Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania

Zobacz pozostałe szkolenia

Branża pomp ciepła, chłodnicza, klimatyzacyjna

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnienia SEP G1 to przede wszystkim rozwiązanie dla osób, które myślą o odnowieniu lub uzyskaniu kwalifikacji w branży elektrycznej. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które chcą związać się z branżą elektryczną. Na rynku pracy znajduje się bardzo dużo firm, które szukając pracownika na wybrane stanowisko pracy związane z elektryką, decyduje się na taką osobę, która w swoim CV posiada uprawnienia SEP G1. Kwalifikacje przydadzą Ci się zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Podczas udziału w szkoleniu SEP G1 uczestnik będzie mógł przystąpić do egzaminu zarówno w zakresie  eksploatacji „E” lub/i dozoru „D”. Biorąc udział w kursie sam decydujesz, jakie uprawnia SEP G1 chcesz otrzymać lub przedłużyć.

350,00zł (kurs) + 301,00zł (uprawnienia)

Doświadczeni
Trenerzy

Krótkie
Terminy

Certyfikacja

Ponad 13 Lat
na rynku

Nagrywane szkolenie

Dla kogo jest szkolenie? Kto może skorzystać ze szkoleń energetycznych G1.

Osoby chcące przystąpić do szkolenia przygotowującego do uzyskania uprawnienia SEP G1 z zakresu „E” – eksploatacji i/lub „D”-dozoru zgodnie z wytycznymi powinny mieć ukończone 18 lat w dniu szkolenia oraz posiadać minimum wykształcenie podstawowe.

Szkolenie SEP G1 realizowane jest od podstaw, a więc od uczestników kursu nie jest wymagane doświadczenie w branży energetycznej.

Kurs przygotowany jest przede wszystkim z myślą o pracownikach i pracodawcach, którzy w życiu zawodowym zajmują się eksploatacją oraz dozorem:

 • Urządzeń sieci i instalacji wytwarzających;
 • Przetwarzających;
 • Przesyłających;
 • Zużywających energię elektryczną.

Kursanci posiadający uprawnienia SEP G1 mogą wykonywać prace z zakresu:

 • Obsługi;
 • Konserwacji;
 • Remontów;
 • Montażu;

Szkolenie zalecamy również osobom, które chcą odnowić uprawnienia SEP G1.

.

Jakie kompetencje oraz kwalifikacje otrzymasz? Efekty po ukończeniu szkolenia energetycznego G1.

Kursant, który przystąpił do szkolenia i otrzymał uprawnienia SEP G1 posiada wiedzę z zakresu:

 • Budowy oraz zasad doboru i stosowania wybranych urządzeń instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV;
 • Zasad prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych;
 • Przepisów dotyczących zakresu działania URE;
 • Zasad przyłączania urządzeń;
 • Przepisów dotyczących przyłączenia instalacji urządzeń do sieci;
 • Wymagań dotyczących prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej;
 • Zakresu i terminów wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy;
 • Zasad uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej pomocy, organizacja ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposób jego użycia.

Jak przebiega szkolenie? Sposób organizacji szkolenia energetycznego G1.

Szkolenie prowadzące do uzyskania uprawnień SEP G1 z zakresu „E” – eksploatacji lub/i „D” – dozoru realizowane jest przez On-eco w formie on-line. Kurs trwa jeden dzień (8h) w godzinach od 9:00 do 17:00 i realizowany jest na platformie e-learningowej Teams lub Zoom. W trakcie szkolenia kursant przystępuje do egzaminu przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Szkolenie do momentu rozpoczęcia egzaminu jest nagrywane, a więc dodatkowo po ukończeniu szkolenia kursant ma możliwość otrzymania nagrań na okres 7 dni.

Program szkolenia. Tematyka zajęć podczas szkolenia energetycznego G1.

URZĄDZENIA, INSTALACJE I SIECI ELEKTROENERGETYCZNE WYTWARZAJĄCE, PRZETWARZAJĄCE,

PRZESYŁAJĄCE I ZUŻYWAJĄCE ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

1.Budowa oraz zasady doboru i stosowania wybranych urządzeń instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV;

 1. Zasady prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych;
 2. Przepisy dotyczące zakresu działania URE;
 3. Zasady przyłączania urządzeń;
 4. Przepisy dotyczące przyłączania instalacji i urządzeń do sieci;
 5. Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej;
 6. Zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy;
 7. Zasady uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej pomocy, organizacja ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposób jego użycia.

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY– sprawdzenie wiedzy przed Komisją Energetyczną, następnie składanie wniosku o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie E-eksploatacji lub/i D-dozoru (Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. I 184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. I 189).

Dlaczego nasze szkolenie prowadzące do uzyskania uprawnień energetycznych G1 to najlepszy wybór?

Firma On Sp. z o.o. stawia przede wszystkim na przygotowanie kursantów pod kątem praktycznym jak i merytorycznym przy czym jednocześnie nie zanudzamy naszych uczestników długimi opartymi na teorii wykładami. Kurs prowadzą specjaliści ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich którzy mają ogromne doświadczenie w zawodach energetycznych. Przystępując do kursu SEP G1 nie tylko zdobędziesz wiedzę praktyczną i merytoryczną, ale również zostaniesz przygotowany pod kątem egzaminu SEP G1. W ramach naszego szkolenia, uprawnienia SEP G1 otrzymało 97% uczestników. Było to możliwe dzięki gruntownemu i profesjonalnemu przygotowaniu naszych kursantów przez kadrę dydaktyczną. Bardzo dużym plusem naszego kursu jest czas jego trwania – jeden dzień (8h). Uczestnik kończąc szkolenie SEP G1 przystępuje w ten sam dzień do egzaminu i uzyskuje uprawnienia SEP G1. Takie rozwiązanie ułatwia uczestnikom reorganizacje grafiku w pracy, a pracodawca nie musi ustalać nowego harmonogramu pracy. Szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień SEP G1 organizowane jest w całości w formie zdalnej (on-line), a więc nie musisz tracić czasu na dojazd aby przystąpić do kursu. Sam kurs natomiast jest w całości nagrywany dzięki czemu możesz wrócić do najbardziej interesujących Cię tematów i przeanalizować je jeszcze raz.

DODATKOWE INFORMACJE

Uprawnienia SEP G1 są ważne przez 5 lat. Aby odnowić uprawnienia nie jest wymagane szkolenie przypominające. Jeśli czujesz się na siłach możesz przystąpić do egzaminu przed komisją SEP od razu.  ​

Egzamin SEP G1 realizowany jest po zakończeniu kursu, a więc w tym samym dniu możesz przystąpić do egzaminu i uzyskać uprawnienia SEP G1. Jeżeli uczestnik podszedł rzetelnie do kursu to rozmowa z Komisją SEP powinna być tylko formalnością.