Szkolenie obliczenie śladu węglowego organizacji, produktu

Ocena szkolenia
5/5
Kompleksowy program szkolenia, który umożliwi Ci zrozumienie koncepcji śladu węglowego oraz dostarczy praktycznych narzędzi do jego obliczania i redukcji. Przygotuj się do działań prowadzących do zmniejszenia emisji CO2.

Szkolenie obliczenie śladu węglowego organizacji, produktu to szkolenie poświęcone redukcji śladu węglowego zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.

W obliczu rosnącej presji ze strony społeczeństwa oraz coraz surowszych wymagań regulacyjnych, posiadanie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem śladem węglowym staje się nie tylko moralnym obowiązkiem, ale także kluczowym elementem strategii biznesowej wielu organizacji.

Program szkolenia obliczenie śladu węglowego organizacji, produktu  skoncentrowany jest na kluczowych aspektach związanych z obliczaniem oraz zarządzaniem śladem węglowym organizacji. Pierwszy dzień stanowi wprowadzenie w temat, gdzie uczestnicy zostaną zapoznani z fundamentami dotyczącymi zmian klimatycznych oraz ich prognozowanymi skutkami na skalę światową i krajową, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce.

Następnie omówione zostaną inicjatywy europejskie, takie jak Europejski Zielony Ład oraz klasyfikacja zrównoważonej działalności gospodarczej, które mają na celu promowanie działań mających na celu ograniczenie wpływu działalności ludzkiej na środowisko naturalne. Kluczowym elementem tego dnia będzie również wprowadzenie do koncepcji śladu węglowego (carbon footprint), obejmujące podstawowe definicje, zakresy obliczeń oraz metodologię i standardy regulujące ten proces.

Uczestnicy poznają także praktyczne aspekty przygotowania do obliczeń, włączając w to określenie zakresu i źródeł danych, a także narzędzia ułatwiające wyliczanie śladu węglowego. Poprzez przykłady obliczeń, uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie obliczania śladu węglowego dla różnych procesów organizacyjnych oraz strategii redukcji emisji CO2. Całość szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie kompleksowej wiedzy na temat obliczania i zarządzania śladem węglowym, co jest niezwykle istotne w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i coraz surowszych wymagań regulacyjnych.

Drugi dzień szkolenia kontynuuje temat obliczania śladu węglowego, skupiając się na bardziej zaawansowanych aspektach tego procesu. Uczestnicy dowiedzą się o różnych zakresach obliczania śladu węglowego oraz jak określić granice obliczeń dla różnych typów działalności organizacyjnej. Kolejnym istotnym elementem będzie omówienie kategoryzacji zakresu 3, czyli emisji pochodzących z zewnętrznych źródeł, takich jak dostawcy, kontrahenci czy transport. Uczestnicy poznają również źródła danych dotyczących emisji CO2 oraz metody ich gromadzenia, a także sposoby zaangażowania kontrahentów w zbieranie tych danych.

Podczas drugiego dnia uczestnicy poznają również różnice między śladem węglowym firmy a produktem oraz strategie zmniejszania śladu węglowego i ich wpływ na działalność organizacji. Poprzez panel dyskusyjny, uczestnicy będą mieli okazję podsumować główne zagadnienia omówione podczas szkolenia i wymienić się doświadczeniami oraz najlepszymi praktykami w zakresie obliczania i zarządzania śladem węglowym organizacji. Całość szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie redukcji emisji CO2 oraz prowadzenia działań zmierzających do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju organizacji.

Poznanie metodologii obliczania śladu węglowego oraz różnych narzędzi wspomagających ten proces pozwala uczestnikom na dokładne zrozumienie skali problemu oraz identyfikację obszarów, w których można wprowadzić zmiany w celu redukcji emisji. Ponadto, omówienie strategii i działań prowadzących do zmniejszenia śladu węglowego umożliwia uczestnikom skuteczne planowanie i wdrażanie środowiskowych inicjatyw w swoich organizacjach.

