fbpx

Kurs certyfikujący f-gazy, lutowanie z egzaminem.

Zobacz inne szkolenia z branży: Pompy ciepła, F-gazy, Chłodnictwo

Przygotowanie do uzyskania uprawnień f-gazowych wraz z opłaconym egzaminem państwowym w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego. Lutowanie, napełnianie butli

Kod szkolenia: 2.4

Koszt szkolenia: 1800,00zł

Czas trwania: (1dzień / 7 godz.)

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij Formularz i skorzystaj z
DARMOWEJ KONSULTACJI!

Oddzwonimy Do Ciebie!

Bezpłatna konsultacja Strona Główna

Szkolenia f-gazy przygotowane pod uprawnienia f-gazowe jest w pełni akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego. Firma On-eco uzyskała pozwolenie na przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie na podstawie akredytacji o numerze FGAZ-S/27/0005/21 pozwala uzyskać uczestnikowi kursu certyfikat f-gazowy dla personelu.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do instalatorów, serwisantów, konserwatorów którzy naprawiają i likwidują urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane (f-gazy). Całość szkolenia prowadzona jest według norm i wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas profesjonalnego szkolenia, które pomoże uzyskać Ci certyfikat f-gazowy nauczysz się m.in. samodzielnego lutowania twardego, miękkiego czy napełniania butli czynnikiem chłodniczym. Sam kurs trwa tylko jeden dzień, a więc umożliwi Ci łatwe i sprawne przystąpienie do egzaminu przed komisją UDT na podstawie którego otrzymasz certyfikat f-gazowy dla personelu.

Instalatorzy, serwisanci, konserwatorzy którzy pobierają f-gazy z instalacji chłodniczej do zbiorników ciśnieniowych w ramach pozytywnego egzaminu na uprawnienia f-gazowe otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania zbiorników przenośnych na gazy skroplone metodą nieautomatyczną, wagowo. Powyższe zaświadczenie otrzymują Państwo w ramach: USTAWY z dnia 18.07.2021 w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849) zał. 2 pkt 11 – zbiorniki przenośne o poj. 350 cm3 w zakresie napełniania (w tym gazami fluorowanymi)

DZIEŃ 1 [F-GAZY] zajęcia teoretyczno-praktyczne- tryb stacjonarny

PRZYGOTOWANIE DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ (F-GAZY) PODCZAS  PRACY  PRZY STACJONARNYCH URZĄDZENIACH KLIMATYZACYJNYCH, CHŁODNICZYCH I POMPACH CIEPŁA:

 1. Podstawy termodynamiki
 2. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska
 3. Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania
 4. Kontrole szczelności
 5. Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego
 6. Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi
 7. Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
 8. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej
 9. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą
 10. Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu.
 11. Lutowanie twarde dla osób zajmującym się klimatyzacją w zakresie f-gazów.
 12. Napełnianie i obsługa butli.

EGZAMIN PRZED AKREDYTOWANĄ (UDT) KOMISJĄ OCENIAJĄCĄ PERSONEL

Pozytywny wynik egzaminu umożliwia złożenie wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu w Urzędzie Dozoru Technicznego. Certyfikat nadaje uprawnienia do wykonywania pracy przy instalacjach, konserwacji, serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających zubożającą warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane. Egzamin jest zgodny z Ustawą z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Aktualnie prowadzone nabory na szkolenie

Szkolenie f-gazy prowadzone jest w formie warsztatów praktycznych. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w wybranym przez uczestnika oddziale naszej firmy (Gdańsk, Warszawa, Tarnów, Rzeszów). Szkolenie f-gazy trwa jeden dzień (7h) w godzinach 9:00 do 16:00. W ramach zajęć praktycznych uczestnik wykonuje m.in. lutowanie twarde i miękkie czy też próbę szczelności w pompach ciepła oraz jednostkach chłodniczych. Pod koniec szkolenia zostaje uczestnik przystępuj do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu f-gazy. Uzyskując pozytywny wynik egzaminu otrzymujesz  certyfikat f-gazowy dla personelu, który jest ważny bezterminowo. Podczas szkolenie będziesz mógł skorzystać z zestawu kawowego (kawa, herbata, ciastka, woda) oraz ciepłego posiłku.

