1. On sp. z o.o.
 2. Szkolenia
 3. Świadectwa Charakterystyki Energetycznej – Szkolenie

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej – Szkolenie

Szkolenie Świadectwo Charakterystyki Energetycznej zapewnia kompleksowe przygotowanie do oceny i certyfikacji efektywności energetycznej budynków.

Sprawdź jakie dofinansowanie do szkoleń możesz uzyskać:

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej to dokumenty, który oceniają efektywność energetyczną budynku. Zawierają informacje o zużyciu energii, rodzaju izolacji, systemach grzewczych i chłodzących. W wielu krajach przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości wymaga się Świadectw Charakterystyki Energetycznej. Te świadectwa pozwalają zrozumieć, jak w budynku wykorzystuje się energię i wskazują możliwości poprawy efektywności energetycznej. Może to przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. Może to przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej to dokument, który odgrywa istotną rolę w ocenie efektywności energetycznej budynków.

Jest ono niezbędne zarówno dla nowo budowanych obiektów, jak i tych poddanych termomodernizacji. Szkolenie dotyczące tworzenia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej ma na celu przygotowanie uczestników do dokładnego i zgodnego z normami oceniania budynków pod kątem ich zużycia energii.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi aspektami Świadectwa Charakterystyki Energetycznej, w tym z metodologią obliczania wskaźników efektywności energetycznej. Omówione są również rodzaje energii wykorzystywane w budynkach. W tym energia odnawialna, oraz ich wpływ na charakterystykę energetyczną budynku.

Kurs kładzie nacisk na zrozumienie różnych składowych budynku, które wpływają na jego efektywność energetyczną.

Takich jak izolacja termiczna, systemy ogrzewania i wentylacji, a także rodzaj i jakość okien. Uczestnicy uczą się także, jak analizować i interpretować dane, takie jak roczne zapotrzebowanie na energię czy wskaźnik EP, który odnosi się do energii pierwotnej.

Ważnym elementem szkolenia jest także nauka o przepisach prawnych i normach dotyczących Świadectwa Charakterystyki Energetycznej. Co pozwala uczestnikom na zrozumienie wymogów prawnych i standardów obowiązujących w tej dziedzinie.

Podczas szkolenia uczestnicy korzystają z różnorodnych metod dydaktycznych, w tym prezentacji multimedialnych, dyskusji grupowych oraz praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem oprogramowania do analizy energetycznej. Pozwala to na przyswojenie wiedzy w sposób kompleksowy i praktyczny.

Program Arcadia TermoCad stanowi kluczowe narzędzie wykorzystywane w procesie tworzenia Świadectw Charakterystyki Energetycznej. Jest to zaawansowane oprogramowanie służące do analizy i oceny efektywności energetycznej budynków. Umożliwia ono szczegółowe modelowanie termiczne obiektów, co pozwala na precyzyjne określenie ich zapotrzebowania na energię oraz identyfikację potencjalnych obszarów do poprawy efektywności energetycznej.

Podsumowując, szkolenie z zakresu Świadectwa Charakterystyki Energetycznej jest kluczowe dla profesjonalistów zajmujących się efektywnością energetyczną budynków. Zapewnia ono uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności do oceny i certyfikacji budynków. Co jest ważne zarówno z perspektywy ekonomicznej, jak i ekologicznej.

 • forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • czas trwania: 2 dni / 16 godz
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams
 • materiały dla uczestników usługi: materiały w formie elektronicznej
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min

Szkolenie „Świadectwo charakterystyki energetycznej” jest dedykowane przede wszystkim:

 • audytorom energetycznym
 • osobom sporządzającym świadectwa charakterystyki energetycznej
 • przedsiębiorcom i pracownikom sektora budowlanego, w tym: architekci, inżynierowie budownictwa, projektanci i inni profesjonaliści związani z branżą budowlaną
 • osobom zajmującym się projektowaniem, budową, remontami i modernizacją budynków
 • osobom związanym z branżą nieruchomości, w tym pośrednicy, agenci nieruchomości i deweloperzy
 • osobom związanym z branżą OZE
 • studentom lub absolwentom kierunków związanych z energetyką, architekturą, inżynierią budownictwa, którzy chcą specjalizować się w efektywności energetycznej budynków
 • osobom zainteresowanym zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy oraz umiejętności w zakresie sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy nauczą się opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej z wykorzystaniem różnych metod oraz oprogramowania.

Po ukończeniu szkolenia „Świadectwo charakterystyki energetycznej” uczestnik:

 • potrafi sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali mieszkalnych różnymi metodami
 • posiada umiejętność opracowywania różnych dokumentów energetycznych zgodnie z przepisami UE i polskim prawem
 • podczas pracy stosuje prawo regulujące charakterystykę energetyczną budynków
 • wykorzystuje termowizję do identyfikacji problemów związanych z efektywnością energetyczną budynków
 • potrafi ocenić opłacalność przedsięwzięć termomodernizacyjnych
 • przeprowadza ocenę efektywności energetycznej budynków i wdraża innowacje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej
 • nabywa umiejętności pozwalające na sprawną obsługę programu ArCADia-TERMOCAD ŚCHE 10 (świadectwo charakterystyki energetycznej)
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego
  telefonicznie: +48 17 862 30 98 lub poprzez email: [email protected]
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów
 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  Wprowadzenie dla zarządców nieruchomości do certyfikacji energetycznej

  • Pojęcia związane z Certyfikacją Energetyczną: certyfikacja energetyczna, certyfikat energetyczny, energia użytkowa, energia końcowa
  • Ustawa o Charakterystyce Energetycznej Budynków
  • Normy dotyczące współczynników przenikania ciepła
  • Omówienie wzorcowego budynku
  • Oprogramowanie do obliczeń certyfikatów energetycznych

   

  Certyfikacja – Dane wejściowe

  • Metody obliczeń charakterystyki energetycznej
  • Wpływ czynników klimatycznych
  • Zróżnicowanie certyfikatów energetycznych
 • Dzień 2 - Wykład, ćwiczenia: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  Certyfikacja – Obliczenia cieplne

  • Rodzaje przegród budowlanych

   

  Certyfikacja – Certyfikat
  Certyfikacja – Wydruki

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - Szkolenie
Ocena szkolenia:
5/5

Szkolenie / Kurs

Podstawowe informacje
2500
 • Kod szkolenia: 3.1
 • Czas trwania: 2dni / 16 godz.
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: Online
 • Lokalizacja: Online

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij formularz i skorzystaj z
darmowej konsultacji.

Dofinansowanie [Pionowy]