1. On sp. z o.o.
 2. Szkolenia
 3. Audyt instalacji fotowoltaicznych – Szkolenie

Audyt instalacji fotowoltaicznych – Szkolenie

Audyt instalacji fotowoltaicznej obejmuje m.in. analizę inwertera, pomiary elektryczne i termowizyjne, testy uziemienia, kontrolę stanu modułów.

Sprawdź jakie dofinansowanie do szkoleń możesz uzyskać:

Audyt instalacji fotowoltaicznych jest konieczny ze względu na rozwój technologii odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza fotowoltaiki.

Rozwój ten stał się kluczem do ekologicznej przyszłości naszej planety. Jednak, tak jak w każdej dziedzinie, istnieje potrzeba kontroli i oceny – w tym przypadku mówimy o audycie instalacji fotowoltaicznej. Ale czym dokładnie jest audyt i dlaczego jest tak ważny?

Audyt instalacji fotowoltaicznych to systematyczne i niezależne badanie, którego celem jest ocena danej dziedziny czy procesu. W przypadku fotowoltaiki, głównym celem audytu jest zapewnienie, że wszystkie komponenty instalacji pracują optymalnie, są bezpieczne i efektywne. Przepisy dotyczące audytów służą do tego, aby każdy audyt był przeprowadzany według jednolitych standardów i by zapewniał dokładne wyniki. Co więcej, audyt instalacji fotowoltaicznych nie jest jedynie rekomendowany, ale w wielu sytuacjach wręcz konieczny. Warto też zwrócić uwagę, że nie zawsze montaż instalacji fotowoltaicznej się opłaca. Jest to uzależnione od wielu czynników, takich jak lokalizacja, natężenie promieniowania słonecznego czy koszty inwestycji.

Kluczowym etapem szkolenia jest dokładna analiza i pomiary elektryczne instalacji.

Obejmuje to napięcie, natężenie prądu, moc oraz energię generowaną przez moduły PV. Dzięki nowoczesnym urządzeniom pomiarowym, jak również dokładnemu odczytywaniu informacji z wykresów I(V) i P(V), można ocenić charakterystyki pracy modułów fotowoltaicznych. To pozwala na zrozumienie, czy moduły działają prawidłowo oraz czy nie występują niepokojące prądy zwarcia czy napięcia układu rozwartego.

Nie mniej ważne są parametry środowiskowe. Natężenie promieniowania słonecznego ma kluczowe znaczenie dla efektywności instalacji. Równie ważne jest monitorowanie temperatury otoczenia oraz temperatury ogniw. Wysoka temperatura ogniw może wpłynąć na zmniejszenie efektywności konwersji energii słonecznej. Aby porównać różne moduły PV, korzysta się ze STC, czyli typowych warunków pomiarowych.

Audyt instalacji fotowoltaicznych – Pozostałe czynności audytowe

Audyt nie ogranicza się tylko do pomiarów. Weryfikacja poprawności montażu modułów PV, kontrola skrzynek AC i DC, oznaczeń komponentów czy zastosowanych zabezpieczeń to tylko niektóre z zadań audytora. Nowoczesna technologia termowizyjna umożliwia identyfikację problemów z modułami PV, które mogą nie być widoczne gołym okiem.

Każdy audyt instalacji fotowoltaicznych ma na celu również identyfikację i korektę błędów. Niestety, nawet przy najlepszych intencjach, mogą wystąpić błędy montażowe. Poprzez systematyczne audyty, możliwe jest szybkie wykrycie i naprawa tych problemów, co z kolei przekłada się na dłuższą żywotność i wyższą efektywność systemu fotowoltaicznego.

Podsumowując, audyt instalacji fotowoltaicznej to niezbędny krok w zapewnieniu, że nasze inwestycje w odnawialne źródła energii są optymalnie wykorzystywane i bezpieczne. Dzięki regularnym kontrolom, możemy cieszyć się czystą energią przez wiele lat. Znaczenie odnawialnych źródeł energii rośnie z roku na rok, dlatego też rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Jednym z kluczowych szkoleń dla osób pragnących specjalizować się w fotowoltaice jest szkolenie dla Instalatorów systemów fotowoltaicznych z certyfikatem UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

 • forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym;
 • czas trwania: 8 godz. / 1 dzien
 • miejsce realizacji: online;
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams;
 • materiały dla uczestników usługi: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min.

Kurs ma na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z audytem, pomiarami, analizą błędów instalacyjnych oraz diagnostyką w kontekście systemów fotowoltaicznych

Szkolenie „Audyt instalacji fotowoltaicznych” jest rekomendowany dla:

 • monterów systemów fotowoltaicznych;
 • instalatorów systemów OZE;
 • specjalistów wykonujących audyty techniczne i diagnostykę instalacji fotowoltaicznych w ramach przeglądów okresowych;
 • przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w branży energetycznej i chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o usługę audytów powykonawczych instalacji fotowoltaicznych
 • osób związanych z branżą budowlaną, które chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą systemów fotowoltaicznych i ich właściwości.

