1. On sp. z o.o.
 2. Szkolenia
 3. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej i Audyt energetyczny – Szkolenie

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej i Audyt energetyczny – Szkolenie

Szkolenie teoretyczno–praktyczne przygotowujące do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i audytów energetycznych.

Sprawdź jakie dofinansowanie do szkoleń możesz uzyskać:

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej to dokument, który określa zapotrzebowanie na energię i emisję CO2 budynków.

Jest ono niezbędne do sprzedaży, wynajmu lub użytkowania budynku, a także do oceny efektywności energetycznej i wpływu na środowisko. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe zasady sporządzania i wydawania świadectw charakterystyki energetycznej, które wprowadziła ustawa z dnia 7 października 2022 roku. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych oraz podniesienie jakości i wiarygodności Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.

Rozumienie współczesnych wyzwań w dziedzinie budownictwa jest kluczem do przyszłości.

Te wyzwania kierują nas ku głębszemu pojmowaniu energetyki budynków. Mając to na uwadze, stworzyliśmy specjalistyczne szkolenie. Skupia się ono na wykonywaniu „Świadectw Charakterystyki Energetycznej oraz Audycie energetycznym”. Nasz kurs został zaprojektowany, aby dostarczyć uczestnikom pełnych informacji i umiejętności. Chcemy, aby mogli oni skutecznie stosować zdobytą wiedzę w praktyce. Naszym celem jest przygotowanie uczestników do efektywnej pracy w tej dziedzinie.

Zaczniemy od podstaw prawnych, które stanowią nieodłączny element tego sektora.

Zrozumienie i przyswojenie tych zasad jest kluczem do skutecznego funkcjonowania w branży energetycznej. Następnie, skupimy się na ocenie stanu ochrony cieplnej budynku. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom na dokładną analizę i identyfikację ewentualnych obszarów wymagających poprawy.

Istotnym elementem szkolenia jest również ocena instalacji oświetleniowej budynku. W erze technologii LED i inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem, ważne jest, by znać metody oszczędzania energii, jednocześnie zapewniając optymalne warunki świetlne. W zakresie ochrony cieplnej budynków i termomodernizacji, uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie wprowadzać innowacje, by budynek stał się bardziej energooszczędny.

Przejście do praktycznych aspektów szkolenia obejmuje obliczenia sprawności instalacji c.o., c.w.u. i klimatyzacji.Te sekcje dostarczą narzędzi i technik niezbędnych do dokładnej analizy i optymalizacji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Następnie omówimy zasady wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej metodą zużyciową. Ta sekcja będzie poświęcona głównie metodologii, procedurze oraz praktycznym aspektom sporządzania świadectw.

Nie sposób pominąć ważności termowizji. Chociaż zajęcia będą odbywać się zdalnie, zapewniamy, że uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności obsługi kamery termowizyjnej. To ważne narzędzie pozwala na identyfikację miejsc strat ciepła w budynku, co jest kluczowe przy planowaniu termomodernizacji.

Metodyka obliczeń oraz opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej i audytów energetycznych.

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zbierania danych obiektu, wyboru odpowiednich rozwiązań obliczeniowych, definiowania przegród, stref i pomieszczeń, a także praktyczne aspekty wprowadzania danych instalacji grzewczej, c.w.u. i oświetleniowej.

Nasze szkolenie zakończy się praktycznymi ćwiczeniami, gdzie uczestnicy będą mogli wykonać świadectwo i audyt energetyczny dla przykładowego budynku. To kluczowy element, który pozwoli uczestnikom zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

W dziedzinie oszczędzania energii, omówimy metody oszczędzania energii cieplnej w budynkach, dobór mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz oszacowanie zużycia energii po planowanej modernizacji. Wszystko to podane w formie wykładu i ćwiczeń, realizowanych zdalnie w czasie rzeczywistym.

Aby móc sporządzić i wydać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej, trzeba posiadać odpowiednie kwalifikacje i wpis do rejestru ministerstwa. Nasze szkolenie online pomoże Ci je zdobyć w szybki i łatwy sposób. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą rozpocząć lub rozwijać swoją działalność jako audytor energetyczny. Jest ono odpowiednie także dla wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o charakterystyce energetycznej budynków.

