1. On sp. z o.o.
 2. Szkolenia
 3. Wiatraki, przydomowe turbiny wiatrowe, elektrownie wiatrowe – Szkolenie

Wiatraki, przydomowe turbiny wiatrowe, elektrownie wiatrowe – Szkolenie

Przygotowanie instalatorów w zakresie doboru oraz przeprowadzenia profesjonalnego montażu turbin wiatrowych pionowej i poziomej osi obrotu.

Sprawdź jakie dofinansowanie do szkoleń możesz uzyskać:

Przydomowe turbiny wiatrowe – przygotowanie instalatorów w zakresie doboru oraz montażu turbin wiatrowych pionowej i poziomej osi obrotu.

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na ekologiczne i odnawialne źródła energii, przydomowe turbiny wiatrowe prezentują się jako wyjątkowo atrakcyjna opcja. Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy mogą zgłębić tajniki działania turbin wiatrowych. Zrozumieć różnice między modelami o pionowej i poziomej osi obrotu oraz odkryć zaawansowane aspekty technologiczne. Które leżą u podstaw ich efektywności. Zapewniamy solidne podstawy teoretyczne, które są niezbędne do zrozumienia, jak turbiny mogą zostać zintegrowane z domowym systemem energetycznym aby zapewnić maksymalną wydajność i niezawodność.

Analiza i wykorzystanie potencjału wiatrowego

Poruszając temat potencjału wiatrowego, nasze szkolenie „Wiatraki, przydomowe turbiny wiatrowe, elektrownie wiatrowe” skupia się na metodach oceny warunków wietrznych i ich wpływie na wybór oraz lokalizację turbiny wiatrowej. Uczestnicy nauczą się interpretować dane meteorologiczne i analizować statystyki wietrzności, co umożliwi im dokonywanie informowanych decyzji dotyczących umiejscowienia turbin wiatrowych. Poruszamy porównania między różnymi regionami Polski oraz Europy, aby uczestnicy mogli zrozumieć, jak lokalne warunki wpływają na wydajność turbin i jak można maksymalizować ich efektywność w zależności od lokalizacji.

Montaż i posadowienie turbin

Kluczowym aspektem każdej instalacji przydomowej turbiny wiatrowej jest jej prawidłowe posadowienie i montaż. Szkolenie przedstawia różne technologie i metody, które zapewniają stabilność oraz optymalną eksploatację urządzenia. Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze miejsca montażu. Jakie są najlepsze praktyki w tej dziedzinie oraz jak technologia posadowienia wpływa na ogólną wydajność systemu. Podkreślamy również znaczenie dokładnego planowania i przestrzegania specyfikacji technicznych podczas całego procesu instalacji.

Podłączenia elektryczne i konfiguracje systemów

Ważnym elementem wykorzystania przydomowych turbin wiatrowych jest ich integracja z domowym systemem energetycznym. Omawiamy różnorodne schematy podłączeń elektrycznych, w tym opcje off-grid, on-grid i hybrydowe, które pozwalają na elastyczne wykorzystanie wyprodukowanej energii. Uczestnicy kursu zyskają wiedzę na temat konfiguracji systemów, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Jak również dowiedzą się, jak optymalnie zarządzać wyprodukowaną energią, aby maksymalizować korzyści płynące z instalacji turbin wiatrowych.

Wybór i eksploatacja turbin wiatrowych

Decyzja o wyborze odpowiedniej turbiny wiatrowej jest kluczowa dla sukcesu każdego projektu związanego z wykorzystaniem energii wiatru. W ramach szkolenia porównujemy różne modele turbin, analizując ich parametry, charakterystyki i potencjalną wydajność. Uczestnicy nauczą się, jak ocenić, która turbina najlepiej spełni ich oczekiwania, biorąc pod uwagę lokalne warunki wietrzne, dostępną przestrzeń oraz cele energetyczne. Podajemy także praktyczne wskazówki dotyczące eksploatacji i konserwacji turbin, aby zapewnić ich długotrwałą i bezproblemową pracę.

