Szkolenie Fotowoltaika PV – Certyfikat UDT

Ocena szkolenia
5/5
Montaż i dobór systemów fotowoltaicznych. Kurs w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego, upoważniający do przystąpienia do egzaminu państwowego.

Szkolenie Fotowoltaika PV adresowane jest do osób, które pragną zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego projektowania, montażu, serwisowania oraz konserwacji systemów fotowoltaicznych

Szkolenie Fotowoltaika PV dostarcza wiedzy zgodnej z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego i umożliwia uzyskanie certyfikatu montera systemów Odnawialnych Źródeł Energii.

Szkolenie Fotowoltaika PV odbywa się w formie hybrydowej, uwzględniając zarówno naukę zdalną, jak i zajęcia praktyczne. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z przepisami krajowymi. Poznają polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystywania fotowoltaiki. Następnie omawiają podstawowe właściwości fizyczne i zasadę działania systemów fotowoltaicznych. W tym budowę i działanie ogniw słonecznych, rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych oraz rodzaje systemów fotowoltaicznych. Uczestnicy dowiadują się, jak wybrać odpowiednie rozwiązania techniczne. Poznają sposoby pozyskiwania i przetwarzania danych pogodowych oraz jak projektować autonomiczne systemy fotowoltaiczne. Omawiają również kwestie podłączenia systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej oraz polskie normy i specyfikacje techniczne związane z grupą techniczną.

Następnie uczestnicy przechodzą do części szkolenia poświęconej montażowi i regulacji instalacji systemów fotowoltaicznych. Omawiają takie zagadnienia jak plan instalacji, narzędzia i wyposażenie do montażu. Zasady praktyczne wykonywania instalacji, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli. Konfigurowanie i uruchamianie systemów fotowoltaicznych oraz współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych. Omawiają również ograniczenia przyjęć, instalację odgromową oraz instalację uziemienia, montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem i konstrukcjami budowlanymi i systemów niezintegrowanych, analizę typowych błędów montażowych oraz warunki odbioru i dokumentacji technicznych instalacji.

Szkolenie Fotowoltaika PV kończy się panelem dyskusyjnym, podczas którego uczestnicy mogą zadawać pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mają możliwość przystąpienia do egzaminu UDT. Egzamin po jego zdaniu daje prawo do uzyskania certyfikatu UDT potwierdzającego ich kwalifikacje w zakresie instalacji i utrzymania systemów fotowoltaicznych. Szkolenie to jest doskonałą okazją dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie fotowoltaiki oraz przede wszystkim dla tych, którzy chcą rozpocząć karierę w tej branży.

Szkolenie Fotowoltaika PV obejmuje

Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu pomp ciepła

Szkolenie realizowane jest w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego, dzięki czemu uczestnik może przystąpić do egzaminu państwowego w UDT w celu zdobycia kwalifikacji, certyfikatu montera OZE - Fotowoltaika.

Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu Fotowoltaiki nr: OZE A/22/00076/19

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę jako instalator systemów fotowoltaicznych, wraz z materiałami szkoleniowymi. Osoba taka ma również możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. W celu uzyskania oficjalnego certyfikatu montera OZE specjalizującego się w fotowoltaice.

Szkolenie Fotowoltaika PV – Certyfikat UDT - Agenda

 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  1. Wprowadzenie, zagadnienia ogólne
   • przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystywania fotowoltaiki
   • warunki uzyskania, odnawiania i utraty certyfikatu
   • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń
   • źródła finansowania inwestycji
  2. Zasady działania systemów fotowoltaicznych
   • promieniowanie słoneczne, energia promieniowania, efekt fotowoltaiczny, ogniwo słoneczne – zasada działania
   • rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych
   • parametry techniczne modułów PV
   • rodzaje systemów fotowoltaicznych, urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych
  3. Zasady doboru i projektowania systemów fotowoltaicznych
   • wybór rozwiązań technicznych
   • pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych
   • autonomiczne systemy fotowoltaiczne
   • podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej
   • polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z projektowaniem systemów PV
 • Dzień 2 - Forma stacjonarna, zajęcia praktyczne.

