1. On sp. z o.o.
 2. Szkolenia
 3. Audyt energetyczny dla termomodernizacji – Szkolenie

Audyt energetyczny dla termomodernizacji – Szkolenie

Szkolenie obejmuje normy prawne, audyt energetyczny budynków, oszczędzanie energii cieplnej, termomodernizację oraz wybór systemów OZE.

Sprawdź jakie dofinansowanie do szkoleń możesz uzyskać:

Audyt energetyczny budynku to szkolenie które stanowi idealne narzędzie do przygotowania uczestników w skutecznym tworzeniu audytu, który spełnia wymagania programów, takich jak „Czyste Powietrze”.

Bazuje ono na aktualnych przepisach, wytycznych oraz najlepszych praktykach w dziedzinie audytu energetycznego i efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny w kontekście termomodernizacji odgrywa kluczową rolę w procesie poprawy efektywności energetycznej budynku. Zrozumienie składowych audytu oraz efektywne wykorzystanie narzędzi analizy pozwala na precyzyjne zaplanowanie działań modernizacyjnych.

Uczestnicy zapoznają się z tematyką danych wejściowych do audytu energetycznego.

Kluczowe informacje dotyczące budynku, takie jak rodzaj, wiek konstrukcji, materiały budowlane i systemy ogrzewania, stają się podstawą dla oceny energetycznej. Zrozumienie tych danych kształtuje fundament dalszej pracy. Następnie uczestnicy przechodzą do tematu definicji przegród. Analizując różne elementy budynku, takie jak ściany, dachy czy fundamenty, uczestnicy pojmują ich znaczenie dla bilansu cieplnego obiektu. Ponadto poznają metody oceny stanu tych przegród oraz potencjalnych miejsc strat ciepła.

W dalszej części szkolenia omawiamy bilans cieplny oraz źródła strat ciepła. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat głównych źródeł strat energii w budynku oraz dowiadują się, jakie działania można podjąć, aby je zredukować. Rozpatrując strefy cieplne i zapotrzebowanie na energię, uczestnicy głębiej wnikają w specyfikę różnych części budynku. Pozwoli to na lepsze zrozumienie, które obszary budynku wymagają szczególnej uwagi.

Kolejnym aspektem szkolenia Audyt energetyczny dla termomodernizacji są koszty i taryfy.

Uczestnicy uczą się, jak podejmować decyzje oparte na ekonomicznych aspektach termomodernizacji. Analizując różne scenariusze, będą mogli ocenić, które rozwiązania przynoszą najlepsze efekty kosztowe. Następnie skupiamy się na systemach grzewczych i ciepłej wody użytkowej. Uczestnicy zapoznają się z budową, działaniem oraz technologiami w tej dziedzinie, co umożliwi im identyfikację potencjalnych obszarów do poprawy. Uczestnicy poznają różne strategie, rozwiązania techniczne, a także techniki analizy wariantów dla budynku, dzięki czemu będą w stanie ocenić korzyści płynące z różnych działań modernizacyjnych.

Nie można też zapomnieć o analizie wyników. Obejmuje ona ocenę efektywności podjętych działań oraz ewentualnych korekt. Jest to kluczowy element w procesie audytu, który pozwala na ciągłe monitorowanie i ocenę skuteczności działań. Ostatecznym punktem jest przygotowanie profesjonalnego dokumentu, który jest wynikiem całego procesu audytu energetycznego i służy jako podstawa dla dalszych działań. W trakcie szkolenia uczestnicy mają okazję korzystać z różnorodnych metod dydaktycznych, takich jak prezentacje multimedialne, dyskusje czy analiza przypadków. W trakcie ćwiczeń praktycznych uczestnicy korzystają również z oprogramowania Excel oraz specjalistycznego programu Arcadia-TermoCad.

Podsumowując, audyt energetyczny dla termomodernizacji to klucz do zrozumienia i poprawy efektywności energetycznej budynku. Nasze szkolenie dostarcza uczestnikom całościowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego działania w tej dziedzinie.

 • forma: usługa zdalna w czasie rzeczywistym
 • czas trwania: 2 dni / 16 godz
 • obsługiwana platforma: Microsoft Teams
 • materiały dla uczestników usługi: materiały w formie elektronicznej
 • przerwy w trakcie zajęć: min. dwie po 15 min. i jedna przerwa 30 min

Szkolenie „Audyt energetyczny dla termomodernizacji” skierowane jest przede wszystkim do:

 • audytorów energetycznych;
 • osób sporządzającym świadectwa charakterystyki energetycznej;
 • przedsiębiorców i pracowników sektora budowlanego, w tym: architektom, inżynierom budownictwa, projektantom i innym profesjonalistom związanym z branżą budowlaną;
 • osób zajmujących się projektowaniem, budową, remontami i modernizacją budynków;
 • osób związanych z branżą nieruchomości, w tym pośrednicy, agenci nieruchomości i deweloperzy;
 • osób związanych z branżą OZE;
 • studentów lub absolwentów kierunków związanych z energetyką, architekturą, inżynierią budownictwa, którzy chcą specjalizować się w efektywności energetycznej budynków;
 • osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy oraz umiejętności w zakresie sporządzania audytu energetycznego.

Podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych uczestnicy zdobędą umiejętności, które pozwolą im efektywnie działać w branży energetycznej w zakresie przygotowywania audytów energetycznych.