Przepisy prawne i budowlane

Instalacja przydomowej turbiny wiatrowej wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów prawnych i budowlanych. Nasze szkolenie oferuje przegląd najważniejszych przepisów, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do realizacji projektu. Omawiamy kwestie związane z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń. Normami bezpieczeństwa oraz wymogami technicznymi, co ułatwia uczestnikom nawigację po procesie legalizacji instalacji turbin wiatrowych.

Inspiracje i case studies

Przedstawiając case studies zrealizowanych projektów, nasze szkolenie inspiruje do kreatywnego podejścia do projektowania i wykorzystania przydomowych turbin wiatrowych. Uczestnicy mogą czerpać z doświadczeń innych, ucząc się na przykładach. Jak efektywnie integrować turbiny z istniejącą infrastrukturą oraz jak wykorzystać specyfikę lokalnego terenu do maksymalizacji wydajności energetycznej.

Przygotowanie do montażu

Podsumowując aspekty praktyczne, skupiamy się na przygotowaniu do procesu montażu turbiny wiatrowej. Szczegółowo omawiamy narzędzia, maszyny i zasoby potrzebne do efektywnego i bezpiecznego wznoszenia konstrukcji. Uczestnicy dowiedzą się, jak planować i przeprowadzać prace montażowe, aby zagwarantować stabilność i optymalne działanie turbiny od pierwszego dnia jej użytkowania.

 • forma: hybrydowa
 • czas trwania: 2 dni / 16 godz.
 • miejsce realizacji: Rzeszów
 • zajęcia teoretyczne: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • zajęcia praktyczne: zajęcia stacjonarne przy wykorzystaniu dedykowanego sprzętu oraz narzędzi
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams
 • materiały dla uczestników usługi: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie przerwy kawowe i jedna przerwa obiadowa

Do udziału w Szkoleniu „Wiatraki, przydomowe turbiny wiatrowe, elektrownie wiatrowe” zachęcamy przede wszystkim:

 • specjalistów ds. energetyki
 • instalatorów systemów odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych
 • osób związanych z branżą budowlaną, energetyczną oraz OZE
 • przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w branży energetycznej i chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o montaż przydomowych turbin wiatrowych
 • osób zainteresowanych rozwijaniem się w obszarze odnawialnych źródeł energii

Uzyskane podczas szkolenia kompetencje pozwolą instalatorowi efektywnie działać w obszarze profesjonalnego montażu przydomowych turbin wiatrowych pionowej i poziomej osi obrotu, zarówno w zakresie doradztwa, doboru, jak i praktycznego wykonywania instalacji.

Po szkoleniu uczestnik:

