00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

Szkolenie przypominające fotowoltaika, odnowienie certyfikatu UDT

Ocena szkolenia
5/5
Szkolenie niezbędne do przedłużenia ważności certyfikatu Instalatora OZE (PV). Przygotowanie do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Szkolenie przypominające fotowoltaika, odnowienie certyfikatu UDT kierowane jest do osób, które już posiadają certyfikat instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Certyfikat Instalatora OZE ważny jest na 5 lat, dlatego należy pamiętać o przedłużeniu uprawnień i ukończenie akredytowanego szkolenia przypominającego na 12 miesięcy przed utratą ważności certyfikatu.

W trakcie przypominającego z zakresu fotowoltaiki przeprowadzimy kompleksowy program, który został akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego. Jest to niezwykle istotne, gdyż pozwoli to uczestnikom uzyskać niezbędne zaświadczenie umożliwiające przedłużenie ich uprawnień w dziedzinie systemów fotowoltaicznych.

Rozpoczniemy od dogłębnej analizy różnorodnych systemów fotowoltaicznych, biorąc pod uwagę ich złożoność oraz efektywność. Przejdziemy przez różnorodne rodzaje ogniw i modułów wykorzystywanych w tych systemach, omawiając ich budowę, funkcje oraz zastosowania praktyczne.

Nie ograniczymy się jedynie do teorii, lecz skupimy się także na praktycznych aspektach instalacji fotowoltaicznych. Przyjrzymy się różnym typom instalacji, uwzględniając zarówno instalacje przydomowe, przemysłowe jak i komercyjne. Omówimy także zasady eksploatacji i konserwacji tych systemów, aby uczestnicy byli w stanie skutecznie zarządzać ich funkcjonowaniem w codziennej praktyce.

Podczas szkolenia będziemy korzystać z najnowszych materiałów dydaktycznych oraz studiów przypadków, co umożliwi uczestnikom pełne zrozumienie omawianych zagadnień. Dodatkowo, będą mieli oni możliwość zadawania pytań i dyskusji, co pozwoli im jeszcze głębiej zgłębić temat.

Naszym celem jest nie tylko dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim przygotowanie ich do praktycznej pracy z systemami fotowoltaicznymi. Dlatego też, nasze szkolenie będzie miało charakter interaktywny, angażujący i praktyczny, co zapewni uczestnikom solidne przygotowanie do wykonywania zawodu w tej dziedzinie.

Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu pomp ciepła

Szkolenie realizowane jest w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego, dzięki czemu uczestnik może przystąpić do egzaminu państwowego w UDT w celu zdobycia kwalifikacji, certyfikatu montera OZE - Fotowoltaika.

Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu Fotowoltaiki nr: OZE A/22/00076/19

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę jako instalator systemów fotowoltaicznych, wraz z materiałami szkoleniowymi. Osoba taka ma również możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. W celu uzyskania oficjalnego certyfikatu montera OZE specjalizującego się w fotowoltaice.

Szkolenie przypominające fotowoltaika, odnowienie certyfikatu UDT - Agenda

 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  Przypomnienie wiedzy z systemów fotowoltaicznych – Certyfikacja Urzędu Dozoru Technicznego

  1. Podstawy stosowania systemów PV
  2. Zagadnienia prawne i opcje finansowania
  3. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV
  4. Zasady doboru systemów PV
  5. Montaż i regulacja instalacji fotowoltaicznej
  6. Wydajność systemów PV
  7. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów PV.
 • otrzymujesz zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający udział w kursie przypominającym u producenta instalacji fotowoltaicznych, które pozwolą Ci złożyć wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu instalatora systemów fotowoltaicznych
 • masz uporządkowaną wiedzę z zakresu instalacji fotowoltaicznych pod kątem prawnym oraz technicznym i jest przygotowany do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Szkolenie przypominające fotowoltaika, odnowienie certyfikatu UDT skierowane jest głównie do:

 • Certyfikowanych instalatorów systemów fotowoltaicznych, którzy myślą o przedłużeniu ważności certyfikatu UDT
 • Obecnych i przyszłych instalatorów PV, którzy planują przystąpić do egzaminu w UDT i uzyskać certyfikat instalatora systemów fotowoltaicznych.