Szkolenie obliczenie śladu węglowego organizacji, produktu - Agenda

 • Dzień 1 - Wykład, ćwiczenia: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  1. Wprowadzenie
  2. Przyczyny i prognozowane skutki zmian klimatu na skalę światową i polską.
  3. Zmiany na szczeblu europejskim: Inicjatywa Europejskiego Zielonego Ładu, klasyfikacja zrównoważonej działalności gospodarczej i inne.
  4. Koncepcja śladu węglowego (carbon footprint):
   • Wprowadzenie do podstawowych definicji związanych z obliczaniem śladu węglowego
   • Omówienie trzech zakresów obliczania śladu węglowego
   • Przedstawienie metodologii, standardów oraz przepisów regulujących proces obliczania śladu węglowego
  1. Przygotowanie do obliczeń:
   • Określenie zakresu i skali obliczania emisji CO2
   • Źródła danych o emisjach CO2 i proces ich gromadzenia
   • Źródła wskaźników niezbędnych do oszacowania emisji w ramach określonej działalności
   • Narzędzia i kalkulatorami ułatwiające wyliczanie śladu węglowego.
  1. Praktyczne zastosowanie:
   • Przykłady obliczania śladu węglowego dla organizacji i jej procesów.
   • Zakres 1: Emisje związane ze spalaniem paliw w pojazdach, kotłach grzewczych, procesach technologicznych i wyciekami z systemów klimatyzacyjnych.
   • Zakres 2: Emisje powstałe przy wytwarzaniu energii elektrycznej, pary, ciepła i chłodu z zewnętrznych źródeł.
  1. Strategie i działania prowadzące do zmniejszenia śladu węglowego.
  2. Metody neutralizacji śladu węglowego poprzez tzw. carbon offseting.
  3. Panel dyskusyjny – podsumowanie głównych zagadnień omówionych podczas szkolenia
 • Dzień 2 - Wykład, ćwiczenia: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  1. Wprowadzenie
  2. Omówienie zakresów obliczania śladu węglowego
  3. Określenie granic obliczeń
  4. Kategoryzacja zakresu 3 (objętość, pozyskiwanie danych, metodologia obliczeń)
  5. Źródła danych dotyczących emisji CO2 oraz proces ich gromadzenia
  6. Zaangażowanie kontrahentów w zbieranie danych
  7. Źródła kluczowych wskaźników do obliczeń emisji
  8. Narzędzia i kalkulatory wspomagające wyliczenia śladu węglowego
  9. Zasady raportowania śladu węglowego
  10. Różnice między śladem węglowym firmy a produktem
  11. Strategie zmniejszania śladu węglowego i ich wpływ na działalność
  12. Panel dyskusyjny – podsumowanie głównych zagadnień omówionych podczas szkolenia
 • potrafisz obliczać ślad węglowy, zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią emisję gazów cieplarnianych związanych z działalnością firm, produktów czy osób.
 • znasz standardy i narzędzia wykorzystywane do obliczania śladu węglowego, w tym zasady GHG Protocol, będącego najczęściej stosowanym standardem na świecie.
 • potrafisz określać granice obliczeń, zarówno organizacyjnych, jak i operacyjnych, celem dokładnego ustalenia zakresu analizy śladu węglowego.
 • nabywasz kompetencje w przydzielaniu emisji do jednego z trzech zakresów oraz identyfikacji i obliczania emisji bezpośrednich i pośrednich w zakresach 1 i 2.
 • nabywasz umiejętność alokacji emisji do kategorii zakresu 3 oraz identyfikacji i obliczania emisji w ramach zakresu 3.

Szkolenie obliczenie śladu węglowego organizacji, produktu skierowane jest głównie do:

 • specjalistów ds. ochrony środowiska
 • przedstawicieli działów CSR (Corporate Social Responsibility)
 • analityków danych związanych z emisją Co2
 • kierowników produkcji i logistyki
 • pracowników działów zrównoważonego rozwoju
 • audytorów i konsultantów ds. zrównoważonego biznesu
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą sklepu internetowego, telefonicznie: +48 17 862 30 98, poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams (Zapoznaj się z wymaganiami)

FAQ: Szkolenie obliczenie śladu węglowego organizacji, produktu

 • Czym jest ślad węglowy i dlaczego jest ważny?

  Ślad węglowy, znany również jako carbon footprint, to miara ilości gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla (CO2), wyprodukowanych bezpośrednio lub pośrednio przez działalność człowieka. Jest to istotne narzędzie w ocenie wpływu danej działalności na zmiany klimatyczne i środowisko naturalne.

 • Jak obliczyć ślad węglowy organizacji lub produktu?

  Obliczanie śladu węglowego obejmuje identyfikację wszystkich źródeł emisji gazów cieplarnianych związanych z daną działalnością lub produktem, a następnie przeliczenie tych emisji na jednostki miary, takie jak tony CO2 ekwiwalentu. Proces ten może być skomplikowany i wymagać użycia specjalistycznych narzędzi i metodologii.

 • Jakie są typowe źródła emisji CO2 w organizacji?

  Typowe źródła emisji CO2 w organizacji obejmują zużycie energii, transport, produkcję odpadów, procesy produkcyjne oraz inne czynniki związane z działalnością organizacji. Ważne jest identyfikowanie wszystkich tych źródeł, aby można było skutecznie zarządzać śladem węglowym.

 • Jakie są korzyści z redukcji śladu węglowego dla organizacji?

  Redukcja śladu węglowego może przynieść organizacji wiele korzyści, w tym obniżenie kosztów operacyjnych poprzez zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie efektywności operacyjnej, poprawę wizerunku marki oraz spełnienie wymagań regulacyjnych dotyczących ochrony środowiska.

 • Czy istnieją globalne cele redukcji emisji CO2?

  Tak, istnieją globalne cele redukcji emisji CO2, takie jak cele zawarte w porozumieniu paryskim, które mają na celu ograniczenie globalnego ocieplenia do poniżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu do poziomów sprzed epoki przemysłowej. Wiele krajów i organizacji również ustanowiło własne cele redukcji emisji CO2 w ramach walki ze zmianami klimatycznymi.

3,000.00

Zapisz się na szkolenie za darmo, zapłać w ciągu 30 dni z Twisto

Płać za szkolenia TWISTO
Jak to zrobić?

Płatność można rozłożyć na 3 do 60 wygodnych rat z iMoje ING

szkolenie na raty
Jak to zrobić?

Podstawowe informacje

 • Kod szkolenia: EP0075
 • Cena brutto: 3,000.00
 • Czas trwania: 2 dni / 16 godz.
 • Certyfikat: po zaliczeniu egzaminu
 • Forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • Lokalizacja: Online
 • Materiały szkoleniowe: w formie elektronicznej

Szkolenia które mogą Cię również zainteresować