Szkolenie Fotowoltaika PV – Certyfikat UDT

Ocena szkolenia
5/5
Montaż i dobór systemów fotowoltaicznych. Kurs w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego, upoważniający do przystąpienia do egzaminu państwowego.

Szkolenie Fotowoltaika PV adresowane jest do osób, które pragną zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego projektowania, montażu, serwisowania oraz konserwacji systemów fotowoltaicznych

Szkolenie Fotowoltaika PV dostarcza wiedzy zgodnej z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego i umożliwia uzyskanie certyfikatu montera systemów Odnawialnych Źródeł Energii.

Szkolenie Fotowoltaika PV odbywa się w formie hybrydowej, uwzględniając zarówno naukę zdalną, jak i zajęcia praktyczne. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z przepisami krajowymi. Poznają polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystywania fotowoltaiki. Następnie omawiają podstawowe właściwości fizyczne i zasadę działania systemów fotowoltaicznych. W tym budowę i działanie ogniw słonecznych, rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych oraz rodzaje systemów fotowoltaicznych. Uczestnicy dowiadują się, jak wybrać odpowiednie rozwiązania techniczne. Poznają sposoby pozyskiwania i przetwarzania danych pogodowych oraz jak projektować autonomiczne systemy fotowoltaiczne. Omawiają również kwestie podłączenia systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej oraz polskie normy i specyfikacje techniczne związane z grupą techniczną.

Następnie uczestnicy przechodzą do części szkolenia poświęconej montażowi i regulacji instalacji systemów fotowoltaicznych. Omawiają takie zagadnienia jak plan instalacji, narzędzia i wyposażenie do montażu. Zasady praktyczne wykonywania instalacji, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli. Konfigurowanie i uruchamianie systemów fotowoltaicznych oraz współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych. Omawiają również ograniczenia przyjęć, instalację odgromową oraz instalację uziemienia, montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem i konstrukcjami budowlanymi i systemów niezintegrowanych, analizę typowych błędów montażowych oraz warunki odbioru i dokumentacji technicznych instalacji.

Szkolenie Fotowoltaika PV kończy się panelem dyskusyjnym, podczas którego uczestnicy mogą zadawać pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mają możliwość przystąpienia do egzaminu UDT. Egzamin po jego zdaniu daje prawo do uzyskania certyfikatu UDT potwierdzającego ich kwalifikacje w zakresie instalacji i utrzymania systemów fotowoltaicznych. Szkolenie to jest doskonałą okazją dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie fotowoltaiki oraz przede wszystkim dla tych, którzy chcą rozpocząć karierę w tej branży.

Szkolenie Fotowoltaika PV obejmuje

Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu pomp ciepła

Szkolenie realizowane jest w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego, dzięki czemu uczestnik może przystąpić do egzaminu państwowego w UDT w celu zdobycia kwalifikacji, certyfikatu montera OZE - Fotowoltaika.

Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu Fotowoltaiki nr: OZE A/22/00076/19

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę jako instalator systemów fotowoltaicznych, wraz z materiałami szkoleniowymi. Osoba taka ma również możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. W celu uzyskania oficjalnego certyfikatu montera OZE specjalizującego się w fotowoltaice.

Szkolenie Fotowoltaika PV – Certyfikat UDT - Agenda

 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  ZAGADNIENIA OGÓLNE: DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

  1.1. Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystywania fotowoltaiki

  • Podstawy prawne i cel wprowadzania systemu certyfikacji instalatorów
  • Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych; warunki uzyskania, odnawiania i utraty certyfikatu
  • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń

  PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

  2.1. Ogniwo słoneczne – budowa i zasada działania

  • Konwersja fotowoltaiczna – podstawy fizyczne; struktura i charakterystyka techniczna ogniw fotowoltaicznych
  • Struktura i charakterystyka technicznych modułów fotowoltaicznych

   

  2.2. Rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych

  • Ogniwa z krzemu monokrystalicznego
  • Ogniwa z krzemu polikrystalicznego
  • Ogniwa z krzemu cienkowarstwowego (amorficzne, mikrokrystaliczne)
  • Ogniwa cienkowarstwowe: typu CIS (chalkopirytowe), typu CIGS ( z mieszaniny miedzi, indu, galu, selenu), typu CdTe (z tellurku kadmu) i inne (w szczególności typu: DSSC (barwnikowe), organiczne, polimerowe)

   

  2.3. Rodzaje systemów fotowoltaicznych

  • Systemy wydzielone i autonomiczne
  • Systemy podłączone do sieci energetycznej z magazynowaniem i bez magazynowania energii elektrycznej
  • Systemy mieszana (hybrydowe)
  • Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami i konstrukcjami budowalnymi (BIPV) – na dachach, elewacjach jako szklane dachy itp. rozwiązania, systemy