Szkolenia f-gazy przygotowane pod uprawnienia f-gazowe dla personelu może skorzystać każda osoba, która chce uzyskać certyfikat f-gazowy. Nie jest wymagane żadne doświadczenie od uczestników kursu ponieważ przygotowane jest od podstaw. Szkolenie w szczególności skierowane jest do osób które chcą:

 • przeprowadzać systematyczną kontrolę systemów ogrzewania i/lub klimatyzacji;
 • uzyskać uprawnienia f-gazowe dla personelu;
 • zdobyć wiedzę z zakresu termodynamiki.
 • przygotować się  do pracy przy stacjonarnych urządzeniach klimatyzacyjnych, chłodniczych i pompach ciepła;
 • naprawiać, konserwować, serwisować, odzyskiwać, likwidować oraz kontrolować szczelności gazów fluorowanych (f-gazy) w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych (w tym klimatyzacji samochodowych) i pomp ciepła;
 • odzyskiwać f-gazy z urządzeń stacjonarnych oraz ruchomych bez żadnych dodatkowych ograniczeń;
 • dołączyć do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii;

Z racji USTAWY z dnia 15.05.2015 o substancjach kontrolowanych oraz gazach fluorowanych, fachowy którzy:

 • instalują, konserwują, serwisują, odzyskują lub likwidują;
 • nadzorują szczelność w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych, pompach ciepła i agregatach chłodniczych pojazdów ciężarowych;

muszą posiadać certyfikat f-gazowy dla personelu.

Ukończenie szkolenia f-gazy w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego pozwala uczestnikowi zdobyć wiedzę w ramach której:

 • uzyskuje kwalifikacje (certyfikat f-gazowy dla personelu) pozwalające sprawdzać, instalować, konserwować i serwisować urządzenia stacjonarne, a także odzyskiwać f-gazy z urządzeń stacjonarnych oraz ruchomych bez żadnych dodatkowych ograniczeń;
 • zdobywa wiedzę z zakresu termodynamiki;
 • przeprowadza systematyczną kontrolę systemów ogrzewania i/lub klimatyzacji;
 • jest przygotowany do pracy przy stacjonarnych urządzeniach klimatyzacyjnych, chłodniczych i pompach ciepła.

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
Informacje kontaktowe

Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania
Dowiedz się więcej

Zobacz pozostałe szkolenia

Szkolenia z branży: Pompy ciepła,
F-gazy, Chłodnictwo
Przejdź

Doświadczeni
Trenerzy

Elastyczne
Terminy

Akredytacja
& Certyfikat

Nagrywane
szkolenie

Ponad 14 Lat
na rynku

Dodatkowe Informacje dotyczące szkolenia: Kurs certyfikujący z f-gazów z egzaminem

Dlaczego nasze Szkolenie: Kurs certyfikujący z f-gazów z egzaminem to najlepszy wybór?

Szkolenia f-gazy organizowane przez On-eco wyróżniają się jedynym takim na rynku kompleksowym pakietem szkoleń w które zawiera zajęcia praktyczne zarówno z lutowania twardego, miękkiego jak i napełniania butli czynnikiem chłodniczym. Szkolenie z zakresu gazów fluorowanych (f-gazy) jest zgodne w części teoretycznej i praktycznej z zakresem programowym pokrywającym zagadnienia wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego

On-eco jako jedna z niewielu firm na rynku posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu f-gazy o numerze: FGAZ-S/27/0005/21.

