Uprawnienia gazowe G3 z egzaminem

Ocena szkolenia
5/5
Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Uprawnienia gazowe G3 to nie tylko dokument potwierdzający Twoje umiejętności, ale także przepustka do świata nowoczesnych technologii i standardów bezpieczeństwa w pracy z gazem.

Branża gazowa to sektor pełen możliwości. Jeśli myślisz o rozwoju kariery w tej dziedzinie, uprawnienia gazowe G3 są kluczem do Twojego sukcesu.

Kurs uprawnienia gazowe G3 z egzaminem jest idealny dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, niezależnie od tego, czy są już w branży, czy dopiero planują w niej rozpocząć pracę. Skierowany jest nie tylko do pracowników branży energetycznej, ale także do przedsiębiorców, inżynierów, techników oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie instalacji gazowych.

Program kursu zapewnia gruntowne przygotowanie do pracy w branży gazowej. Podczas kursu uczestnicy poznają teoretyczne podstawy pracy z gazem, ale także praktyczne aspekty związane z montażem, konserwacją i naprawą urządzeń. Program szkolenia jest bogaty i różnorodny, obejmując tematy od produkcji i przetwarzania paliw gazowych, przez sieci gazowe o różnych ciśnieniach, aż po zaawansowane technologie, takie jak turbiny gazowe czy aparatura kontrolno-pomiarowa.

Z uprawnieniami gazowymi G3 otwierasz przed sobą drzwi do profesjonalnej kariery w branży gazowej. Stajesz się specjalistą, który nie tylko zna się na teorii, ale także potrafi praktycznie zastosować zdobytą wiedzę. Możesz prowadzić prace związane z obsługą, konserwacją i naprawą różnorodnych urządzeń gazowych, od prostych kotłów po zaawansowane systemy przesyłowe. Twoje umiejętności będą cenione i poszukiwane na rynku pracy.

Proces zdobywania uprawnień gazowych G3 jest prosty, ale wymaga zaangażowania i systematyczności. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik przystępuje do egzaminu przed Komisją Energetyczną. To ważny moment, który decyduje o tym, czy zdobędziesz uprawnienia. Ale nie martw się! Nasze szkolenie doskonale przygotowuje do tego wyzwania, a nasi instruktorzy są zawsze gotowi udzielić wsparcia i odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Decydując się na nasze szkolenie G3, inwestujesz w swoją przyszłość. Nasz program szkoleniowy został opracowany przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży gazowej. Oferujemy nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności, które od razu możesz zastosować w pracy. Dbamy o to, aby każdy uczestnik czuł się komfortowo i miał dostęp do najlepszych materiałów i narzędzi. Nasz zespół instruktorów to prawdziwi specjaliści, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Uprawnienia gazowe G3 z egzaminem - Agenda

 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

  1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
  2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
  3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
  4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 Mpa
  5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa
  6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
  7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
  8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
  9. Turbiny gazowe
  10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9
 • Egzamin kwalifikacyjny

  Egzamin kwalifikacyjny: sprawdzenie wiedzy przed Komisją Energetyczną, następnie składanie wniosku o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie E-eksploatacji lub/i D-dozoru (Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. I 184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. I 189).

 • Przeprowadzasz proces przyłączania urządzeń i instalacji do sieci
 • Eksploatujesz urządzenia, instalacje oraz sieci
 • Potrafisz programować pracę urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 • Prowadzisz dokumentację techniczną i eksploatacyjną oraz stosujesz instrukcję eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Znasz budowę urządzeń, instalacji i sieci wraz z normami i warunkami technicznymi
 • Znasz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona PPOŻ
 • Potrafisz postępować w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 • Dysponujesz mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 • Wykonujesz prace kontrolno-pomiarowe i montażowe
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą sklepu internetowego, telefonicznie: +48 17 862 30 98, poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams (Zapoznaj się z wymaganiami)

FAQ: Uprawnienia gazowe G3 z egzaminem

 • Jakie urządzenia można obsługiwać po uzyskaniu uprawnień G3? ​

  Fachowiec posiadający uprawnienia elektroenergetyczne G3 będzie mógł obsługiwać urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
  • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
  • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
  • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
  • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
  • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w G2;
  • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
  • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.
 • Jak przebiega egzamin w naszej firmie prowadzący do uzyskania uprawnień G3? ​

  Aby przystąpić do egzaminu  należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o jego przeprowadzenie przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

  Egzamin G3 w naszej firmie przeprowadzony jest w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od preferencji danej grupy. Egzamin przeprowadzają specjaliści ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a więc osób, które praktykują zawody energetyczne. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu G3, uczestnik do 7 dni roboczych otrzymuje świadectwo kwalifikacji G3 z zakresu „E” – eksploatacja lub/i „D” – dozór.

 • Czy egzamin G3 jest trudny?​

  Egzaminy G3 organizowane są podczas szkolenia, a więc w czasie jego trwania można przystąpić do egzaminu i uzyskać uprawnienia SEP.

  Sam egzamin jest po prostu okazją do tego, aby zaprezentować zdobytą wiedzę. Jeśli kursant rzetelnie podszedł do szkolenia to spotkanie z Komisją Kwalifikacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich powinno być tylko formalnością.

 • Jak długo ważne są uprawnienia G3? ​

  Uzyskane w ramach szkolenia uprawnienia G3 są ważne przez kolejnych 5 lat.

  Aby przystąpić do kolejnego egzaminu  w celu odnowienia uprawnień nie jest wymagany kurs przypominający. Jeżeli czujesz się na siłach możesz przystąpić do takiego egzaminu od razu.

od 950.00

Zapisz się na szkolenie za darmo, zapłać w ciągu 30 dni z Twisto

Płać za szkolenia TWISTO
Jak to zrobić?

Płatność można rozłożyć na 3 do 60 wygodnych rat z iMoje ING

szkolenie na raty
Jak to zrobić?

Podstawowe informacje

 • Kod szkolenia: ON003
 • Cena brutto: od 950.00
 • Czas trwania: 1dzień / 6godz.
 • Certyfikat: po zaliczeniu egzaminu
 • Forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • Lokalizacja: Online
 • Materiały szkoleniowe: w formie elektronicznej

Szkolenia które mogą Cię również zainteresować