00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

Uprawnienia cieplne G2 z egzaminem

Ocena szkolenia
5/5
Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające ,przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Uprawnienia cieplne G2 z egzaminem oferuje kompleksowe podejście do tematyki urządzeń energetycznych. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Zaczynając od kotłów parowych i wodnych, szkolenie Uprawnienia cieplne G2 z egzaminem skupia się na tych, które działają na paliwa stałe, płynne i gazowe. Wszystkie omawiane kotły mają moc powyżej 50 kW i są wspierane przez specjalistyczne urządzenia pomocnicze. Dzięki temu uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności związane z ich obsługą i konserwacją.

Ważnym elementem są sieci i instalacje cieplne. Uczestnicy uczą się, jak zarządzać przesyłem ciepła o mocy powyżej 50 kW. Wiedza ta jest niezbędna, zwłaszcza w kontekście nowoczesnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej. Turbiny parowe i wodne stanowią istotny fragment programu. Omówienie ich budowy, działania oraz urządzeń pomocniczych pozwala uczestnikom na pełne zrozumienie procesów energetycznych. W trakcie szkolenia Uprawnienia cieplne G2 z egzaminem dużo uwagi poświęca się także przemysłowym urządzeniom odbiorczym pary i gorącej wody.

Nie można zapomnieć o urządzeniach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Współczesne budynki i obiekty przemysłowe coraz częściej korzystają z zaawansowanych systemów, dlatego wiedza w tym zakresie jest niezwykle cenna. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy to kolejne urządzenia, które są omawiane podczas kursu. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo je eksploatować i dbać o ich sprawność. Sprężarki i instalacje sprężonego powietrza oraz gazów technicznych również znajdują się w programie. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat ich budowy, zastosowania i konserwacji.

Szkolenie Uprawnienia cieplne G2 z egzaminem zwraca także uwagę na urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw. Bezpieczeństwo jest tu kluczowe, dlatego uczestnicy uczą się, jak prawidłowo zarządzać takimi urządzeniami. Piece przemysłowe oraz aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji dopełniają program szkolenia. Dzięki temu uczestnicy są przygotowani do pracy z różnorodnymi urządzeniami energetycznymi.

Podsumowując, szkolenie Uprawnienia cieplne G2 z egzaminem to kompleksowe podejście do tematyki energetycznej. Uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności, które są niezbędne w codziennej pracy z urządzeniami cieplnymi.

Uprawnienia cieplne G2 z egzaminem - Agenda

 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

  1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
  3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
  4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
  5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
  6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
  7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
  8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności ponad 100 Mg
  9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
  10. Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9
 • Dzień 1 - Egzamin kwalifikacyjny

  Egzamin kwalifikacyjny: sprawdzenie wiedzy przed Komisją Energetyczną, następnie składanie wniosku o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie E-eksploatacji lub/i D-dozoru (Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. I 184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. I 189).

 • znasz zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • znasz zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 • znasz zasady i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • znasz zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 • znasz zasady i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • znasz zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 • znasz przepisy dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • znasz przepisy i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą sklepu internetowego, telefonicznie: +48 17 862 30 98, poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams (Zapoznaj się z wymaganiami)

FAQ: Uprawnienia cieplne G2 z egzaminem

 • Jakie urządzenia można obsługiwać po uzyskaniu uprawnień G2? ​

  Fachowiec posiadający Uprawnienia cieplne G2 będzie mógł obsługiwać urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
  • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
  • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
  • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
  • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
  • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w G2
  • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia
  • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic
 • Jak przebiega egzamin w naszej firmie prowadzący do uzyskania uprawnień G2?

  Aby przystąpić do egzaminu należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o jego przeprowadzenie przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

  Egzamin G2 w naszej firmie przeprowadzony jest w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od preferencji danej grupy. Egzamin przeprowadzają specjaliści ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a więc osób, które praktykują zawody energetyczne. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu G2, uczestnik do 7 dni roboczych otrzymuje świadectwo kwalifikacji G2 z zakresu „E” – eksploatacja lub/i „D” – dozór.

 • Czy egzamin G2 jest trudny?​

  Egzaminy G2 organizowane są podczas szkolenia, a więc w czasie jego trwania można przystąpić do egzaminu i uzyskać uprawnienia.

  Sam egzamin jest po prostu okazją do tego, aby zaprezentować zdobytą wiedzę. Jeśli kursant rzetelnie podszedł do szkolenia to spotkanie z Komisją Kwalifikacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich powinno być  tylko formalnością.

 • Jak długo ważne są uprawnienia G2? ​

  Uzyskane w ramach szkolenia uprawnienia G2 są ważne przez kolejnych 5 lat. Aby przystąpić do kolejnego egzaminu w celu odnowienia uprawnień nie jest wymagany kurs przypominający. Jeżeli czujesz się na siłach możesz przystąpić do takiego egzaminu od razu.

od 950.00

Zapisz się na szkolenie za darmo, zapłać w ciągu 30 dni z Twisto

Płać za szkolenia TWISTO

Płatność można rozłożyć na 3 do 60 wygodnych rat z iMoje ING

szkolenie na raty

Podstawowe informacje

 • Kod szkolenia: ON002
 • Cena brutto: od 950.00
 • Czas trwania: 1dzień / 6godz.
 • Certyfikat: po zaliczeniu egzaminu
 • Forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • Lokalizacja: Online
 • Materiały szkoleniowe: w formie elektronicznej

Szkolenia które mogą Cię również zainteresować

On-eco.pl