Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania

Zobacz pozostałe szkolenia

Branża pomp ciepła, chłodnicza, klimatyzacyjna

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Szkolenie SEP grupa G2 jest skierowane do wszystkich osób, które zamierzają odnowić lub uzyskać uprawnienia elektroenergetyczne w branży ciepłowniczej. Jest to idealne rozwiązanie, które pomoże nie tylko uzyskać fach, ale również wzbogacić własne CV o kolejne kompetencje.

Uprawnienia SEP G2 są idealnym rozwiązaniem dla przyszłych i obecnych fachowców, którzy trudnią się jako palacze kotłów, instalatorzy, monterzy czy serwisanci systemów grzewczych. W ramach szkolenia elektroenergetycznego SEP G2 uczestnik uzyska w cenie kursu zarówno uprawnienia w zakresie eksploatacji „E” lub/i dozoru „D”. Biorąc udział w szkoleniu, to sam uczestnik decyduje, jakie uprawnia SEP G2 chce otrzymać lub przedłużyć. Kładąc nacisk na ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji zalecamy szkolenie z zakresu SEP G2 nie tylko pracownikom, ale również dla pracodawców, którzy chcą stale inwestować w rozwój własnej firmy.

350zł (kurs) + 301zł (uprawnienia)

Doświadczeni
Trenerzy

Krótkie
Terminy

Certyfikacja

Ponad 13 Lat
na rynku

Zdawalność 96%

Dla kogo jest szkolenie? Kto może skorzystać ze szkoleń ciepłowniczych G2.

Szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień cieplnych G2 to idealna opcja zarówno dla pracodawców jak i pracowników, którzy mają do czynienia lub dopiero zaczynają przygodę z eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Uczestnik kończąc szkolenie otrzymuje Świadectwo Kwalifikacyjne SEP G2 eksploatacja – „E” lub/i dozór „D”. Uzyskując uprawnienia elektroenergetyczne SEP G2 nie tylko wzbogacisz własne CV, ale również otrzymasz uprawnienia oraz kwalifikacje, które są rzadkie na obecnym rynku.

Szkolenia elektroenergetyczne, które przygotowują do zdobycia uprawnień cieplnych SEP G2 są przeznaczone dla przyszłych i obecnych fachowców, których obowiązki dotyczą eksploatacji – „E” lub/i dozoru – „D”.

Osoby, które otrzymają uprawnienia SEP G2 z zakresu eksploatacji „E” – mogą wykonywać prace związane z:

 • Obsługą;
 • Konserwacją;
 • Remontami;
 • Montażem;
 • Kontrolą i pomiarami.

W przypadku osób, które otrzymają uprawnienia SEP G2 z zakresu dozoru – „D” – mogą obejmować stanowiska kierownicze nad osobami, które wykonują prace związane z:

 • Obsługą;
 • Konserwacją;
 • Remontami;
 • Montażem;
 • Kontrolą i pomiarem;

oraz prace na stanowiskach technicznych nadzorując eksploatację urządzeń, instalacji i sieci.

Aby wziąć udział w szkoleniu i uzyskać uprawnienia SEP G2 wymagane są tylko:

 • Wiek: na dzień przystąpienia do kursu SEP G2 uczestnik musi mieć ukończone 18 lat;
 • Wykształcenie: uczestnik musi posiadać wykształcenie minimum podstawowe;

Jakie kompetencje oraz kwalifikacje otrzymasz? Efekty po ukończeniu kursu ciepłowniczego G2.

Uczestnik, który ukończył kurs prowadzący do uzyskania kwalifikacji SEP G2 posiada wiedzę z zakresu:

 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci;
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych;
 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci;
 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.

Jak przebiega szkolenie? Sposób organizacji kursu ciepłowniczego G2.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu SEP G2 na uprawnienia energetyczne z zakresu „E” – eksploatacji lub/i „D” – dozoru trwa 1 dzień i odbywa się w całości on-line. Do wyboru mamy dwie platformy e-learningowe Teams lub Zoom. Szkolenie trwa od godziny 9:00 do 17:00. W trakcie szkolenia przewidziany jest egzamin SEP G2 dla uczestników chcących przedłużyć lub uzyskać uprawnienia ciepłownicze G2 z zakresu „E” lub/i „D”. Kurs do momentu rozpoczęcia egzaminu jest nagrywany, a więc kursanci otrzymują dodatkowo możliwość dostępu do nagrań na okres 7 dni.

