00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

00.00
0 produktów

Brak produktów w koszyku.

Jakie szkolenia nie podlegają dofinansowaniu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) ?

Jakie szkolenia nie podlegają dofinansowaniu z KFS

Jakie szkolenia nie podlegają dofinansowaniu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego? Jeżeli myślisz o dofinansowaniu szkoleń dla siebie bądź Twojej firmy powinieneś wiedzieć już na samym starcie czy warto podjąć działania w tym kierunku. Nie wszystkie szkolenia podlegają finansowaniu i choć zabrzmi to źle, będziesz musiał za niektóre kursy zapłacić sam. Aby lepiej zrozumieć, jak działa Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) w pierwszej kolejności przedstawimy krótką definicję. Następnie przejdziemy do kosztów czy też wydatków kwalifikowanych, które nie mogą być finansowane ze środków KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) –  jest jednym z mechanizmów rynku pracy, który został utworzony z części składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, aby zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, których kwalifikacje są nieadekwatne do aktualnej sytuacji gospodarczej i zmian na rynku pracy. Jest narzędziem wspierającym osoby pracujące, chcące się rozwijać zawodowo, nabywać nowe kompetencje, aktualizować je lub chcące się przekwalifikować. Ułatwia również pracodawcom tzw. rekrutację wewnętrzną i doszkolenie pracowników.

Szkolenia i inne działania które nie podlegają dofinansowaniu ze środków KFS.

Kursy i działania, które na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że są objęte Krajowym Funduszem Szkoleniowym. Mimo to nie zostały wymienione w ustawie,  pozwoliliśmy sobie wymienić w poniższej liście:

 • Wydatki związane z przejazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem planowanego kursu;
 • Koszty związane z wysłaniem pracownika na szkolenie np. delegacja czy nieobecność pracownika;
 • Obowiązkowe szkolenia oraz badania wstępne i  okresowe ? W przypadku szkoleń będzie to dotyczyło m.in.  BHP i POPŻ. Badania wstępne i okresowe dotyczą np. badania w medycynie pracy.
 • Szkolenia, które rozpoczęły się przed podpisaniem Umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP);
 • Szkolenia przeprowadzane poza granicami Polski;
 • Szkolenia dotyczące kompetencji miękkich niezwiązanych z wykonywanym zawodem deficytowym w danym powiecie  np.  Jeśli wykonujesz zawód handlowca, możesz skorzystać ze szkoleń pozyskujących nowych klientów, ale tylko w przypadku gdy profesja, którą wykonujesz, znajduje się na liście zawodów deficytowych w Twoim powiecie bądź województwie;
 • Studia wyższe i doktoranckie;
 • Coaching – należy przez to rozumieć indywidualne szkolenie pracownika coacha, które ma na celu pracę nad jego rozwojem, umiejętnościami i powiększeniem kompetencji zawodowych;
 • Szkolenie prowadzone przez nieuprawnione jednostki szkoleniowe bądź inne podmioty;
 • Szkolenia prowadzone na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 • Konferencje  i kongresy branżowe.

Podsumowując, jest wiele działań, których Krajowy Fundusz Szkoleniowy nie finansuje. Należy wtedy szukać innych rozwiązań, które mogą nam pomóc sfinansować wybrane przez nas szkolenia. Należy również dokładnie sprawdzić jakie wymogi w stosunku do przedsiębiorców i pracowników ma Urząd Pracy. Ponieważ niekiedy mogą się one różnić i z roku na rok mogą zmienić się priorytety wydatkowania tychże środków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search
Wybierz kategorię
Najnowsze artykuły
On-eco.pl