fbpx

Szkolenie wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów, komercjalizacja w różnych branżach w tym zastosowanie w termowizji i instalacjach elektroenergetycznych.

Kod szkolenia: 4.3

Koszt szkolenia: 4500,00zł

Czas trwania: (7dni/45 godz.)

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij Formularz i skorzystaj z
DARMOWEJ KONSULTACJI!

Oddzwonimy Do Ciebie!

Bezpłatna konsultacja Strona Główna

Kurs na DRONY BVLOS NSTS-05 do wykonywania operacji poza zasięgiem wzroku (BVLOS MR25) do 4kg cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w różnych aspektach życia, zarówno prywatnych jak i biznesowych.

Szkolenie z drona przygotuje Cię do wykonywania zadań lotniczych o tzw. średnim ryzyku nad terenami zaludnionymi, ludźmi zachowując przy tym bezpieczną odległość wynoszącą 120 m n. p. m. (AGL). Posiadanie Europejskich uprawnień do wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym VLOS NSTS-05 to bardzo pożądane przez pracodawców kwalifikacje w wielu branżach, gdzie drony otwierają nowe możliwości rozwoju m.in. energetyce, przemyśle, chłodnictwie, leśnictwie, rolnictwie czy geodezji. Kurs drona jest idealnym sposobem do podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych i wzbogacenia CV.

Kurs na drona BVLOS NSTS-05 wraz z europejskimi uprawnieniami do wykonywania lotów realizowany jest w trybie hybrydowym. Szkolenie trwa łącznie siedem dni (45h) z czego przez pięć dni (36h) trwa szkolenie online, a dwa dni (9h) prowadzony jest w formie stacjonarnej. Część teoretyczna szkolenia realizowana jest w sposób zdalny tj. transmisja online na żywo. Zajęcia odbywają się na platformie szkoleniowej Teams lub Zoom. Podczas zajęć online uczestnik może prowadzić aktywną dyskusję zarówno z uczestnikami jaki z prowadzącym szkolenie online z drona. Część praktyczna odbywa się w wybranej przez Państwa lokalizacji, gdzie pod koniec szkolenia przeprowadzony zostaje egzamin prowadzący do uzyskania Certyfikatu kompetencji pilota Bezzałogowego Statku Powietrznego wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Podczas szkolenia praktycznego możesz skorzystać z ciepłego posiłku.

Przed przystąpieniem do szkolenia z drona w ramach kategorii szczególnej Kursant powinien uzyskać dowód zaliczenia szkolenia i egzaminów online dla kategorii otwartej. Aby to zrobić należy zarejestrować się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako Operator/Pilot i odbyć szkolenie dla kategorii otwartej (A1/A3). Powyższy dokument Kursant uzyskuje przystępując do egzaminu on-line i zdobywając minimum 75% poprawnych odpowiedzi.

Podczas szkolenia są omawiane wymagania prawne i organizacyjne w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności obsługiwanych klientów indywidualnych zgodnie z wymaganiami obowiązującym od 2018 r. ogólnym rozporządzeniem RODO.

Szkolenie z drona BVLOS NSTS-05 jest realizowany od podstaw, a więc udział w szkoleniu mogą wziąć zarówno doświadczone osoby jak i te które z dronem nie miały nigdy wcześniej styczności. Kurs z drona spełni oczekiwania wszystkich osób, które chcą zdobyć innowacyjne umiejętności pozwalające na otrzymanie Certyfikatu kompetencji pilota Bezzałogowego Statku Powietrznego wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Certyfikat ten jest uznawany w całej Unii Europejskiej, a więc pracodawca posiadający pracownika z takimi kompetencjami, może rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju. Również przedsiębiorstwa, które chcą wprowadzić nowe usługi w swojej firmie mogą skorzystać ze szkoleń na drona ponieważ BSP znajdują zastosowanie w coraz to różniejszych dziedzinach naszego życia zawodowego jak i prywatnego.

Przystępując do szkolenia z drona uzyskasz kwalifikacje operatora bezzałogowych statków powietrznych BVLOS NSTS–05 oraz nabycie kompetencji cyfrowych z zakresu obsługi oprogramowania urządzenia wraz z obsługą kamery termowizyjnej, a także zapoznanie z możliwościami komercjalizacji i zastosowania w różnych dziedzinach życia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • nabywa umiejętności pozwalające na ukończenie szkolenia z drona z uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu końcowego który jest równoznaczny z uzyskaniem uprawnień do lotów w kategorii szczególnej, uznawanych w całej Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej;
 • posiada wiedzę z zakresu Prawa Lotniczego, zasad wykonywania lotów, procedur operacyjnych oraz innych dziedzin dotyczących lotnictwa bezzałogowego, niezbędnych do przeprowadzania bezpiecznych operacji;
 • potrafi wykonać poprawny lot prowadzący do uzyskania zamierzonych efektów, a w sytuacjach awaryjnych – bezpiecznie sprowadzić urządzenie na ziemię;
 • pozna podstawowe zasady tworzenia informacji w systemach informatycznych co prowadzi do nabycia kompetencji cyfrowych;
 • nabywa wiedzę i umiejętności z obsługi urządzeń bezzałogowych typu dron w celu dokonywania pomiarów oraz zdjęć za pomocą kamery termowizyjnej;
 • potrafi dokonać obiektywnej oceny poprawności wykonanej instalacji fotowoltaicznej zarówno pod względem rozwiązań technicznych jak i zgodności z wymaganiami dedykowanych norm dla fotowoltaiki;
 • potrafi dokonać niezależnej weryfikacji doboru parametrów instalacji oraz jej zabezpieczeń pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwporażeniowego;
 • potrafi wykonać niezależny audyt, protokół kontroli lub ekspertyzę powykonawczą danej instalacji fotowoltaicznej.
Dzień 1 (Wykorzystanie Drona w działalności) zajęcia teoretyczne - tryb zdalny (6h)

