Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania

Zobacz pozostałe szkolenia

Branża pomp ciepła, chłodnicza, klimatyzacyjna

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kurs na DRONY UAVO VLOS NSTS-01 cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w różnych aspektach życia, zarówno prywatnych jak i biznesowych. Szkolenie z drona przygotuje Cię nie tylko pod kątem merytorycznym i praktycznym. Posiadanie Europejskich uprawnień do wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym to bardzo pożądane przez pracodawców kwalifikacje w wielu branżach, gdzie drony otwierają nowe możliwości rozwoju m.in. energetyce, przemyśle, chłodnictwie, leśnictwie, rolnictwie czy geodezji. Kurs drona jest idealnym sposobem do podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych i wzbogacenia CV.

Doświadczeni
Trenerzy

Krótkie
Terminy

Certyfikacja

Ponad 13 Lat
na rynku

Zdawalność 96%

Dla kogo jest szkolenie? Kto może skorzystać z kursu na DRONY UAVO VLOS NSTS-01 wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów.

Szkolenie z drona UAVO VLOS NSTS-01 jest realizowany od podstaw, a więc udział w szkoleniu mogą wziąć zarówno doświadczone osoby jak i te które z dronem nie miały nigdy wcześniej styczności. Kurs z drona spełni oczekiwania wszystkich osób, które chcą zdobyć innowacyjne umiejętności pozwalające na otrzymanie Certyfikatu kompetencji pilota Bezzałogowego Statku Powietrznego wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Certyfikat ten jest uznawany w całej Unii Europejskiej, a więc pracodawca posiadający pracownika z takimi kompetencjami, może rozszerzyć swoją działalność poza granie kraju. Również przedsiębiorstwa, które chcą wprowadzić nowe usługi w swojej firmie mogą skorzystać ze szkoleń na drona ponieważ BSP znajdują zastosowanie w coraz to różniejszych dziedzinach naszego życia zawodowego jak i prywatnego.

Jakie kompetencje oraz kwalifikacje otrzymasz? Efekty po ukończeniu kursu na DRONY UAVO VLOS NSTS-01 wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów.

Przystępując do szkolenia z drona uzyskasz kwalifikacje operatora bezzałogowych statków powietrznych UAVO VLOS NSTS–01 oraz nabycie kompetencji cyfrowych z zakresu obsługi oprogramowania urządzenia wraz z obsługą kamery termowizyjnej, a także zapoznanie z możliwościami komercjalizacji i zastosowania w różnych dziedzinach życia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • nabywa umiejętności pozwalające na ukończenie szkolenia z drona z uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu końcowego który jest równoznaczny z uzyskaniem uprawnień do lotów w kategorii szczególnej, uznawanych w całej Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej;
 • posiada wiedzę z zakresu Prawa Lotniczego, zasad wykonywania lotów, procedur operacyjnych oraz innych dziedzin dotyczących lotnictwa bezzałogowego, niezbędnych do przeprowadzania bezpiecznych operacji;
 • potrafi wykonać poprawny lot prowadzący do uzyskania zamierzonych efektów, a w sytuacjach awaryjnych – bezpiecznie sprowadzić urządzenie na ziemię;
 • pozna podstawowe zasady tworzenia informacji w systemach informatycznych co prowadzi do nabycia kompetencji cyfrowych;
 • nabywa wiedzę i umiejętności z obsługi urządzeń bezzałogowych typu dron w celu dokonywania pomiarów oraz zdjęć za pomocą kamery termowizyjnej;
 • potrafi dokonać obiektywnej oceny poprawności wykonanej instalacji fotowoltaicznej zarówno pod względem rozwiązań technicznych jak i zgodności z wymaganiami dedykowanych norm dla fotowoltaiki;
 • potrafi dokonać niezależnej weryfikacji doboru parametrów instalacji oraz jej zabezpieczeń pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwporażeniowego;
 • potrafi wykonać niezależny audyt, protokół kontroli lub ekspertyzę powykonawczą danej instalacji fotowoltaicznej.

