17 862 30 98 info@on-eco.pl

Optymalizacja napiecia

Optymalizacja
napięcia

On Sp z.o.o jest jedną z wiodących w Polsce niezależnych firm doradztwa energetycznego,
dostarczającą innowacyjne i transparentne, komercyjne rozwiązania energetyczne
dla przedsiębiorstw we wszystkich obszarach zarządzania energią.

Obniż swoje zużycie energii, koszty, emisję CO2 oraz twórz nowe źródła przychodów

Koncepcja optymalizacji napięcia jest prosta.  Ogólnie, rzecz biorąc moc z krajowej sieci energetycznej jest dostarczana z wyższym napięciem niż jest to konieczne ze względu na stosowane stare elektryczne sieci dystrybucyjne , które zostały zaprojektowane do pracy na wyższych poziomach napięcia, jak również dostawce energii są  zobowiązani do zapewnienia, że do wszystkich budynków dostarczane jest napięcie z właściwymi parametrami.

Jeżeli budynek zasilany jest wyższym napięciem niż jest to konieczne, prawdopodobnie spowoduje to marnowanie energii, nadmierne poziomy emisji CO2 oraz wyższe niż jest to konieczne rachunki za energię elektryczną, oprócz kwestii związanych z jakością energii, zwiększonym zużyciem oraz krótszym czasem użytkowania urządzeń elektrycznych.

Oprócz zmniejszenia zużycia energii, redukcji emisji dwutlenku węgla i zapewnienia oszczędności na rachunkach za energię elektryczną, optymalizacja napięcia może również poprawić jakość zasilania dzięki zrównoważeniu napięć fazowych ,filtrowaniu harmonicznych oraz napięcia przejściowego dostawców sieci.

Technologie optymalizacji napięcia są zazwyczaj instalowane szeregowo między transformatorem rozdzielczym a główną rozdzielnicą niskiego napięcia, dzięki czemu wszystkie urządzenia odbiorcy mogą korzystać z optymalnego zasilania.  Istnieją dwa typy systemów optymalizacji napięcia, do których ogólnie się odwołuje przy omawianiu tego podejścia ”Sztywny” Powerstar LITE, który optymalizuje napięcie o określoną wartość i dopasowuje do profilu przychodzącego lub „Elektroniczny – dynamiczny” Powerstar MAX, który wykorzystuje inteligentne elementy sterujące w celu optymalizacji napięcia i utrzymania go na stałym poziomie.

W przypadku większych obiektów, na których pracują własne infrastruktury WN/NN, po stronie WN można zainstalować system Powerstar HV MAX, aby poprawić problemy z zasilaniem źródłowym poprzez wymianę aktualnego transformatora WN na transformator z super niskimi stratami amorficznymi rdzenia i zintegrowanie go z technologią optymalizacji napięcia.

Instalacja systemu optymalizacji napięcia może być finansowana z białych certyfikatów. W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Scroll to top