Bardzo dużą zaletą szkolenia f-gazy jest możliwość przystąpienia do egzaminu UDT w tym samym dniu, dzięki czemu nie musisz umawiać się na kolejne terminy i zmieniać swój harmonogram pracy. Taka opcja jest również bardzo wygodna dla pracodawców którzy szkoląc swoich pracowników mogą przeszkolić się kompleksowo w ciągu jednego dnia i uzyskać przy tym certyfikat f-gazowy po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

Nasze szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu f-gazowego szczyci się najwyższą zdawalnością w całym kraju. Ten wynik zawdzięczamy bardzo profesjonalnemu podejściu naszych trenerów podczas prowadzonych zajęć, którzy swoje doświadczenie zdobywali przez wieloletnią praktykę zawodową.

Czy muszę zdawać egzamin UDT z pomp ciepła czy wystarczy mi uprawnienia f-gazowe?

Egzamin UDT - ważny 5 lat, zalecany w ustawie o OZE z 2015r. jednak nie jest wymagany. Posiadanie certyfikatu (inaczej UDT) odnawialnych źródeł energii w zakresie: pompy ciepła  jest jedynie atutem  i stanowi wyróżnik na rynku instalatorów pomp ciepła. Takie uprawnienie jest uznawane obligatoryjnie na podstawie Dyrektywy unijnej w całej Unii Europejskiej. Certyfikat f-gazowy - ważny dożywotnio jest z kolei niezbędny dla osób/ firm pracujących przy montażu, naprawie i konserwacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, które mają czynnik f-gazowy (w przypadku instalacji pompy ciepła typu monoblok nie są wymagane uprawnienia f-gazowe).

Czy uprawnienia f-gazowe są mi potrzebne żeby przeprowadzić montaż pomp ciepła?

Uprawnienia f-gazowe są obowiązkowe  jeśli napełnia lub uzupełnia się pompę ciepła o  czynnik chłodniczy. W pompach ciepła typu monoblok często nie trzeba tego robić przy pierwszym uruchomieniu, bo są napełnione fabrycznie.

Czym się różnią uprawnienia f-gazowe personalne od firmowych?

Przepisy F-gazowe nakazują, aby certyfikat f-gazowy na przedsiębiorstwo posiadały wszystkie podmioty, które wykonują następującą działalność związaną z urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła zawierającymi (lub mającymi zawierać) F-gazy:

 • instalacja (tj. instalowanie urządzeń);
 • naprawa;
 • konserwacja lub serwisowanie;
 •  

Dokładne definicje w/w pojęć podane są w art. 2 Rozporządzenia PEiR nr 517/2014.

Natomiast certyfikat f-gazowy dla personelu jest  wymagany od techników (osób fizycznych) dla nieco większej liczby czynności. Certyfikaty personalne są wymagane do wykonywania następujących czynności:

 • kontrole szczelności urządzeń zawierających co najmniej 5 ton eqCO2 F-gazu (a jeśli urządzenia są hermetycznie zamknięte i są oznakowane jako takie – to ten obowiązek zaczyna się od napełnienia co najmniej 10 ton eqCO2);
 • odzysk (jakichkolwiek ilości czynnika);
 • instalacja urządzenia (bez względu na wagę napełnienia urządzeń czynnikiem F-gazowym);
 • naprawa;
 • konserwacja lub serwisowanie;
 •  

W kontekście wymogów certyfikatu firmowego, to certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorstw musi mieć co najmniej firma będąca ostatnim ogniwem w kontaktach z finalnym użytkownikiem, czyli firma instalacyjno-serwisowa, a niekoniecznie generalny wykonawca. Podmiot, który bezpośrednio realizuje czynności, musi mieć odpowiedni certyfikat F-gazowy. Jeśli jesteś zatrudniony nie na własnej działalności gospodarczej, lecz na umowę o pracę lub choćby na umowę zlecenie – to wymagany jest tylko certyfikat f-gazowy dla personelu, natomiast certyfikat f-gazowy na przedsiębiorstwo musiałby posiadać pracodawca.