fbpx
Procedury-f-gazowe-dla-przedsiebiorcow-img
Procedury wymagane przez UDT do uzyskania certyfikatu f-gazy dla przedsiębiorstwa

Kod szkolenia: 2.4 P

Koszt szkolenia: 350,00zł

Czas trwania: (niedotyczy)

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij Formularz i skorzystaj z
DARMOWEJ KONSULTACJI!

Oddzwonimy Do Ciebie!

Bezpłatna konsultacja Strona Główna

Jeśli jako przedsiębiorca chcesz świadczyć dla klientów usługi w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania, naprawy lub likwidacji: pomp ciepła, stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych będziesz potrzebować Certyfikat f-gazowy dla przedsiębiorstwa.

Podstawą prawną określającą obowiązek posiadania Certyfikatu dla przedsiębiorstwa jest Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych art. 29. Aby uzyskać certyfikat musisz spełnić wymagania określone w art. 30 ust. 2 ww. ustawy oraz rozporządzenia (WE) nr 2015/2067. Skontaktuj się z nami – pomagamy w przygotowaniu procedur f-gazowych oraz dokumentacji potrzebnej do przystąpienia do audytu przedsiębiorstwa oraz otrzymania certyfikatu.

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
Informacje kontaktowe

Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania
Dowiedz się więcej

Zobacz pozostałe szkolenia

Szkolenia z branży: Pompy ciepła,
F-gazy, Chłodnictwo
Przejdź

Doświadczeni
Trenerzy

Elastyczne
Terminy

Akredytacja
& Certyfikat

Nagrywane
szkolenie

Ponad 14 Lat
na rynku

Dodatkowe Informacje dotyczące szkolenia: Kurs certyfikujący z f-gazów z egzaminem

Dlaczego nasze Szkolenie: Kurs certyfikujący z f-gazów z egzaminem to najlepszy wybór?

Szkolenia f-gazy organizowane przez On-eco wyróżniają się jedynym takim na rynku kompleksowym pakietem szkoleń w które zawiera zajęcia praktyczne zarówno z lutowania twardego, miękkiego jak i napełniania butli czynnikiem chłodniczym. Szkolenie z zakresu gazów fluorowanych (f-gazy) jest zgodne w części teoretycznej i praktycznej z zakresem programowym pokrywającym zagadnienia wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego

On-eco jako jedna z niewielu firm na rynku posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu f-gazy o numerze: FGAZ-S/27/0005/21.

Bardzo dużą zaletą szkolenia f-gazy jest możliwość przystąpienia do egzaminu UDT w tym samym dniu, dzięki czemu nie musisz umawiać się na kolejne terminy i zmieniać swój harmonogram pracy. Taka opcja jest również bardzo wygodna dla pracodawców którzy szkoląc swoich pracowników mogą przeszkolić się kompleksowo w ciągu jednego dnia i uzyskać przy tym certyfikat f-gazowy po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

Nasze szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu f-gazowego szczyci się najwyższą zdawalnością w całym kraju. Ten wynik zawdzięczamy bardzo profesjonalnemu podejściu naszych trenerów podczas prowadzonych zajęć, którzy swoje doświadczenie zdobywali przez wieloletnią praktykę zawodową.

Czy muszę zdawać egzamin UDT z pomp ciepła czy wystarczy mi uprawnienia f-gazowe?

Egzamin UDT - ważny 5 lat, zalecany w ustawie o OZE z 2015r. jednak nie jest wymagany. Posiadanie certyfikatu (inaczej UDT) odnawialnych źródeł energii w zakresie: pompy ciepła  jest jedynie atutem  i stanowi wyróżnik na rynku instalatorów pomp ciepła. Takie uprawnienie jest uznawane obligatoryjnie na podstawie Dyrektywy unijnej w całej Unii Europejskiej. Certyfikat f-gazowy - ważny dożywotnio jest z kolei niezbędny dla osób/ firm pracujących przy montażu, naprawie i konserwacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, które mają czynnik f-gazowy (w przypadku instalacji pompy ciepła typu monoblok nie są wymagane uprawnienia f-gazowe).

Czy uprawnienia f-gazowe są mi potrzebne żeby przeprowadzić montaż pomp ciepła?

Uprawnienia f-gazowe są obowiązkowe  jeśli napełnia lub uzupełnia się pompę ciepła o  czynnik chłodniczy. W pompach ciepła typu monoblok często nie trzeba tego robić przy pierwszym uruchomieniu, bo są napełnione fabrycznie.

Czym się różnią uprawnienia f-gazowe personalne od firmowych?

Przepisy F-gazowe nakazują, aby certyfikat f-gazowy na przedsiębiorstwo posiadały wszystkie podmioty, które wykonują następującą działalność związaną z urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła zawierającymi (lub mającymi zawierać) F-gazy:

  • instalacja (tj. instalowanie urządzeń);
  • naprawa;
  • konserwacja lub serwisowanie;
  •  

Dokładne definicje w/w pojęć podane są w art. 2 Rozporządzenia PEiR nr 517/2014.

Natomiast certyfikat f-gazowy dla personelu jest  wymagany od techników (osób fizycznych) dla nieco większej liczby czynności. Certyfikaty personalne są wymagane do wykonywania następujących czynności:

  • kontrole szczelności urządzeń zawierających co najmniej 5 ton eqCO2 F-gazu (a jeśli urządzenia są hermetycznie zamknięte i są oznakowane jako takie – to ten obowiązek zaczyna się od napełnienia co najmniej 10 ton eqCO2);
  • odzysk (jakichkolwiek ilości czynnika);
  • instalacja urządzenia (bez względu na wagę napełnienia urządzeń czynnikiem F-gazowym);
  • naprawa;
  • konserwacja lub serwisowanie;
  •  

W kontekście wymogów certyfikatu firmowego, to certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorstw musi mieć co najmniej firma będąca ostatnim ogniwem w kontaktach z finalnym użytkownikiem, czyli firma instalacyjno-serwisowa, a niekoniecznie generalny wykonawca. Podmiot, który bezpośrednio realizuje czynności, musi mieć odpowiedni certyfikat F-gazowy. Jeśli jesteś zatrudniony nie na własnej działalności gospodarczej, lecz na umowę o pracę lub choćby na umowę zlecenie – to wymagany jest tylko certyfikat f-gazowy dla personelu, natomiast certyfikat f-gazowy na przedsiębiorstwo musiałby posiadać pracodawca.