Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu fotowoltaiki nr: OZE A/14/00076/19
Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu pomp ciepła nr: OZE A/22/00101/20
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES)
Wpis do RIS nr: 2.18/00084/2013

2.1. PCPF W Kompleksowe szkolenie montera i projektanta systemów energetycznych w zakresie pomp ciepła, f-gazów wraz z przygotowaniem do egzaminu UDT oraz wentylacją

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu instalatora systemów fotowoltaicznych poprzez uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat prawidłowego instalowania systemów fotowoltaicznych, wymagań organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń instalacji elektroenergetycznych do 1 kV. Celem jest także nabycie praktycznych umiejętności z zakresu doboru, projektowania, montażu, monitorowania i eksploatacji systemów fotowoltaicznych.

Wybierz termin i zapisz się

2.2. PCPW Kompleksowe szkolenie montera i projektanta systemów energetycznych w zakresie pomp ciepła wraz z przygotowaniem do egzaminu UDT oraz wentylacją

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu instalatora systemów fotowoltaicznych poprzez uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat prawidłowego instalowania systemów fotowoltaicznych, wymagań organizacji stanowiska pracy oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu doboru, projektowania, montażu, monitorowania i eksploatacji systemów fotowoltaicznych.

Wybierz termin i zapisz się

2.3. PC Szkolenie montera i projektanta systemów energetycznych w zakresie pomp ciepła

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu instalatora systemów fotowoltaicznych poprzez uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat prawidłowego instalowania systemów fotowoltaicznych, wymagań organizacji stanowiska pracy oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu doboru, projektowania, montażu, monitorowania i eksploatacji systemów fotowoltaicznych.

Wybierz termin i zapisz się

2.4. PCR Rozszerzone szkolenie montera systemów energetycznych w zakresie pomp ciepła

Celem szkolenia jest zaktualizowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu instalacji fotowoltaicznych.

Dla kogo szkolenie ?

Dla osób którym kończy się ważność certyfikatu Instalatora Systemów Fotowoltaicznych wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). W związku z tym prosimy o sprawdzenie do kiedy jest ważny Państwa certyfikat oraz zapraszamy na zapisanie się na jednodniowy kurs przypominający w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o wydłużenie ważności certyfikatu na maksymalnie 30 dni przed upływem terminu jego ważności.

Wybierz termin i zapisz się

2.5. PCP-UDT Szkolenie przypominające do UDT z systemów energetycznych w zakresie pomp ciepła

Cel szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu skutecznej sprzedaży i analizy potrzeb klienta w branży fotowoltaicznej. Uczestnik szkolenia zdobędzie ogólną wiedzę w temacie instalacji fotowoltaicznych, ich rodzajów i zasad działania. Szkolenie przygotowuje uczestnika do:

Wybierz termin i zapisz się

2.6. PC-SP Skuteczna sprzedaż instalacji pomp ciepła oraz analiza potrzeb klienta w branży budownictwa efektywnego energetycznie

Celem szkolenia jest nauka samodzielnego określania jaki poziom nakładów całkowitych, kosztów operacyjnych przy danej cenie sprzedaży musi być zachowany aby inwestycja dla własnych kryteriów inwestycyjnych była opłacalna.

Wybierz termin i zapisz się

2.7. PC-WKF Szkolenie chłodnicze w zakresie wentylacji, klimatyzacji, f-gazów wraz z przygotowaniem do egzaminu

Celem szkolenia jest nauka samodzielnego określania jaki poziom nakładów całkowitych, kosztów operacyjnych przy danej cenie sprzedaży musi być zachowany aby inwestycja dla własnych kryteriów inwestycyjnych była opłacalna.

Wybierz termin i zapisz się

2.8. PC- OKF Szkolenie: Uprawnienia do kontroli systemu ogrzewania i/lub systemu klimatyzacji w budynku z modułem f- gazów

Wybierz termin i zapisz się

2.9. PC-F Szkolenie z zakresu gazów fluorowanych (f-gazy) z przygotowaniem do egzaminu UDT dla personelu

Wybierz termin i zapisz się