  1. Montaż i regulacja instalacji systemów fotowoltaicznych
   • plan instalacji (string plan)
   • narzędzia i wyposażenie do montażu
   • zasady praktyczne wykonywania instalacji, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli
   • konfigurowanie i uruchamianie systemów fotowoltaicznych
   • współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych
   • ograniczenie przepięć
   • instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia
   • montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem i konstrukcjami
   • budowlanymi (BIPV) i systemów niezintegrowanych (BAPV)
   • analiza typowych błędów montażowych
   • warunki odbioru i dokumentacji technicznych instalacji
  2. Wydajność systemów fotowoltaicznych
   • charakterystyki prądowo-napięciowe modułów, punkt mocy maksymalnej
   • czynniki mające wpływ na wydajność pracy instalacji
   • ocena pracy systemu – porównanie złożonych i rzeczywistych parametrów pracy instalacji
  3. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych
   • program utrzymania
   • analiza typowych błędów związanych z modernizacją i utrzymaniem instalacji w należytym stanie technicznym
   • rodzaje typowych zakłóceń i awarii systemów fotowoltaicznych
   • monitorowanie właściwości systemu fotowoltaicznego
  4. Podsumowanie wiadomości
   • utrwalenie wiedzy z całego cyklu szkoleniowego
   • poruszenie najbardziej problematycznych zagadnień uznanych przez grupę w wyniku dyskusji
   • panel dyskusyjny, konsultacje indywidualne
 • posiadasz wiedzę teoretyczną dotyczącą budowy i instalacji systemów fotowoltaicznych
 • rozumiesz aktualnie obowiązujące przepisy oraz rozwiązania techniczne związane z montażem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznych
 • zdobytą praktyczną wiedzę wykorzystujesz w montażu, obsłudze, konserwacji, naprawach i przeglądach okresowych urządzeń w ramach instalacji fotowoltaicznych
 • masz kompetencje w doborze urządzeń, komponentów i projektowaniu systemów fotowoltaicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta
 • potrafisz identyfikować i rozwiązywać problemy związane z instalacją, konserwacją i naprawą systemów fotowoltaicznych
 • przeprowadzasz czynności związane z montażem instalacji fotowoltaicznych
 • wykonujesz czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym urządzeń fotowoltaicznych
 • otrzymujesz zaświadczenie upoważniające do przystąpienia do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 136 ust. 3. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) i uzyskania certyfikatu instalatora systemów fotowoltaicznych z ramienia UDT

Szkolenie Fotowoltaika PV skierowane jest głównie do:

 • osób, które chcą uzyskać Certyfikat Instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych z UDT
 • instalatorów systemów OZE
 • instalatorów planujących zajmować się projektowaniem, montażem, konserwacją lub serwisowaniem instalacji fotowoltaicznych
 • osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie instalacji OZE
 • przedsiębiorców, którzy chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o innowacyjne rozwiązania w oparciu o OZE, w tym systemów PV
 • osób związanych z branżą budowlaną, które chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą instalacji fotowoltaicznych i ich właściwości
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą sklepu internetowego, telefonicznie: +48 17 862 30 98, poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams (Zapoznaj się z wymaganiami)

FAQ: Szkolenie Fotowoltaika PV – Certyfikat UDT

 • Dlaczego Nasz Kurs certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych to najlepszy wybór?

  On Sp. z o.o.  jako jedna z niewielu firm na rynku posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu systemów fotowoltaicznych OZE A/14/00076/19. W ramach otrzymanej akredytacji przeprowadzone przez nas szkolenia umożliwią Ci przystąpienie do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskanie tytułu certyfikowanego montera systemów fotowoltaicznych.  Szkolenie jest zgodne w części teoretycznej i praktycznej z zakresem programowym pokrywającym zagadnienia wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego.