WYMAGANIA I OBOWIĄZKI DLA OPERATORÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LUB WYKORZYSTUJĄCYCH BSP W DZIAŁALNOŚCI

 

 1. Nowe przepisy i wdrożenie BSP w działalności.
 2. Rejestracja i obowiązki Operatora.
 3. Oznaczenia i identyfikacja BSP w działalności.
 4. Niezbędna dokumentacja wzory i przykłady.
 5. Wymagania wobec personelu wykonującego działania lotnicze.
 6. Ubezpieczenie Operatora i personelu.
 7. Zasady wykonywania lotów.
 8. Zgody i procedury otrzymania zgód na loty w wybranych strefach.
 9. Elementy identyfikacji wizualnej BSP.
 10. Instrukcja operacyjna.
 11. CONOP, SORA, Wniosek o szczególne warunki lotu.
 12. Dziennik lotów, dziennik techniczny.
 13. Kontrola elementów wrażliwych i ich ewidencja.

Dzień 2 (Obsługa drona, komercjalizacja) zajęcia teoretyczne - tryb zdalny (6h)

ASPEKTY KOMERCJONALIZACJI BSP I JEGO ZASTOSOWANIE W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA

 

 1. Walka ze smogiem
 2. Inspekcje powietrzne
 3. Mapy i modele
 4. Naloty termowizyjne
 5. Leśnictwo
 6. Wojsko i służby
 7. Wykorzystanie w produkcji filmowej
 8. Ocena stanu infrastruktury
 9. Loty na potrzeby geodezji
 10. Sytuacje kryzysowe
 11. Wyścigi dronów
 12. Ochrona mienia
 13. Monitorowanie ulic
 14. Ochrona środowiska np. ochrona przed kłusownikami

DZIEŃ 3 [Wykorzystanie Drona w termowizji] - tryb zdalny (8h)

ZASTOSOWANIE DRONÓW W TERMOWIZJI ORAZ W INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH

 

 1. Budowa i zastosowanie kamer termowizyjnych
 2. Przykładowe zastosowania termografii
 3. Przegląd instalacji elektrycznej w budynkach
 4. Wykrywanie miejsc awarii instalacji:
  4.1. Termowizja w elektroenergetyce
  4.2. Termowizja w energetyce
  4.3. Termowizja w zastosowaniach przemysłowych
  4.5. Termowizja w chłodnictwie

Dzień 4 (Obsługa drona) część 1z4 zajęcia teoretyczne - tryb zdalny (8h)

 1. Obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego.
 2. Podstawy prawa lotniczego.
 3. Człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego.
 4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne.

Dzień 5 (Obsługa drona) część 2z4 zajęcia teoretyczne - tryb zdalny (8h)

 1. Zasady wykonywania lotów.
 2. Meteorologia.
 3. Nawigacja w lotach bezzałogowych.
 4. Procedury operacyjne, osiągi i planowanie lotu. Przygotowanie statku powietrznego do lotu.

Dzień 6 (Obsługa drona) część 3z4 zajęcia praktyczne - tryb stacjonarny (4h)

 1. Bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych. Obsługa naziemna i ocena zdatności do lotu.
 2. Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.
 3. Wykonywanie lotów bez widoczności, jedynie w oparciu o wskazania przyrządów.
 4. Planowanie misji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Dzień 7 (Obsługa drona) część 4z4 zajęcia praktyczne - tryb stacjonarny (5h)

 1. Bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych. Obsługa naziemna i ocena zdatności do lotu.
 2. Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.
 3. Wykonywanie lotów bez widoczności, jedynie w oparciu o wskazania przyrządów.
 4. Planowanie misji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
Informacje kontaktowe

Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania
Dowiedz się więcej

Zobacz pozostałe szkolenia

Szkolenia z branży: Pompy ciepła,
F-gazy, Chłodnictwo
Przejdź

Doświadczeni
Trenerzy

Elastyczne
Terminy

Akredytacja
& Certyfikat

Nagrywane
szkolenie

Ponad 14 Lat
na rynku

Dodatkowe Informacje Kurs Drony BVLOS NSTS-05

Dlaczego nasz kurs na Kurs Drony BVLOS NSTS-05 to najlepszy wybór?

Podczas kursu z drona nabędziesz nie tylko kompetencje merytoryczne czy praktyczne, ale również cyfrowe z zakresu obsługi oprogramowania BSP wraz z obsługą kamery termowizyjnej, a także zapoznanie z możliwościami komercjalizacji BSP i zastosowania w różnych dziedzinach życia. Bardzo dużym atutem jest szeroki zakres tematyczny szkolenia z drona podczas którego nie tylko nauczymy Cię jak bezpiecznie obsługiwać drona, ale również pokażemy Ci jak możesz zastosować te innowacyjne urządzenia w Twojej branży tak aby być krok przed konkurencją. Szkolenie jest realizowane wg wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-05 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (BVLOS) wykonywanych z użyciem drona o masie startowej do 4kg. Kurs prowadzony jest przez specjalistów w tej dziedzinie, którzy korzystają z dronów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.