FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Szkolenia i egzaminy w ramach dotacji w 2021 r.

Osoba wskazana do kontaktu w sprawie pozyskania dotacji

NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH DANYCH KIERUJEMY PAŃSTWA DO OPERATORA UDZIELAJACEGO DOTACJI
Proszę udzielić dokładnej odpowiedzi lub wpisać nie dotyczy

UZUPEŁNIAJĄ PRZEDSIĘBIORCY ZATRUDNIAJĄCY PRACOWNIKÓW LUB PRACOWNICY

UZUPEŁNIAJĄ PRZYSZLI PRZEDSIĘBIORCY LUB PRZEDSIĘBIORCY PLANUJĄCY ZATRUDNIENIE
Jeżeli powyższe punkty tymczasowo nie są spełnione (w przyszłości jest planowane utworzenie / odwieszenie działalności lub zatrudnienie pracownika/ów)

UZUPEŁNIAJĄ OSOBY ZGŁASZAJACE SIĘ INDYWIDUALNIE, PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCY PRACOWNIKÓW ORAZ OSOBY NIEPRACUJACE