1. On sp. z o.o.
 2. Szkolenia
 3. Uprawnienia elektryczne G1 z egzaminem

Uprawnienia elektryczne G1 z egzaminem

Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Sprawdź jakie dofinansowanie do szkoleń możesz uzyskać:

Uprawnienia elektryczne G1 z egzaminem. W dzisiejszych czasach branża elektroenergetyczna rozwija się w zawrotnym tempie, stając się jednym z kluczowych sektorów gospodarki. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają nie tylko praktyczne umiejętności, ale również dogłębną wiedzę teoretyczną. Nasze szkolenie z zakresu uprawnień elektrycznych G1 zostało zaprojektowane w odpowiedzi na te potrzeby. Jego celem jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do profesjonalnej pracy w dziedzinie elektroenergetyki.

Uczestnicy szkolenia „Uprawnienia elektryczne G1 z egzaminem” zostaną wprowadzeni w świat urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Dowiedzą się, jak te elementy współpracują ze sobą, aby wytwarzać, przetwarzać, przesyłać i zużywać energię elektryczną. Następnie skupimy się na budowie oraz zasadach doboru i stosowania wybranych urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV. Ta część szkolenia pozwoli uczestnikom zrozumieć, jakie technologie i maszyny są odpowiedzialne za przepływ energii w sieciach elektroenergetycznych.

Kolejnym etapem szkolenia będzie nauka zasad prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak zapewnić ich bezpieczną i efektywną pracę, zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. Omówimy również przepisy dotyczące zakresu działania Urzędu Regulacji Energetyki, co pozwoli uczestnikom na lepsze zrozumienie obowiązujących regulacji i wymogów prawnych w branży elektroenergetycznej.

W dalszej części szkolenia skoncentrujemy się na zasadach i przepisach dotyczących przyłączania instalacji i urządzeń do sieci. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tego, jak prawidłowo i bezpiecznie podłączyć urządzenia do sieci elektroenergetycznej. Następnie omówimy wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji jest kluczem do zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji urządzeń i sieci.

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów pracy w branży elektroenergetycznej.

Dlatego poświęcimy dużo czasu na omówienie zakresu i terminów podstawowych czynności eksploatacyjnych oraz przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są zasady uwalniania porażonych spod napięcia, jak udzielać pierwszej pomocy oraz jak organizować ochronę przeciwpożarową.

Podsumowując, nasze szkolenie z zakresu uprawnień elektrycznych G1 to kompleksowe przygotowanie do pracy w branży elektroenergetycznej. Oferuje ono uczestnikom nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które są niezbędne do profesjonalnej pracy w tej dziedzinie. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mają możliwość przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego i zdobycia uprawnień elektrycznych G1, co otworzy przed nimi drzwi do kariery w elektroenergetyce.

 • forma:  usługa zdalna w czasie rzeczywistym;
 • czas trwania: 1dzień / 6godz. + egzamin;
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams;
 • materiały dla uczestników usługi: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min.

Uczestnik, który ukończył kurs prowadzący do uzyskania kwalifikacji Uprawnienia elektryczne G1 posiada wiedzę z zakresu:

 • budowy oraz zasady doboru i stosowania wybranych urządzeń instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV;
 • zasady prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych’
 • przepisów dotyczących zakresu działania URE
 • zasady przyłączania urządzeń;
 • przepisów dotyczące przyłączania instalacji i urządzeń do sieci
 • wymagań dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej
 • zakresu i terminów wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy;
 • zasady uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej pomocy, organizacja ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposób jego użycia.
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą:
  formularza zgłoszeniowego, telefonicznie: +48 17 862 30 98 lub poprzez email: [email protected];
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników;
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności;
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów.
 • Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

  1. Budowa oraz zasady doboru i stosowania wybranych urządzeń instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV
  2. Zasady prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych
  3. Przepisy dotyczące zakresu działania URE
  4. Zasady przyłączania urządzeń
  5. Przepisy dotyczące przyłączania instalacji i urządzeń do sieci
  6. Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej
  7. Zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy
  8. Zasady uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej pomocy, organizacja ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposób jego użycia


  Egzamin kwalifikacyjny:
  sprawdzenie wiedzy przed Komisją Energetyczną, następnie składanie wniosku o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie E-eksploatacji lub/i D-dozoru (Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. I 184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. I 189).

 • Jakie urządzenia można obsługiwać po uzyskaniu uprawnień G1? ​

  Fachowiec posiadający uprawnienia elektroenergetyczne G1 będzie mógł obsługiwać urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
  • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
  • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
  • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
  • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
  • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w G2;
  • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
  • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.
 • Jak przebiega egzamin w naszej firmie prowadzący do uzyskania uprawnień G1?

  Aby przystąpić do egzaminu należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o jego przeprowadzenie przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

  Egzamin G1 w naszej firmie przeprowadzony jest w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od preferencji danej grupy. Egzamin przeprowadzają specjaliści ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a więc osób, które praktykują zawody energetyczne. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu G1, uczestnik do 7 dni roboczych otrzymuje świadectwo kwalifikacji G1 z zakresu „E” – eksploatacja lub/i „D” – dozór.

 • Czy egzamin G1 jest trudny?​

  Egzaminy G1 organizowane są podczas szkolenia, a więc w czasie jego trwania można przystąpić do egzaminu i uzyskać uprawnienia.

  Sam egzamin jest po prostu okazją do tego, aby zaprezentować zdobytą wiedzę. Jeśli kursant rzetelnie podszedł do szkolenia to spotkanie z Komisją Kwalifikacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich powinno być tylko formalnością.

 • Jak długo ważne są uprawnienia G1? ​

  Uzyskane w ramach szkolenia uprawnienia G1 są ważne przez kolejnych 5 lat.

  Aby przystąpić do kolejnego egzaminu  w celu odnowienia uprawnień nie jest wymagany kurs przypominający. Jeżeli czujesz się na siłach możesz przystąpić do takiego egzaminu od razu.

Uprawnienia elektryczne G1 z egzaminem
Ocena szkolenia:
5/5

Szkolenie / Kurs

Podstawowe informacje
800
 • Kod szkolenia: 1.0
 • Czas trwania: 1 dzień / 6 godz.
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: Online
 • Lokalizacja: Online

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij formularz i skorzystaj z
darmowej konsultacji.

Dofinansowanie [Pionowy]