fbpx

Kurs na uprawnienia energetyczne grupa 2
z egzaminem (ciepło)

Zobacz inne szkolenia z branży: Uprawnienia energetyczne grupa G1, G2, G3.

uprawnienia energetyczne grupa 2

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia energetyczne G2 (ciepło) z zakresu eksploatacji
i/lub dozoru wraz z uprawnieniami.

Kod szkolenia: 2.0

Koszt szkolenia: 495,00zł (kurs) 349,00zł (egzamin)

Czas trwania: (1dzień / 6 godz.)

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij Formularz i skorzystaj z
DARMOWEJ KONSULTACJI!

Oddzwonimy Do Ciebie!

Bezpłatna konsultacja Strona Główna

Kurs na uprawnienia energetyczne grupa 2 (cieplne) jest skierowane do wszystkich osób, które zamierzają odnowić lub uzyskać uprawnienia energetyczne w branży ciepłowniczej.

Celem szkolenia energetycznego jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i/lub dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. Biorąc udział w kursie będziesz mieć okazję uzyskać niezbędne w branży energetycznej kwalifikacje.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na uprawnienia energetyczne w grupie 2 (ciepło) trwa 1 dzień (6 godzin) i odbywa się w całości on-line w godzinach 09.00 – 15.00. Zajęcia do momentu rozpoczęcia egzaminu jest nagrywany, a więc kursanci otrzymują dodatkowo możliwość dostępu do nagrań na okres 7 dni.

W trakcie kursu przewidziany jest egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji – „E” i/lub dozoru – „D” w zależności od potrzeb uczestnika. Koszt wydania jednego egzaminu 301,00 zł. Aby przystąpić do egzaminu w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o jego przeprowadzenie przed komisją kwalifikacyjną. Egzamin na uprawnienia energetyczne w grupie cieplnej w naszej firmie zazwyczaj jest przeprowadzany jest w formie on-line.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu energetycznego grupa 2 uczestnik otrzyma świadectwo kwalifikacji w zakresie eksploatacji – „E” i/lub dozoru – „D” drogą pocztową.

Kurs na uprawnienia energetyczne grupa 2 (cieplne) jest zalecane dla przyszłych obecnych i przyszłych fachowców, którzy trudnią się jako palacze kotłów, instalatorzy, monterzy czy serwisanci systemów grzewczych.

Biorąc udział w szkoleniu, to sam uczestnik decyduje, jakie uprawnia chce uzyskać lub przedłużyć. W ramach szkolenia energetycznego grupa 2 uczestnik będzie mieć możliwość uzyskać uprawnienia w zakresie eksploatacji „E” lub/i dozoru „D”. Kładąc nacisk na ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji zalecamy szkolenie z zakresu uprawnień cieplnych (grupa 2) nie tylko pracownikom, ale również dla pracodawców, którzy chcą stale inwestować w rozwój własnej firmy.

Uczestnik, który ukończył kurs prowadzący do uzyskania kwalifikacji energetycznej w grupie 2 (ciepło) posiada wiedzę z zakresu:

 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci;
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych;
 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci;
 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.

 

DZIEŃ 1: UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE G2 (Zajęcia teoretyczne) – tryb zdalny

URZĄDZENIA WYTWARZAJĄCE, PRZETWARZAJĄCE, PRZESYŁAJĄCE I ZUŻYWAJĄCE CIEPŁO ORAZ INNE URZĄDZENIA ENERGETYCZNE.

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności ponad 100 Mg
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 10. Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY– sprawdzenie wiedzy przed Komisją Energetyczną, następnie składanie wniosku o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie E-eksploatacji lub/i D-dozoru (Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. I 184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. I 189).

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
Informacje kontaktowe

Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania
Dowiedz się więcej

Zobacz pozostałe szkolenia

Szkolenia z branży: Pompy ciepła,
F-gazy, Chłodnictwo
Przejdź

Doświadczeni
Trenerzy

Elastyczne
Terminy

Akredytacja
& Certyfikat

Nagrywane
szkolenie

Ponad 14 Lat
na rynku

Dodatkowe Informacje dotyczące szkolenia: Kurs na uprawnienia energetyczne grupa 2 z egzaminem (ciepło)

Dlaczego Kurs na uprawnienia energetyczne grupa 2 z egzaminem (ciepło) to najlepszy wybór?

Jako firma stawiamy na przygotowanie praktyczne i merytoryczne naszych kursantów przy czym nie nudzimy uczestników długimi opartymi na teorii zajęciami.

Szkolenie prowadzone przez specjalistów ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a więc mających wprawę w zawodach energetycznych. Uczestnik zdobędzie nie tylko wiedzę praktyczną i merytoryczną, ale również zostanie przygotowany pod kątem egzaminu G2.

Dzięki naszym kursom ponad 96% kursantów otrzymało pozytywne wyniki egzaminu i uzyskało uprawnienia elektroenergetyczne G2. Takie podejście dzięki gruntownemu i profesjonalnemu podejściu zarówno uczestników jak i prowadzących było możliwe do osiągnięcia.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Od 2013 roku przeszkoliliśmy ponad 4000 osób co przekłada się na sprawdzone metody prowadzenia szkoleń w sposób ciekawy i profesjonalny.

Kolejnym bardzo dużym atutem dla którego warto wybrać nasz kurs jest długość kursu, który trwa tylko jeden dzień. Uczestnik kończąc kurs przystępuje w tym samym dniu do egzaminu potwierdzające kwalifikacje G2. Tym samym uczestnicy aktywni zawodowo nie muszą reorganizować pracy na dłuższy okres, a pracodawca nie musi ustalać nowego harmonogramu pracy. Szkolenie przygotowujące do egzaminu na uprawnienia energetyczne G2 organizowane jest w całości On-line, a więc nie musisz tracić czasu na dojazd aby uzyskać uprawnienia G2.

Jakie urządzenia będę mógł obsługiwać po uzyskaniu uprawnień G2? ​

Fachowiec posiadający uprawnienia elektroenergetyczne G2 będzie mógł obsługiwać urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w G2;
 • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Jak przebiega egzamin w naszej firmie prowadzący do uzyskania uprawnień G2? ​

Aby przystąpić do egzaminu należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o jego przeprowadzenie przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Egzamin G2 w naszej firmie przeprowadzony jest w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od preferencji danej grupy. Egzamin przeprowadzają specjaliści ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a więc osób, które praktykują zawody energetyczne. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu G2, uczestnik do 7 dni roboczych otrzymuje świadectwo kwalifikacji G2 z zakresu „E” – eksploatacja lub/i „D” – dozór.

Czy egzamin G2 jest trudny?​

Egzaminy G2 organizowane są podczas szkolenia, a więc w czasie jego trwania można przystąpić do egzaminu i uzyskać uprawnienia.

Sam egzamin jest po prostu okazją do tego, aby zaprezentować zdobytą wiedzę. Jeśli kursant rzetelnie podszedł do szkolenia to spotkanie z Komisją Kwalifikacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich powinno być  tylko formalnością.

Jak długo ważne są uprawnienia G2? ​

Uzyskane w ramach szkolenia uprawnienia G2 są ważne przez kolejnych 5 lat. Aby przystąpić do kolejnego egzaminu w celu odnowienia uprawnień nie jest wymagany kurs przypominający. Jeżeli czujesz się na siłach możesz przystąpić do takiego egzaminu od razu.