Podsumowując, nasze szkolenie Świadectwo Charakterystyki Energetycznej i Audyt energetyczny zapewnia kompleksowe podejście do energetyki budynków. Poprzez teorię i praktykę, uczestnicy zdobędą umiejętności, które pozwolą im na skuteczne działanie w branży. Zapraszamy do udziału!

 • forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • czas trwania: 4 dni / 32 godz.
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams
 • materiały dla uczestników usługi: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min

Szkolenie „Świadectwo charakterystyki energetycznej” jest dedykowane przede wszystkim:

 • audytorom energetycznym;
 • osobom sporządzającym świadectwa charakterystyki energetycznej;
 • przedsiębiorcom i pracownikom sektora budowlanego, w tym: architekci, inżynierowie budownictwa, projektanci i inni profesjonaliści związani z branżą budowlaną;
 • osobom zajmującym się projektowaniem, budową, remontami i modernizacją budynków;
 • osobom związanym z branżą nieruchomości, w tym pośrednicy, agenci nieruchomości i deweloperzy;
 • osobom związanym z branżą OZE;
 • studentom lub absolwentom kierunków związanych z energetyką, architekturą, inżynierią budownictwa, którzy chcą specjalizować się w efektywności energetycznej budynków;
 • osobom zainteresowanym zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy oraz umiejętności w zakresie sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej.

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy nauczą się opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej z wykorzystaniem różnych metod oraz oprogramowania.

Po ukończeniu szkolenia „Świadectwo charakterystyki energetycznej” uczestnik:

 • potrafi sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali mieszkalnych różnymi metodami;
 • posiada umiejętność opracowywania różnych dokumentów energetycznych zgodnie z przepisami UE i polskim prawem;
 • podczas pracy stosuje prawo regulujące charakterystykę energetyczną budynków;
 • wykorzystuje termowizję do identyfikacji problemów związanych z efektywnością energetyczną budynków;
 • potrafi ocenić opłacalność przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
 • przeprowadza ocenę efektywności energetycznej budynków i wdraża innowacje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej;
 • nabywa umiejętności pozwalające na sprawną obsługę programu ArCADia-TERMOCAD ŚCHE 10 (świadectwo charakterystyki energetycznej).
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego,
  telefonicznie: +48 17 862 30 98 lub poprzez email: [email protected];
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników;
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności;
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów.
 • osoby chcące uzyskać wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej powinny zapoznać się z warunkami ustawy z dnia 7 października 2022 roku o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo Budowlane.
 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  1. Rodzaje dokumentów sporządzanych wg. polskiego prawa w zakresie energii ich zastosowanie i różnice miedzy nimi:

  • świadectwa charakterystyki energetycznej
  • audyty energetyczne
  • audyty remontowe
  • audyty efektywności energetycznej
  • audyty energetyczne przedsiębiorstw

   

  2. Ustawa o charakterystyce energetycznej

  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 14 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późniejszymi zmianami)- przedstawienie zasad obliczeniowych niezbędnych do obliczeń metodą opartą na rzeczywistym zużyciu energii

 • Dzień 2 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późniejszymi zmianami)- przedstawienie zasad obliczeniowych niezbędnych do obliczeń metodą oparta na rzeczywistym zużyciu energii- ciąg dalszy

  6. Praktyczne ćwiczenia w wykonywaniu świadectw metoda opartą na rzeczywistym zużyciu energii.

  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późniejszymi zmianami)- przedstawienie zasad obliczeniowych niezbędnych do metody obliczeniowej

  8. Termowizja

 • Dzień 3 - Wykład, ćwiczenia: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  9. Praktyczne ćwiczenia wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej metoda obliczeniową

  10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami)

 • Dzień 4 - Wykład, ćwiczenia: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  11. Praktyczne ćwiczenia wykonywania audytów energetycznych

 • Czy wiedza techniczna jest wymagana, aby uczestniczyć w szkoleniu?

  Nie jest wymagana, ale warto posiadać pewne podstawowe umiejętności techniczne.

 • Jakie umiejętności mogę zdobyć na szkoleniu "Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej"?

  Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają umiejętności związane z wymaganiami prawno-technicznymi dotyczącymi sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz praktyczne umiejętności niezbędne do ich wypełnienia. Na szkoleniu uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności związane z przepisami dotyczącymi sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, metodykami wykonywania obliczeń, stosowaniem narzędzi i oprogramowania, badaniami i pomiarami termowizyjnymi.

