Uprawnienia gazowe G3 z egzaminem

Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Prześlij dane i sprawdź czy możesz uzyskać dofinansowanie do szkoleń:

W dzisiejszym świecie, gdzie technologia i innowacje stają się kluczem do sukcesu, branża gazowa nie pozostaje w tyle. Wraz z postępem technologicznym rosną wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności. Dlatego, jeśli chcesz być na bieżąco i sprostać wyzwaniom branży, musisz zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Uprawnienia gazowe G3 to nie tylko dokument potwierdzający Twoje umiejętności, ale także przepustka do świata nowoczesnych technologii i standardów bezpieczeństwa w pracy z gazem.

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu Uprawnienia gazowe G3?

Branża gazowa to sektor pełen możliwości. Jeśli myślisz o rozwoju kariery w tej dziedzinie, uprawnienia gazowe G3 są kluczem do Twojego sukcesu. Szkolenie jest idealne dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, niezależnie od tego, czy są już w branży, czy dopiero planują w niej rozpocząć pracę. Szkolenie skierowane jest nie tylko do pracowników branży energetycznej, ale także do przedsiębiorców, inżynierów, techników oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie instalacji gazowych.

Co oferuje program szkolenia?

Szkolenie G3 to kompleksowy program, który zapewnia gruntowne przygotowanie do pracy w branży gazowej. Podczas kursu uczestnicy poznają teoretyczne podstawy pracy z gazem, ale także praktyczne aspekty związane z montażem, konserwacją i naprawą urządzeń. Program szkolenia jest bogaty i różnorodny, obejmując tematy od produkcji i przetwarzania paliw gazowych, przez sieci gazowe o różnych ciśnieniach, aż po zaawansowane technologie, takie jak turbiny gazowe czy aparatura kontrolno-pomiarowa.

Jakie korzyści przynosi posiadanie Uprawnień gazowe G3?

Z uprawnieniami gazowymi G3 otwierasz przed sobą drzwi do profesjonalnej kariery w branży gazowej. Stajesz się specjalistą, który nie tylko zna się na teorii, ale także potrafi praktycznie zastosować zdobytą wiedzę. Możesz prowadzić prace związane z obsługą, konserwacją i naprawą różnorodnych urządzeń gazowych, od prostych kotłów po zaawansowane systemy przesyłowe. Twoje umiejętności będą cenione i poszukiwane na rynku pracy.

Jak zdobyć Uprawnienia gazowe G3?

Proces zdobywania uprawnień gazowych G3 jest prosty, ale wymaga zaangażowania i systematyczności. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik przystępuje do egzaminu przed Komisją Energetyczną. To ważny moment, który decyduje o tym, czy zdobędziesz uprawnienia. Ale nie martw się! Nasze szkolenie doskonale przygotowuje do tego wyzwania, a nasi instruktorzy są zawsze gotowi udzielić wsparcia i odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie?

Decydując się na nasze szkolenie G3, inwestujesz w swoją przyszłość. Nasz program szkoleniowy został opracowany przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży gazowej. Oferujemy nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności, które od razu możesz zastosować w pracy. Dbamy o to, aby każdy uczestnik czuł się komfortowo i miał dostęp do najlepszych materiałów i narzędzi. Nasz zespół instruktorów to prawdziwi specjaliści, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 • forma:  usługa zdalna w czasie rzeczywistym;
 • czas trwania: 6h + egzamin;
 • miejsce realizacji: usługa zdalna;
 • zajęcia teoretyczno-praktyczne: usługa zdalna w czasie rzeczywistym na platformie TEAMS.
 • obsługiwana platforma: TEAMS;
 • materiały dla uczestników usługi: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, tj. prezentacja .pdf
 • sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się: przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min.

Uczestnik, który ukończył kurs prowadzący do uzyskania kwalifikacji Uprawnienia gazowe G3 posiada wiedzę z zakresu:

 • Przyłączania urządzeń i instalacji do sieci;
 • Dostarczania paliw i energii;
 • Prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci;
 • Programowania pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii;
 • Prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowanie instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • Budowy urządzeń, instalacji i sieci wraz z normami i warunkami technicznymi;
 • Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona PPOŻ.;
 • Postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci;
 • Dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci;
 • Wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą:
  formularza zgłoszeniowego, telefonicznie: +48 17 862 30 98 lub poprzez email: [email protected];
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników;
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności;
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana (usługa zdalna w czasie rzeczywistym ) na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów. Wykorzystanie nagrania na inne cele niż monitoring i kontrola, wymaga pozyskania przez Usługodawcę zgody Uczestnika;

Agenda szkolenia (Harmonogram)

 • Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

  1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
  2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
  3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
  4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 Mpa
  5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa
  6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
  7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
  8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
  9. Turbiny gazowe
  10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

  Egzamin kwalifikacyjny: sprawdzenie wiedzy przed Komisją Energetyczną, następnie składanie wniosku o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie E-eksploatacji lub/i D-dozoru (Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. I 184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. I 189).

FAQ: Uprawnienia gazowe G3 z egzaminem

 • Jakie urządzenia można obsługiwać po uzyskaniu uprawnień G3? ​

  Fachowiec posiadający uprawnienia elektroenergetyczne G3 będzie mógł obsługiwać urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
  • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
  • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
  • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
  • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
  • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w G2;
  • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
  • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.
 • Jak przebiega egzamin w naszej firmie prowadzący do uzyskania uprawnień G3? ​

  Aby przystąpić do egzaminu  należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o jego przeprowadzenie przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

  Egzamin G3 w naszej firmie przeprowadzony jest w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od preferencji danej grupy. Egzamin przeprowadzają specjaliści ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a więc osób, które praktykują zawody energetyczne. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu G3, uczestnik do 7 dni roboczych otrzymuje świadectwo kwalifikacji G3 z zakresu „E” – eksploatacja lub/i „D” – dozór.

 • Czy egzamin G3 jest trudny?​

  Egzaminy G3 organizowane są podczas szkolenia, a więc w czasie jego trwania można przystąpić do egzaminu i uzyskać uprawnienia SEP.

  Sam egzamin jest po prostu okazją do tego, aby zaprezentować zdobytą wiedzę. Jeśli kursant rzetelnie podszedł do szkolenia to spotkanie z Komisją Kwalifikacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich powinno być tylko formalnością.

 • Jak długo ważne są uprawnienia G3? ​

  Uzyskane w ramach szkolenia uprawnienia G3 są ważne przez kolejnych 5 lat.

  Aby przystąpić do kolejnego egzaminu  w celu odnowienia uprawnień nie jest wymagany kurs przypominający. Jeżeli czujesz się na siłach możesz przystąpić do takiego egzaminu od razu.

Uprawnienia gazowe G3 z egzaminem
Ocena szkolenia:
5/5

Szkolenie / Kurs

Podstawowe informacje
800
 • Kod szkolenia: 3.0
 • Czas trwania: 1 dzień / 6 godz.
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: Online
 • Lokalizacja: Online

Wypełnij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji.

Dofinansowanie [Pionowy]