Wszystkie osoby chcące odnowić posiadane uprawnienia UDT w zakresie instalacji fotowoltaicznych są zobligowane odbyć kurs przypominający przed złożeniem wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu , zgodnie z art. 136 ust. 3. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478). Dla przyszłych instalatorów systemów fotowoltaicznych szkolenie to stanowi doskonałe przygotowanie i pozwala uporządkować wiedzę przed egzaminem UDT.

 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą sklepu internetowego, telefonicznie: +48 17 862 30 98, poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams (Zapoznaj się z wymaganiami)

FAQ: Szkolenie przypominające fotowoltaika, odnowienie certyfikatu UDT

 • Szkolenie przypominające fotowoltaika, odnowienie certyfikatu UDT - Dlaczego wybrać ten kurs?

  Szkolenie fotowoltaiczne przygotowujące do odnowienia lub uzyskania certyfikatu UDT z zakresu PV posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu systemów fotowoltaicznych OZE A/14/00076/19, a więc kończąc kurs otrzymasz zaświadczenie/certyfikat, który upoważni Cię do przystąpienia do egzaminu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych.

  Szkolenie prowadzone jest przez doświadczoną kadrę, która posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego co przekłada się na wysoką zdawalność egzaminów państwowych z wynikiem aż 82,3% co stanowi jeden z najwyższych wyników w kraju. Podczas szkolenia fotowoltaicznego dla certyfikowanych monterów instalacji fotowoltaicznych zostaną omówione najczęściej pojawiające się pytania podczas egzaminów. W  kolejnym etapie szkolenia będziesz mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji, podczas których trener odpowie na najbardziej problemowe kwestie, które obniżają Twoją pewność siebie przed przystąpieniem do egzaminu państwowego przed komisją UDT.

  Kurs przygotowującego do odnowienia lub uzyskania certyfikatu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych trwa tylko jeden dzień co pozwala na szybkie i sprawne przygotowanie się do egzaminu. Szkolenie w całości prowadzone jest w formie zdalnej (on-line), a więc nie musisz specjalnie organizować wyjazdu do oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów jednostki szkoleniowej.

 • Kto jest zwolniony z egzaminu UDT dla certyfikowanego montera systemów fotowoltaicznych?

  Przyszli i obecni fachowcy posiadający tytuł certyfikowanego montera systemów fotowoltaicznych mogą otrzymać lub odnowić uprawnienia bez przystępowania do egzaminu przed komisją UDT. Aby zostać zwolnionym z egzaminu UDT uczestnik musi posiadać:

  • świadectwo zawodowe lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • świadectwo ukończenia studiów wyższych w zakresie instalacji OZE lub urządzeń i instalacji energetycznych, grzewczych, sanitarnych, elektroenergetycznych, chłodniczych, elektrycznych, klimatyzacyjnych i cieplnych;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.
 • Jak długo ważny jest certyfikat po ukończonym szkoleniu?

  Przystępując do szkolenia certyfikowanego montera i projektanta systemów fotowoltaicznych w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego otrzymują Państwo po jego zakończeniu imienny certyfikat, który jest akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Ważność certyfikatu wynosi 5 lat.

 • Ile wynosi opłata za wydanie certyfikatu z zakresu systemów fotowoltaicznych?

  Aby otrzymać certyfikat UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych, kursant musi wpłacić na konto Urzędu Dozoru Technicznego kwotę w wysokości 258,37 zł. Płatności dokonujemy na konto oddziału UDT w którym zdawaliśmy egzamin.

1,000.00

Zapisz się na szkolenie za darmo, zapłać w ciągu 30 dni z Twisto

Płać za szkolenia TWISTO

Płatność można rozłożyć na 3 do 60 wygodnych rat z iMoje ING

szkolenie na raty

Podstawowe informacje

 • Kod szkolenia: ON0012
 • Cena brutto: 1,000.00
 • Czas trwania: 1 dzień / 8 godz.
 • Certyfikat: Akredytacja UDT
 • Forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • Lokalizacja: Online
 • Materiały szkoleniowe: w formie elektronicznej

Szkolenia które mogą Cię również zainteresować

On-eco.pl