fbpx

Kurs certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych

Zobacz inne szkolenia z branży: Fotowoltaika, Magazyny Energii, Elektromobilność​

certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych

Montaż i dobór systemów fotowoltaicznych. Kurs teoretyczno-praktyczny w ramach akredytacji Urzędu
Dozoru Technicznego, upoważniający do przystąpienia do egzaminu państwowego.

Kod szkolenia: 1.1

Koszt szkolenia: 2848,00zł

Czas trwania: (4dni / 32 godz.)

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij Formularz i skorzystaj z
DARMOWEJ KONSULTACJI!

Oddzwonimy Do Ciebie!

Bezpłatna konsultacja Strona Główna

Kurs certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych został stworzony z myślą o osobach, które stale chcą pogłębiać swoją wiedzę w zawodzie montera instalacji fotowoltaicznych jak i projektanta.

 Szkolenie fotowoltaiczne umożliwi Ci uzyskanie certyfikatu potwierdzające Twoje wysokie umiejętności pożądane przez pracodawców w branży PV. Szkolenie fotowoltaiczne certyfikowanego instalatora i projektanta jest wymogiem dla osób które nie są zwolnione z egzaminu UDT a chcą do niego przystąpić. Wybrane szkolenie dla monterów systemów fotowoltaicznych przygotuje Cię do profesjonalnego i samodzielnego wykonywania powierzonych Ci prac podczas instalacji PV. Podczas kursu przyszli i obecni instalatorzy uczą się montażu, serwisowania, konserwacji, projektowania i doboru instalacji fotowoltaicznych uzyskując przy tym również kompetencje cyfrowe.

Kurs certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych jest prowadzony w trybie hybrydowym.  Część teoretyczna realizowana jest w sposób zdalny, tj. transmisja online na żywo. Zajęcia odbywają się na platformie e-learningowej Teams lub Zoom. Kurs certyfikowanego montera i projektanta systemów fotowoltaicznych akredytowanego przez UDT trwa łącznie cztery dni (32h) w tym dwa dni (16h) zajęć on-line oraz dwa dni (16h) warsztatów.

Podczas zajęć on-line uczestnik ma możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach poprzez zadawanie pytań trenerowi oraz dyskusji z pozostałymi kursantami. Dodatkowo po zakończonym szkoleniu pomp ciepła na życzenie kursanta udostępniamy nagranie z danego dnia szkoleniowego na okres 7 dni.

Zajęcia praktyczne realizowane są  w sposób stacjonarny w formie warsztatów. Podczas warsztatów kursant otrzymuje materiały dydaktyczne (podręcznik instalatora ebook pdf, notatnik i długopis, zestaw sprawdzający wiedzę zawierający przykładowe pytania i zadania z rozwiązaniami, gadżety firmowe). W czasie przerwy można skorzystać z zestawu kawowego (kawa, herbata, woda, ciastka). Na zajęciach stacjonarnych otrzymują Państwo również ciepły posiłek (obiad). Podczas zajęć praktycznych przyszli o obecni monterzy systemów fotowoltaicznych uczą się m.in. prawidłowego montażu i regulacji systemów PV.

Kurs certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych​ skierowany jest do wszystkich osób, które chcą kompleksowo przygotować się do profesjonalnego wykonywania zawodu montera systemów fotowoltaicznych. Szkolenie dostosowane jest do poziomu wiedzy uczestników, którzy przed przystąpieniem do kursu wykonują test poziomujący.
Przystąpienie do kursu certyfikowanego montera i projektanta systemów fotowoltaicznych daje możliwość  późniejszego przystąpienia do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.
Jakie kompetencje oraz kwalifikacje otrzymasz? Efekty po ukończeniu szkolenia certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna wymagania organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV;
 • posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu budowy instalacji elektroenergetycznych;
 • ma rozeznanie w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji systemów fotowoltaicznych;
 • potrafi zastosować nabytą wiedzę w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych systemów fotowoltaicznych;

Uzyskuje kompetencje cyfrowe poprzez:

 • umiejętność zaprogramowania i skonfigurowania urządzenia sterującego w zamontowanej instalacji fotowoltaicznej,
 • umiejętność podłączania instalacji fotowoltaicznej do zdalnego monitoringu,
 • umiejętność analizowania dokumentacji projektowych w dedykowanych programach komputerowych pod kątem adaptacji do istniejących warunków środowiskowych i budowlanych.

Ukończenie szkolenia umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego w UDT, zgodnie z art. 136 ust. 3. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) i uzyskanie tytułu certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych. Egzamin państwowy w UDT jest uznawany w Unii Europejskiej.

