fbpx

Kurs na uprawnienia energetyczne grupa 3
z egzaminem (gazowe)

Zobacz inne szkolenia z branży: Uprawnienia energetyczne grupa G1, G2, G3.

Kurs na uprawnienia energetyczne grupa 3 z egzaminem (gazowe)

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia energetyczne G3 (gazowe) z zakresu eksploatacji i/lub dozoru wraz z uprawnieniami.

Kod szkolenia: 3.0

Koszt szkolenia: 495,00zł (kurs) 349,00zł (egzamin)

Czas trwania: (1dzień / 6 godz.)

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij Formularz i skorzystaj z
DARMOWEJ KONSULTACJI!

Oddzwonimy Do Ciebie!

Bezpłatna konsultacja Strona Główna

Kurs na uprawnienia energetyczne grupa 3 (gazowe) jest skierowane do wszystkich osób, które zamierzają odnowić lub uzyskać uprawnienia energetyczne w branży gazowej.

Celem szkolenia energetycznego jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i/lub dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.. Biorąc udział w kursie będziesz mieć okazję uzyskać niezbędne w branży energetycznej kwalifikacje.

 

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na uprawnienia energetyczne w grupie 3 (gazowe) trwa 1 dzień (6 godzin) i odbywa się w całości on-line w godzinach 09.00 – 15.00. Zajęcia do momentu rozpoczęcia egzaminu jest nagrywany, a więc kursanci otrzymują dodatkowo możliwość dostępu do nagrań na okres 7 dni.

W trakcie kursu przewidziany jest egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji – „E” i/lub dozoru – „D” w zależności od potrzeb uczestnika. Koszt wydania jednego egzaminu 301,00 zł. Aby przystąpić do egzaminu w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o jego przeprowadzenie przed komisją kwalifikacyjną. Egzamin na uprawnienia energetyczne w grupie gazowej w naszej firmie zazwyczaj jest przeprowadzany jest w formie on-line.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu energetycznego grupa 3 uczestnik otrzyma świadectwo kwalifikacji w zakresie eksploatacji – „E” i/lub dozoru – „D” drogą pocztową.

Kurs na uprawnienia energetyczne grupa 3 (gazowe) jest skierowane przede wszystkim do przyszłych i obecnych instalatorów i monterów, konserwatorów wózków widłowych z napędem gazowym, osób podłączających piece, kuchenki gazowe i odbiorniki czy palaczy kotłowych.

Biorąc udział w szkoleniu, to sam uczestnik decyduje, jakie uprawnia chce uzyskać lub przedłużyć. W ramach szkolenia energetycznego grupa  uczestnik będzie mieć możliwość uzyskać uprawnienia w zakresie eksploatacji „E” lub/i dozoru „D”. Kładąc nacisk na ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji zalecamy szkolenie z zakresu uprawnień cieplnych (grupa 3) nie tylko pracownikom, ale również dla pracodawców, którzy chcą stale inwestować w rozwój własnej firmy.

Uczestnik, który ukończył kurs prowadzący do uzyskania kwalifikacji energetycznej w grupie 3 (gazowe) posiada wiedzę z zakresu:

 • Przyłączania urządzeń i instalacji do sieci;
 • Dostarczania paliw i energii;
 • Prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci;
 • Programowania pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii;
 • Prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowanie instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • Budowy urządzeń, instalacji i sieci wraz z normami i warunkami technicznymi;
 • Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona PPOŻ.;
 • Postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci;
 • Dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci;
 • Wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
DZIEŃ 1: UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE G3 (Zajęcia teoretyczne) – tryb zdalny

URZĄDZENIA, INSTALACJE I SIECI GAZOWE WYTWARZAJĄCE, PRZETWARZAJĄCE, PRZESYŁAJĄCE, MAGAZYNUJĄCE I ZUŻYWAJĄCE PALIWA GAZOWE

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 Mpa
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. Turbiny gazowe
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY– sprawdzenie wiedzy przed Komisją Energetyczną, następnie składanie wniosku o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie E-eksploatacji lub/i D-dozoru (Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. I 184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. I 189).

