Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania

Zobacz pozostałe szkolenia

Branża pomp ciepła, chłodnicza, klimatyzacyjna

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Szkolenia fotowoltaiczne prowadzące do odnowienia lub uzyskania certyfikatu w Urzędzie Dozoru Technicznego z zakresu systemów fotowoltaicznych jest skierowane do wszystkich, a w szczególności osób zatrudnionych w branży PV. Udział w szkoleniu przypominającym to idealny wybór jeżeli myślisz o zdaniu egzaminu przed komisją UDT na bardzo dobrym poziomie. Również obecni fachowcy którym kończy się ważność certyfikatu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych mogą gruntownie przygotować się do egzaminu i odnowić posiadane już uprawnienia na okres kolejnych 5 lat. Osoby, które pierwszy raz staną przed szansą uzyskania certyfikatu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych będzie stanowiło to idealne utrwalenie i uzupełnienie wiedzy przed przystąpieniem do egzaminu. Monter instalacji fotowoltaicznych, który odnowi lub otrzyma tytuł certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych będzie mógł przeprowadzać instalacje na terenie całej Unii Europejskiej. Kolejnym plusem posiadania uprawnień UDT jest również możliwość udziału w montażu PV z programów rządowych np. „Mój Prąd”.

Doświadczeni
Trenerzy

Krótkie
Terminy

Certyfikacja

Ponad 13 Lat
na rynku

Nagrywane szkolenie

Dla kogo jest szkolenie? Kto może skorzystać ze szkolenia przygotowującego do odnowienia lub uzyskania certyfikatu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych.

Szkolenia fotowoltaiczne przygotowujące do odnowienia lub uzyskania certyfikatu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych są zdecydowanie polecane obecnym i przyszłym fachowcom którzy myślą o przedłużeniu lub potwierdzeniu swoich umiejętności certyfikatem UDT. Bardzo ważną kwestią jest fakt, że wszystkie osoby chcące odnowić posiadane uprawnienia,  zgodnie z wymogami UDT przed przystąpieniem do egzaminu muszą odbyć kurs przypominający. Dla przyszłych monterów instalacji fotowoltaicznych szkolenie pomoże uporządkować wiedzę i omówić najczęstsze pytania zadawane przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego podczas egzaminu.

Jakie kompetencje oraz kwalifikacje otrzymasz? Efekty po ukończeniu kursu przygotowującego do odnowienia lub uzyskania certyfikatu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych.

Szkolenie fotowoltaiczne pomoże Ci rzetelnie i szczegółowo przygotować się do egzaminu przed  Komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz uporządkować wiedzę z zakresu systemów fotowoltaicznych pod kątem prawnym jak i technicznym.

Po ukończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie/certyfikat potwierdzający udział w kursie przypominającym u producenta instalacji. Certyfikat pozwoli Ci wziąć udział w właściwym egzaminie UDT dla certyfikowanego montera instalacji fotowoltaicznych.

* Ukończenie szkolenia umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 136 ust. 3. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) i uzyskanie tytułu certyfikowanego instalatora systemów pomp ciepła. Egzamin państwowy w UDT jest uznawany w Unii Europejskiej.

Jak przebiega szkolenie? Sposób organizacji kursu przygotowującego do odnowienia lub uzyskania certyfikatu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych.

Szkolenie przygotowujące do odnowienia lub uzyskania certyfikatu UDT z zakresu PV realizowane jest w trybie zdalnym tj. transmisja on-line na żywo. Szkolenie trwa jeden dzień (8h); zajęcia realizowane w godzinach od 9:00:17:00.  Podczas transmisji on-line kursant ma możliwość czynnego udziału w szkoleniu poprzez rozmowę zarówno z uczestnikami jak i prowadzącym szkolenie.

Podczas szkolenia fotowoltaicznego trener omówi najbardziej problemowe zagadnienia uznane przez grupę szkoleniową w wyniku przeprowadzonej rozmowy. W ramach szkolenia, prowadzący przeanalizuje razem z wszystkimi uczestnikami najczęściej pojawiające się pytania podczas egzaminu.

Program szkolenia. Tematyka zajęć kursu przygotowującego do odnowienia lub uzyskania certyfikatu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych.

PRZYPOMNIENIE WIEDZY Z SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH – CERTYFIKACJA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

  1. Podstawy stosowania systemów PV
  2. Zagadnienia prawne i opcje finansowania
  3. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV
  4. Zasady doboru systemów PV
  5. Montaż i regulacja instalacji fotowoltaicznej;
  6. Wydajność systemów PV
  7. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów PV.

Dlaczego nasz kurs przygotowującego do odnowienia lub uzyskania certyfikatu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych to najlepszy wybór?

Szkolenie fotowoltaiczne przygotowujące do odnowienia lub uzyskania certyfikatu UDT z zakresu PV posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu systemów fotowoltaicznych OZE A/14/00076/19, a więc kończąc kurs otrzymasz zaświadczenie/certyfikat, który upoważni Cię do przystąpienia do egzaminu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczoną kadrę, która posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego co przekłada się na wysoką zdawalność egzaminów państwowych z wynikiem aż 82,3% co stanowi jeden z najwyższych wyników w kraju. Podczas szkolenia fotowoltaicznego dla certyfikowanych monterów instalacji fotowoltaicznych zostaną omówione najczęściej pojawiające się pytania podczas egzaminów. W  kolejnym etapie szkolenia będziesz mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji, podczas których trener odpowie na najbardziej problemowe kwestie, które obniżają Twoją pewność siebie przed przystąpieniem do egzaminu państwowego przed komisją UDT.

Kurs przygotowującego do odnowienia lub uzyskania certyfikatu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych trwa tylko jeden dzień (8h) co pozwala na szybkie i sprawne przygotowanie się do egzaminu. Szkolenie w całości prowadzone jest w formie zdalnej (on-line), a więc nie musisz specjalnie organizować wyjazdu do oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów jednostki szkoleniowej.

Kolejnym bardzo dużym atutem jest fakt, że kurs w całości jest nagrywany. Po zakończonym szkoleniu fotowoltaicznym uczestnik uzyskuje dostęp do nagrań na okres kolejnych 7 dni, a więc otrzymuje możliwość ponownego przeanalizowania poszczególnych pytań.

DODATKOWE INFORMACJE

Przyszli i obecni fachowcy posiadający tytuł certyfikowanego montera systemów fotowoltaicznych mogą otrzymać lub odnowić uprawnienia bez przystępowania do egzaminu przed komisją UDT. Aby zostać zwolnionym z egzaminu UDT uczestnik musi posiadać:

  • świadectwo zawodowe lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • świadectwo ukończenia studiów wyższych w zakresie instalacji OZE lub urządzeń i instalacji energetycznych, grzewczych, sanitarnych, elektroenergetycznych, chłodniczych, elektrycznych, klimatyzacyjnych i cieplnych;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

Aby otrzymać certyfikat UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych, kursant musi wpłacić na konto Urzędu Dozoru Technicznego kwotę w wysokości 258,37 zł. Płatności dokonujemy na konto oddziału UDT w którym zdawaliśmy egzamin.