1. On sp. z o.o.
 2. Szkolenia
 3. Smart Home Automatyka i sterowanie budynkiem – Szkolenie

Smart Home Automatyka i sterowanie budynkiem – Szkolenie

Szkolenie z automatyki budynkowej (BMS) zapewnia kompleksowe wprowadzenie do systemów zarządzania budynkami, obejmujące praktyczne zagadnienia.

Sprawdź jakie dofinansowanie do szkoleń możesz uzyskać:

Smart Home Automatyka i sterowanie budynkiem to szkolenie stanowi kompleksowy przegląd systemów zarządzania budynkami (BMS), zaczynając od podstawowych koncepcji po zaawansowane zagadnienia praktyczne. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat roli BMS w inteligentnych budynkach oraz zrozumieją. Jak skutecznie wykorzystać automatykę budynkową w codziennym funkcjonowaniu obiektów.

Zakres Działania i Wykorzystanie BMS

Systemy Zarządzania Budynkiem (BMS) stanowią integralną część efektywnego zarządzania nowoczesnymi obiektami. Ich wszechstronność objawia się w obszarach energetyki, bezpieczeństwa i komfortu. BMS dynamicznie monitoruje i optymalizuje zużycie energii, automatycznie regulując oświetlenie, klimatyzację i urządzenia elektryczne. Ten aspekt przyczynia się do zrównoważonego i efektywnego zarządzania zasobami energetycznymi w budynkach. W kontekście bezpieczeństwa, BMS integruje różnorodne systemy, błyskawicznie reagując na sytuacje awaryjne. To podnosi poziom ochrony budynku oraz bezpieczeństwo jego mieszkańców.

BMS nie tylko wpływa na aspekty techniczne budynku smart home, ale także na komfort jego użytkowników. Automatyczne sterowanie warunkami środowiskowymi, takimi jak oświetlenie, klimatyzacja czy rolety, znacząco poprawia doświadczenia mieszkańców. W obszarze utrzymania ruchu, BMS umożliwia monitorowanie stanu technicznego urządzeń. Co przekłada się na szybką diagnozę potencjalnych problemów i redukcję kosztów napraw. Integracja BMS z innymi systemami, od zarządzania budynkiem po technologie IT, umożliwia płynną współpracę między różnymi platformami. Dodatkowo, BMS skupia się na monitorowaniu jakości powietrza, co ma wpływ na zdrowe środowisko wewnątrz budynku.

Smart Home Korzyści, Szanse i Zagrożenia

Smart Home przynosi szereg istotnych korzyści, zaczynając od poprawy efektywności energetycznej. Gdzie systemy automatycznie dostosowują zużycie energii do rzeczywistych potrzeb. Skutkując redukcją kosztów eksploatacji. Dzięki BMS, poprawia się również komfort mieszkańców poprzez inteligentne sterowanie oświetleniem. Klimatyzacją i innymi systemami, co wpływa pozytywnie na jakość życia w budynku. BMS umożliwia szybką reakcję na awarie i uszkodzenia, co minimalizuje czas przestoju i koszty napraw. Integruje różne systemy bezpieczeństwa, chroniąc budynek i jego użytkowników.

Rozwój technologii BMS otwiera nowe możliwości, umożliwiając integrację z różnymi systemami, co pozwala na kompleksowe zarządzanie inteligentnymi budynkami. Nowe funkcje, takie jak analiza danych czy systemy predykcyjne, zapewniają bardziej zaawansowane podejście do efektywności i bezpieczeństwa. Możliwość zdalnego monitorowania i zarządzania systemami BMS. Daje szansę na efektywne utrzymanie ruchu oraz reagowanie na zmienne warunki środowiskowe w czasie rzeczywistym.

Jednym z potencjalnych zagrożeń związanych z BMS jest bezpieczeństwo cybernetyczne. W miarę rosnącej liczby połączonych urządzeń, istnieje ryzyko ataków hakerskich. Co może prowadzić do utraty danych lub zakłóceń w funkcjonowaniu systemów. Innym wyzwaniem jest złożoność technologiczna BMS, która może sprawić trudności w obszarze konserwacji i napraw. Brak odpowiednich umiejętności w obszarze programowania i obsługi systemów może ograniczać efektywne wykorzystanie potencjału BMS. Wreszcie, koszty początkowe związane z wdrożeniem systemów BMS mogą stanowić barierę dla niektórych inwestorów, choć długofalowe korzyści finansowe mogą zrekompensować te koszty.

