1. On sp. z o.o.
 2. Szkolenia
 3. Odnowienie certyfikatu UDT – Fotowoltaika (szkolenie przypominające)

Odnowienie certyfikatu UDT – Fotowoltaika (szkolenie przypominające)

Szkolenie niezbędne do przedłużenia ważności certyfikatu Instalatora OZE (PV). Przygotowanie do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Sprawdź jakie dofinansowanie do szkoleń możesz uzyskać:


„Odnowienie certyfikatu UDT – Fotowoltaika” to wyjątkowa okazja do zdobycia świeżych kompetencji. Jednocześnie stanowi platformę do pogłębiania wiedzy w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. W ciągu ostatnich lat technologia fotowoltaiczna, dzięki jej licznych zaletom, zyskała na znaczeniu i stała się jednym z kluczowych źródeł odnawialnej energii. W konsekwencji, z jej rosnącą popularnością, obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów, którzy są w stanie sprostać wyzwaniom branży i znają najnowsze trendy.

O ile ewolucja technologii fotowoltaicznych jest fascynująca, o tyle sprawia, że ciągłe dokształcanie się staje się niezbędne dla specjalistów. Dlatego szkolenia, takie jak to, odgrywają kluczową rolę w kształceniu ekspertów. Podczas kursu uczestnicy mają okazję, by zgłębić tajniki fotowoltaiki, poznając różnorodność dostępnych ogniw i modułów. Ponieważ rynek oferuje szeroką gamę technologii, ich zrozumienie i umiejętne zastosowanie jest kluczem do sukcesu w tym sektorze.

Profesjonalne podejście do montażu i eksploatacji systemów fotowoltaicznych jest równie ważne

Dlatego uczestnicy szkolenia uczą się, jak prawidłowo zainstalować konstrukcje wsporcze. Jak skutecznie podłączać systemy do sieci oraz jak stosować najlepsze praktyki branżowe. Co więcej, ścisłe przestrzeganie polskich norm i specyfikacji. Są one dostarczane podczas kursu, staje się kluczowe dla osiągnięcia optymalnej wydajności i bezpieczeństwa instalacji.

Błędy montażowe mogą prowadzić do poważnych problemów, dlatego są one kolejnym ważnym elementem programu szkoleniowego. Analizując rzeczywiste przypadki, uczestnicy dowiadują się, jak unikać powszechnych błędów i jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Z kolei wskazówki dotyczące konserwacji, modernizacji i rozbudowy systemów są niezbędne, by zapewnić długowieczność i efektywność instalacji.

Przy uruchomieniu systemu fotowoltaicznego, bezpieczeństwo jest priorytetem. Dlatego uczestnicy uczą się, jak dokładnie przeprowadzić odbiór techniczny, mając na uwadze wymagania normy EN 62446. Taka wiedza jest nieoceniona, gdyż pozwala na skuteczne wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń. Aspekty prawne i finansowanie projektów fotowoltaicznych to niewątpliwie kluczowe elementy sukcesu w branży. Zrozumienie skomplikowanych przepisów prawnych, jak również znajomość sposobów finansowania, może przynieść znaczące korzyści i ułatwić prowadzenie biznesu w tym sektorze.

Podsumowując, „Odnowienie certyfikatu UDT – Fotowoltaika” to nieocenione źródło wiedzy, które dostarcza uczestnikom pełne przygotowanie do pracy w branży fotowoltaicznej. Dzięki temu mogą oni stać się ekspertami w dziedzinie, która jest nie tylko przyszłością energetyki, ale również kluczem do zrównoważonego rozwoju.

 • forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • czas trwania: 1dzień / 7 godz
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams
 • materiały dla uczestników usługi: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min.

Szkolenie „Odnowienie certyfikatu UDT – Fotowoltaika (szkolenie przypominające)” jest dedykowane:

 • certyfikowanym instalatorom systemów fotowoltaicznych, którzy myślą o przedłużeniu ważności certyfikatu UDT
 • obecnym i przyszłym instalatorom PV, którzy planują przystąpić do egzaminu w UDT i uzyskać certyfikat UDT instalatora systemów fotowoltaicznych

 

Wszystkie osoby chcące odnowić posiadane uprawnienia UDT w zakresie instalacji fotowoltaicznych przed złożeniem wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu muszą odbyć kurs przypominający. Z kolei dla przyszłych instalatorów systemów fotowoltaicznych szkolenie będzie stanowić doskonałe przegotowanie do egzaminu w UDT i pozwoli uporządkować wiedzę przed egzaminem.

