoną salę do zajęć a także, gwarantujemy dobrą atmosferę sprzyjającą przyswajaniu wiedzy. Materiały są dostępne w formie elektronicznej.

Zwiększ swoje szanse na rynku pracy i poszerz swoje kompetencje zawodowe! W zakresie uprawnień F-GAZ prowadzimy szkolenia zamknięte, gdzie Klient ustala indywidualnie terminy, miejsce a także, program szkolenia. Prosimy o kontakt w celu poznania szczegółów oferty.

Osoby zajmujące się instalacjami, serwisem, konserwacją i pobierające f-gazy z instalacji chłodniczej do zbiorników ciśnieniowych otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania zbiorników przenośnych gazami skroplonymi metodą nieautomatyczną, wagowo. Na podstawie Ustawy z dnia 18.07.2021 w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zał. 2 pkt 11 – zbiorniki przenośne o poj. 350 cm3 w zakresie napełniania (w tym gazami fluorowanymi).

Kurs uprawnienia F-GAZY, lutowanie z egzaminem UDT - Agenda

 • Dzień 1: Forma stacjonarna, zajęcia praktyczne.

  Przygotowanie do uzyskania uprawnień (f-gazy) podczas  pracy  przy stacjonarnych urządzeniach klimatyzacyjnych, chłodniczych i pompach ciepła:

  1. Podstawy termodynamiki;
  2. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska;
  3. Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania;
  4. Kontrole szczelności;
  5. Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego;
  6. Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi;
  7. Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
  8. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej;
  9. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą;
  10. Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu;
  11. Lutowanie twarde dla osób zajmującym się klimatyzacją w zakresie f-gazów;
  12. Napełnianie i obsługa butli.

  Egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel.

 • przeprowadzasz systematyczną kontrolę systemów ogrzewania i/lub klimatyzacji
 • zdobywasz wiedzę z zakresu termodynamiki
 • potrafisz przygotować się  do pracy przy stacjonarnych urządzeniach klimatyzacyjnych, chłodniczych i pompach ciepła
 • naprawiasz, konserwujesz, serwisujesz, odzyskujesz, likwidujesz oraz kontrolujesz szczelności gazów fluorowanych (f-gazy) w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych (w tym klimatyzacji samochodowych) i pomp ciepła
 • odzyskujesz f-gazy z urządzeń stacjonarnych oraz ruchomych bez żadnych dodatkowych ograniczeń
 • uzyskujesz uprawnienia f-gazowe dla personelu (na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu)
 • możesz dołączyć do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Kurs uprawnienia F-GAZY, lutowanie z egzaminem UDT skierowany jest głównie do:

 • osób, które chcą uzyskać certyfikat f-gazowy dla personelu z UDT
 • monterów instalacji OZE, w tym pomp ciepła
 • instalatorów urządzeń klimatyzacyjnych
 • osoby pracujące w branży grzewczej zajmujące się: instalacją, serwisem lub konserwacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
 • instalatorów planujących zajmować się projektowaniem, montażem, konserwacją lub serwisowaniem urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą sklepu internetowego, telefonicznie: +48 17 862 30 98, poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams (Zapoznaj się z wymaganiami)

FAQ: Kurs uprawnienia F-GAZY, lutowanie z egzaminem UDT

 • Kurs uprawnienia F-GAZY, lutowanie z egzaminem UDT

  Szkolenia f-gazy organizowane przez On-Eco wyróżniają się jedynym takim na rynku kompleksowym pakietem szkoleń w które zawiera zajęcia praktyczne zarówno z lutowania twardego, miękkiego jak i napełniania butli czynnikiem chłodniczym. Szkolenie z zakresu gazów fluorowanych (f-gazy) jest zgodne w części teoretycznej i praktycznej z zakresem programowym pokrywającym zagadnienia wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego

  On-Eco jako jedna z niewielu firm na rynku posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu f-gazy o numerze: FGAZ-S/27/0005/21.

