fbpx

Szkolenie – Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej i termowizja

Zobacz inne szkolenia z branży: Budownictwo Energooszczędne, Charakterystyka Energetyczna

UWAGA! Rezerwacja miejsc! - Mocno ograniczona ilość!

Szkolenie 3.1 - Do faktury

Szkolenie przygotowujące do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych zgodnie z nowelizacją ustawy w sprawie świadectw energetycznych domów i mieszkań. Uzyskaj wpis do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Kod szkolenia: 3.1

Koszt szkolenia: 4500,00zł

Czas trwania: (5dni / 40 godz.)

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij Formularz i skorzystaj z
DARMOWEJ KONSULTACJI!

Oddzwonimy Do Ciebie!

Bezpłatna konsultacja Strona Główna

Nowe regulacje Unii Europejskiej od kwietnia 2023 roku wprowadzają obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkaniowych oraz komercyjnych pod groźbą kary finansowej.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do opracowywania świadectw zgodnie z nowelizacją ust. dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz ust. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera wskaźniki energetyczne obiektu i określające zapotrzebowanie na energię dla: wentylacji i klimatyzacji, oświetlenia, systemu CO2 oraz przygotowania ciepłej wody. pozwala określić zapotrzebowanie na energię budynku lub lokalu mieszkalnego związane z jego użytkowaniem i  jest podstawą do wykonania audytu energetycznego określającego  w jaki sposób zmniejszyć zużycie energii.

Kurs realizowany jest w trybie zdalnym, tj. transmisja online na żywo. Łączny czas trwania: 40 godz. (5 dni). Zajęcia w godzinach 09.00-17.00 (8 godzin dziennie).

Kurs realizowany jest w trybie zdalnym, tj. transmisja online na żywo. Kursant ma możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach poprzez dyskusję z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami. Łączny czas trwania kursu to 40 godz. (5 dni). Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00-17.00 (8 godzin dziennie).

Celem szkolenia jest omówienie metodyki wykonywania świadectw charakterystyki i ćwiczenia mające na celu podniesienie umiejętności praktycznych.

Metodologia zajęć:
• wykłady,
• ćwiczenia,
• analiza przypadków,
• dyskusja, konsultacje z prowadzącym.

W ramach szkolenia kursant otrzymuje materiały dydaktyczne w formie elektronicznej.
Szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych jest stworzone z myślą o osobach działających w branży budowlanej, energetycznej oraz OZE, które chcą samodzielnie wykonywać świadectwa energetyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami - nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej oraz prawa budowlanego.

Usługa jest skierowana w szczególności do:

 • osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej;
 • osób działających w branży budowalnej;
 • agentów nieruchomości;
 • monterów instalacji pomp ciepła oraz instalatorów systemów fotowoltaicznych;
 • zawodowych inżynierów i magistrów: w tym inżynierów i magistrów architektów, inżynierów i magistrów architektów krajobrazu, inżynierów i architektów pożarnictwa;
 • instalatorów OZE;
 • audytorów wykonujących audyty efektywności energetycznej oraz audytorów wykonujących audyty przedsiębiorstw w oparciu o ustawę o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. elektryków;

Ponadto szkolenie jest skierowane do osób zainteresowanych sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych.

 • Umiejętność sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali mieszkalnych;
 • Znajomość przepisów zgodnych z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane;
 • Znajomość metod wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej;
 • Umiejętność wykonywania obliczeń oraz interpretacja wyników;
 • Nabycie wiedzy dot. aktualnie obowiązujących przepisów w UE oraz Polsce ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz prawa budowlanego;
 • Umiejętność oszacowania zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną (oświetlenie), ciepłą wodę użytkową, CO2, wentylację i klimatyzację.
DZIEŃ 1 (wykłady - tryb zdalny)

Wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym

 1. Podstawy prawne;
 2. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku;
 3. Ocena instalacji oświetleniowej budynku;

DZIEŃ 2 (wykłady - tryb zdalny)

Wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym

 1. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej;

DZIEŃ 3 (wykład, ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym)

Ochrona cieplna budynków i termomodernizacja.

 1. Budowa i zastosowanie kamer termograficznych:
 • budowa kamery termowizyjnej;
 • detektory promieniowania podczerwonego;
 • parametry metrologiczne dekoderów podczerwieni;
 • obiektywy kamer termowizyjnych;
 • urządzenia chłodzące detektory podczerwieni;
 • zasada działania i rodzaje kamer;
 • powstawanie termogramów w kamerach z detektorami fpa;
 • podstawowe parametry i wzorcowanie kamer;
 • przegląd dostępnego na rynku sprzętu;
 • interfejsy stosowane w termografii i termowizji;
 • przegląd oprogramowania do obróbki termogramów.
 1. Przykładowe zastosowania termowizji.
 2. Przegląd instalacji elektrycznej w budynkach.
 3. Wykrywanie miejsc awarii instalacji wodnych:
 • termowizja w elektroenergetyce;
 • termowizja w energetyce;
 • termowizja w zastosowaniach przemysłowych;
 • termowizja w chłodnictwie.
 1. Podstawowe zasady wykonywania termogramów i ich obróbka:
 • omówienie aktów prawnych i norm z zakresu termografii;
 • raport termowizyjny. przedstawienie oprogramowania do sporządzania raportów termowizyjnych.

DZIEŃ 4 (wykład, ćwiczenia - tryb zdalny)

 1. Metodyka opracowania świadectw

DZIEŃ 5 (wykład, ćwiczenia - tryb zdalny)

1. Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
Informacje kontaktowe

Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 80% dofinansowania
Dowiedz się więcej

Zobacz pozostałe szkolenia

Budownictwo Energooszczędne, Charakterystyka Energetyczna
Przejdź

Doświadczeni
Trenerzy

Elastyczne
Terminy

Akredytacja
& Certyfikat

Nagrywane
szkolenie

Ponad 14 Lat
na rynku