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
Informacje kontaktowe

Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania
Dowiedz się więcej

Zobacz pozostałe szkolenia

Szkolenia z branży: Pompy ciepła,
F-gazy, Chłodnictwo
Przejdź

Doświadczeni
Trenerzy

Elastyczne
Terminy

Akredytacja
& Certyfikat

Nagrywane
szkolenie

Ponad 14 Lat
na rynku

Dodatkowe Informacje dotyczące szkolenia: Kurs na uprawnienia energetyczne grupa 3 z egzaminem (gazowe)

Dlaczego Kurs na uprawnienia energetyczne grupa 3 z egzaminem (gazowe) to najlepszy wybór?

Jako firma stawiamy na przygotowanie praktyczne i merytoryczne naszych kursantów przy czym nie nudzimy uczestników długimi opartymi na teorii zajęciami.

Szkolenie prowadzone przez specjalistów ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a więc mających wprawę w zawodach energetycznych. Uczestnik zdobędzie nie tylko wiedzę praktyczną i merytoryczną, ale również zostanie przygotowany pod kątem egzaminu G3.

Dzięki naszym kursom ponad 96% kursantów otrzymało pozytywne wyniki egzaminu i uzyskało uprawnienia elektroenergetyczne G3. Takie podejście dzięki gruntownemu i profesjonalnemu podejściu zarówno uczestników jak i prowadzących było możliwe do osiągnięcia.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Od 2013 roku przeszkoliliśmy ponad 4000 osób co przekłada się na sprawdzone metody prowadzenia szkoleń w sposób ciekawy i profesjonalny.

Kolejnym bardzo dużym atutem dla którego warto wybrać nasz kurs jest długość kursu, który trwa tylko jeden dzień. Uczestnik kończąc kurs przystępuje w tym samym dniu do egzaminu potwierdzające kwalifikacje G3. Tym samym uczestnicy aktywni zawodowo nie muszą reorganizować pracy na dłuższy okres, a pracodawca nie musi ustalać nowego harmonogramu pracy. Szkolenie przygotowujące do egzaminu na uprawnienia energetyczne SEP G2 organizowane jest w całości On-line, a więc nie musisz tracić czasu na dojazd aby uzyskać uprawnienia.

Jakie urządzenia będę mógł obsługiwać po uzyskaniu uprawnień G3? ​

Fachowiec posiadający uprawnienia elektroenergetyczne G3 będzie mógł obsługiwać urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w G2;
 • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Jak przebiega egzamin w naszej firmie prowadzący do uzyskania uprawnień G3? ​

Aby przystąpić do egzaminu  należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o jego przeprowadzenie przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Egzamin G3 w naszej firmie przeprowadzony jest w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od preferencji danej grupy. Egzamin przeprowadzają specjaliści ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a więc osób, które praktykują zawody energetyczne. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu G3, uczestnik do 7 dni roboczych otrzymuje świadectwo kwalifikacji G3 z zakresu „E” – eksploatacja lub/i „D” – dozór.

Czy egzamin G3 jest trudny?​

Egzaminy G3 organizowane są podczas szkolenia, a więc w czasie jego trwania można przystąpić do egzaminu i uzyskać uprawnienia SEP.

Sam egzamin jest po prostu okazją do tego, aby zaprezentować zdobytą wiedzę. Jeśli kursant rzetelnie podszedł do szkolenia to spotkanie z Komisją Kwalifikacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich powinno być  tylko formalnością.

Jak długo ważne są uprawnienia G3? ​

Uzyskane w ramach szkolenia uprawnienia G3 są ważne przez kolejnych 5 lat.

Aby przystąpić do kolejnego egzaminu  w celu odnowienia uprawnień nie jest wymagany kurs przypominający. Jeżeli czujesz się na siłach możesz przystąpić do takiego egzaminu od razu.