Co to jest Baza Usług Rozwojowych

Z usług znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych może skorzystać samozatrudniony, mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) kierowanych przez Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO.) może otrzymać dofinasowanie.

WARUNKI DOFINASOWANIA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

  • Dofinasowanie skierowane jest do samozatrudnionych, mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
  • Wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorców, pracowników i osoby indywidualne jest możliwy wyłącznie w zintegrowanym systemie Bazy Usług Rozwojowych (BUR)
  • Szkolenia znajdujące się w Bazie Usług Rozwojowych są dostępne we wszystkich województwach z wyłączeniem województwa Mazowieckiego i Pomorskiego (wysokie PKB na jednego mieszkańca)
  • Poziom dofinasowania wynosi od 50 do 95% ceny szkolenia;
  • W każdym województwie dostępny jest przynajmniej jeden operator, który odpowiada za rozdysponowanie środków unijnych na szkolenia.

PODZIAŁ OPERATORÓW ZE WZGLĘDU NA WOJEÓWDZTWA

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

  • Pracodawca mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa;
  • Pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w niektórych przypadkach nie jest wymagana umowa o pracę);
  • Osoby indywidualne;
  • Samozatrudnieni.

JAK UZYSKAĆ DOFINASOWANIE
NA SZKOLENIA Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH Z ON-ECO

KROK 1

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS – uzyskasz informacje dotyczące najlepszej opcji dofinasowania dla Ciebie. W przypadku Bazy Usług Rozwojowych każdy z operatorów ma indywidualne warunki dofinasowania szkoleń.

KROK 2

WYBIERZ SZKOLENIE KTÓRE CIĘ INTERESUJE – najlepszym rozwiązaniem będą szkolenia, które rozpoczynają się dopiero za miesiąc. Wynika to z przygotowania niezbędnej dokumentacji pod dotację i oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku przez operatora.

KROK 3

Będziemy Cię na bieżąco informować o aktualnie otwartych naborach z których będziesz mógł skorzystać najszybciej jak to możliwe.

KROK 4

ROZLICZENIE DOFIANSOWANIA Z OPERATOREM – wraz z zakończonym szkoleniem pomożemy Ci przygotować niezbędną dokumentację w celu jak najszybszego rozliczenia dotacji.

TERMINY NABORÓW W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Nabory są ogłaszane cyklicznie w różnych odstępach czasowych (do kilku razy w roku). Średni czas oczekiwania na ogłoszenie naboru przez operatorów w Bazie Usług Rozwojowych wynosi od 1,5 do 2 miesięcy.