 • posiada wiedzę w zakresie różnych typów turbin wiatrowych oraz zastosowanych technologii w turbinach wiatrowych
 • potrafi ocenić i wykorzystać potencjał wiatrowy w różnych warunkach
 • zna metody wykonywania analiz wietrzności oraz przygotowania analiz energetycznych dla wybranych miejsc na podstawie dostępnych danych
 • potrafi dokonać analizy różnych typów urządzeń przetwarzających siłę wiatru
 • zna zasady bezpieczeństwa i specyfikę pracy z turbiną wiatrową oraz działa zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i wymogami prawnymi dotyczącymi odnawialnych źródeł energii oraz procedur niezbędnych przy podłączaniu, montażu i uruchomieniu instalacji
 • tworzy schematy i podłączać systemy elektryczne w różnych konfiguracjach
 • potrafi montować turbiny wiatrowe za pomocą różnych technologii montażowych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 • zna sposoby konfiguracji i obsługi systemu turbiny wiatrowej
 • jest w stanie wskazać najczęściej popełniane błędy przy doborze i montażu instalacji turbin wiatrowych
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego
  telefonicznie: +48 17 862 30 98 lub poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie organizatora przed udziałem w szkoleniu o ewentualnych alergiach pokarmowych
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • Dzień 1 - Forma stacjonarna, zajęcia praktyczne.
  1. Prezentacja turbin o pionowej i poziomej osi obrotu.
  2. Charakterystyka rozwiązać zastosowanych w turbinach wiatrowych– objaśnienie zagadnień technologicznych
  3. Zapoznanie z warunkami wietrznymi i sposoby wykorzystania potencjału wiatrowego, porównania warunków dla Polski i Europy
  4. Prezentacja możliwości montażowych za pomocą różnorodnych technologii posadowienia
  5. Schematy i sposoby podłączenia elektrycznego systemów pracujących w konfiguracji off-grid, on-grid, hybrydowy, przykładowe możliwości zastosowania generatorów wiatrowych
  6. Urządzenia wykorzystywane w systemach opartych na turbinach wiatrowych w oparciu
   o przedstawione schematy instalacji
  7. Analiza różnego typu urządzeń przetwarzających siłę wiatru na energię elektryczną, przegląd parametrów, charakterystyk i wydajności – porównanie
  8. Źródła wiedzy i bazy danych n.t. wietrzności, metody wykonywania analiz wietrzności, przygotowanie analiz energetycznych dla wybranych miejsc
  9. Oddziaływanie turbin wiatrowych na środowisko
  10. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i wymogami prawnymi odnośnie odnawialnych źródeł energii oraz przejście procedur niezbędnych przy podłączaniu, montażu i uruchomieniu instalacji
  11. Case study wybranych instalacji turbin wiatrowych – przedstawienie kreatywnych rozwiązań wykorzystania dostępnej infrastruktury, budynków i ukształtowania terenu do zwiększenia efektywności wiatru
  12. Jak zorganizować montaż turbiny wiatrowej – prezentacja narzędzi, maszyn i zasobów potrzebnych przy wznoszeniu turbiny wiatrowej, zasady bezpieczeństwa i specyfika przy pracy z turbiną wiatrową
  13. Sposoby konfiguracji i obsługi systemu turbiny wiatrowej
  14. Szkolenie z montażu turbin wiatrowych – montaż turbiny wiatrowej oraz turbiny poziomej 300W
  15. Analiza najczęściej popełnianych błędów przy doborze i montażu instalacji turbin wiatrowych
 • Dzień 2 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.
  1. Wstęp – założenia, cechy techniczne i parametry ekonomiczne mikroinstalacji wiatrowych
  2. Autonomia energetyczna – pełne pokrycie zapotrzebowania na energię w czasie rzeczywistym bez wsparcia z zewnątrz; stabilność i dynamiczne bezpieczeństwo dostaw energii. Magazyn energii
  3. Dofinansowanie do mikroinstalacji wiatrowych. Składanie wniosków, beneficjenci, koszty kwalifikowane. Moja elektrownia wiatrowa – dotacje na domowe turbiny, cel i zakres programu, rodzaje wsparcia
  4. Zapotrzebowanie na moc a dane meteorologiczne. Uzyskanie danych meteorologicznych dla wybranej lokalizacji. Wykresy różnicy prędkości wiatru i gęstość rozkładu Weibulla na wybranej wysokości nad ziemią
  5. Szacowanie czasu zwrotu inwestycji
 • Wiatraki, przydomowe turbiny wiatrowe, elektrownie wiatrowe
Przydomowe turbiny wiatrowe
Ocena szkolenia:
5/5

Szkolenie / Kurs

Podstawowe informacje
3000
 • Kod szkolenia: 6.1
 • Czas trwania: 16 godz. / 2 dni
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: Online / Stacjonarnie
 • Lokalizacja: Rzeszów

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij formularz i skorzystaj z
darmowej konsultacji.

Dofinansowanie [Pionowy]