Po ukończeniu szkolenia „Audyt energetyczny dla termomodernizacji” uczestnik:

 • wykonuje audyty energetyczne i remontowe dla budynków i lokali mieszkalnych różnymi metodami, zawierające aktualne zużycie energii, zastosowanie optymalnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, rozwiązań zmniejszających zużycie energii, odpowiedni dobór systemów OZE;
 • potrafi ocenić opłacalność przedsięwzięć termomodernizacyjnych, oszacować zużycie energii po planowanej modernizacji;
 • posiada umiejętność opracowywania różnych dokumentów energetycznych zgodnie z przepisami UE i polskim prawem;
 • podczas pracy stosuje prawo regulujące audyty energetyczne budynków;
 • przeprowadza ocenę efektywności energetycznej budynków i wdraża innowacje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej;
 • nabywa umiejętności pozwalające na sprawną obsługę programu ArCADia-TERMOCAD Audyt.
 • na szkolenie można zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego,
  telefonicznie: +48 17 862 30 98 lub poprzez email: [email protected];
 • szkolenie realizowane jest od podstaw, organizator nie określa wstępnych wymagań względem uczestników;
 • obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie operatora i/lub organizatora o ewentualnej nieobecności;
 • informujemy, iż usługa jest nagrywana na potrzeby usługodawcy oraz na potrzeby monitoringu, kontroli ze strony ewentualnych operatorów.
 • Dzień 1 - Wykład: forma zdalna w czasie rzeczywistym.
  • Wprowadzenie do audytów energetycznych dla zarządców nieruchomości / spółdzielni mieszkaniowych.
  • Dane wejściowe do audytu.
  • Definicja przegród.
  • Bilans cieplny, straty ciepła.
  • Strefy cieplny – zapotrzebowanie na energię użytkową.
  • Koszty i taryfy.
 • Dzień 2 - Wykład, ćwiczenia: forma zdalna w czasie rzeczywistym.
  • Systemy grzewcze i systemy ciepłej wody użytkowej.
  • Analiza termomodernizacji.
  • Analiza wariantów dla budynku.
  • Analiza wyników.
  • Audyt energetyczny – przygotowanie dokumentu.
 • Czym jest program "Czyste Powietrze" i dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny w ramach tego programu?

  Program „Czyste Powietrze” jest programem rządowym mającym na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. Przeprowadzenie audytu energetycznego jest jednym z pierwszych kroków, które należy podjąć, aby starać się o dofinansowanie w ramach tego programu. Audyt pozwala na dokładną analizę zużycia energii w budynku i identyfikację potencjalnych działań modernizacyjnych, które przyczynią się do oszczędności energii i poprawy jakości powietrza.

 • Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze" i czy audyt energetyczny jest wymagany?

  Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” jest dostępne dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym również dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Audyt energetyczny jest wymagany jako pierwszy krok w procesie ubiegania się o wsparcie finansowe. Raport z przeprowadzonego audytu jest niezbędny do określenia zakresu planowanych działań modernizacyjnych oraz oszacowania możliwych oszczędności energii.

 • Jakie korzyści niesie ze sobą przeprowadzenie audytu energetycznego w ramach programu "Czyste Powietrze"?

  Przeprowadzenie audytu energetycznego pozwala na uzyskanie szczegółowej analizy zużycia energii w budynku i identyfikację najbardziej opłacalnych działań modernizacyjnych. Dzięki temu można oszacować potencjalne oszczędności energii i koszty związane z modernizacją. Raport z audytu stanowi także podstawę do ubiegania się o wsparcie finansowe na wykonanie działań termomodernizacyjnych i instalację Odnawialnych Źródeł Energii.

 • Jak znaleźć odpowiedniego audytora energetycznego do przeprowadzenia audytu w ramach programu "Czyste Powietrze"?

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska utrzymuje listę certyfikowanych audytorów energetycznych, którzy spełniają wymagania stawiane przez program „Czyste Powietrze”. Można znaleźć tę listę na oficjalnej stronie internetowej ministerstwa. Wybierając audytora, należy upewnić się, że posiada on odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w przeprowadzaniu audytów w ramach tego programu.

 • Czy koszty audytu energetycznego mogą być uwzględnione w kosztach kwalifikowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie?

  Tak, koszty związane z przeprowadzeniem audytu energetycznego mogą być uwzględnione w kosztach kwalifikowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Warto jednak pamiętać, że konieczne jest zachowanie odpowiednich procedur i dokumentacji, aby takie koszty zostały zaakceptowane przez instytucję zarządzającą programem.

 • Jak długo trwa przeprowadzenie audytu energetycznego i jakie dokumenty są potrzebne?

  Czas trwania audytu energetycznego zależy od wielu czynników, takich jak wielkość budynku, złożoność instalacji i dostępność danych. Zazwyczaj audyt trwa od kilku dni do kilku tygodni. Co do dokumentów, audytor będzie potrzebował rachunków za energię, dane dotyczące budynku i instalacji, plany budynku oraz inne istotne informacje, które mogą wpłynąć na wyniki audytu.

Audyt energetyczny budynku - Szkolenie
Ocena szkolenia:
5/5

Szkolenie / Kurs

Podstawowe informacje
2500
 • Kod szkolenia: 3.2
 • Czas trwania: 2dni / 16 godz.
 • Certyfikat: Tak
 • Forma: Online
 • Lokalizacja: Online

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij formularz i skorzystaj z
darmowej konsultacji.

Dofinansowanie [Pionowy]