Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania

Zobacz pozostałe szkolenia

Branża pomp ciepła, chłodnicza, klimatyzacyjna

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kurs z zakresu CO2 jako alternatywnego dla f-gazów czynnika chłodniczego przygotowany jest w myśl nowych regulacji prawnych, które minimalizują wykorzystanie znanych czynników chłodniczych z rodziny HFC. Coraz częściej zaczynamy stosować bardziej dobrane i efektywne urządzenia oraz przychylne naszemu środowisku alternatywne czynniki chłodnicze cechujące się niższymi wartościami współczynników GWP i ODP. *HFC – trzecia generacja czynników fluorowanych. GWP – wskaźnik do oceny ilościowej wpływu danej substancji na efekt cieplarniany. ODP – wskaźnik do oceny ilościowej wpływu wybranych substancji chemicznych na warstwę ozonową. W wyniku tych działań, coraz częściej wykorzystuje się CO2 (dwutlenek węgla) jako czynnik chłodniczy. Obserwując rynek możemy zauważyć, że CO2 będzie stanowiło przyszłość chłodnictwa. Kurs z zakresu CO2 jest zatem idealnym rozwiązaniem dla osób, które wykonują prace związane od projektowania po montaż i konserwację urządzeń związanych z wykorzystaniem CO2.

Doświadczeni
Trenerzy

Krótkie
Terminy

Certyfikacja

Ponad 13 Lat
na rynku

Zdawalność 96%

Dla kogo jest szkolenie? Kto może skorzystać ze szkolenia z zakresu CO2 jako alternatywnego dla f-gazów czynnika chłodniczego.

Kurs z zakresu CO2 jako alternatywnego dla f-gazów czynnika chłodniczego został przygotowany dla przyszłych i obecnych fachowców, którzy w życiu zawodowym jak i prywatnym zajmują się montażem, instalacją, użytkowaniem, konserwowaniem, naprawą, nadzorem czy też projektowaniem urządzeń i instalacji wykorzystujących czynnik chłodniczy CO2.

Szkolenie CO2 ma na celu zdobycie i utrwalenie wiedzy teoretycznej z zakresu swoistości CO2 jako czynnika chłodniczego, parametrów termodynamicznych, właściwości pracy i budowy. Nabyta wiedza praktyczna będzie wiązała się z wykonywaniem i obsługą instalacji, szczegółową diagnostyką i profesjonalną naprawą.

Jakie kompetencje oraz kwalifikacje otrzymasz? Efekty po ukończeniu szkolenia z zakresu CO2 jako alternatywnego dla f-gazów czynnika chłodniczego.

Po ukończeniu kursu z zakresu CO2 jako alternatywnego dla f-gazów czynnika chłodniczego uczestnik:

 • Zna wymagania bezpieczeństwa i środki ostrożności dla czynnika chłodniczego CO2;
 • Zna komponenty instalacji oraz typy systemów i układów na CO2;
 • Zna budowę i zasady działania różnych typów urządzeń i układów na CO2;
 • Potrafi wykonać pomiary i parametry pracy rzeczywistej instalacji na CO2;
 • Potrafi przeprowadzić instalację i uruchomienie urządzeń i instalacji na CO2;
 • Potrafi naprawić i wymienić poszczególne komponenty urządzeń i instalacji na CO2;
 • Dobrać urządzenia i poszczególne komponenty instalacji na CO2;
 • Wykonać odbiór techniczny.

Jak przebiega szkolenie? Sposób organizacji szkolenia z zakresu CO2 jako alternatywnego dla f-gazów czynnika chłodniczego.

Kurs z zakresu CO2 jako alternatywnego dla f-gazów czynnika chłodniczego przeprowadzany jest w trybie hybrydowym. Kurs trwa łącznie trzy dni (24h) i realizowany jest w godzinach od 9:00 do 17:00.

Pierwszy dzień (8h) odbywa się w formie wykładu on-line na platformie e-learningowej Zoom lub Teams. Uczestnik podczas zajęć może prowadzić dyskusję zarówno z trenerem jak i pozostałymi uczestnikami szkolenia z zakresu czynnika chłodniczego CO2. Dodatkowo na życzenie kursanta udostępniamy nagrania do ewentualnego utrwalenia wiedzy z danego dnia szkoleniowego.

Pozostałe dwa dni (16h) prowadzimy w formie warsztatów i ćwiczeń praktycznych w wybranym oddziale naszej jednostki szkoleniowej On-eco (Gdańsk, Warszawa, Płock, Tarnów, Rzeszów). Uczestnik podczas warsztatów zdobywa wiedzę z zakresu kompleksowego projektowania, montażu i instalacji urządzeń i instalacji wykorzystujących czynnik chłodniczy CO2.

Podczas zajęć praktycznych będzie możliwość skorzystania z zestawu kawowego (ciastka, kawa, herbata, woda) oraz ciepłego posiłku.

Program szkolenia. Tematyka zajęć podczas szkolenia z zakresu CO2 jako alternatywnego dla f-gazów czynnika chłodniczego.

 1. Wymagania bezpieczeństwa i środki ostrożności dla czynnika R744
 2. Zalety, wady i różnice urządzeń i instalacji na R744 względem układów konwencjonalnych
 3. Podstawy chłodnictwa i właściwości termodynamiczne R744
 4. Komponenty instalacji oraz typy systemów i układów na R744
 5. Budowa i zasada działania różnych typów urządzeń i układów na R744
 6. Pomiary i parametry pracy rzeczywistej instalacji na R744
 7. Legislacja
 1. Instalacja i uruchomienie urządzeń i instalacji na R744
 2. Przekazanie do eksploatacji i eksploatacja urządzeń i układów na R744
 3. Automatyka i sterowanie, nastawy oraz optymalizacja pracy
 4. Obsługa techniczna i konserwacja urządzeń i układów na R744
 5. Serwisowanie i zaawansowana diagnostyka (z symulacją uszkodzeń)
 6. Naprawa i wymiana poszczególnych komponentów
 7. Wycofanie z eksploatacji, likwidacja i utylizacja
 1. Właściwy dobór urządzeń i poszczególnych komponentów instalacji na R744
 2. Zasady projektowania i wykonywania instalacji na R744
 3. Stosowne wymagania i uprawnienia
 4. Odbiory techniczne

Dlaczego nasz kurs z zakresu CO2 jako alternatywnego dla f-gazów czynnika chłodniczego to najlepszy wybór?

Kurs z zakresu CO2 jako alternatywnego dla f-gazów czynnika chłodniczego przygotuje Cię krok po kroku jak sprawnie i kompleksowo przeprowadzić montaż i instalację urządzeń wykorzystujących czynnik chłodniczy CO2. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą się rozwijać zawodowo i wzbogacić swoje CV o kolejne umiejętności. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych trenerów, którzy posiadają bogatą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, którzy nie zanudzą Cię długimi i monotonnymi wykładami. W ramach szkolenia będziesz mógł również skorzystać z konsultacji indywidualnych w ramach, których trenerzy pomogą rozwiać twoje wątpliwości podczas szkolenia. Pierwszy dzień szkolenia jest w całości nagrywany. Na prośbę uczestnika kursu udostępniamy nagranie aby jeszcze raz przeanalizować zdobytą wiedzę.