00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

Zmiany w świadectwach energetycznych

Zmiany w świadectwach energetycznych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło nowy projekt rozporządzenia dotyczącego określania charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Każdy budynek w Polsce będzie musiał być oceniany w skali od A+ do G pod względem swojej efektywności energetycznej. W ramach tego projektu zaprezentowano również wzór certyfikatu energetycznego, który ma być stosowany dla budynków.

Implementacja klas energetycznych wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 24 kwietnia 2024 r., dotyczącej zmiany w świadectwach energetycznych. W ramach przygotowań do wdrożenia tej dyrektywy, do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia dotyczącego świadectw energetycznych budynków. Przepisy te mają wejść w życie w 2025 roku, a klasa energetyczna budynku będzie miała wpływ na możliwość uzyskania dofinansowania, na przykład w przypadku wymiany źródeł ciepła.

Zmiany w świadectwach energetycznych czyli system klas energetycznych

System klas energetycznych, rozciągający się od A+ (najwyższa efektywność energetyczna) do G (najniższa efektywność energetyczna), ma na celu ułatwienie identyfikacji budynków wymagających modernizacji energetycznej, zwłaszcza w obszarach wiejskich. W przyszłości umożliwi to skierowanie programów wsparcia do budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej.

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii przeprowadzono dwie analizy techniczne dotyczące zmian w zakresie wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków oraz nowych wzorów świadectw energetycznych. W obu ekspertyzach dokonano przeglądu i weryfikacji obowiązujących przepisów, w tym:

  • Zgodność z dyrektywą UE dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków.
  • Prawidłowość procedur obliczeniowych oraz założeń stosowanych do obliczeń.
  • Adekwatność wartości współczynników, jednostkowych strat ciepła i wskaźników.
  • Czytelność i przystępność świadectw charakterystyki energetycznej.

Analizy te również uwzględniają rozwój technologii oraz zmiany w prawodawstwie dotyczącym sektora budownictwa i energetyki. Wprowadzenie nowego systemu oceny energetycznej będzie opierać się na wskaźniku rocznego zapotrzebowania na energię dostarczoną netto (ED), zgodnie z normami serii ISO 52000.

Ministerstwo podkreśla, że nowe wymagania wiążą się z wprowadzeniem nowych pojęć, takich jak energia końcowa wyeksportowana, energia końcowa dostarczona czy energia dostarczona netto, oraz zaktualizowaniem definicji już istniejących pojęć, np. energii końcowej, stosowanych w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków.

Wprowadzenie skali od A+ do G sprawi, że informacje na temat efektywności energetycznej budynków będą bardziej zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika. Klasy A+ oznaczają budynki o najlepszych parametrach energetycznych, podczas gdy klasy G wskazują na budynki o najgorszych parametrach.

Wprowadzenie nowych klas energetycznych w 2025 roku przyniesie znaczące konsekwencje dla właścicieli nieruchomości. Obecnie obowiązkowe świadectwa energetyczne są mało czytelne dla większości ludzi, jednak nowe klasy energetyczne dostarczą jasnej i prostej informacji o energetycznej jakości budynku. To może prowadzić do spadku wartości nieocieplonych lub słabo ocieplonych domów i mieszkań, co utrudni ich sprzedaż lub wynajem. Szacuje się, że zmiany te mogą dotknąć setki tysięcy właścicieli nieruchomości w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search
Wybierz kategorię
Najnowsze artykuły
On-eco.pl