1. On sp. z o.o.
 2. Szkolenia
 3. NSTS-05 BVLOS: Europejskie Uprawnienia Dla Pilotów Dronów – Szkolenie

NSTS-05 BVLOS: Europejskie Uprawnienia Dla Pilotów Dronów – Szkolenie

NSTS-05 to europejskie uprawnienia dla pilotów dronów, które umożliwiają prowadzenie lotów w zasięgu wzroku VLOS jak i poza zasięgiem BVLOS

Sprawdź jakie dofinansowanie do szkoleń możesz uzyskać:

NSTS-05 BVLOS oferuje europejskie uprawnienia pilota Drona, zarówno do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS), jak i poza tym zasięgiem (BVLOS). W przeciwieństwie do wielu innych kursów, ten program umożliwia obsługę bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie poniżej 4 kg. Co więcej, szkolenie dodatkowo upoważnia do wykonywania operacji lotniczych VLOS i BVLOS o średnim ryzyku nad terenami zaludnionymi. Wszystko to, oczywiście, zachowując bezpieczną odległość do 120 m AGL.

W świecie nowoczesnej technologii, drony stały się kluczowym narzędziem w wielu dziedzinach przemysłu. Jednakże, aby je efektywnie i bezpiecznie obsługiwać, niezbędne jest profesjonalne szkolenie. Dlatego prezentujemy Państwu nasz program szkolenia NSTS-05 BVLOS, stworzony specjalnie dla specjalistów.

Obsługa dronów NSTS-05 BVLOS

Pierwszy etap szkolenia skupia się na zrozumieniu budowy, zasad działania oraz obsługi bezzałogowego statku powietrznego. Poza tym równie ważne są podstawy prawa lotniczego, które każdy pilot powinien znać na pamięć. Dalej, kurs podkreśla rolę człowieka jako pilota i operatora, ucząc jak zachować bezpieczeństwo w różnych sytuacjach lotniczych. Na koniec, uczestnicy dowiedzą się o konkretnych zasadach wykonywania lotów, by móc skutecznie i bezpiecznie prowadzić operacje dronem w praktyce.

Loty szkoleniowe w powietrzu

Drugi etap szkolenia NSTS-05 BVLOS koncentruje się na praktycznych umiejętnościach. Przede wszystkim, uczestnicy uczą się jak prawidłowo przygotować statek powietrzny do lotu. Z pewnością, jednym z najważniejszych aspektów jest bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych, które są szczegółowo omawiane w trakcie kursu. Obsługa naziemna i ocena zdatności do lotu to także kluczowe elementy, które każdy pilot powinien znać. W końcowej analizie, specjaliści przechodzą przez procedury pilotażowe, zarówno te standardowe, jak i te przeznaczone na sytuacje awaryjne.

Podsumowując NSTS-05 BVLOS to nie tylko szkolenie. To kompleksowa edukacja, która przygotowuje uczestników do prowadzenia operacji dronem na najwyższym poziomie. Dlatego, jeżeli pragniesz stać się czołowym specjalistą w tej dziedzinie, niewątpliwie ten program jest dla Ciebie. Reasumując, inwestując w NSTS-05 BVLOS, inwestujesz w swoją profesjonalną przyszłość.

forma: mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym);
czas trwania: e-learning, cześć teoretyczna 1 dzień / 8 godzin, część praktyczna 2 dni / po 4 godziny
miejsce realizacji: Stalowa Wola lub Warszawa
zajęcia teoretyczne: e-learning, usługa zdalna w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams, prezentacje i wykłady oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach poprzez zadawanie pytań prowadzącemu oraz dyskusji z pozostałymi uczestnikami;
zajęcia praktyczne: indywidualne zajęcia stacjonarne – nauka wykonywania lotów od podstaw, każdy z uczestników ma możliwość przećwiczenia czynności w zakresie programu szkolenia;
obsługiwana platforma: Microsoft Teams;
materiały dla uczestników usługi: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:
egzamin końcowy (teoretyczny i praktyczny) w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego;
przerwy w trakcie zajęć: min. dwie przerwy kawowe i jedna przerwa obiadowa;

Szkolenie z drona BVLOS NSTS-05 jest realizowany od podstaw, a więc udział w szkoleniu mogą wziąć zarówno doświadczone osoby jak i te które z dronem nie miały nigdy wcześniej styczności.

Kurs z drona spełni oczekiwania wszystkich osób, które chcą zdobyć innowacyjne umiejętności pozwalające na otrzymanie Certyfikatu kompetencji pilota Bezzałogowego Statku Powietrznego wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Certyfikat ten jest uznawany w całej Unii Europejskiej, a więc pracodawca posiadający pracownika z takimi kompetencjami, może rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju. Również przedsiębiorstwa, które chcą wprowadzić nowe usługi w swojej firmie mogą skorzystać ze szkoleń na drona ponieważ BSP znajdują zastosowanie w coraz to różniejszych dziedzinach naszego życia zawodowego jak i prywatnego.

Przystępując do szkolenia z drona uzyskasz kwalifikacje operatora bezzałogowych statków powietrznych BVLOS NSTS–05 oraz nabycie kompetencji cyfrowych z zakresu obsługi oprogramowania urządzenia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • nabywa umiejętności pozwalające na ukończenie szkolenia z drona z uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu końcowego który jest równoznaczny z uzyskaniem uprawnień do lotów w kategorii szczególnej, uznawanych w całej Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej;
 • posiada wiedzę z zakresu Prawa Lotniczego, zasad wykonywania lotów, procedur operacyjnych oraz innych dziedzin dotyczących lotnictwa bezzałogowego, niezbędnych do przeprowadzania bezpiecznych operacji;
 • potrafi wykonać poprawny lot prowadzący do uzyskania zamierzonych efektów, a w sytuacjach awaryjnych – bezpiecznie sprowadzić urządzenie na ziemię;
 • pozna podstawowe zasady tworzenia informacji w systemach informatycznych co prowadzi do nabycia kompetencji cyfrowych;
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego,
  telefonicznie: +48 17 862 30 98 lub poprzez email: [email protected];
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników;
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie organizatora przed udziałem w szkoleniu o ewentualnych alergiach pokarmowych;
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności;
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana (cześć realizowana zdalnie w czasie rzeczywistym) na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów. Wykorzystanie nagrania na inne cele niż monitoring i kontrola, wymaga pozyskania przez Usługodawcę zgody Uczestnika;
 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.

  Obsługa Dronów (NSTS-05 BVLOS)

  1. Obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego.
  2. Podstawy prawa lotniczego.
  3. Człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego.
  4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne.
  5. Zasady wykonywania lotów.
 • Dzień 2 - Forma stacjonarna, zajęcia praktyczne.

  Loty szkoleniowe w powietrzu (NSTS-05 BVLOS)

  1. Przygotowanie statku powietrznego do lotu.
  2. Bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych.
  3. Obsługa naziemna i ocena zdatności do lotu.
  4. Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.
NSTS-05 BVLOS: Europejskie Uprawnienia Dla Pilotów Dronów - Szkolenie
Ocena szkolenia:
5/5

Szkolenie / Kurs

Podstawowe informacje
2700
 • Kod szkolenia: 4.3
 • Czas trwania: 3 dni / 16 godz.
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: Online
 • Lokalizacja: Stalowa Wola, Warszawa

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij formularz i skorzystaj z
darmowej konsultacji.

Dofinansowanie [Pionowy]