Program szkolenia. Tematyka zajęć podczas szkolenia ciepłowniczego G2.

URZĄDZENIA WYTWARZAJĄCE, PRZETWARZAJĄCE, PRZESYŁAJĄCE I ZUŻYWAJĄCE CIEPŁO ORAZ INNE URZĄDZENIA ENERGETYCZNE.

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW ;
3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW;
6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności ponad 100 Mg
9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
10. Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji
wymienionych w pkt. 1-9.

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY– sprawdzenie wiedzy przed Komisją Energetyczną, następnie składanie wniosku o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie E-eksploatacji lub/i Ddozoru (Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. I 184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. I 189).

Dlaczego nasze szkolenie prowadzące do uzyskania uprawnień ciepłowniczych G2 to najlepszy wybór?

Jako firma stawiamy na przygotowanie praktyczne i merytoryczne naszych kursantów przy czym nie nudzimy uczestników długimi opartymi na teorii zajęciami. Szkolenie prowadzone przez specjalistów ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a więc mających wprawę w zawodach energetycznych. Uczestnik zdobędzie nie tylko wiedzę praktyczną i merytoryczną, ale również zostanie przygotowany pod kątem egzaminu SEP G2.

Dzięki naszym kursom ponad 96% kursantów otrzymało pozytywne wyniki egzaminu i uzyskało uprawnienia elektroenergetyczne SEP G2. Takie podejście dzięki gruntownemu i profesjonalnemu podejściu zarówno uczestników jak i prowadzących było możliwe do osiągnięcia.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Od 2013 roku przeszkoliliśmy ponad 4000 osób co przekłada się na sprawdzone metody prowadzenia szkoleń w sposób ciekawy i profesjonalny.

Kolejnym bardzo dużym atutem dla którego warto wybrać nasz kurs jest długość kursu, który trwa tylko jeden dzień. Uczestnik kończąc kurs przystępuje w tym samym dniu do egzaminu potwierdzające kwalifikacje SEP G2. Tym samym uczestnicy aktywni zawodowo nie muszą reorganizować pracy na dłuższy okres, a pracodawca nie musi ustalać nowego harmonogramu pracy. Szkolenie przygotowujące do egzaminu na uprawnienia energetyczne SEP G2 organizowane jest w całości On-line, a więc nie musisz tracić czasu na dojazd aby uzyskać uprawnienia SEP G2.

DODATKOWE INFORMACJE

Fachowiec posiadający uprawnienia elektroenergetyczne SEP G2 będzie mógł obsługiwać urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w G2;
 • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Aby przystąpić do egzaminu SEP należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o jego przeprowadzenie przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Egzamin SEP G2 w naszej firmie przeprowadzony jest w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od preferencji danej grupy. Egzamin przeprowadzają specjaliści ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a więc osób, które praktykują zawody energetyczne. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu SEP G2, uczestnik do 7 dni roboczych otrzymuje świadectwo kwalifikacji SEP G2 z zakresu „E” – eksploatacja lub/i „D” – dozór.

Egzaminy SEP G2 organizowane są podczas szkolenia, a więc w czasie jego trwania można przystąpić do egzaminu i uzyskać uprawnienia SEP. Sam egzamin jest po prostu okazją do tego, aby zaprezentować zdobytą wiedzę. Jeśli kursant rzetelnie podszedł do szkolenia to spotkanie z Komisją Kwalifikacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich powinno być  tylko formalnością.

Uzyskane w ramach szkolenia uprawnienia SEP G2 są ważne przez kolejnych 5 lat. Aby przystąpić do kolejnego egzaminu SEP w celu odnowienia uprawnień nie jest wymagany kurs przypominający. Jeżeli czujesz się na siłach możesz przystąpić do takiego egzaminu od razu.