1. On sp. z o.o.
 2. Szkolenia
 3. F-gazy, lutowanie z egzaminem UDT – Szkolenie

F-gazy, lutowanie z egzaminem UDT – Szkolenie

Przygotowanie do uzyskania uprawnień f-gazowych wraz z opłaconym egzaminem państwowym w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego. Lutowanie, napełnianie butli.

Sprawdź jakie dofinansowanie do szkoleń możesz uzyskać:

F-gazy, lutowanie z egzaminem UDT to szkolenie, które przygotowuje do uzyskania uprawnień f-gazowych. Szkolenie wraz z opłaconym egzaminem państwowym z akredytacją Urzędu Dozoru Technicznego.

Celem kursu na f-gazy jest opanowanie przez uczestników wiadomości teoretycznych i praktycznych niezbędnych do zdobycia uprawnień UDT – Certyfikat dla Personelu (F-GAZ).

F-gazy, czyli fluorowane gazy cieplarniane, to substancje chemiczne zawierające fluor, który znany jest z niszczącego wpływu na warstwę ozonową ziemi. Ustawa wprowadzona 15 maja 2015 roku o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych nakłada obowiązek posiadania przez personel Certyfikatu F-Gazowego. Powinny posiadać go osoby które na przykład dokonują napraw, serwisowania, konserwacji, odzysku, likwidacji oraz kontroli szczelności,

Szkolenie F-Gazy skierowane jest do osób, które świadczą usługi związane z substancjami zubażającymi warstwę ozonową oraz fluorowanymi gazami cieplarnianymi.

Wymagane w branżach, takich jak na przykład montaż urządzeń klimatyzacyjnych, klimatyzacji samochodowej, urządzeń chłodniczych, pomp ciepła, systemów ochrony przeciwpożarowej, kontroli szczelności, odzysku, instalacji, naprawy oraz likwidacji agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych i przyczepach chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Posiadamy doskonałe zaplecze kadrowe z doświadczonymi wykładowcami i instruktorami. Zapewniamy nowocześnie wyposażoną salę do zajęć a także, gwarantujemy dobrą atmosferę sprzyjającą przyswajaniu wiedzy. Materiały są dostępne w formie elektronicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń F-gazy z egzaminem UDT oraz do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji. Zwiększ swoje szanse na rynku pracy i poszerz swoje kompetencje zawodowe! W zakresie uprawnień F-GAZ prowadzimy szkolenia zamknięte, gdzie Klient ustala indywidualnie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce a także, program szkolenia. Prosimy o kontakt w celu poznania szczegółów oferty.

Osoby zajmujące się instalacjami, serwisem, konserwacją i pobierające f-gazy z instalacji chłodniczej do zbiorników ciśnieniowych otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania zbiorników przenośnych gazami skroplonymi metodą nieautomatyczną, wagowo. Na podstawie Ustawy z dnia 18.07.2021 w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zał. 2 pkt 11 – zbiorniki przenośne o poj. 350 cm3 w zakresie napełniania (w tym gazami fluorowanymi).

 • forma: stacjonarna
 • czas trwania: 1dzień / 7 godz.
 • miejsce realizacji: Kraków (Batowice) / Warszawa (Ząbki)
 • zajęcia teoretyczne: prezentacje i wykłady
 • zajęcia praktyczne: w ramach zajęć praktycznych uczestnik wykonuje m.in. lutowanie twarde i miękkie czy też próbę szczelności w pompach ciepła oraz jednostkach chłodniczych
 • materiały dla uczestników usługi: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie przerwy kawowe i jedna przerwa obiadowa
 • catering: całodniowy serwis kawowy oraz ciepły posiłek

Szkolenia f-gazy przygotowane pod uprawnienia f-gazowe dla personelu może skorzystać każda osoba, która chce uzyskać certyfikat f-gazowy. Nie wymagamy od kursantów doświadczenia, ponieważ program kurs jest przygotowany od podstaw.

Szkolenie „F-gazy, lutowanie z egzaminem UDT” jest skierowane do:

 • osób, które chcą uzyskać certyfikat f-gazowy dla personelu z UDT;
 • monterów instalacji OZE, w tym pomp ciepła;
 • instalatorów urządzeń klimatyzacyjnych;
 • osoby pracujące w branży grzewczej zajmujące się: instalacją, serwisem lub konserwacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
 • instalatorów planujących zajmować się projektowaniem, montażem, konserwacją lub serwisowaniem urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;

Po odbyciu szkolenia „F-gazy, lutowanie z egzaminem UDT” uczestnik potrafi:

 • przeprowadzać systematyczną kontrolę systemów ogrzewania i/lub klimatyzacji;
 • zdobywa wiedzę z zakresu termodynamiki.
 • potrafi przygotować się  do pracy przy stacjonarnych urządzeniach klimatyzacyjnych, chłodniczych i pompach ciepła;
 • naprawiać, konserwować, serwisować, odzyskiwać, likwidować oraz kontrolować szczelności gazów fluorowanych (f-gazy) w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych (w tym klimatyzacji samochodowych) i pomp ciepła;
 • odzyskiwać f-gazy z urządzeń stacjonarnych oraz ruchomych bez żadnych dodatkowych ograniczeń;
 • uzyskuje uprawnienia f-gazowe dla personelu (na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu);
 • może dołączyć do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego, telefonicznie: +48 17 862 30 98 lub poprzez email: [email protected];
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników;
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie organizatora przed udziałem w szkoleniu o ewentualnych alergiach pokarmowych;
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności;
 • w egzaminie państwowym z f-gazów mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
 • Forma stacjonarna, zajęcia praktyczne.

