Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania

Zobacz pozostałe szkolenia

Branża pomp ciepła, chłodnicza, klimatyzacyjna

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kurs certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego skierowany jest do wszystkich osób, które chcą się rozwijać w branży pomp ciepła i być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi. Szkolenie pozwala uzyskać certyfikat, który jest bardzo mile widziany wśród pracodawców chcących zatrudnić pracownika na stanowisko instalatora pomp ciepła. Szkolenie certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego wymagane jest w przypadku osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego przy czym nie są zwolnione z egzaminu. Kurs certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła przygotuje Cię do kompleksowego i samodzielnego wykonywania pracy – instalacji gruntowych i powietrznych pomp ciepła. W trakcie kursu instalatorzy uczą się montażu, serwisowania, konserwacji i doboru urządzeń, instalacji pomp ciepła i ich regulacji na podstawie bilansu c.o. c.w.u. uzyskując przy tym również kompetencje cyfrowe.

Doświadczeni
Trenerzy

Krótkie
Terminy

Certyfikacja

Ponad 13 Lat
na rynku

Nagrywane Szkolenia

Dla kogo jest szkolenie? Kto może skorzystać ze szkoleń certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła.

Kurs certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego jest stworzony z myślą o osobach chcących związać się z branżą OZE a w szczególności z branżą pomp ciepła. Szkolenie dostosowane jest do poziomu wiedzy uczestników, którzy przed przystąpieniem do kursu wykonują test poziomujący. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarówno osoby początkujące jak i doświadczeni instalatorzy pomp ciepła znajdą rozwiązanie dla siebie.

Przystąpienie do kursu certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła daje możliwość  późniejszego przystąpienia do egzaminu UDT.

Jakie kompetencje oraz kwalifikacje otrzymasz? Efekty po ukończeniu kursu certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła.

Po ukończeniu kursu certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła w ramach akredytacji UDT uczestnik:

  • posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu budowy i instalacji pomp ciepła;
  • uzyskuje kompetencje cyfrowe poprzez:
    • umiejętność zaprogramowania i skonfigurowania urządzenia sterującego w zamontowanej instalacji pompy ciepła,
    • umiejętność podłączania instalacji pomy ciepła do zdalnego monitoringu,
    • umiejętność analizowania dokumentacji projektowych w dedykowanych programach komputerowych pod kątem adaptacji do istniejących warunków środowiskowych i budowlanych;
  • ma rozeznanie w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu pomp ciepła;
  • potrafi zastosować nabytą wiedzę w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych pomp ciepła;

 

Ukończenie szkolenia umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 136 ust. 3. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) i uzyskanie tytułu certyfikowanego instalatora systemów pomp ciepła. Egzamin państwowy w UDT jest uznawany w Unii Europejskiej.

Jak przebiega szkolenie? Sposób organizacji kursu certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła.

Kurs certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła jest prowadzony w trybie hybrydowym. Część teoretyczna realizowana jest w sposób zdalny, tj. transmisja online na żywo. Zajęcia odbywają się na platformie szkoleniowej Teams lub Zoom. Część praktyczna realizowana jest w sposób stacjonarny w formie warsztatów. Kurs certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła akredytowanego przez UDT trwa łącznie trzy dni (24h) w tym dwa dni (16h) zajęć on-line oraz jeden dzień (8h) warsztatów. Podczas ćwiczeń on-line kursant ma możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach poprzez zadawanie pytań prowadzącemu oraz dyskusji z pozostałymi uczestnikami. Dodatkowo po zakończonym szkoleniu pomp ciepła na życzenie kursanta udostępniamy nagranie z danego dnia szkoleniowego na okres 7 dni. Podczas warsztatów kursant otrzymuje materiały dydaktyczne (podręcznik instalatora, notatnik i długopis, zestaw sprawdzający wiedzę zawierający przykładowe pytania i zadania z rozwiązaniami, gadżety firmowe). W czasie przerwy można skorzystać z zestawu kawowego (kawa, herbata, woda, ciastka). Na zajęciach stacjonarnych otrzymują Państwo również ciepły posiłek (obiad). Na cenę kursu składa się koszt usługi szkoleniowej oraz egzaminy i uprawnienia.

Program szkolenia. Tematyka zajęć kursu certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła w ramach akredytacji UDT.

