1. On sp. z o.o.
  2. Polityka RODO

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest On sp z o.o., ul. Hetmańska 13, 35-045 Rzeszów.

Polityka RODO – Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit.f RODO), oraz ponieważ wyraziliście Państwo na to zgodę (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w usługach rozwojowych On sp. z o.o. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu. Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).

Państwa uprawnienia Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego. Będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, bądź żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jak również żądania ich przeniesienia poprzez wysłanie maila lub pisma na adresy wskazane poniżej. Niezwłocznie po takim sprzeciwie zaprzestaniemy ich przetwarzania w takim zakresie.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne doewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

Kontakt

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w On sp. z o.o.: [email protected]
Adres pocztowy IODO: On sp. z o.o., ul. Hetmańska 13, 35-045 Rzeszów.