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • właściwego doboru składników systemów fotowoltaicznych zgodnie z konkretnymi warunkami i wymaganiami;
 • identyfikacji najczęstszych błędów w projektowaniu i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz ich potencjalnych konsekwencji;
 • rozpoznawania nieprawidłowości w eksploatacji instalacji fotowoltaicznej;
 • rozpoznawanie skutków nieodpowiedniej konserwacji instalacji;
 • dokonywania analizy usterek systemów fotowoltaicznych, umożliwiającej niezależne diagnozowanie problemów związanym z tymi urządzeniami;
 • wykonywania diagnostyki instalacji fotowoltaicznych w ramach rutynowego przeglądu;
 • planowania działań naprawczych, mających na celu utrzymanie urządzeń w optymalnym stanie i osiągnięcie maksymalnej wydajności.
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego
  telefonicznie: +48 17 862 30 98 lub poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • Wykład – forma zdalna w czasie rzeczywistym

  1. Zagadnienia ogólne/wprowadzenie

  • co to jest audyt i w jakim celu się go wykonuje?
  • przepisy dotyczące audytów
  • czy audyt fotowoltaiczny jest konieczny?
  • kiedy montaż instalacji fotowoltaicznej się opłaca?

   

  2. Pomiary elektryczne instalacji PV

  • napięcie, natężenie prądu, moc, energia
  • urządzenia pomiarowe
  • charakterystyki pracy modułów fotowoltaicznych
  •  prąd zwarcia i napięcie układu rozwartego
  • odczytywanie niezbędnych informacji z wykresów I(V) i P(V)

   

  3. Parametry środowiskowe

  • natężenie promieniowania słonecznego
  • temperatura otoczenia
  •  temperatura ogniw i jej wpływ na efektywność konwersji energii słonecznej
  • STC  – typowe warunki pomiarowe – porównanie modułów różnych typów

   

  4. Pozostałe czynności audytowe

  • pomiary termowizyjne modułów PV
  • kontrola skrzynek AC i D
  • weryfikacja poprawności montażu modułów PV
  • weryfikacja oznaczeń komponentów instalacji
  • kontrola zastosowanych zabezpieczeń

   

  5. Najczęściej występujące błędy montażowe

 • Dlaczego warto wykonać audyt instalacji fotowoltaicznej?

  Audyt instalacji fotowoltaicznej jest ważnym krokiem w procesie projektowania, budowy i eksploatacji systemu fotowoltaicznego. Oto kilka powodów, dla których warto przeprowadzić audyt takiej instalacji:

  1. Bezpieczeństwo: Audyt pozwala upewnić się, że instalacja jest bezpieczna dla użytkowników oraz dla otoczenia. W trakcie audytu można zidentyfikować potencjalne ryzyka związane z instalacją, takie jak niewłaściwie zamocowane panele czy problemy z elektrycznością.
  2. Wydajność: Audyt ocenia wydajność instalacji fotowoltaicznej. Może to pomóc w zidentyfikowaniu ewentualnych problemów, które mogą wpływać na wydajność systemu, takich jak zacienienia, zabrudzenia paneli czy uszkodzenia innych komponentów.
  3. Oszczędności: Audyt może pomóc zidentyfikować możliwości poprawy wydajności i efektywności systemu. Dzięki temu można dostosować instalację, aby lepiej wykorzystywała dostępną energię słoneczną, co przekłada się na większe oszczędności na rachunkach za energię elektryczną.
  4. Długoterminowa trwałość: Przeprowadzenie audytu może pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów związanym z trwałością instalacji, takich jak korozja lub zużycie komponentów. Dzięki temu można uniknąć kosztownych napraw w przyszłości.
  5. Zapewnienie zgodności: Audyt może pomóc w upewnieniu się, że instalacja spełnia wszystkie lokalne przepisy i normy dotyczące energii słonecznej oraz bezpieczeństwa.
  6. Optymalizacja kosztów: Na podstawie wyników audytu można dokonać optymalizacji kosztów eksploatacji i utrzymania instalacji. Można też rozważyć ewentualne ulepszenia lub modernizacje, które mogą przynieść większe korzyści.
  7. Monitorowanie wydajności: Po przeprowadzeniu audytu warto kontynuować monitorowanie wydajności instalacji, aby upewnić się, że działa ona zgodnie z oczekiwaniami i zapewnia oczekiwane oszczędności.

   

  Podsumowując, audyt instalacji fotowoltaicznej jest istotnym narzędziem do zapewnienia bezpiecznej, wydajnej i trwałej pracy systemu fotowoltaicznego oraz maksymalizacji korzyści związanych z wykorzystywaniem energii słonecznej. Dzięki audytowi można zidentyfikować problemy i możliwości usprawnienia, co przekłada się na długoterminowe oszczędności i zrównoważony rozwój.

Audyt instalacji fotowoltaicznych – Szkolenie
Ocena szkolenia:
5/5

Szkolenie / Kurs

Podstawowe informacje
1200
 • Kod szkolenia: 1.7
 • Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: Online
 • Lokalizacja: Online

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij formularz i skorzystaj z
darmowej konsultacji.

Dofinansowanie [Pionowy]