1. On sp. z o.o.
 2. Szkolenia
 3. Czyste Powietrze wniosek o dofinansowanie – Szkolenie

Czyste Powietrze wniosek o dofinansowanie – Szkolenie

Szkolenie w zakresie uzupełniania wniosków do programu „Czyste Powietrze”, wysokość dofinansowania, formy wsparcia, prefinansowanie oraz rozliczanie inwestycji.

Sprawdź jakie dofinansowanie do szkoleń możesz uzyskać:

Czyste Powietrze wniosek o dofinansowanie to szkolenie które zapewnia zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia poprawnie wypełnionych wniosków.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady programu, poziomy dofinansowań oraz będą mogli nauczyć wypełniać wnioski w Programie Czyste Powietrze. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość Poznać strukturę i elementy składające się na wniosek – dowiedzieć się, jak poprawnie wypełnić wniosek i jakie informacje powinny być zawarte w poszczególnych sekcjach, a także poznać dobre praktyki.

Głównym celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza, a także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Priorytetem jest wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć również z termomodernizacyjną ulgą podatkową, obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

Program Czyste Powietrze oferuje także dofinansowanie dla osób fizycznych na:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy

„Czyste Powietrze” jest pierwszym ogólnopolskim programem dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowania w formie: dotacji, dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Celem programu jest walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza w Polsce. Program realizowany jest od 2018 roku i ma potrwać do 2029 roku. Łączna pula środków przeznaczonych na program wynosi 103 miliardy złotych. Osoby zainteresowane programem mogą ubiegać się o wsparcie poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie po przez specjalnie dedykowaną platformę internetową jak również w lokalnych urzędach.

Zapraszamy Cię do zapisania się na szkolenie „Czyste Powietrze wniosek o dofinansowanie” i skorzystania z programu, który pomoże Ci zadbać o zdrowie, komfort i oszczędność energii. Aby się zapisać, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 • forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • czas trwania: 8 godz. / 1 dzień
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams
 • materiały dla uczestników usługi: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami i procedurami dotyczącymi programu Czyste Powietrze oraz naukę składania wniosków o dofinansowanie w ramach tego programu.

Do udziału w szkoleniu „Czyste Powietrze – wniosek o dofinansowanie” zachęcamy:

 • audytorów energetycznych;
 • osoby sporządzającym świadectwa charakterystyki energetycznej;
 • osoby działających w branży budowalnej;
 • osoby zajmujące się projektowaniem, budową, remontami i modernizacją budynków;
 • osoby związanym z branżą nieruchomości, w tym pośrednicy i agenci nieruchomości;
 • inżynierów budownictwa, projektantów, deweloperów i inni profesjonalistów związanych z branżą budowlaną;
 • osoby związane z branżą OZE, w tym: monterów instalacji pomp ciepła oraz instalatorów systemów fotowoltaicznych;
 • osoby pracujące w branży energetycznej zajmujących się systemami zarządzania energią BMS;
 • producentów i dystrybutorów systemów redukcji energii.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady programu Czyste Powietrze, poziomy dofinansowań oraz będą mieli możliwość nauczyć się wypełniać wnioski w zakresie tego programu.

Po ukończeniu szkolenia „Czyste Powietrze wniosek o dofinansowanie” uczestnik:

 • zna zasady i wymogi programu Czyste Powietrze, co pozwoli mu skutecznie wykorzystać możliwości dofinansowania;
 • potrafi prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie;
 • zna zasady końcowego rozliczenia inwestycji i potrafi prawidłowo wypełnić wniosek o płatność;
 • umiejętnie analizuje potrzeby i możliwości swojego projektu oraz działania zgodnie z założeniami i wymogami programu Czyste Powietrze;
 • posiada wiedzę na temat procedur administracyjnych związanych z programem Czyste Powietrze, która pozwoli mu poprawnie wypełniać dokumenty zgodnie z wymaganymi terminami.
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego,
  telefonicznie: +48 17 862 30 98 lub poprzez email: [email protected];
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników;
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności;
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów.
 • Wykład, ćwiczenia: forma zdalna w czasie rzeczywistym.
  1. Informacje ogólne dotyczące programu „Czyste Powietrze”- beneficjenci, zakres, wysokość oraz formy dofinansowania.
  2. Wniosek o dofinansowanie – zasady składania e-wniosku.
  3. Dofinansowanie z prefinansowaniem – zasady prefinansowania.
  4. Końcowe rozliczenie inwestycji w programie „Czyste Powietrze ” – wypełnianie wniosku o płatność.
 • Czyste Powietrze wniosek o dofinansowanie

  Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa rządowa mająca na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez modernizację systemów ogrzewania i izolację budynków mieszkalnych. Dzięki temu można zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz obniżyć koszty ogrzewania.

 • Kto może skorzystać z programu "Czyste Powietrze"?

  Program jest dostępny dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz mieszkańców budynków wielorodzinnych. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie praw do nieruchomości, na której zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne.

 • Jakie prace można sfinansować w ramach programu?

  Program „Czyste Powietrze” pozwala na dofinansowanie m.in. wymiany starych kotłów na nowoczesne i ekologiczne systemy grzewcze, termomodernizację budynków, instalację odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędne.

 • Jakie są korzyści z uczestnictwa w programie?

  Uczestnictwo w programie „Czyste Powietrze” przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, znacznie poprawia się jakość powietrza, co ma pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Po drugie, modernizacja budynku może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie, co przekłada się na oszczędności finansowe. Ponadto, dzięki nowoczesnym technologiom, nieruchomość zyskuje na wartości.

 • Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie?

  Aby złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”, potrzebne będą m.in.:

  • Wypełniony wniosek o dofinansowanie, dostępny na stronie internetowej programu.
  • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (np. akt notarialny, umowa dzierżawy).
  • Oszacowanie kosztów planowanych prac.
  • Inne dokumenty, o które może być poproszony wnioskodawca w zależności od rodzaju prac.
 • Czy po zakończeniu prac modernizacyjnych są przeprowadzane kontrole?

  Tak, po zakończeniu prac modernizacyjnych, mogą zostać przeprowadzone kontrole, aby sprawdzić zgodność wykonanych działań z założeniami wniosku o dofinansowanie. Dlatego ważne jest zachowanie dokumentacji oraz zachowanie zgodności z zatwierdzonym projektem.

 • Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

  O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań w budynkach wielorodzinnych, którzy chcą wymienić stare piece na nowe źródła ogrzewania lub docieplić swoje domy. Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie prawa własności nieruchomości lub zgody właściciela nieruchomości na realizację przedsięwzięcia.

 • Jakie są rodzaje i zakres wspieranych przedsięwzięć?

  W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na następujące przedsięwzięcia:

  • wymiana źródła ciepła na nowe, spełniające normy emisyjne (np. kocioł gazowy, pompa ciepła, kocioł na biomasę)
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej
  • montaż instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych
  • docieplenie ścian zewnętrznych, dachu, stropu nad piwnicą lub poddaszem
  • wymiana okien i drzwi zewnętrznych
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • Jak wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie?

  Wniosek o dofinansowanie można wypełnić i złożyć przez Internet lub w urzędzie. Aby złożyć wniosek przez Internet, należy wejść na stronę [czystepowietrze.gov.pl] i zarejestrować się w systemie. Następnie należy wybrać rodzaj i zakres przedsięwzięcia, podać dane osobowe i nieruchomości, załączyć wymagane dokumenty i wysłać wniosek elektronicznie. Aby złożyć wniosek w urzędzie, należy pobrać wniosek ze strony [czystepowietrze.gov.pl] lub odebrać go w urzędzie gminy lub miasta. Następnie należy wypełnić wniosek, załączyć wymagane dokumenty i złożyć go osobiście lub pocztą w urzędzie gminy lub miasta.

 • Jak skorzystać z opcji dofinansowania z prefinansowaniem?

  Dofinansowanie z prefinansowaniem polega na tym, że właściciel nieruchomości otrzymuje pieniądze na realizację przedsięwzięcia przed jego rozpoczęciem. Aby skorzystać z tej opcji, należy wyrazić taką wolę w wniosku o dofinansowanie i spełnić dodatkowe warunki, takie jak:

  • posiadanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej
  • posiadanie umowy z wykonawcą przedsięwzięcia
  • posiadanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę prefinansowania
 • Jak rozliczyć inwestycję po jej zakończeniu?

  Po zakończeniu inwestycji należy złożyć wniosek o płatność, w którym należy podać informacje o wykonanym przedsięwzięciu, kosztach poniesionych oraz osiągniętych efektach. Wniosek o płatność można złożyć przez Internet lub w urzędzie. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające realizację przedsięwzięcia, takie jak:

  • faktury i rachunki
  • protokoły odbioru
  • świadectwa charakterystyki energetycznej
  • zdjęcia przed i po wykonaniu przedsięwzięcia
Czyste Powietrze wniosek o dofinansowanie - Szkolenie
Ocena szkolenia:
5/5

Szkolenie / Kurs

Podstawowe informacje
1000
 • Kod szkolenia: 3.3
 • Czas trwania: 1dzień / 7 godz.
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: Online
 • Lokalizacja: Online

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij formularz i skorzystaj z
darmowej konsultacji.

Dofinansowanie [Pionowy]