00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

Kurs Doradca Klimatyczny – efektywne zarządzanie

Ocena szkolenia
5/5
Poznaj skuteczne metody zarządzania odpadami, wodą i energią w ramach kursu Doradca Klimatyczny. Zdobądź niezbędną wiedzę techniczną.

Kurs Doradca Klimatyczny – efektywne zarządzanie energią, wodą i odpadami

ma na celu przygotować uczestników do pełnienia roli doradcy w dziedzinie gospodarowania środowiskiem w sposób zrównoważony i ekologiczny.

Nastawiony na oszczędność zasobów naturalnych oraz minimalizację produkcji odpadów oraz substancji obciążających środowisko przyrodnicze.

W dobie obecnych przemian klimatycznych, ekonomicznych, energetycznych i gospodarczych, bardzo istotnym aspektem staje się odpowiedzialne prowadzenia gospodarki zasobami naturalnymi w sposób przemyślany, nie tylko na szczeblu centralnym. Koniecznym obecnie staje się podnoszenie świadomości ekologicznej zwykłych obywateli, co stwarza potrzebę stworzenia stanowiska dla wykwalifikowanego personelu doradczego na szczeblu administracji lokalnej. Szkolenie odpowiada na tę potrzebę, poprzez przygotowanie urzędników na szczeblu gminnym do pełnienia roli doradcy klimatycznego.

Kurs Doradca Klimatyczny – efektywne zarządzanie - Agenda

 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.
  1. Neutralność klimatyczna
   • definicje i pojęcia związane z neutralnością klimatyczną
   • strategia neutralności klimatycznej
   • plany UE do 2050 roku
   • wpływ nowych technologii w energetyce na możliwości osiągniecia neutralności klimatycznej
   • neutralność klimatyczna w gospodarce odpadami
   • finansowanie zmian prowadzących do neutralności klimatycznej przez unię europejską
  2. Prawo ochrony środowiska
   • zadania gminy i powiatu w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej
   • zarządzanie ochroną środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego
   • wybrane zadania samorządu gminnego w Polsce, w kontekście integracji europejskiej
   • kompetencje gminy w zakresie prawa ochrony środowiska
   • prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym
 • Dzień 2 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.
  1. Gospodarka odpadami – gospodarka obiegu zamkniętego
   • definicje, pojęcia, przykłady
   • podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym
   • korzyści wynikające z prowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym
   • gospodarka cyrkularna
   • wpływ GOZ na środowisko przyrodnicze
   • model gospodarki o obiegu zamkniętym i jego powiązania z funkcjonowaniem środowiska naturalnego
   • możliwości zastosowania obiegu zamkniętego w gospodarce na poziomie lokalnym
  2. Prawo wodne oraz gospodarowanie wodami opadowym w przedsiębiorstwach, administracji samorządowej i w indywidualnych gospodarstwach domowych
   • prawo wodne
   • korzystanie z wód i usługi wodne
   • przepisy ustawy w kontekście zadań gminy, wynikających z przepisów o samorządzie gminnym
   • ochrona wód i cele środowiskowe
   • zarządzanie ryzykiem powodziowym i przeciwdziałanie skutkom suszy
   • instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami
   • gospodarka wodna na szczeblu lokalnym
   • wpływ zwiększenia ilości terenów zielonych na opóźnienie odpływu wód z terenów miejskich
   • zarządzanie wodami opadowymi
   • gospodarka zasobami wody jako element bezpieczeństwa lokalnego w procesie zarządzania jednostką terytorialną
   • badania i ocena jakości wód w ramach państwowego monitoringu środowiska
   • rola WFOŚiGW w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej
   • wody polskie – zakres działania
 • Dzień 3 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.
  1. Odnawialne Źródła Energii
   • systematyka OZE
   • specyfika pracy źródeł odnawialnych odnawialne źródła energii a ochrona środowiska
   • wpływ dotacji na rozwój energetyki odnawialnej
   • wpływ OZE na problem ubóstwa energetycznego
 • posiadasz wiedzę o gospodarowaniu odpadami, zasobami wodnymi i energią na poziomie lokalnym
 • wiesz, jak wykorzystać odnawialne źródła energii, ich wpływ na środowisko i opłacalność
 • jesteś zaznajomiony z pojęciami dotyczącymi ochrony klimatu, neutralności klimatycznej i gospodarki niskoemisyjnej
 • rozumiesz potrzebę zmian w gospodarowaniu energią i potrafisz zaplanować rozwój gminy, uwzględniając korzyści ekologiczne i ekonomiczne
 • jesteś zorientowany w przepisach polskich i unijnych dotyczących gospodarki neutralnej dla środowiska
 • potrafisz ocenić efektywność ekologiczno-ekonomiczną wybranych rozwiązań energetycznych
 • wiesz, jak znaleźć optymalne rozwiązania dla gospodarowania odpadami, ochrony wód i atmosfery oraz poprawy standardu życia mieszkańców, uwzględniając możliwości ekonomiczne gminy

Kurs Doradca Klimatyczny efektywne zarządzanie odpadami, wodą i energią jest skierowany głównie do:

 • przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzać ekologiczne rozwiązania i zwiększać efektywność energetyczną
 • władz samorządowych odpowiedzialnych za polityki klimatyczne i zarządzanie zasobami lokalnymi
 • pracowników sektora publicznego związanych z planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska
 • działaczy organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska i edukacją ekologiczną
 • inżynierów i specjalistów z branży budowlanej, energetycznej i transportowej wdrażających ekologiczne technologie
 • rolników i właścicieli gospodarstw rolnych zainteresowanych zrównoważonym rolnictwem i OZE
 • menedżerów ds. zrównoważonego rozwoju w korporacjach
 • konsultantów ds. energii i ochrony środowiska doradzających w efektywności energetycznej i redukcji emisji
 • pracowników sektora finansowego zainteresowanych inwestycjami w zieloną energię i technologie
 • rozumiesz potrzebę inwestycji w ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu
 • wiesz, jak podnosić świadomość obywateli, aby uzyskać wsparcie lokalnej społeczności dla zmian gospodarczych, zmniejszenia emisji i gospodarowania odpadami w obiegu zamkniętym

FAQ: Kurs Doradca Klimatyczny – efektywne zarządzanie

3,000.00

Zapisz się na szkolenie za darmo, zapłać w ciągu 30 dni z Twisto

Płać za szkolenia TWISTO

Płatność można rozłożyć na 3 do 60 wygodnych rat z iMoje ING

szkolenie na raty

Podstawowe informacje

 •  
 • Cena brutto: 3,000.00
 • Czas trwania: 3 dni / 24 godz.
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: usługa hybrydowa
 • Lokalizacja: Online lub na zamówienie
 • Materiały szkoleniowe: w formie elektronicznej

Szkolenia które mogą Cię również zainteresować

On-eco.pl