fbpx

Szkolenia Drony – Bezzałogowe Statki Powietrzne

Wybierz szkolenia dla siebie i uzyskaj akredytacje oraz certyfikaty

Szkolenia Drony UAVO VLOS NSTS–01

Szkolenie Dron NSTS-01, wykorzystanie w działalności, termowizja, komercjalizacja.

Kod szkolenia: 4.1

Koszt szkolenia: 4000,00zł

Czas trwania: (6dni / 36 godz.)

Szkolenie wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów, komercjalizacja w różnych branżach w tym zastosowanie w termowizji i instalacjach elektroenergetycznych.

Szczegóły szkolenia
Szkolenia Drony VLOS NSTS-02

Szkolenie Drony VLOS NSTS-02, wykorzystanie w działalności, termowizja, komercjalizacja.

Kod szkolenia: 4.2

Koszt szkolenia: 4350,00zł

Czas trwania: (6dni / 40 godz.)

Szkolenie wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów-komercjalizacja w różnych branżach w tym zastosowanie w termowizji i instalacjach elektroenergetycznych.

Szczegóły szkolenia

Szkolenia Drony BVLOS NSTS-05

Szkolenie Drony BVLOS NSTS-05, wykorzystanie w działalności, termowizja, komercjalizacja.

Kod szkolenia: 4.3

Koszt szkolenia: 4500,00zł 

Czas trwania: (7dni / 45 godz.)

Szkolenie wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów-komercjalizacja w różnych branżach w tym zastosowanie w termowizji i instalacjach elektroenergetycznych.

Szczegóły szkolenia

Szkolenia Drony VLOS BVLOS NSTS-06

Szkolenie Drony VLOS BVLOS NSTS-06, wykorzystanie w działalności i budownictwie, termowizja, komercjalizacja.

Kod szkolenia: 4.4

Koszt szkolenia: 4700,00zł 

Czas trwania: (7dni / 47 godz.)

Szkolenie wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów-komercjalizacja w różnych branżach w tym zastosowanie w termowizji i instalacjach elektroenergetycznych.

Szczegóły szkolenia

Darmowa konsultacja szkolenia branżowe

Darmowa konsultacja. Poszukujesz innego szkolenia lub pakietu szkoleń ?

Oddzwonimy Do Ciebie!

Bezpłatna konsultacja Strona Główna

Szkolenia drony, czyli kursy na bezzałogowe statki powietrzne (UAVO) które, są dziś nieocenionym wsparciem dla działalności człowieka w różnych obszarach i zadaniach. W związku z rosnącą popularnością użytkowania dronów.

Szkolenia z dronów mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno pilotom, jak i osobom postronnym, a także wyeliminować zagrożenie, które mogą stwarzać osoby amatorsko sterujące bezzałogowcami. Wykonywanie zdjęć, pomiarów czy wideofilmowanie z powietrza to tylko niektóre z wielu możliwości oferowanych przez nasz szkolenie z dronów.

Intensywny rozwój technologiczny pozwala na wykorzystanie tych urządzeń do wielu celów, bardzo ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu życia człowieka. Dla przedstawicieli firm instalacyjnych będzie dodatkowym źródłem wiedzy z zakresu prawidłowego, zgodnego z normami, stosowania be w budownictwie energooszczędnym.

Szkolenia drony

Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi szkolenia z bezzałogowych statków powietrznych

Podstawowe pojęcia dotyczące Dronów

DRON - Bezzałogowy statek powietrzny, statek powietrzny – który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwości transportu pasażerów. Urządzenie jest pilotowane zdalnie lub wykonuje lot automatycznie.

BSL – Bezzałogowy Statek Latający

BSP - Bezzałogowy Statek Powietrzny

UAS – Unmanned Aircraft System; system, w skład którego wchodzi: dron, aparatura kontrolna, połączenie służące do kontrolowania drona oraz pozostałe wyposażenie drona.

UAV – Unmanned Aerial Vehicle ( tłumaczenie: bezzałogowy statek powietrzny)

UAVO – Świadectwo Kwalifikacji, dokument uprawniający do legalnego sterowania dronem w przypadku lotów innych niż o charakterze rekreacyjno – sportowym

VLOS – Visual Line of Side – tłumaczenie: Lot w zasięgu wzroku,

BVLOS – Beyond Visual Line Of Side – tłumaczenie: Lot poza zasięgiem wzroku

VTOL – Vertical Take off and Landing – tłumaczenie : pionowy start i lądowanie - dotyczy samolotów, które mają możliwość startu i lądowania pionowego.

ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego

PAŻP – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

NSTS – Europejska Kategoria wykonywania lotów w poszczególnych zakresach i zasadach

NSTS-01 VLOS MR do 4kg – podstawa dla każdego pilota drona latającego stylem klasycznym w zasięgu wzroku VLOS do ciężaru 4kg lub freestajlowo w trybie FPV.

NSTS-02 MR do 25kg – jeśli masa drona przekracza 4kg i będzie on latał w zasięgu wzroku to te uprawnienia do tego pozwalają.

NSTS-05 BVLOS MR do 4kg – wykonywanie lotów w pełnym zakresie przestrzeni powietrznej, wykraczającej poza zasięg wzroku pilota, statki powietrzne do 4kg

NSTS-06 BVLOS MR do 25kg – wykonywanie lotów w pełnym zakresie przestrzeni powietrznej, wykraczającej poza zasięg wzroku pilota, statki powietrzne przekraczają 4kg masy

ICAO – Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego

EASA - Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

FPV – widok z perspektywy pierwszej osoby, inaczej : wykonywanie lotu bezzałogowym statkiem powietrznym który wyposażony jest kamerę natomiast pilot drona wyposażony jest w multimedialne google, które przekazują transmisję obrazu z drona bezpośrednio na oko pilota drona.

RTH – return to home – funkcja powrotu drona do miejsa startu, używa się jej w przypadku gdy pilot drona straci łączność z bezzałogowym statkiem powietrznym – tak więc aby odzyskać drona wciska na kontrolerze sterowania przycisk RTH i dron wraca w linii prostej z wcześniej zdeklarowaną wysokością lotu.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Nowe przepisy europejskie dotyczące dronów obowiązują od 21 grudnia 2020 r.

Gdzie mogę się zarejestrować i przejść szkolenie online do kategorii otwartej?

Rejestracja i szkolenie dostępne są na stronie https://drony.ul.cgov.pl/

Czy mogę wydrukować kompetencję z profilu pilota na karcie plastikowej?

Urząd Lotnictwa Cywilnego nie drukuje ani nie upoważnia innych podmiotów (osób fizycznych czy osób prawnych) do wydruku potwierdzeń zaliczenia szkolenia, zdania egzaminu online i innych dokumentów potwierdzających kompetencje pilota bezzałogowego statku powietrznego (będącego jednocześnie operatorem systemu bezzałogowego statku powietrznego). Każdy operator systemu bezzałogowego statku powietrznego otrzymuje w rejestrze operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych, prowadzonym przy pomocy środków elektronicznych, cyfrowe potwierdzenie swoich uprawnień. Format (wzór) w jakim te uprawnienia są udostępnianie wynika z AMC & GM to Part-UAS, tzn. z Akceptowalnych Sposobów Potwierdzania Spełnienia Wymagań (AMC) oraz Materiałów Zawierających Wytyczne (GM) dla systemów bezzałogowych statków powietrznych. Każdy operator systemu bezzałogowego statku powietrznego może sam wydrukować sobie swoje uprawnienia w dowolnym formacie. 

Jaki numer mam umieścić na dronie i w jaki sposób?

Na dronie należy umieścić numer operatora, wygenerowany podczas rejestracji. Numer musi być umieszczony w sposób czytelny, odporny na zniszczenia i musi być widoczny podczas kontroli. Jeśli rozmiar statku powietrznego nie pozwala na umieszczenie znaku w widoczny sposób na kadłubie lub reprezentuje on odwzorowanie modelarskie prawdziwego statku powietrznego, na którym umieszczenie oznaczenia mogłoby zepsuć realizm odwzorowania to dopuszcza się oznaczenie wewnątrz komory akumulatora (jeśli jest do niej dostęp).

Czym się różni numer operatora od numeru pilota?

Numer operatora to unikalny numer umożliwiający identyfikację zarejestrowanego operatora – ten numer umieszczamy na statku powietrznym i w systemach zdalnej e-identyfikacji (jeśli są dostępne). Numer pilota to unikalny numer dokumentu potwierdzającego kompetencje operatora do wykonywania operacji.

Czy jest obowiązek rejestracji każdego drona?

