RODO

Polityka Prywatności

§ 1. Kim jesteśmy

 1. Administratorem danych osobowych jest firma On sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Hetmańska 13, 35-045 Rzeszów, o numerze NIP: 8133548623. Z On sp. z o.o. można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym lub drogą e-mailową na adres: [email protected] 
 2. On sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu: +48 17 862 30 98 lub adresem e -mail: [email protected].
 3. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Korzystając z oferowanych przez nas usług, powierzasz nam swoje informacje. Niniejszy dokument służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego są wykorzystywane. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”. 
 4. Informujemy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 5. Na żądanie osoby, której dane osobowe są przetwarzane udzielamy wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości. 

§ 2. Do czego używamy danych naszych użytkowników?

 1. Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości.
 2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może natomiast mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w związku z podawaniem danych w celach kontaktowych).
 3. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji lub formularzy kontaktowych w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.

§ 3. Dlaczego używamy dane użytkowników?

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny zobowiązującymi z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 3. Informujemy ponadto, że Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu:
  • świadczenia przez nas usług;
  • dopasowania treści witryn internetowych Usługodawcy do Twoich potrzeb;
  • wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych przez Usługodawcę;
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  • realizacji wymogów prawa, jeśli obowiązek przechowywania danych wynika z przepisów prawa.
  • marketingu produktów lub usług Administratora lub podmiotów trzecich w związku z korzystaniem z cookies podmiotów zewnętrznych (third party cookies).

§ 4. Komu udostępniamy dane użytkowników?

 1. Będziemy udostępniać dane naszych użytkowników współpracującym z nami usługodawcami, którymi mogą być partnerzy zewnętrzni, z którymi mamy podpisane umowy.

§ 5. Prawa użytkowników

 1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
 2. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.
 3. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka wykorzystywania plików cookies

§ 1. Podstawowe informacje o plikach cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. po to, by dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników (cele funkcjonalne) oraz w celach statystycznych lub reklamowych. Serwis wykorzystuje tzw. „Cookies własne” (cookies własne są wysyłane do urządzenia Użytkownika z urządzenia lub domeny przez nas zarządzanej) oraz tzw. „Cookies zewnętrzne” (cookies zewnętrzne są wysyłane do urządzenia użytkownika z urządzenia lub domeny, która nie jest zarządzana przez nas, ale przez inny podmiot, który obsługuje dane pozyskane za pośrednictwem plików cookies).
 3. Jeśli pliki cookie są instalowane z urządzenia lub domeny przez nas zarządzanej, ale informacje zebrane za ich pośrednictwem są zarządzane przez stronę trzecią, nie można ich uznać za nasze pliki cookies. Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.
 4. Cookies identyfikują przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie serwisu. Cookies mogą uczynić korzystanie z Serwisu łatwiejsze, na przykład poprzez zapisywanie preferencji użytkownika, gdy powraca on do strony. Nie korzystamy z plików cookies w celu uzyskania osobistych informacji z komputera użytkownika, które nie zostały wysłane w pliku cookie. Pliki cookies można podzielić na cookies wykorzystywane w celu umożliwienia korzystania z usług w ramach Serwisu (niezbędne cookies), a także wykorzystywane w celach funkcjonalnych, technicznych i analitycznych (w tym prowadzenia statystyk strony), oraz cookies reklamowe (wykorzystywane w celach marketingowych).
 5. Nasza strona internetowa używa wszystkich wymienionych powyżej plików cookies. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu.

§ 2. Stosowane przez nas typy cookies

 1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
 3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia. 

§ 3. Domyślne ustawienia cookies

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Użytkownik przeglądający stronę internetową może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 2. Korzystanie ze strony internetowej, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie.
 3. Klienta zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie.Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych Użytkownik może znaleźć tutaj: Chrome, Opera, FireFox, Edge, Safari, Internet Explorer 11.

§ 3. Prawa i obowiązki

 1. Mamy prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. 
 2. Użytkownik ma prawo do dostępu do danych osobowych.
  Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 3. Użytkownik ma prawo do sprostowania danych osobowych.
  Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych.
  Realizowane na żądanie złożone do Administratora W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji). W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail. 
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  Użytkownikowi przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo przenoszenia danych osobowych.
  Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi.
  Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.