Dlaczego potrzebuję świadectwa charakterystyki energetycznej?

W dzisiejszych czasach, kiedy koszty energii rosną, coraz więcej ludzi stara się oszczędzać energię i pieniądze. Aby pomóc w tym zadaniu, polski rząd wprowadził wymaganie uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej dla nowych i istniejących budynków. Od 26 kwietnia 2023 roku, każdy budynek, który jest sprzedawany lub wynajmowany, musi mieć ważne świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, w przypadku jego braku właściciel może zostać ukarany grzywną.

Sprzedaż i wynajem nieruchomości

Sprzedaż i wynajem nieruchomości

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, ponieważ jest to wymóg prawny.

Każdy budynek, który ma być sprzedany lub wynajęty, musi posiadać ważne świadectwo charakterystyki energetycznej, które określa zużycie energii i koszty eksploatacji budynku.

Świadectwo to jest również ważne dla potencjalnych kupujących lub najemców, którzy mogą porównać koszty eksploatacji różnych nieruchomości i wybrać tę najbardziej energooszczędną. Właściciel nieruchomości może ponadto wykorzystać informacje zawarte w świadectwie do poprawy efektywności energetycznej budynku i zmniejszenia jego kosztów eksploatacji. ​

Konsekwencje braku świadectwa

Jeśli przy wynajmie lub sprzedaży nieruchomości brakuje ważnego świadectwa charakterystyki energetycznej, właściciel może zostać ukarany grzywną nawet do 5 tysięcy złotych.

W przypadku nieprzestrzegania tego wymogu, notariusz włączy pouczenie o sankcji do każdego aktu notarialnego, którego dotyczy brak wymaganego dokumentu.

Potencjalni nabywcy lub wynajmujący, którzy zwykle zwracają uwagę na koszty eksploatacji budynku, mogą unikać takiego budynku. Brak świadectwa energetycznego może prowadzić do niskiej wydajności energetycznej budynku, co z kolei wiąże się z wyższymi kosztami eksploatacji.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

świadectwO charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Dofinansowanie termomodernizacyjne

Dofinansowanie termomodernizacyjne jest jednym z wielu sposobów na poprawę efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów jego eksploatacji.

W ramach takiego dofinansowania można uzyskać wsparcie finansowe na modernizację budynku, która ma na celu poprawę jego izolacji termicznej, zastosowanie energooszczędnych technologii oraz zredukowanie emisji CO2.

Aby otrzymać dofinansowanie termomodernizacyjne, konieczne jest przedstawienie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Świadectwo to zawiera informacje na temat zużycia energii w budynku oraz efektywności energetycznej, a także zalecenia dotyczące możliwych modernizacji mających na celu poprawę jego efektywności energetycznej.

Pozwolenie na użytkowanie budynku

W ramach procesu uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie budynku, przedstawienie takiego dokumentu jest obowiązkowe.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem zawierającym informacje na temat efektywności energetycznej budynku, w tym o jego zużyciu energii i emisji CO2.

Wnioskując, przedstawienie świadectwa charakterystyki energetycznej jest niezbędne w procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie budynku oraz w procesie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Jest to dokument, który zawiera informacje istotne dla właścicieli, nabywców i najemców, takie jak koszty eksploatacji budynku oraz informacje o jego efektywności energetycznej.