1. On sp. z o.o.
 2. Szkolenia
 3. Dotacje UE dla termomodernizacji i OZE (KPO) – Szkolenie

Dotacje UE dla termomodernizacji i OZE (KPO) – Szkolenie

Finansowanie w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji: Program Czyste Powietrze, Program Mój Prąd oraz inne programy i dotacje.

Sprawdź jakie dofinansowanie do szkoleń możesz uzyskać:

Na naszym szkoleniu poświęconym pozyskiwaniu dotacji UE na termomodernizację i projekty związane z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE). Czy planujesz inwestycję, która nie tylko przyczyni się do ochrony środowiska, ale również przyniesie oszczędności energetyczne? Nasze szkolenie zostało zaprojektowane, aby przeprowadzić Cię przez cały proces aplikowania o dotacje UE, od przygotowania projektu inwestycyjnego, przez analizę możliwości uzyskania pomocy publicznej, aż po skuteczne złożenie wniosku.

Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego OZE

Zrozumienie ogólnych zasad jest fundamentem każdego udanego projektu inwestycyjnego w zakresie OZE. Nasze szkolenie zapewni Ci kompleksowe informacje na temat tego, jak zidentyfikować najbardziej obiecujące projekty, ocenić ich potencjalny wpływ na środowisko i społeczność, a także jakie kroki należy podjąć, aby zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania. Dowiesz się, jak analizować ryzyka, przygotowywać realistyczne prognozy oraz jakie elementy projektu są kluczowe z punktu widzenia instytucji finansujących.

Analiza wybranych zagadnień związanych z uzyskaniem pomocy publicznej w zakresie OZE

Pozyskanie pomocy publicznej może być skomplikowane ze względu na złożone przepisy i wymogi. W tym module szkoleniowym szczegółowo omówimy, jakie są główne wyzwania i jak je pokonać. Skupimy się na najczęstszych błędach popełnianych podczas aplikowania o dofinansowanie i na tym, jak je unikać. Przedstawimy również strategie maksymalizacji szans na uzyskanie wsparcia, w tym jak efektywnie argumentować korzyści społeczne i ekologiczne projektu.

Kwalifikowalność wydatków w projekcie

Nie wszystkie wydatki w ramach projektu OZE mogą być pokryte z dotacji. W tym segmencie szkolenia dokładnie omówimy, które koszty są kwalifikowalne, a które nie, oraz jak prawidłowo planować budżet projektu, aby maksymalizować dostępne wsparcie finansowe. Nauczysz się, jak dokumentować i raportować wydatki, aby spełnić wszystkie wymogi formalne i uniknąć późniejszych problemów z rozliczeniem projektu.

Analiza planowanych źródeł finansowania

Znalezienie odpowiednich źródeł finansowania jest kluczowe dla sukcesu każdego projektu OZE. W tym module przedstawimy przegląd dostępnych opcji finansowania, w tym dotacji, kredytów preferencyjnych, a także możliwości finansowania prywatnego. Omówimy zalety i wady każdego z nich, jak również pokażemy, jak skutecznie łączyć różne źródła finansowania, aby zabezpieczyć potrzebne środki na realizację projektu.

Przygotowanie budżetu projektu i procedura oceny wniosków

Przygotowanie przekonującego budżetu jest niezbędne do uzyskania finansowania. W tym segmencie szkolenia nauczysz się, jak tworzyć realistyczne i szczegółowe budżety projektów OZE, które spełnią oczekiwania instytucji finansujących. Dodatkowo, omówimy procedurę oceny wniosków, w tym kryteria oceny i proces decyzyjny, abyś mógł lepiej zrozumieć, co jest kluczowe dla sukcesu Twojego wniosku.

Ścieżka aplikowania o wsparcie i wybór dokumentacji programowej

Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces aplikowania o wsparcie finansowe, od wstępnego przygotowania wniosku, przez wybór odpowiedniej dokumentacji programowej, aż po złożenie wniosku. Podkreślimy, które dokumenty są najistotniejsze z punktu widzenia sporządzenia wniosku o dofinansowanie i jakie błędy najczęściej prowadzą do odrzucenia wniosku.

Źródła informacji o funduszach europejskich

W tym module szkoleniowym pokażemy, gdzie i jak szukać aktualnych informacji o dostępnych funduszach europejskich i konkursach na dofinansowanie projektów OZE. Przedstawimy sprawdzone metody monitorowania ogłoszeń i aktualizacji, abyś zawsze był na bieżąco z najnowszymi możliwościami finansowania.