  W naszych kursach certyfikowanego montera systemów fotowoltaicznych stawiamy przede wszystkim na przygotowanie praktyczne i merytoryczne. Firma On-Eco posiada najobszerniejsze modułowe szkolenia na rynku dzięki czemu pracodawca może przeszkolić profesjonalnie i kompleksowo pracownika, który będzie mógł rozwiązać samodzielnie napotkane problemy podczas montażu. Również osoby, które chcą się rozwijać w życiu zawodowym  nabędą kompetencje, które wzbogacą ich CV o konkretne i fachowe umiejętności teoretyczno-praktyczne, które ze względu na mocny rozwój branży PV w naszym kraju są  bardzo cenione na dzisiejszym rynku pracy w Polsce.

  Kurs z zakresu montażu systemów fotowoltaicznych posiada elastyczną formę prowadzonych zajęć. W tym przypadku uczestnik kursu nie musi na dłuższy okres reorganizować swojego grafiku w pracy, wspólnie dobierzemy termin abyś mógł bez przeszkód uczestniczyć w wybranym kursie. Uczestnicy biorący udział w szkoleniu po ukończeniu części teoretycznej mogą otrzymać na własne życzenie nagranie z całego dnia szkoleniowego co pomoże im przygotować się jeszcze lepiej przed ewentualnym egzaminem UDT.

  Bardzo dużym atutem przy wyborze naszej firmy jest również pomoc w uzyskaniu dofinasowania na wybrane szkolenie dla monterów systemów fotowoltaicznych, gdzie zarówno pracownik jak i pracodawca może otrzymać nawet do 100% dofinasowania. Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy z wieloletnim stażem, którzy przekażą Ci nie tylko suchą wiedzę, ale również ciekawe rozwiązania praktyczne podczas instalacji systemów PV.

 • Gdzie realizowana jest część praktyczna szkolenia dla monterów systemów fotowoltaicznych?

  Szkolenie praktyczne z montażu systemów fotowoltaicznych prowadzone jest w wybranych oddziałach naszej jednostki szkoleniowej, które znajdują się w Rzeszowie, Płocku, Warszawie i Gdańsku. W przypadku utworzenia grupy 12-osobowej jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla certyfikowanych monterów systemów fotowoltaicznych  w wybranej przez Państwa lokalizacji.

 • Jak długo ważny jest certyfikat po ukończonym szkoleniu?

  Przystępując do szkolenia certyfikowanego montera i projektanta systemów fotowoltaicznych w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego otrzymują Państwo po jego zakończeniu imienny certyfikat, który jest akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Dokument ten jest ważny bezterminowo, a więc mogą się nim Państwo posługiwać całe życie.

 • W jakim terminie od ukończenia szkolenia mogę przystąpić do egzaminu UDT?

  Aby przystąpić do egzaminu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych musisz posiadać zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w jednostce akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego. Imienny certyfikat montera systemów fotowoltaicznych, który otrzymasz po naszym kursie w zupełności wystarczy aby zgłosić się na egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Zgodnie z wymogami narzuconymi przez UDT do egzaminu możesz zgłosić się już po 14 dniach od ukończonego szkolenia, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia zakończenia kursu.

2,500.00

Zapisz się na szkolenie za darmo, zapłać w ciągu 30 dni z Twisto

Płać za szkolenia TWISTO

Płatność można rozłożyć na 3 do 60 wygodnych rat z iMoje ING

szkolenie na raty

Podstawowe informacje

 • Kod szkolenia: ON0011
 • Cena brutto: 2,500.00
 • Czas trwania: 2dni / 16 godz.
 • Certyfikat: Akredytacja UDT
 • Forma: usługa hybrydowa
 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Materiały szkoleniowe: w formie elektronicznej

Szkolenia które mogą Cię również zainteresować

On-eco.pl