Zajęcia teoretyczne – tryb zdalny

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE: DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA POMP CIEPŁA
1.1. Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania pomp ciepła
1.1.1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW pomp ciepła; warunki uzyskania i utraty certyfikatu
1.2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska, stosowanie w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń
1.3. Podstawowe terminy i definicje
2. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE IŻ ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA
2.1. Wpływ warunków geotermalnych i termicznych na działanie pomp ciepła
2.1.1. Zasoby geotermalne i temperatury gruntu; charakterystyka regionalna
2.2. Wydajności chłodnicze i cieplna pomp ciepła
2.2.1. Określenie współczynnika wydajności (COP) oraz współczynnika wydajności sezonowej (SFP)
2.3. Obieg termodynamicznych pomp ciepła
2.3.1. Charakterystyki obiegu pompy ciepła, zależności między temperaturami rozpraszacza ciepła, źródłami ciepła a wydajnością
2.3.2. Zapobieganie przegrzaniu i przechłodzeniu pompy ciepła
2.4. Typy pompy ciepła – powietrze/woda; solanka/woda; powietrze/powietrze
2.4.1 Inne typy i układy, w szczególności odparowanie bezpośrednie
2.5. Działanie elementów i osprzętów pompy ciepła: sprężarka, zawór rozprężony, parownik, skraplacz, środki konserwujące (smary) i czynniki chłodnicze
3. RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ DOLNYCH
3.1. Powietrzne; filtracja powietrzna
3.2. Grunt i wykorzystanie zasobów geotermalnych
3.2.1. Identyfikacja gruntu i skał w celu określenie ich przewodności cieplnej
3.2.2. Woda gruntowa, studnie i zbiorniki wodne
3.3. Kolektory meandryczne, kolektory spiralne, sondy pionowe

Zajęcia teoretyczne – tryb zdalny

4. POMPY CIEPLNE STOSOWNE W INSTALACJACH OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
4.1. Instalacje ogrzewania
4.1.1. Instalacje centralnego ogrzewania; instalacje ciepłej wody użytkowej
4.1.1.1. Wybór i dobór pomp ciepła – określanie wartości obciążenia cieplnego różnych budynków oraz wartości typowych w zakresie wytwarzania ciepłej wody
4.1.1.2. Określenie wydajności pompy ciepła na podstawie:
– obciążenia cieplnego dla celów wytwarzanie ciepłej wody
– masy akumulacyjnej budynku
– w czasie przerwy w zasilaniu
4.1.1.3. Określenie elementu pełniącego funkcję zbiornika buforowego oraz jego pojemności
4.1.1.4. Włączanie drugiego układu grzewczego
4.2. Instalacje chłodnicze – chłodzenie pasywne i aktywne
5. ZASOBY DOBORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA – CZĘŚĆ TEORETYCZNA
5.1. OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁA
5.1.1. Wybór rodzaju i określenie wielkości źródła
5.1.2. Dobór pompy ciepła
5.1.4. Wykonywanie wymienników gruntowych
5.1.4.2. Napełnienie i próba ciśnieniowa
5.1.5 Możliwości zastosowania pomp ciepła oraz wybór optymalnego układu pompy ciepła
6.CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI POMP CIEPŁA- CZĘŚĆ TEORETYCZNA
6.1 Instalacje pompy ciepła
6.1.1. Zasady działania elementów instalacji pompy ciepła oraz zagrożenia związane z ich rozszczelnieniem i występowaniem wycieków (sprężarka, skraplacz, parownik, regulator rozprężenia)

Zajęcia praktyczne- tryb stacjonarny

5. ZASOBY DOBORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
5.1.3. Określenie warunków montażu instalacji pompy ciepła i źródła
5.1.4.1. Ułożenie elementów kolektora poziomego z układem połączeń
6.CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI POMP CIEPŁA- CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
6.1.2. Montaż, regulacja i sprawdzanie elementów instalacji pompy ciepła
6.1.2.1. Sprężarka wraz z układem kontrolno-sterującym; wyłączniki bezpieczeństwa i sterowniki, zawory ssawne i tłoczone
6.1.2.2. Skraplacz wraz z układem kontrolno-sterującym; regulator ciśnienia tłoczenia, regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowników
6.1.2.3. Parownik wraz z układem kontrolna – sterującym; regulator ciśnienia parowania, wyłączników bezpieczeństwa i sterowników
6.1.2.4. Regulator rozprężenia; analiza funkcji regulatora i programowania
6.1.2.5. Spawanie, lutowanie ,,na twardo” lub ,,na miękko” instalacji pompy ciepła
6.2. Płukanie, napełnianie i odpowietrzanie instalacji
6.3. Czynności rozruchowe
6.3.1. Prośba ciśnieniowa – sprawdzanie wytrzymałości i szczelności instalacji pompy ciepła
6.3.2. Odpowietrzanie układu i odessanie
6.3.3. Uruchomianie i wyłączanie elementów instalacji pompy ciepła, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów ich pracy
6.3.3.1. Sprężarka – sprawozdanie warunków pracy
6.3.3.2. Skraplacz – sprawozdanie prawidłowego funkcjonowania, czyszczenie z nieskraplających się gazów za pomocą odpowietrznika, sprawdzanie stanu powierzchni
6.3.3.3. Parownik – sporządzenie prawidłowego funkcjonowania, sprawdzenie stanu powierzchni
6.3.3.4. Sprawdzenie pracy oddzielacza oleju
6.3.3.5. Sprawdzenie stanu filtra osuszacza
6.3.4. Kontrole szczelności
6.3.4.1. Przecieki w pompach ciepła; przyrządy do wykonywania przecieków
6.3.4.2. Oględziny i kontrola manualna
6.3.4.3. Kontrolna szczelności instalacji metodą pośrednią i bezpośrednią; interpretacja parametrów pomiarów
7. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM POMP CIEPŁA
7.1. Czynności bieżące i okresowe
7.2. Materiały i narzędzia stosowane do badań
7.3. Aparatura kontrolno-pomiarowa
7.4. Określenie i pomiary parametrów na podstawie danych technicznych
7.5. Dokumentacja odbiorcza; oddanie instalacji do użytku