Jak przebiega szkolenie? Sposób organizacji kursu na DRONY UAVO VLOS NSTS-01 wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów.

Kurs na drona UAVO VLOS NSTS-01 wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów realizowany jest w trybie hybrydowym. Szkolenie trwa łącznie siedem dni (45h) z czego przez sześć dni (41h) trwa szkolenie z drona online, a jeden dzień (4h) prowadzony jest w formie stacjonarnej. Część teoretyczna szkolenia realizowana jest w sposób zdalny tj. transmisja online na żywo. Zajęcia odbywają się na platformie szkoleniowej Teams lub Zoom. Podczas zajęć online uczestnik może prowadzić aktywną dyskusję zarówno z uczestnikami jaki z prowadzącym szkolenie online z drona. Część praktyczna odbywa się w wybranej przez Państwa lokalizacji, gdzie pod koniec szkolenia przeprowadzony zostaje egzamin prowadzący do uzyskania Certyfikatu kompetencji pilota Bezzałogowego Statku Powietrznego wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Podczas szkolenia praktycznego możesz skorzystać z ciepłego posiłku.

 

Przed przystąpieniem do szkolenia z drona w ramach kategorii szczególnej Kursant powinien uzyskać dowód zaliczenia szkolenia i egzaminów online dla kategorii otwartej. Aby to zrobić należy zarejestrować się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako Operator/Pilot i odbyć szkolenie dla kategorii otwartej (A1/A3). Powyższy dokument Kursant uzyskuje przystępując do egzaminu on-line i zdobywając minimum 75% poprawnych odpowiedzi.

Podczas szkolenia są omawiane wymagania prawne i organizacyjne w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności obsługiwanych klientów indywidualnych zgodnie z wymaganiami obowiązującym od 2018 r. ogólnym rozporządzeniem RODO.

Program szkolenia. Tematyka zajęć kursu na DRONY UAVO VLOS NSTS-01 wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów.

WYMAGANIA I OBOWIĄZKI DLA OPERATORÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LUB WYKORZYSTUJĄCYCH BSP W DZIAŁALNOŚCI

 1. Nowe przepisy i wdrożenie BSP w działalności.
 2. Rejestracja i obowiązki Operatora.
 3. Oznaczenia i identyfikacja BSP w działalności.
 4. Niezbędna dokumentacja wzory i przykłady.
 5. Wymagania wobec personelu wykonującego działania lotnicze.
 6. Ubezpieczenie Operatora i personelu.
 7. Zasady wykonywania lotów.
 8. Zgody i procedury otrzymania zgód na loty w wybranych strefach.
 9. Elementy identyfikacji wizualnej BSP.
 10. Instrukcja operacyjna.
 11. CONOP, SORA, Wniosek o szczególne warunki lotu.
 12. Dziennik lotów, dziennik techniczny.
 13. Kontrola elementów wrażliwych i ich ewidencja.

ASPEKTY KOMERCJONALIZACJI BSP I JEGO ZASTOSOWANIE W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA

 1. Walka ze smogiem
 2. Inspekcje powietrzne
 3. Mapy i modele
 4. Naloty termowizyjne
 5. Leśnictwo
 6. Wojsko i służby
 7. Wykorzystanie w produkcji filmowej
 8. Ocena stanu infrastruktury
 9. Loty na potrzeby geodezji
 10. Sytuacje kryzysowe
 11. Wyścigi dronów
 12. Ochrona mienia
 13. Monitorowanie ulic
 14. Ochrona środowiska np. ochrona przed kłusownikami

ZASTOSOWANIE DRONÓW W TERMOWIZJI ORAZ W INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH

 1. Budowa i zastosowanie kamer termowizyjnych
 2. Przykładowe zastosowania termografii
 3. Przegląd instalacji elektrycznej w budynkach
 4. Wykrywanie miejsc awarii instalacji:
  4.1. Termowizja w elektroenergetyce
  4.2. Termowizja w energetyce
  4.3. Termowizja w zastosowaniach przemysłowych
  4.5. Termowizja w chłodnictwie