  Bardzo dużą zaletą szkolenia f-gazy jest możliwość przystąpienia do egzaminu UDT w tym samym dniu, dzięki czemu nie musisz umawiać się na kolejne terminy i zmieniać swój harmonogram pracy. Taka opcja jest również bardzo wygodna dla pracodawców którzy szkoląc swoich pracowników mogą przeszkolić się kompleksowo w ciągu jednego dnia i uzyskać przy tym certyfikat f-gazowy po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

  Nasze szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu f-gazowego szczyci się najwyższą zdawalnością w całym kraju. Ten wynik zawdzięczamy bardzo profesjonalnemu podejściu naszych trenerów podczas prowadzonych zajęć, którzy swoje doświadczenie zdobywali przez wieloletnią praktykę zawodową.

 • Czy muszę zdawać egzamin UDT z pomp ciepła czy wystarczy mi uprawnienia f-gazowe?

  Egzamin UDT – ważny 5 lat, zalecany w ustawie o OZE z 2015r. jednak nie jest wymagany. Posiadanie certyfikatu (inaczej UDT) odnawialnych źródeł energii w zakresie: pompy ciepła  jest jedynie atutem  i stanowi wyróżnik na rynku instalatorów pomp ciepła. Takie uprawnienie jest uznawane obligatoryjnie na podstawie Dyrektywy unijnej w całej Unii Europejskiej.

  Certyfikat f-gazowy – ważny dożywotnio jest z kolei niezbędny dla osób/ firm pracujących przy montażu, naprawie i konserwacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, które mają czynnik f-gazowy (w przypadku instalacji pompy ciepła typu monoblok nie są wymagane uprawnienia f-gazowe).

 • Czy uprawnienia f-gazowe są mi potrzebne żeby przeprowadzić montaż pomp ciepła?

  Uprawnienia f-gazowe są obowiązkowe  jeśli napełnia lub uzupełnia się pompę ciepła o czynnik chłodniczy. W pompach ciepła typu monoblok często nie trzeba tego robić przy pierwszym uruchomieniu, bo są napełnione fabrycznie.

 • Czym się różnią uprawnienia f-gazowe personalne od firmowych?

  Przepisy F-gazowe nakazują, aby certyfikat f-gazowy na przedsiębiorstwo posiadały wszystkie podmioty, które wykonują następującą działalność związaną z urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła zawierającymi (lub mającymi zawierać) F-gazy:

  • instalacja (tj. instalowanie urządzeń);
  • naprawa;
  • konserwacja lub serwisowanie;

  Dokładne definicje w/w pojęć podane są w art. 2 Rozporządzenia PEiR nr 517/2014.

  Natomiast certyfikat f-gazowy dla personelu jest  wymagany od techników (osób fizycznych) dla nieco większej liczby czynności. Certyfikaty personalne są wymagane do wykonywania następujących czynności:

  • kontrole szczelności urządzeń zawierających co najmniej 5 ton eqCO2 F-gazu (a jeśli urządzenia są hermetycznie zamknięte i są oznakowane jako takie – to ten obowiązek zaczyna się od napełnienia co najmniej 10 ton eqCO2);
  • odzysk (jakichkolwiek ilości czynnika);
  • instalacja urządzenia (bez względu na wagę napełnienia urządzeń czynnikiem F-gazowym);
  • naprawa;
  • konserwacja lub serwisowanie;

  W kontekście wymogów certyfikatu firmowego, to certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorstw musi mieć co najmniej firma będąca ostatnim ogniwem w kontaktach z finalnym użytkownikiem, czyli firma instalacyjno-serwisowa, a niekoniecznie generalny wykonawca. Podmiot, który bezpośrednio realizuje czynności, musi mieć odpowiedni certyfikat F-gazowy. Jeśli jesteś zatrudniony nie na własnej działalności gospodarczej, lecz na umowę o pracę lub choćby na umowę zlecenie – to wymagany jest tylko certyfikat f-gazowy dla personelu, natomiast certyfikat f-gazowy na przedsiębiorstwo musiałby posiadać pracodawca.

1,800.00

Zapisz się na szkolenie za darmo, zapłać w ciągu 30 dni z Twisto

Płać za szkolenia TWISTO

Płatność można rozłożyć na 3 do 60 wygodnych rat z iMoje ING

szkolenie na raty

Podstawowe informacje

 • Kod szkolenia: ON0024
 • Cena brutto: 1,800.00
 • Czas trwania: 1dzień / 7godz.
 • Certyfikat: Akredytacja UDT
 • Forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • Lokalizacja: Online
 • Materiały szkoleniowe: w formie elektronicznej

Szkolenia które mogą Cię również zainteresować

On-eco.pl