Dlaczego nasz kurs certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego to najlepszy wybór?

Jako jedna z niewielu firm na rynku posiadamy akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu pomp ciepła A/22/00101/20. Szkolenie prowadzące do uzyskania tytułu certyfikowanego instalatora pomp ciepła jest zgodne w części teoretycznej i praktycznej z zakresem programowym pokrywającym zagadnienia wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego. Ponadto szkolenie stanowi przygotowanie do przystąpienia na egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie pomp ciepła.

W naszych kursach certyfikowanego instalatora pomp ciepła stawiamy przede wszystkim na przygotowanie praktyczne i merytoryczne. Firma On-Eco posiada najobszerniejsze modułowe szkolenia na rynku dzięki którym pracodawca może przeszkolić profesjonalnie pracownika, który będzie mógł rozwiązać samodzielnie napotkane problemy podczas montażu. Również osoby, które szukają nowych wyzwań i chcą się rozwijać w życiu zawodowym nabędą kompetencje, które wzbogacą ich CV o konkretne i fachowe umiejętności teoretyczno-praktyczne, które są mocno poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy w Polsce.

Kolejnym atutem naszych szkoleń  z zakresu montażu pomp ciepła jest elastyczność prowadzonych zajęć. W tym przypadku uczestnik kursu nie musi na dłuższy okres reorganizować swojego grafiku w pracy. Szkolenia dla instalatorów pomp ciepła są rozłożone w czasie więc uczestnik możne spokojnie przyswoić wiedzę z ostatniego spotkania.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Od 2013 roku przeszkoliliśmy ponad 4000 osób co przekłada się na sprawdzone metody prowadzenia szkoleń w sposób zarówno ciekawy jak i profesjonalny.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów oraz praktyków, którzy na co dzień mają do czynienia z tematyką omawianą na zajęciach.  Dziesiątki zaprojektowanych i zamontowanych pomp ciepła pozwoliło nabyć im niespotykaną wiedzę.

DODATKOWE INFORMACJE

Część praktyczna kursu realizowana jest w Gdańsku, Warszawie, Tarnowie oraz Rzeszowie. W przypadku utworzenia grupy 12-osobowej jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla certyfikowanych instalatorów pomp ciepła w wybranej przez Państwa lokalizacji.

Przystępując do szkolenia certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego otrzymują Państwo po jego zakończeniu imienny certyfikat, który jest akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Dokument ten jest ważny bezterminowo, a więc mogą się nim Państwo posługiwać całe życie.

Aby przystąpić do egzaminu UDT z zakresu pomp ciepła musisz posiadać zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w jednostce akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego. Imienny certyfikat instalatora pomp ciepła, który otrzymasz po naszym kursie w zupełności wystarczy aby zgłosić się na egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Zgodnie z wymogami narzuconymi przez UDT do egzaminu możesz zgłosić się już po 14 dniach od ukończonego szkolenia, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia zakończenia kursu.

*Z racji stanu epidemii Covid-19 w dniu 24.06.2020r. w życie weszły przepisy zmieniające ustawę o odnawialnych źródłach energii. W myśl tych zmian, szkolenia odbyte w jednostkach akredytowanych przez UDT, których 12 miesięczny termin ważności kończy się w okresie obowiązywania stanu epidemii (od 20.03.2020) zachowują ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii.