Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania

Zobacz pozostałe szkolenia

Branża pomp ciepła, chłodnicza, klimatyzacyjna

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kurs na DRONY UAVO VLOS NSTS-01 cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w różnych aspektach życia, zarówno prywatnych jak i biznesowych. Szkolenie z drona przygotuje Cię nie tylko pod kątem merytorycznym i praktycznym. Posiadanie Europejskich uprawnień do wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym to bardzo pożądane przez pracodawców kwalifikacje w wielu branżach, gdzie drony otwierają nowe możliwości rozwoju m.in. energetyce, przemyśle, chłodnictwie, leśnictwie, rolnictwie czy geodezji. Kurs drona jest idealnym sposobem do podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych i wzbogacenia CV.

Doświadczeni
Trenerzy

Krótkie
Terminy

Certyfikacja

Ponad 13 Lat
na rynku

Zdawalność 96%

Dla kogo jest szkolenie? Kto może skorzystać z kursu na DRONY UAVO VLOS NSTS-01 wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów.

Szkolenie z drona UAVO VLOS NSTS-01 jest realizowany od podstaw, a więc udział w szkoleniu mogą wziąć zarówno doświadczone osoby jak i te które z dronem nie miały nigdy wcześniej styczności. Kurs z drona spełni oczekiwania wszystkich osób, które chcą zdobyć innowacyjne umiejętności pozwalające na otrzymanie Certyfikatu kompetencji pilota Bezzałogowego Statku Powietrznego wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Certyfikat ten jest uznawany w całej Unii Europejskiej, a więc pracodawca posiadający pracownika z takimi kompetencjami, może rozszerzyć swoją działalność poza granie kraju. Również przedsiębiorstwa, które chcą wprowadzić nowe usługi w swojej firmie mogą skorzystać ze szkoleń na drona ponieważ BSP znajdują zastosowanie w coraz to różniejszych dziedzinach naszego życia zawodowego jak i prywatnego.

Jakie kompetencje oraz kwalifikacje otrzymasz? Efekty po ukończeniu kursu na DRONY UAVO VLOS NSTS-01 wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów.

Przystępując do szkolenia z drona uzyskasz kwalifikacje operatora bezzałogowych statków powietrznych UAVO VLOS NSTS–01 oraz nabycie kompetencji cyfrowych z zakresu obsługi oprogramowania urządzenia wraz z obsługą kamery termowizyjnej, a także zapoznanie z możliwościami komercjalizacji i zastosowania w różnych dziedzinach życia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • nabywa umiejętności pozwalające na ukończenie szkolenia z drona z uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu końcowego który jest równoznaczny z uzyskaniem uprawnień do lotów w kategorii szczególnej, uznawanych w całej Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej;
 • posiada wiedzę z zakresu Prawa Lotniczego, zasad wykonywania lotów, procedur operacyjnych oraz innych dziedzin dotyczących lotnictwa bezzałogowego, niezbędnych do przeprowadzania bezpiecznych operacji;
 • potrafi wykonać poprawny lot prowadzący do uzyskania zamierzonych efektów, a w sytuacjach awaryjnych – bezpiecznie sprowadzić urządzenie na ziemię;
 • pozna podstawowe zasady tworzenia informacji w systemach informatycznych co prowadzi do nabycia kompetencji cyfrowych;
 • nabywa wiedzę i umiejętności z obsługi urządzeń bezzałogowych typu dron w celu dokonywania pomiarów oraz zdjęć za pomocą kamery termowizyjnej;
 • potrafi dokonać obiektywnej oceny poprawności wykonanej instalacji fotowoltaicznej zarówno pod względem rozwiązań technicznych jak i zgodności z wymaganiami dedykowanych norm dla fotowoltaiki;
 • potrafi dokonać niezależnej weryfikacji doboru parametrów instalacji oraz jej zabezpieczeń pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwporażeniowego;
 • potrafi wykonać niezależny audyt, protokół kontroli lub ekspertyzę powykonawczą danej instalacji fotowoltaicznej.

Jak przebiega szkolenie? Sposób organizacji kursu na DRONY UAVO VLOS NSTS-01 wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów.

Kurs na drona UAVO VLOS NSTS-01 wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów realizowany jest w trybie hybrydowym. Szkolenie trwa łącznie sześć dni (43h) z czego przez pięć dni (34h) trwa szkolenie z drona online, a jeden dzień (9h) prowadzony jest w formie stacjonarnej. Część teoretyczna szkolenia realizowana jest w sposób zdalny tj. transmisja online na żywo. Zajęcia odbywają się na platformie szkoleniowej Teams lub Zoom. Podczas zajęć online uczestnik może prowadzić aktywną dyskusję zarówno z uczestnikami jaki z prowadzącym szkolenie online z drona. Część praktyczna odbywa się w wybranej przez Państwa lokalizacji, gdzie pod koniec szkolenia przeprowadzony zostaje egzamin prowadzący do uzyskania Certyfikatu kompetencji pilota Bezzałogowego Statku Powietrznego wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Podczas szkolenia praktycznego możesz skorzystać z ciepłego posiłku.

 

Przed przystąpieniem do szkolenia z drona w ramach kategorii szczególnej Kursant powinien uzyskać dowód zaliczenia szkolenia i egzaminów online dla kategorii otwartej. Aby to zrobić należy zarejestrować się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako Operator/Pilot i odbyć szkolenie dla kategorii otwartej (A1/A3). Powyższy dokument Kursant uzyskuje przystępując do egzaminu on-line i zdobywając minimum 75% poprawnych odpowiedzi.