Po ukończonym „Odnowienie certyfikatu UDT – Fotowoltaika (szkolenie przypominające)” szkoleniu uczestnik:

 • otrzymuje zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający udział w kursie przypominającym u producenta instalacji fotowoltaicznych, które pozwolą Ci złożyć wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu instalatora systemów fotowoltaicznych
 • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu instalacji fotowoltaicznych pod kątem prawnym oraz technicznym i jest przygotowany do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego
  telefonicznie: +48 17 862 30 98 lub poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie organizatora przed udziałem w szkoleniu o ewentualnych alergiach pokarmowych
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.
  Przypomnienie wiedzy z systemów fotowoltaicznych – Certyfikacja Urzędu Dozoru Technicznego
  1. Podstawy stosowania systemów PV
  2. Zagadnienia prawne i opcje finansowania
  3. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV
  4. Zasady doboru systemów PV
  5. Montaż i regulacja instalacji fotowoltaicznej;
  6. Wydajność systemów PV
  7. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów PV.
 • Dlaczego nasz kurs przygotowującego do odnowienia certyfikatu UDT z zakresu fotowoltaiki to najlepszy wybór?

  Szkolenie fotowoltaiczne przygotowujące do odnowienia lub uzyskania certyfikatu UDT z zakresu PV posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu systemów fotowoltaicznych OZE A/14/00076/19, a więc kończąc kurs otrzymasz zaświadczenie/certyfikat, który upoważni Cię do przystąpienia do egzaminu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych.

  Szkolenie prowadzone jest przez doświadczoną kadrę, która posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego co przekłada się na wysoką zdawalność egzaminów państwowych z wynikiem aż 82,3% co stanowi jeden z najwyższych wyników w kraju. Podczas szkolenia fotowoltaicznego dla certyfikowanych monterów instalacji fotowoltaicznych zostaną omówione najczęściej pojawiające się pytania podczas egzaminów. W  kolejnym etapie szkolenia będziesz mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji, podczas których trener odpowie na najbardziej problemowe kwestie, które obniżają Twoją pewność siebie przed przystąpieniem do egzaminu państwowego przed komisją UDT.

  Kurs przygotowującego do odnowienia lub uzyskania certyfikatu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych trwa tylko jeden dzień co pozwala na szybkie i sprawne przygotowanie się do egzaminu. Szkolenie w całości prowadzone jest w formie zdalnej (on-line), a więc nie musisz specjalnie organizować wyjazdu do oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów jednostki szkoleniowej.

 • Kto jest zwolniony z egzaminu UDT dla certyfikowanego montera systemów fotowoltaicznych?

  Przyszli i obecni fachowcy posiadający tytuł certyfikowanego montera systemów fotowoltaicznych mogą otrzymać lub odnowić uprawnienia bez przystępowania do egzaminu przed komisją UDT. Aby zostać zwolnionym z egzaminu UDT uczestnik musi posiadać:

  • świadectwo zawodowe lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • świadectwo ukończenia studiów wyższych w zakresie instalacji OZE lub urządzeń i instalacji energetycznych, grzewczych, sanitarnych, elektroenergetycznych, chłodniczych, elektrycznych, klimatyzacyjnych i cieplnych;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.
 • Jak długo ważny jest certyfikat po ukończonym szkoleniu?

  Przystępując do szkolenia certyfikowanego montera i projektanta systemów fotowoltaicznych w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego otrzymują Państwo po jego zakończeniu imienny certyfikat, który jest akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Ważność certyfikatu wynosi 5 lat.

 • Ile wynosi opłata za wydanie certyfikatu z zakresu systemów fotowoltaicznych?

  Aby otrzymać certyfikat UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych, kursant musi wpłacić na konto Urzędu Dozoru Technicznego kwotę w wysokości 258,37 zł. Płatności dokonujemy na konto oddziału UDT w którym zdawaliśmy egzamin.

Szkolenie przypominające – fotowoltaika, przygotowanie do egzaminu UDT
Ocena szkolenia:
5/5

Szkolenie / Kurs

Podstawowe informacje
1000
 • Kod szkolenia: 1.2
 • Czas trwania: 1dzień / 7 godz.
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: Online
 • Lokalizacja: Online

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij formularz i skorzystaj z
darmowej konsultacji.

Dofinansowanie [Pionowy]