Koszty wdrożenia i eksploatacji BMS

 1. Koszty Sprzętu i Oprogramowania: Zakup specjalistycznego sprzętu oraz licencji na oprogramowanie BMS może generować znaczne koszty początkowe. Wartości te zależą od rozmiaru budynku, zakresu funkcji systemu oraz dostawcy technologii.
 2. Instalacja i Integracja: Koszty związane z instalacją sensorów, czujników, aktuatorów i innych komponentów BMS, a także ich integracją z istniejącymi systemami w budynku. To również obejmuje koszty zatrudnienia specjalistycznych firm instalacyjnych.
 3. Szkolenia dla Personelu: Aby zagwarantować efektywne korzystanie z BMS, konieczne jest przeszkolenie personelu odpowiedzialnego za obsługę systemu. Koszty szkoleń zależą od skomplikowania systemu i liczby osób uczestniczących.
 4. Koszty Projektowania i Konsultacji: Wynagrodzenia dla specjalistów ds. projektowania systemów BMS, inżynierów oraz konsultantów, którzy odpowiedzialni są za dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb danego budynku.
 5. Koszty Utrzymania Ruchu: Regularne przeglądy, konserwacja i naprawy systemu BMS mają na celu utrzymanie jego sprawnego działania. Koszty związane z utrzymaniem ruchu obejmują zarówno koszty materiałów eksploatacyjnych, jak i koszty zatrudnienia personelu utrzymania ruchu.
 6. Aktualizacje i Rozbudowa: W miarę postępu technologii, aktualizacje oprogramowania i sprzętu BMS mogą być konieczne. Ponadto, rozszerzenie funkcji systemu w celu dostosowania do nowych potrzeb budynku również generuje dodatkowe koszty.
 7. Koszty Energii Elektrycznej: Chociaż BMS jest projektowane w celu optymalizacji zużycia energii, korzystanie z zaawansowanych funkcji może wpłynąć na zwiększone zużycie energii. Koszty związane z energią elektryczną są często elementem eksploatacji.
 8. Monitoring i Raportowanie: Utrzymanie efektywnej operacji BMS wymaga systematycznego monitorowania i generowania raportów. Koszty związane z oprogramowaniem do monitoringu oraz czasem pracowników odpowiedzialnych za analizę danych mogą wpływać na budżet eksploatacyjny.
 9. Koszty Personelu: Zatrudnienie personelu odpowiedzialnego za codzienną obsługę i nadzór systemu BMS. To obejmuje zarówno koszty wynagrodzeń, jak i szkoleń w zakresie aktualnych procedur i technologii.

Produkty BMS na Rynku

 1. Sterowniki BMS: Mikroprocesory i sterowniki programowalne, zapewniające centralne zarządzanie urządzeniami i systemami w budynku.
 2. Czujniki i Czujniki IoT: Czujniki temperatury, wilgotności, ruchu, CO2 itp., umożliwiające monitorowanie warunków środowiskowych w czasie rzeczywistym.
 3. Aktywatory i Aktuatory: Urządzenia odpowiedzialne za sterowanie fizycznymi aspektami budynku, takie jak zawory, klimatyzacja, oświetlenie, rolety, poprzez zdalne aktywowanie.
 4. Oprogramowanie Sterujące: Zaawansowane platformy oprogramowania umożliwiające konfigurację, monitorowanie, analizę danych i zarządzanie systemem BMS.
 5. Interfejsy HMI (Human-Machine Interface): Panele dotykowe, interfejsy graficzne oraz aplikacje mobilne, ułatwiające interakcję użytkowników z systemem BMS.
 6. Bramki IoT i Protokoły Komunikacyjne: Urządzenia służące do integracji różnych urządzeń IoT oraz protokołów komunikacyjnych, umożliwiające spójne działanie systemu BMS.
 7. Systemy Monitoringu Energii: Urządzenia i oprogramowanie śledzące zużycie energii w budynku, pomagające w identyfikacji obszarów optymalizacji.
 8. Rozwiązania Cloud-Based: Platformy oparte na chmurze, umożliwiające zdalne monitorowanie, zarządzanie i analizę danych związanych z BMS.
 9. Inteligentne Urządzenia HVAC: Zaawansowane systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dostosowujące się do zmieniających się warunków, zwiększające efektywność energetyczną.
 10. Systemy Bezpieczeństwa: Kamery monitoringu, czujniki dymu, alarmy przeciwpożarowe, zapewniające integralną ochronę budynku i jego mieszkańców.
 11. Rozwiązania do Kontroli Oświetlenia: Inteligentne systemy oświetleniowe, pozwalające na dostosowanie intensywności i czasu pracy oświetlenia do rzeczywistych potrzeb.
 12. Rozwiązania do Zarządzania Wodą: Systemy monitorujące i regulujące zużycie wody, w tym pompy ciepła i zestawy do zagospodarowania wody deszczowej.

Smart Home Warsztaty Praktyczne

Warsztaty praktyczne ze Smart Home Automatyki i sterowania budynkiem stanowią unikalną okazję do zdobycia praktycznych umiejętności w obszarze zaawansowanych systemów zarządzania budynkami. Uczestnicy mają możliwość bezpośredniego zaangażowania się w różnorodne zadania, takie jak dobór i montaż aparatury rozdzielczej, konfiguracja rozdzielnic, obsługa systemów video-domofonowych, programowanie sterowników PLC oraz praktyczne ćwiczenia związane z obsługą systemów sterujących bezpieczeństwem i komfortem mieszkańców inteligentnych budynków.