Podczas szkolenia są omawiane wymagania prawne i organizacyjne w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności obsługiwanych klientów indywidualnych zgodnie z wymaganiami obowiązującym od 2018 r. ogólnym rozporządzeniem RODO.

Program szkolenia. Tematyka zajęć kursu na DRONY UAVO VLOS NSTS-01 wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów.

URZĄDZENIA WYTWARZAJĄCE, PRZETWARZAJĄCE, PRZESYŁAJĄCE I ZUŻYWAJĄCE CIEPŁO ORAZ INNE URZĄDZENIA ENERGETYCZNE.

Zajęcia teoretyczne – tryb zdalny (6h)

 1. Przepisy lotnicze;
 2. Ograniczenia możliwości człowieka;
 3. Analiza przypadku i dyskusja z Trenerem.

Zajęcia teoretyczne – tryb zdalny (6h)

 1. Procedury operacyjne;
 2. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu;
 3. Analiza przypadku i dyskusja z Trenerem.

Zajęcia teoretyczne – tryb zdalny (6h)

 1. Ogólna wiedza na temat bezzałogowych statków powietrznych;
 2. Meteorologia;
 3. Analiza przypadku i dyskusja z Trenerem.

Zajęcia praktyczne – tryb stacjonarny (7h)

 1. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie;
 2. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi;
 3. Szkolenie naziemne z obsługi i funkcji systemu bezzałogowego statku powietrznego;
 4. Analiza przypadku i dyskusja z Trenerem;
 5. Loty szkoleniowe w powietrzu (3 godziny).

Zajęcia praktyczne – tryb stacjonarny (7h)

 1. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie;
 2. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi;
 3. Szkolenie naziemne z obsługi i funkcji systemu bezzałogowego statku powietrznego;
 4. Analiza przypadku i dyskusja z Trenerem;
 5. Loty szkoleniowe w powietrzu (3 godziny).

 CO ZABRAĆ NA SZKOLENIE ? Jeżeli posiadacie już Państwo własnego drona (BSP) można zabrać na szkolenie celem dostosowania poziomu nauki do wymagań sprzętu

Zajęcia teoretyczne – tryb zdalny (8h)

 1. Walka ze smogiem;
 2. Inspekcje powietrzne;
 3. Mapy i modele;
 4. Naloty termowizyjne;
 5. Leśnictwo;
 6. Wojsko i służby;
 7. Wykorzystanie w produkcji filmowej;
 8. Ocena stanu infrastruktury;
 9. Loty na potrzeby geodezji;
 10. Sytuacje kryzysowe;
 11. Wyścigi dronów;
 12. Ochrona mienia;
 13. Monitorowanie ulic;
 14. Ochrona środowiska np. ochrona przed kłusownikami.

Zajęcia teoretyczne – tryb zdalny (8h)

 1. Budowa i zastosowanie kamer termowizyjnych;
 2. Przykładowe zastosowania termografii;
 3. Przegląd instalacji elektrycznej w budynkach;
 4. Wykrywanie miejsc awarii instalacji:

4.1. Termowizja w elektroenergetyce;

4.2. Termowizja w energetyce;

4.3. Termowizja w zastosowaniach przemysłowych;

4.5. Termowizja w chłodnictwie.

Dlaczego nasz kurs na DRONY UAVO VLOS NSTS-01 wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów to najlepszy wybór?

Podczas kursu z drona nabędziesz nie tylko kompetencje merytoryczne czy praktyczne, ale również cyfrowe z zakresu obsługi oprogramowania BSP wraz z obsługą kamery termowizyjnej, a także zapoznanie z możliwościami komercjalizacji BSP i zastosowania w różnych dziedzinach życia. Bardzo dużym atutem jest szeroki zakres tematyczny szkolenia z drona podczas którego nie tylko nauczymy Cię jak bezpiecznie obsługiwać drona, ale również pokażemy Ci jak możesz zastosować te innowacyjne urządzenia w Twojej branży tak aby być krok przed konkurencją. Szkolenie jest realizowane wg wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem drona o masie startowej poniżej 4 kg. Kurs prowadzony jest przez specjalistów w tej dziedzinie, którzy korzystają z dronów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

DODATKOWE INFORMACJE

Drony we współczesnym świecie mogą znaleźć zastosowanie w niemal każdym aspekcie naszego życia. Podczas naszego kursu z drona pokażemy Ci jak w jaki sposób możesz wykorzystać drona w:

 • walce ze smogiem;
 • inspekcjach powietrznych;
 • mapach i modelach;
 • nalotach termowizyjnych;
 • leśnictwie;
 • wojsku i służbach;
 • produkcji filmowej;
 • ocenie stanu infrastruktury;
 • lotach na potrzeby geodezji;
 • sytuacjach kryzysowych;
 • wyścigach dronów;
 • ochronie mienia;
 • monitorowaniu ulic;
 • ochronie środowiska np. ochrona przed kłusownikami.

Bez pozwolenia/licencji można użytkować drona o wadze do 250g, który nie ma kamery. Licencji nie wymagają również BSP, które spełniają wymogi zabawkowego urządzenia latającego. Warunki te określa dokładnie Dyrektywa 2009/48/WE według której zabawką jest dron, który mogą obsługiwać osoby poniżej 14 roku życia.