 • Czy istnieją wymagania co do kwalifikacji lub doświadczenia, aby uczestniczyć w szkoleniu?

  Nie istnieją specjalne wymagania co do kwalifikacji lub doświadczenia, ale warto mieć podstawową wiedzę z zakresu budownictwa.

 • Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu?

  Tak, po ukończeniu szkolenia otrzymuje się certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu.

 • Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który informuje o zużyciu energii przez budynek lub lokal mieszkalny. Dokument ten zawiera informacje na temat wskaźników energetycznych budynku, takich jak zapotrzebowanie na energię, efektywność energetyczną i emisję CO2. Świadectwo jest wymagane w Polsce przy sprzedaży lub wynajmie budynku lub lokalu mieszkalnego.

 • Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej ma określony termin ważności, który wynosi 10 lat od daty jego wystawienia. Po upływie tego okresu, świadectwo traci swoją ważność i należy je zaktualizować, jeśli jest to wymagane w danej sytuacji.

  Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który informuje o energetycznych parametrach budynku lub lokalu mieszkalnego, takich jak zużycie energii na cele ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, czy przygotowywanie ciepłej wody użytkowej. Jest ono wymagane przy sprzedaży, wynajmie lub budowie nieruchomości, a także może być konieczne przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny, dofinansowanie czy wsparcie finansowe na cele termomodernizacji.

 • Czy każdy budynek lub lokal mieszkalny musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Nie, nie każdy budynek lub lokal mieszkalny musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. W Polsce wymóg posiadania tego świadectwa dotyczy budynków lub lokali mieszkalnych, które są przeznaczone do sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy.

  Zgodnie z polskim prawem, sprzedający, wynajmujący lub dzierżawiący nieruchomość (budynek lub lokal mieszkalny) musi dostarczyć kupującemu, najemcy lub dzierżawcy aktualne i ważne świadectwo charakterystyki energetycznej. Jeśli budynek lub lokal nie ma jeszcze tego świadectwa, wtedy właściciel powinien zamówić jego sporządzenie przed dokonaniem transakcji.

 • Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera następujące informacje:

  • Dane identyfikacyjne budynku: Adres nieruchomości oraz podstawowe informacje identyfikujące obiekt, takie jak numer działki, numer KW (księga wieczysta) itp.
  • Charakterystyka techniczna budynku: Informacje o typie budynku, roku budowy, liczbie kondygnacji, powierzchni użytkowej i innych parametrach technicznych.
  • Ocena energetyczna: Wskaźnik określający zużycie energii przez budynek, który klasyfikuje go w skali od najbardziej energooszczędnego (np. klasa A) do najmniej energooszczędnego (np. klasa G).
  • Zużycie energii: Informacje o rocznym zużyciu energii na cele ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przygotowywania ciepłej wody użytkowej i innych potrzeb energetycznych budynku, wyrażone w kilowatogodzinach (kWh) na metr kwadratowy powierzchni użytkowej.
  • Zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej: Świadectwo może zawierać zalecenia dotyczące modernizacji i ulepszeń, które pomogą zwiększyć efektywność energetyczną budynku i obniżyć koszty energii.
  • Dane dotyczące wydajności poszczególnych instalacji: Informacje o efektywności energetycznej systemów grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych, oświetleniowych itp.
  • Dane osoby sporządzającej świadectwo: Dane i podpis eksperta, który dokonał audytu energetycznego budynku i sporządził świadectwo.

   

  Świadectwo charakterystyki energetycznej ma na celu dostarczenie informacji o efektywności energetycznej budynku i jest używane w celu porównania różnych nieruchomości oraz podejmowania działań mających na celu ograniczenie zużycia energii i ochronę środowiska.

 • Jakie konsekwencje grożą za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

  Brak świadectwa charakterystyki energetycznej może skutkować karą finansową. W przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości bez odpowiedniego świadectwa charakterystyki energetycznej, sprzedający lub wynajmujący może otrzymać karę pieniężną w wysokości do 10% wartości nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Szkolenie / Kurs
Ocena szkolenia:
5/5

Szkolenie / Kurs

Podstawowe informacje
4500
 • Kod szkolenia: 3.12
 • Czas trwania: 4dni / 32 godz.
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: Online
 • Lokalizacja: Online

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij formularz i skorzystaj z
darmowej konsultacji.

Dofinansowanie [Pionowy]