   

  2.4 Akumulatory w autonomicznych systemach fotowoltaicznych

  • Regulatory ładowania
  • Typy falowników/inwerterów w systemach fotowoltaicznych
  • Elementy instalacyjne (w szczególności kabel, złącza, wyłączniki bezpieczniki)
  • Zabezpieczenia i ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w systemach fotowoltaicznych
  • Sposoby montażu konstrukcji wsporczych i profili mocujących moduły fotowoltaicznych
 • Dzień 2 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  . ZASADY DOBORU / PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

  3.1 Wybór rozwiązań technicznych

  • Określanie miejsca lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, nasłonecznienia, warunków klimatycznych oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu
  • Miejsce dostępu dla instalacji (powierzchnia, ustawienie względem horyzontu i kierunku geograficznego południa)
  • Elementy zacieniając; wpływ zacieniowania na wydajność instalacji; diody bocznikujące
  • Zagadnienia wytrzymałości w przypadku budynków (dachy, fasady)

   

  3.2. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych

  3.3. Autonomiczne systemy fotowoltaiczne

  • Przykłady systemów autonomicznych
  • Elementy systemów autonomicznych i ich rola w systemie
  • Zasilanie awaryjne

   

  3.4. Podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej

  • Obliczanie powierzchni systemu i liczby modułów oraz wielkości znamionowych systemów, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu
  • Dobór falownika/inwertera; funkcje bezpieczeństwa falownika/inwertera; określenie sprawności falownika/inwertera
  • Dopasowanie generatora fotowoltaicznego do falownika/inwertera

   

  3.5. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą techniczną

 • Dzień 3 - Forma stacjonarna, zajęcia praktyczne.

  MONTAŻ I REGULACJA INSTALACJI SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

  4.1. Plan instalacji (string plan)
  4.2. Narzędzia i wyposażenie do montażu
  4.3. Zasady praktyczne wykonywania instalacji, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli
  4.4. Konfigurowanie i uruchamianie systemów fotowoltaicznych
  4.5. Współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych
  4.6. Ograniczenie przyjęć
  4.7. Instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia
  4.8. Montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) i systemów niezintegrowanych (BAPV)
  4.9. Analiza typowych błędów montażowych
  4.10. Warunki odbioru i dokumentacji technicznych instalacji

  7. WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

  5.1. Charakterystyki prądowo-napięciowe modułów; punkt mocy maksymalnej
  5.2. Czynniki mające wpływ na wydajność pracy instalacji
  5.3. Ocena pracy systemu – porównanie złożonych i rzeczywistych parametrów pracy instalacji

  6. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

  6.1. Program utrzymania
  6.2. Analiza typowych błędów związanych z modernizacją i utrzymaniem instalacji w należytym stanie technicznym
  6.3. Rodzaje typowych zakłóceń i awarii systemów fotowoltaicznych
  6.4. Monitorowanie właściwości systemu fotowoltaicznego

  • Ocena wydajności instalacji i stanu jej poszczególnych elementów
  • Badanie termowizyjne; cel i warunki wykonywania tego rodzaju badań
 • posiadasz wiedzę teoretyczną dotyczącą budowy i instalacji systemów fotowoltaicznych
 • rozumiesz aktualnie obowiązujące przepisy oraz rozwiązania techniczne związane z montażem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznych
 • zdobytą praktyczną wiedzę wykorzystujesz w montażu, obsłudze, konserwacji, naprawach i przeglądach okresowych urządzeń w ramach instalacji fotowoltaicznych
 • masz kompetencje w doborze urządzeń, komponentów i projektowaniu systemów fotowoltaicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta
 • potrafisz identyfikować i rozwiązywać problemy związane z instalacją, konserwacją i naprawą systemów fotowoltaicznych
 • przeprowadzasz czynności związane z montażem instalacji fotowoltaicznych
 • wykonujesz czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym urządzeń fotowoltaicznych
 • otrzymujesz upoważnienie przystąpienia do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 136 ust. 3. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) i uzyskania certyfikatu instalatora systemów fotowoltaicznych z ramienia UDT

Szkolenie Fotowoltaika PV skierowane jest głównie do:

 • osób, które chcą uzyskać Certyfikat Instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych z UDT
 • instalatorów systemów OZE
 • instalatorów planujących zajmować się projektowaniem, montażem, konserwacją lub serwisowaniem instalacji fotowoltaicznych
 • osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie instalacji OZE
 • przedsiębiorców, którzy chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o innowacyjne rozwiązania w oparciu o OZE, w tym systemów PV
 • osób związanych z branżą budowlaną, które chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą instalacji fotowoltaicznych i ich właściwości
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą sklepu internetowego, telefonicznie: +48 17 862 30 98, poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams (Zapoznaj się z wymaganiami)

FAQ: Szkolenie Fotowoltaika PV – Certyfikat UDT

 • Dlaczego Nasz Kurs certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych to najlepszy wybór?