Każdy z tych rozszerzonych punktów ma na celu zapewnienie uczestnikom szkolenia kompleksowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do skutecznego pozyskania funduszy na realizację projektów związanych z termomodernizacją i Odnawialnymi Źródłami Energii.

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
 • 16 programów regionalnych – Fundusze Europejskie (2021-2027)
 • Czyste Powietrze
 • Moje Ciepło
 • Ciepłe Mieszkanie
 • Mój elektryk
 • Stop Smog
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Premia termomodernizacyjna
 • Zwrot za piec
 • EKO – KLIMAT – Woda, powietrze, ziemia
 • Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania
 • Energia Plus
 • Gwarancja Biznesmax
 • Agroenergia
 • Energia dla Wsi
 • Fundusz Modernizacyjny
 • Grant OZE
 • Przemysł energochłonny – OZE
 • Program FENIKS
 • Program FENG “Zazielenienie przedsiębiorstw”
 • KPO „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”
 • Pożyczka na zasadach ogólnych dla przedsięwzięć priorytetowych z obszaru Ochrony Powietrza (Atmosfery)

Zapraszamy do uczestnictwa w naszym szkoleniu, które nie tylko wyposaży Cię w teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne narzędzia niezbędne do skutecznego pozyskania funduszy na Twoje ekologiczne projekty. Nie przegap szansy na zrealizowanie swoich inwestycji z pomocą dotacji UE. Zarejestruj się już dziś!

 • forma: online usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • czas trwania: 1 dzień / 8 godz.
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams
 • materiały dla uczestników usługi: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie przerwy kawowe i jedna przerwa obiadowa;

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom wiedzy na temat różnorodnych źródeł finansowania oraz przekazanie im zrozumienia zasad i procedur związanych z potencjalnym uzyskiwaniem pomocy publicznej dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE).

Do udziału w Szkoleniu „Dotacje UE dla termomodernizacji i OZE (KPO)” zapraszamy przede wszystkim:

 • specjalistów z branży energetycznej
 • instalatorów systemów odnawialnych źródeł energii
 • osób związanych z branżą budowlaną, energetyczną oraz OZE
 • producentów i dystrybutorów systemów redukcji zużycia energii
 • osoby zajmujące się projektowaniem, budową, remontami i modernizacją budynków
 • pracowników instytucji publicznych
 • konsultantów i doradców w branży energetycznej
 • przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, które poszukują informacji na temat finansowania projektów OZE

Uzyskane podczas szkolenia kompetencje pozwolą uczestnikom efektywniej planować, przygotowywać i realizować projekty związane z odnawialnymi źródłami energii oraz skutecznie korzystać z dostępnych źródeł finansowania i pomocy publicznej.

Po szkoleniu uczestnik:

 • zna źródła informacji o funduszach europejskich i potrafi pozyskać informację nt. aktualnych konkursów dotyczących projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
 • zna ogólne zasady przygotowania projektów inwestycyjnych związanych z OZE
 • potrafi przeprowadzić analizę zagadnień dotyczących możliwości uzyskania pomocy publicznej w obszarze energii odnawialnej
 • zna kryteria kwalifikowalności wydatków w projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii
 • potrafi dokonać analizy planowanych źródeł finansowania projektów związanych z OZE
 • rozumie procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
 • zna ścieżkę aplikowania o wsparcie finansowe dla projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
 • posiada umiejętność dokonania wyboru najistotniejszych dokumentów programowych niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii;
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego
  telefonicznie: +48 17 862 30 98 lub poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie organizatora przed udziałem w szkoleniu o ewentualnych alergiach pokarmowych
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.
  1. Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego OZE
  2. Analiza wybranych zagadnień związanych z uzyskaniem pomocy publicznej w zakresie OZE
  3. Kwalifikowalność wydatków w projekcie
  4. Analiza planowanych źródeł finansowania
  5. Przygotowanie budżetu projektu
  6. Procedura oceny wniosków
  7. Ścieżka aplikowania o wsparcie
  8. Wybór dokumentacji programowej – jakie dokumenty są najistotniejsze z punktu widzenia sporządzenia wniosku o dofinansowanie
  9. Źródła informacji o funduszach europejskich, czyli gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach.
 • Dotacje UE dla termomodernizacji i OZE (KPO) - Szkolenie
Dotacje UE dla termomodernizacji i OZE
Ocena szkolenia:
5/5

Szkolenie / Kurs

Podstawowe informacje
1000
 • Kod szkolenia: 3.6
 • Czas trwania: 7
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: Online
 • Lokalizacja: Online

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij formularz i skorzystaj z
darmowej konsultacji.

Dofinansowanie [Pionowy]