Drugim elementem warsztatów jest praktyczne eksplorowanie zastosowań nowoczesnych technologii w automatyce budynkowej, takich jak wykorzystanie pomp ciepła w domach pasywnych oraz systemy do zagospodarowania wody deszczowej. Te dwie sfery warsztatów skupiają się na praktycznych aspektach instalacji, konfiguracji, i obsługi, co pozwala uczestnikom na zdobycie konkretnych umiejętności niezbędnych w dziedzinie automatyki budynkowej.

Zastosowanie Pompy Ciepła i Systemów Do Zagospodarowania Wody Deszczowej

Zastosowanie pomp ciepła w domach pasywnych stanowi kluczowy element efektywnej i zrównoważonej strategii energetycznej. Pompy ciepła wykorzystują różnice temperatury pomiędzy medium źródłowym, a medium docelowym, aby efektywnie dostarczać ciepło do budynku. W kontekście domów pasywnych, te urządzenia są szczególnie skuteczne, zapewniając wysoką wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Systemy te również umożliwiają ogrzewanie budynku w okresie zimowym oraz chłodzenie w okresie letnim, co przyczynia się do utrzymania optymalnej temperatury wewnętrznej przy minimalnym wpływie na środowisko.

Zastosowanie systemów do zagospodarowania wody deszczowej wpisuje się w ideę zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Te systemy zbierają wodę deszczową z powierzchni dachów i innych powierzchni, a następnie przekierowują ją do celów użytkowych. Takich jak nawadnianie ogrodów, spłukiwanie toalet, czy też stosowanie w procesach przemysłowych. Poprzez ograniczanie korzystania z tradycyjnych źródeł wody, systemy te przyczyniają się do oszczędzania zasobów wodnych i redukcji kosztów związanych z zaopatrzeniem w wodę. Ponadto, pozyskiwanie wody deszczowej jest praktyką przyjazną środowisku, wspierającą zrównoważony rozwój i redukcję odcisku węglowego budynku.

 • forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • czas trwania: 1 dzień / 8 godz.
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams
 • materiały dla uczestników usługi: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min

Szkolenie „Smart Home automatyka i sterowanie budynkiem” jest skierowane przede wszystkim do:

•    inżynierów budowlanych
•    specjalistów ds. energetyki
•    techników elektrycznych
•    osób związanych z branżą nieruchomości
•    specjalistów w zakresie efektywności energetycznej
•    specjalistów ds. bezpieczeństwa
•    instalatorów systemów automatyki budynkowej
•    osób związanych z branżą OZE

Szkolenie „Smart Home automatyka i sterowanie budynkiem” pozwoli uczestnikom uzyskać umiejętności kluczowe dla skutecznego planowania, wdrażania i utrzymania inteligentnych systemów zarządzania budynkami. Podczas kursu uczestnik nabędzie:

 • kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego planowania, wdrażania i obsługi inteligentnych budynków
 • umiejętność projektowania i integracji systemów BMS
 • wiedzę na temat roli BMS w inteligentnych budynkach
 • wiedzę dotyczącą optymalizacji zarządzania energią w budynkach
 • świadomość nowoczesnych rozwiązań dostępnych na rynku w kontekście systemów BMS
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego
  telefonicznie: +48 17 862 30 98 lub poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie organizatora przed udziałem w szkoleniu o ewentualnych alergiach pokarmowych
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • w egzaminie państwowym z pomp ciepła mogą wziąć udział osoby pełnoletnie
 • Dzień 1 - Forma stacjonarna, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  1. Wprowadzenie do systemów BMS
  2. Przedstawienie zakresu działania i praktycznego wykorzystania systemów BMS
  3. Korzyści ze stosowania automatyki budynkowej, szanse i zagrożenia wynikające z zastosowania BMS
  4. Koszty związane z wdrożeniem i eksploatacją systemów automatyki budynkowej – analiza
  5. Przedstawienie wybranych produktów tworzących BMS dostępnych na rynku
  6. Warsztaty z automatyki budynkowej – ćwiczenia praktyczne:
   • Aparatura rozdzielcza i zabezpieczająca w automatyce budynkowej – dobór i montaż podzespołów
   • Rozdzielnice stosowane w automatyce budynkowej – obsługa narzędzi wspomagających dobór rozdzielnic w inteligentnym budynku, montaż rozdzielnic
   • Systemy video-domofonowe stosowane w automatyce budynkowej – dobór podzespołów, montaż, regulacja, obsługa
   • Programowanie i obsługa sterowników PLC stosowanych w systemach automatyki budynkowej
   • Obsługa systemów sterujących bezpieczeństwem i komfortem mieszkańców inteligentnego budynku: oświetlenia, sterowania roletami, termoregulacją, monitoringiem zużycia mediów, alarmami, monitoringiem
   • Zastosowanie pompy ciepła w domu pasywnym. Systemy i zestawy do zagospodarowania wody deszczowej
Smart Home Szkolenia
Ocena szkolenia:
5/5

Szkolenie / Kurs

Podstawowe informacje
2000
 • Kod szkolenia: 3.5
 • Czas trwania: 1 dzień / 8 godz.
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: Stacjonarnie
 • Lokalizacja: Kraków (Kokotów)

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij formularz i skorzystaj z
darmowej konsultacji.

Dofinansowanie [Pionowy]