Kto ma największą szanse na dofinansowanie ?

Pracodawca

W rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę

Pracownik

Zatrudniony w przedsiębiorstwie na umowę o pracę

Szkoły

Nauczyciele zatrudnieni na podstawie ustawy Karta nauczyciela jak i na podstawie innych umów pozwalających na zachowanie statusu pracownika

Stowarzyszenia

Działające jako Pracodawca, tj. zatrudniające pracownika na umowę o pracę

Dotacja z krajowego funduszu szkoleniowego tzw. KFS

Niniejsza forma wsparcia jest dostępna tylko dla przedsiębiorstw zatrudniających przynajmniej
1 pracownika na umowę o pracę (dopuszczalna nawet 1/16 etatu, czas określony).

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalne:

  • Mikroprzedsiębiorstwa (firma zatrudniająca do 9 osób)? 100%
    dofinansowania
  • Małe, średnie, duże przedsiębiorstwa (firmy zatrudniające 10 osób i
    więcej osób) ? 80% dofinansowania


Więcej informacji

Nabory

Terminy naborów są uzależnione od powiatu gdzie Państwa firma ma siedzibę lub filię (monitorujemy wszystkie lokalizacje). 

Najwięcej naborów jest aktywnych w I kwartale roku i mogą być odnawiane maksymalnie do końca października. W zależności od powiatu nabory pojawiają się się do kilku razy w roku lub tylko 1 raz. Zachęcamy do wysłania zgłoszenia w jak najszybszym czasie by nie ominąć daty złożenia wniosku!

Doświadczeni
Audytorzy

Krótkie
Terminy

Certyfikacja

Ponad 10 Lat
na rynku