INSPEKCJA TERMOWIZYJNYCH PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PRZY UŻYCIU DRONA

 1. Obraz termowizyjny,
 2.  Termografia a światło widzialne,
 3. Emisje i odbicia,
 4. Prawa promieniowania podczerwonego,
 5. Podstawowe parametry techniczne kamery termowizyjnej
 6. Zasady wykonywania lotów nad budynkami i infrastrukturątechniczną-
 7. Omówienie, przykłady zdjęcia tego samego obiektu w różnej rozdzielczości
 8. Jak dobra parametry pomiaru dla optymalizacji wyników.
 9. Opracowanie raportów. Zajęcia praktyczne
 10.  Właściwa kompozycja zdjęcia
 11. Zakres temperatury, ustawiania
 12. Ustawiania emisyjności
 13. Zaawansowane funkcje kamery termowizyjnej
 14. Narzędzia, punkt pomiarowy, obszar, min/max/śrd temperatura, izoterma
 15. Temperatura odniesienia

OBSŁUGA DRONÓW (UAVO VLOS NSTS-01) cz. 1

 1. Obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego.
 2. Podstawy prawa lotniczego.

OBSŁUGA DRONÓW (UAVO VLOS NSTS-01) cz. 2

 1. Człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego.
 2. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne.
 3. Zasady wykonywania lotów.
  Po ukończeniu i zaliczeniu części teoretycznej kursant przystępuje do szkolenia praktycznego

LOTY SZKOLENIOWE W POWIETRZU (4 godziny indywidualnych zajęć)

 1. Przygotowanie statku powietrznego do lotu.
 2. Bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych.
 3. Obsługa naziemna i ocena zdatności do lotu.
 4. Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w
  sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.
  CO ZABRAĆ NA SZKOLENIE? Jeżeli posiadacie już Państwo własnego drona (BSP) można zabrać
  na szkolenie celem dostosowania poziomu nauki do wymagań sprzętu.

Dlaczego nasz kurs na DRONY UAVO VLOS NSTS-01 wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów to najlepszy wybór?

Podczas kursu z drona nabędziesz nie tylko kompetencje merytoryczne czy praktyczne, ale również cyfrowe z zakresu obsługi oprogramowania BSP wraz z obsługą kamery termowizyjnej, a także zapoznanie z możliwościami komercjalizacji BSP i zastosowania w różnych dziedzinach życia. Bardzo dużym atutem jest szeroki zakres tematyczny szkolenia z drona podczas którego nie tylko nauczymy Cię jak bezpiecznie obsługiwać drona, ale również pokażemy Ci jak możesz zastosować te innowacyjne urządzenia w Twojej branży tak aby być krok przed konkurencją. Szkolenie jest realizowane wg wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem drona o masie startowej poniżej 4 kg. Kurs prowadzony jest przez specjalistów w tej dziedzinie, którzy korzystają z dronów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

DODATKOWE INFORMACJE

Drony we współczesnym świecie mogą znaleźć zastosowanie w niemal każdym aspekcie naszego życia. Podczas naszego kursu z drona pokażemy Ci jak w jaki sposób możesz wykorzystać drona w:

 • walce ze smogiem;
 • inspekcjach powietrznych;
 • mapach i modelach;
 • nalotach termowizyjnych;
 • leśnictwie;
 • wojsku i służbach;
 • produkcji filmowej;
 • ocenie stanu infrastruktury;
 • lotach na potrzeby geodezji;
 • sytuacjach kryzysowych;
 • wyścigach dronów;
 • ochronie mienia;
 • monitorowaniu ulic;
 • ochronie środowiska np. ochrona przed kłusownikami.

Bez pozwolenia/licencji można użytkować drona o wadze do 250g, który nie ma kamery. Licencji nie wymagają również BSP, które spełniają wymogi zabawkowego urządzenia latającego. Warunki te określa dokładnie Dyrektywa 2009/48/WE według której zabawką jest dron, który mogą obsługiwać osoby poniżej 14 roku życia.