  Przygotowanie do uzyskania uprawnień (f-gazy) podczas  pracy  przy stacjonarnych urządzeniach klimatyzacyjnych, chłodniczych i pompach ciepła:

  1. Podstawy termodynamiki;
  2. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska;
  3. Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania;
  4. Kontrole szczelności;
  5. Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego;
  6. Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi;
  7. Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
  8. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej;
  9. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą;
  10. Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu;
  11. Lutowanie twarde dla osób zajmującym się klimatyzacją w zakresie f-gazów;
  12. Napełnianie i obsługa butli.

   

  Egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel.

 • Kurs certyfikujący f-gazy, lutowanie z egzaminem
  Szkolenia f-gazy organizowane przez On-Eco wyróżniają się jedynym takim na rynku kompleksowym pakietem szkoleń w które zawiera zajęcia praktyczne zarówno z lutowania twardego, miękkiego jak i napełniania butli czynnikiem chłodniczym. Szkolenie z zakresu gazów fluorowanych (f-gazy) jest zgodne w części teoretycznej i praktycznej z zakresem programowym pokrywającym zagadnienia wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego

  On-Eco jako jedna z niewielu firm na rynku posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu f-gazy o numerze: FGAZ-S/27/0005/21.

  Bardzo dużą zaletą szkolenia f-gazy jest możliwość przystąpienia do egzaminu UDT w tym samym dniu, dzięki czemu nie musisz umawiać się na kolejne terminy i zmieniać swój harmonogram pracy. Taka opcja jest również bardzo wygodna dla pracodawców którzy szkoląc swoich pracowników mogą przeszkolić się kompleksowo w ciągu jednego dnia i uzyskać przy tym certyfikat f-gazowy po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

  Nasze szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu f-gazowego szczyci się najwyższą zdawalnością w całym kraju. Ten wynik zawdzięczamy bardzo profesjonalnemu podejściu naszych trenerów podczas prowadzonych zajęć, którzy swoje doświadczenie zdobywali przez wieloletnią praktykę zawodową.

 • Czy muszę zdawać egzamin UDT z pomp ciepła czy wystarczy mi uprawnienia f-gazowe?

  Egzamin UDT – ważny 5 lat, zalecany w ustawie o OZE z 2015r. jednak nie jest wymagany. Posiadanie certyfikatu (inaczej UDT) odnawialnych źródeł energii w zakresie: pompy ciepła  jest jedynie atutem  i stanowi wyróżnik na rynku instalatorów pomp ciepła. Takie uprawnienie jest uznawane obligatoryjnie na podstawie Dyrektywy unijnej w całej Unii Europejskiej.

  Certyfikat f-gazowy – ważny dożywotnio jest z kolei niezbędny dla osób/ firm pracujących przy montażu, naprawie i konserwacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, które mają czynnik f-gazowy (w przypadku instalacji pompy ciepła typu monoblok nie są wymagane uprawnienia f-gazowe).

 • Czy uprawnienia f-gazowe są mi potrzebne żeby przeprowadzić montaż pomp ciepła?

  Uprawnienia f-gazowe są obowiązkowe  jeśli napełnia lub uzupełnia się pompę ciepła o  czynnik chłodniczy. W pompach ciepła typu monoblok często nie trzeba tego robić przy pierwszym uruchomieniu, bo są napełnione fabrycznie.

 • Czym się różnią uprawnienia f-gazowe personalne od firmowych?

  Przepisy F-gazowe nakazują, aby certyfikat f-gazowy na przedsiębiorstwo posiadały wszystkie podmioty, które wykonują następującą działalność związaną z urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła zawierającymi (lub mającymi zawierać) F-gazy:

  • instalacja (tj. instalowanie urządzeń);
  • naprawa;
  • konserwacja lub serwisowanie;

  Dokładne definicje w/w pojęć podane są w art. 2 Rozporządzenia PEiR nr 517/2014.

  Natomiast certyfikat f-gazowy dla personelu jest  wymagany od techników (osób fizycznych) dla nieco większej liczby czynności. Certyfikaty personalne są wymagane do wykonywania następujących czynności:

  • kontrole szczelności urządzeń zawierających co najmniej 5 ton eqCO2 F-gazu (a jeśli urządzenia są hermetycznie zamknięte i są oznakowane jako takie – to ten obowiązek zaczyna się od napełnienia co najmniej 10 ton eqCO2);
  • odzysk (jakichkolwiek ilości czynnika);
  • instalacja urządzenia (bez względu na wagę napełnienia urządzeń czynnikiem F-gazowym);
  • naprawa;
  • konserwacja lub serwisowanie;

  W kontekście wymogów certyfikatu firmowego, to certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorstw musi mieć co najmniej firma będąca ostatnim ogniwem w kontaktach z finalnym użytkownikiem, czyli firma instalacyjno-serwisowa, a niekoniecznie generalny wykonawca. Podmiot, który bezpośrednio realizuje czynności, musi mieć odpowiedni certyfikat F-gazowy. Jeśli jesteś zatrudniony nie na własnej działalności gospodarczej, lecz na umowę o pracę lub choćby na umowę zlecenie – to wymagany jest tylko certyfikat f-gazowy dla personelu, natomiast certyfikat f-gazowy na przedsiębiorstwo musiałby posiadać pracodawca.

Kurs certyfikujący f-gazy, lutowanie z egzaminem
Ocena szkolenia:
5/5

Szkolenie / Kurs

Podstawowe informacje
1800
 • Kod szkolenia: 2.4
 • Czas trwania: 1dzień / 7 godz.
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: Stacjonarnie
 • Lokalizacja: Kraków lub Warszawa

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij formularz i skorzystaj z
darmowej konsultacji.

Dofinansowanie [Pionowy]