00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

Szkolenie kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji HVAC

Ocena szkolenia
5/5
Ustawa o certyfikacji energetycznej budynków, wyznaczanie sprawności instalacji c.o., wyznaczenia sprawności instalacji klimatyzacji, wypełnianie protokołu.

Szkolenie kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji HVAC to kompleksowy program który skupia się na zapoznaniu uczestników z istotnymi aspektami związanymi z kontrolą systemu ogrzewania i klimatyzacji (HVAC) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Poprzez ten kurs, uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę na temat wymagań prawnych regulujących tę dziedzinę, włączając w to Ustawę o Certyfikacji Energetycznej Budynków oraz rozporządzenia dotyczące wzorów protokołów.

Podczas szkolenia kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji HVAC uczestnicy będą szczegółowo omawiać różne aspekty związane z kontrolą systemu HVAC. W ramach programu zostaną omówione przypadki, w których kontrola jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy, co zapewni uczestnikom pełne zrozumienie zakresu ich odpowiedzialności oraz konsekwencji za brak sporządzenia protokołu. Ponadto, uczestnicy będą zapoznani z niezbędnymi uprawnieniami oraz procedurami związanymi z wpisem do rejestru osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli.

W ramach szkolenia omówione zostaną również wzory protokołów kontroli instalacji ogrzewania i klimatyzacji, co pozwoli uczestnikom praktycznie wypełnić protokoły kontrolne. Dzięki temu, uczestnicy będą gotowi do skutecznej kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach, co przyczyni się do poprawy ich efektywności energetycznej oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami regulacyjnymi.

Po omówieniu przypadków, w których kontrola jest wymagana zgodnie z przepisami prawa, szkolenie skoncentruje się na niezbędnych uprawnieniach oraz procedurach związanych z wpisem do rejestru osób uprawnionych. Uczestnicy zostaną dokładnie poinstruowani na temat procesu uzyskania niezbędnych uprawnień oraz formalności związanych z rejestracją, aby mogli wykonywać swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ponadto, omówione zostaną również konsekwencje za brak sporządzenia protokołu, co pozwoli uczestnikom zrozumieć ryzyka związane z niewykonaniem zadań zgodnie z przepisami.

W kolejnej części szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w rozporządzenie określające wzory protokołów kontroli instalacji ogrzewania i klimatyzacji. Poprzez praktyczne przykłady i analizę przypadków, uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do wyznaczania sprawności instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji oraz praktycznego wypełniania protokołów. Dzięki temu, po ukończeniu szkolenia, będą gotowi do skutecznej kontroli systemów HVAC zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami branżowymi.

Szkolenie kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji HVAC - Agenda

 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.
  1. Wymagania prawne: Ustawa o certyfikacji energetycznej budynków oraz rozporządzenie dot. wzorów protokołów
   • przypadki wymienione w ustawie gdy kontrola jest wymagana
   • wymagane uprawnienia i wpis do rejestru prawionych
   • kary za brak protokołu
   • rozporządzenie wzory protokołów kontroli instalacji ogrzewania i klimatyzacji
  2. Wyznaczanie sprawności instalacji c.o.
  3. Wyznaczenia sprawności instalacji klimatyzacji
  4. Wypełnianie protokołu
 • Dzień 2 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym

  Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

  1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
  3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
  4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
  5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
  6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
  7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
  8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności ponad 100 Mg
  9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
  10. Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji
 • Egzamin przed Komisją Energetyczną

  Egzamin kwalifikacyjny: sprawdzenie wiedzy przed Komisją Energetyczną, następnie składanie wniosku o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie E-eksploatacji lub/i D-dozoru (Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. I 184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. I 189).

 • interpretujesz przepisy prawa dotyczące certyfikacji energetycznej budynków oraz rozporządzeń dotyczących protokołów kontroli instalacji HVAC
 • umiejętnie oceniasz sprawność instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji
 • identyfikujesz obszary wymagające poprawy efektywności energetycznej
 • potrafisz prawidłowo dokumentować kontrole systemów HVAC oraz wypełniać protokoły kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Jesteś świadomy konsekwencji prawnych związanej z brakiem wypełnienia protokołu kontroli
 • uzyskasz wpis do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Szkolenie kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji HVAC jest skierowane do:

 • osób, które chcą uzyskać wpis do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii
 • specjalistów pracujących w branży grzewczej, zajmujących się instalacją, serwisem lub konserwacją systemów ogrzewania i klimatyzacji
 • specjalistów związanych z branżą HVAC, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat kontroli, efektywności i zgodności z przepisami systemów ogrzewania i klimatyzacji
 • osób związanych z branżą budowlaną lub energetyczną
 • audytorów energetycznych
 • specjalistów ds. utrzymania nieruchomości
 • specjalistów ds. ochrony środowiska
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą sklepu internetowego, telefonicznie: +48 17 862 30 98, poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams (Zapoznaj się z wymaganiami)

FAQ: Szkolenie kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji HVAC

 • Kto to jest kontroler HVAC?

  Kontroler HVAC to wysoko wykwalifikowany profesjonalista, który specjalizuje się w kontroli oraz ocenie efektywności systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w różnego rodzaju budynkach.

  Jego głównym zadaniem jest zapewnienie, że systemy te działają optymalnie, spełniając wymagania dotyczące efektywności energetycznej, komfortu użytkowników oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami branżowymi. Kontroler HVAC jest odpowiedzialny za przeprowadzanie kompleksowych inspekcji, analizy danych oraz wdrażanie działań naprawczych i usprawniających w celu optymalizacji funkcjonowania systemów HVAC. Oprócz tego, może również doradzać w zakresie modernizacji instalacji oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań technologicznych mających na celu poprawę efektywności energetycznej i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Jego praca przyczynia się do zapewnienia odpowiednich warunków komfortu termicznego, jakości powietrza oraz bezpieczeństwa wewnątrz budynków, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i samopoczucia użytkowników oraz dla zrównoważonego rozwoju.

2,800.00

Zapisz się na szkolenie za darmo, zapłać w ciągu 30 dni z Twisto

Płać za szkolenia TWISTO

Płatność można rozłożyć na 3 do 60 wygodnych rat z iMoje ING

szkolenie na raty

Podstawowe informacje

 • Kod szkolenia: ON0073
 • Cena brutto: 2,800.00
 • Czas trwania: 2 dni / 16 godz.
 • Certyfikat: po zaliczeniu egzaminu
 • Forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • Lokalizacja: Online
 • Materiały szkoleniowe: w formie elektronicznej

Szkolenia które mogą Cię również zainteresować

On-eco.pl