  On Sp. z o.o.  jako jedna z niewielu firm na rynku posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu systemów fotowoltaicznych OZE A/14/00076/19. W ramach otrzymanej akredytacji przeprowadzone przez nas szkolenia umożliwią Ci przystąpienie do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskanie tytułu certyfikowanego montera systemów fotowoltaicznych.  Szkolenie jest zgodne w części teoretycznej i praktycznej z zakresem programowym pokrywającym zagadnienia wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego.

  W naszych kursach certyfikowanego montera systemów fotowoltaicznych stawiamy przede wszystkim na przygotowanie praktyczne i merytoryczne. Firma On-Eco posiada najobszerniejsze modułowe szkolenia na rynku dzięki czemu pracodawca może przeszkolić profesjonalnie i kompleksowo pracownika, który będzie mógł rozwiązać samodzielnie napotkane problemy podczas montażu. Również osoby, które chcą się rozwijać w życiu zawodowym  nabędą kompetencje, które wzbogacą ich CV o konkretne i fachowe umiejętności teoretyczno-praktyczne, które ze względu na mocny rozwój branży PV w naszym kraju są  bardzo cenione na dzisiejszym rynku pracy w Polsce.

  Kurs z zakresu montażu systemów fotowoltaicznych posiada elastyczną formę prowadzonych zajęć. W tym przypadku uczestnik kursu nie musi na dłuższy okres reorganizować swojego grafiku w pracy, wspólnie dobierzemy termin abyś mógł bez przeszkód uczestniczyć w wybranym kursie. Uczestnicy biorący udział w szkoleniu po ukończeniu części teoretycznej mogą otrzymać na własne życzenie nagranie z całego dnia szkoleniowego co pomoże im przygotować się jeszcze lepiej przed ewentualnym egzaminem UDT.

  Bardzo dużym atutem przy wyborze naszej firmy jest również pomoc w uzyskaniu dofinasowania na wybrane szkolenie dla monterów systemów fotowoltaicznych, gdzie zarówno pracownik jak i pracodawca może otrzymać nawet do 100% dofinasowania. Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy z wieloletnim stażem, którzy przekażą Ci nie tylko suchą wiedzę, ale również ciekawe rozwiązania praktyczne podczas instalacji systemów PV.

 • Gdzie realizowana jest część praktyczna szkolenia dla monterów systemów fotowoltaicznych?

  Szkolenie praktyczne z montażu systemów fotowoltaicznych prowadzone jest w wybranych oddziałach naszej jednostki szkoleniowej, które znajdują się w Rzeszowie, Płocku, Warszawie i Gdańsku. W przypadku utworzenia grupy 12-osobowej jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla certyfikowanych monterów systemów fotowoltaicznych  w wybranej przez Państwa lokalizacji.

 • Jak długo ważny jest certyfikat po ukończonym szkoleniu?

  Przystępując do szkolenia certyfikowanego montera i projektanta systemów fotowoltaicznych w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego otrzymują Państwo po jego zakończeniu imienny certyfikat, który jest akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Dokument ten jest ważny bezterminowo, a więc mogą się nim Państwo posługiwać całe życie.

 • W jakim terminie od ukończenia szkolenia mogę przystąpić do egzaminu UDT?

  Aby przystąpić do egzaminu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych musisz posiadać zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w jednostce akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego. Imienny certyfikat montera systemów fotowoltaicznych, który otrzymasz po naszym kursie w zupełności wystarczy aby zgłosić się na egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Zgodnie z wymogami narzuconymi przez UDT do egzaminu możesz zgłosić się już po 14 dniach od ukończonego szkolenia, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia zakończenia kursu.

3,300.00

Podstawowe informacje

 • Kod szkolenia: 1.1
 • Cena brutto: 3,300.00
 • Czas trwania: 3dni / 22 godz.
 • Certyfikat: Akredytacja UDT
 • Forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Materiały szkoleniowe: w formie elektronicznej
Zapisz się na szkolenie za darmo, zapłać w ciągu 30 dni z Twisto
Twisto
Jak to zrobić?
Płatność można rozłożyć na 3 do 60 wygodnych rat z iMoje ING
szkolenie na raty
Jak to zrobić?

Szkolenia które mogą Cię również zainteresować

Audyt instalacji fotowoltaicznych – Szkolenie

Kurs audyt instalacji fotowoltaicznych

1,200.00

Szkolenie pompy ciepła i klimatyzacja - Certyfikat UDT

Szkolenie pompy ciepła i klimatyzacja – Certyfikat UDT

3,300.00