Nie ma obowiązku rejestracji każdego drona. Jest natomiast obowiązek rejestracji operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego (BSP), wykonującego operacje w kategorii „otwartej” i „szczególnej”. Operatorzy systemów bezzałogowych statków powietrznych umieszczają swój numer operatora na każdym swoim BSP.

Czy mogę zarejestrować inną osobę jako operatora?

Nie. Każdy operator, oprócz osoby niepełnoletniej powyżej 16. roku życia, rejestruje się samodzielnie.

Co w przypadku numeru operatora na dronie, którego pożyczam koledze?

W przypadku tymczasowego (chwilowego) wypożyczenia drona, nie trzeba zmieniać numeru operatora, jednak jako operator ponosisz odpowiedzialność za operacje wykonywane tym dronem.

Co w przypadku gdy wykonuję służbowym dronem operacje prywatne lub pożyczam drona na dłuższy czas?

W tym przypadku należy umieścić na dronie swój prywatny numer operatora.

Co w przypadku użytkowania jednego drona przez kilku członków rodziny?

W przypadku tymczasowego (chwilowego) użytkowania drona, nie trzeba zmieniać numeru operatora, jednak  operator wykonujący aktualnie lot ponosi pełną odpowiedzialność za operacje wykonywane danym dronem. W przypadku, gdy jeden dron jest używany przez kilku członków rodziny, numer na dronie może być przymocowany np. na mocny rzep, aby w łatwy sposób go zmienić. Numer operatora na dronie musi być tożsamy z numerem operatora wykonującego operację.

Czy każdy lot muszę zgłaszać?

Każdy lot BSP należy poprzedzić zrobieniem check-inu w aplikacji DroneRadar. Na mocy przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 15zzzzl) oraz Wytycznych nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (zał. 1, pkt 1.2) każdy lot BSP w polskiej przestrzeni powietrznej powinien się odbyć po poinformowaniu PAŻP o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez Agencję.

Co muszę zrobić chcąc latać nad swoją posesją?

Należy zastosować się do ogólnych przepisów wykonywania lotów w danej strefie geograficznej. Przed każdym lotem należy sprawdzić ograniczenia danego miejsca, poprzez stronę internetową Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub dedykowaną aplikację DroneRadar.

Czy mogę latać dronem w mieście?

W kategorii otwartej można latać jedynie w zasięgu wzroku i do wysokości 120m.

Chce zarabiać latając dronem - co powinienem zrobić?

Przepisy UE nie określają szczególnych warunków dla wykonywania lotów w celach „zarobkowych”. Wykonywanie lotów BSP uwarunkowane jest analizą ryzyka, odległością od osób i masą BSP. Nowy podział na kategorie lotów związany jest z ryzykiem wykonywania operacji BSP względem osób znajdujących się na ziemi i innych użytkowników przestrzeni powietrznej.

Kategorie lotów: 

Kategoria otwarta (OPEN): obejmuje operacje VLOS, niewymagające uzyskania zgody ani specjalnego zezwolenia. W tej kategorii można operować dronami o masie poniżej 25 kg,  do maksymalnej wysokości lotu 120 m nad terenem (lub ponad przeszkodą wyższą niż 120 m), gdzie ryzyko względem osób trzecich jest bardzo niskie. Kategoria ta zawiera trzy dodatkowe podkategorie lotów: A1-LOTY NAD LUDŹMI, A2-LOTY BLISKO LUDZI, A3-LOTY Z DALA OD LUDZI.

Kategoria szczególna (SPECIFIC): obejmuje operacje VLOS/BVLOS, wymagające uzyskania zezwolenia od właściwego organu z racji większego ryzyka względem osób trzecich (operacje, które przekraczają ograniczenia kategorii otwartej).

Kategoria certyfikowana (CERTIFIED): obejmuje operacje VLOS/BVLOS, które wymagają certyfikacji bezzałogowego systemu powietrznego na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 oraz certyfikacji operatora i personelu. W tej kategorii wykonuje się operacje wysokiego ryzyka względem osób postronnych, jak np. przewóz materiałów niebezpiecznych.

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych 

Akredytacja: MSUES

Urząd Dozoru
Technicznego

F-Gazy: FGAZ-S/27/0005/21

 Pompy Ciepła: OZE A/22/00101/20

Fotowoltaika: OZE A/14/00076/19

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Wpis do RIS nr: 2.18/00045/2021