DZIEŃ 1 (Fotowoltaika, Montaż, Projektowanie i dobór instalacji) - Zajęcia teoretyczne, tryb zdalny

ZAGADNIENIA OGÓLNE: DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

1.1. Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystywania fotowoltaiki

 • Podstawy prawne i cel wprowadzania systemu certyfikacji instalatorów
 • Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych; warunki uzyskania, odnawiania i utraty certyfikatu
 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

2.1. Ogniwo słoneczne – budowa i zasada działania

 • Konwersja fotowoltaiczna – podstawy fizyczne; struktura i charakterystyka techniczna ogniw fotowoltaicznych
 • Struktura i charakterystyka technicznych modułów fotowoltaicznych

2.2. Rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych

 • Ogniwa z krzemu monokrystalicznego
 • Ogniwa z krzemu polikrystalicznego
 • Ogniwa z krzemu cienkowarstwowego (amorficzne, mikrokrystaliczne)
 • Ogniwa cienkowarstwowe: typu CIS (chalkopirytowe), typu CIGS ( z mieszaniny miedzi, indu, galu, selenu), typu CdTe (z tellurku kadmu) i inne (w szczególności typu: DSSC (barwnikowe), organiczne, polimerowe)

2.3. Rodzaje systemów fotowoltaicznych

 • Systemy wydzielone i autonomiczne
 • Systemy podłączone do sieci energetycznej z magazynowaniem i bez magazynowania energii elektrycznej
 • Systemy mieszana (hybrydowe)
 • Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami i konstrukcjami budowalnymi (BIPV) – na dachach, elewacjach jako szklane dachy itp. rozwiązania, systemy

2.4 Akumulatory w autonomicznych systemach fotowoltaicznych

 • Regulatory ładowania
 • Typy falowników/inwerterów w systemach fotowoltaicznych
 • Elementy instalacyjne (w szczególności kabel, złącza, wyłączniki bezpieczniki)
 • Zabezpieczenia i ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w systemach fotowoltaicznych
 • Sposoby montażu konstrukcji wsporczych i profili mocujących moduły fotowoltaicznych

DZIEŃ 2 (Fotowoltaika, Montaż, Projektowanie i dobór instalacji) - - Zajęcia teoretyczne, tryb zdalny

ZASADY DOBORU / PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

3.1 Wybór rozwiązań technicznych

 • Określanie miejsca lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, nasłonecznienia, warunków klimatycznych oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu
 • Miejsce dostępu dla instalacji (powierzchnia, ustawienie względem horyzontu i kierunku geograficznego południa)
 • Elementy zacieniając; wpływ zacieniowania na wydajność instalacji; diody bocznikujące
 • Zagadnienia wytrzymałości w przypadku budynków (dachy, fasady)

3.2. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych

3.3. Autonomiczne systemy fotowoltaiczne

 • Przykłady systemów autonomicznych
 • Elementy systemów autonomicznych i ich rola w systemie
 • Zasilanie awaryjne

3.4. Podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej

 • Obliczanie powierzchni systemu i liczby modułów oraz wielkości znamionowych systemów, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu
 • Dobór falownika/inwertera; funkcje bezpieczeństwa falownika/inwertera; określenie sprawności falownika/inwertera
 • Dopasowanie generatora fotowoltaicznego do falownika/inwertera

3.5. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą techniczną

DZIEŃ 3 (Fotowoltaika, Montaż, Projektowanie i dobór instalacji) - Zajęcia teoretyczne-praktyczne, tryb stacjonarny

4. MONTAŻ I REGULACJA INSTALACJI SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

4.1. Plan instalacji (string plan)
4.2. Narzędzia i wyposażenie do montażu
4.3. Zasady praktyczne wykonywania instalacji, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli

4.4. Konfigurowanie i uruchamianie systemów fotowoltaicznych

 • Konfigurowanie parametrów i komunikacji z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym
 • Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych
 • Montaż i uruchomienie systemu autonomicznego
 • Montaż i uruchomienie systemu podłączanego do sieci

4.5. Współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych
4.6. Ograniczenie przyjęć
4.7. Instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia
4.8. Montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) i systemów niezintegrowanych (BAPV)
4.9. Analiza typowych błędów montażowych
4.10. Warunki odbioru i dokumentacji technicznych instalacji

WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

5.1. Charakterystyki prądowo-napięciowe modułów; punkt mocy maksymalnej
5.2. Czynniki mające wpływ na wydajność pracy instalacji
5.3. Ocena pracy systemu – porównanie złożonych i rzeczywistych parametrów pracy instalacji

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

6.1. Program utrzymania
6.2. Analiza typowych błędów związanych z modernizacją i utrzymaniem instalacji w należytym stanie technicznym
6.3. Rodzaje typowych zakłóceń i awarii systemów fotowoltaicznych
6.4. Monitorowanie właściwości systemu fotowoltaicznego

 • Ocena wydajności instalacji i stanu jej poszczególnych elementów
 • Badanie termowizyjne; cel i warunki wykonywania tego rodzaju badań

DZIEŃ 4 (Fotowoltaika, Montaż, Projektowanie i dobór instalacji) - Zajęcia teoretyczne-praktyczne, tryb stacjonarny

PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI

1.    Utrwalenie wiedzy z całego cyklu szkoleniowego
2.    Poruszenie najbardziej problematycznych zagadnień uznanych przez grupę w wyniku dyskusji
3.    Panel dyskusyjny
4.    Konsultacje indywidualne

Aktualnie prowadzone nabory na szkolenie

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
Informacje kontaktowe

Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania
Dowiedz się więcej

Zobacz pozostałe szkolenia

Fotowoltaika, Magazyny Energii, Elektromobilność
Przejdź

Doświadczeni
Trenerzy

Elastyczne
Terminy

Akredytacja
& Certyfikat

Nagrywane
szkolenie

Ponad 14 Lat
na rynku

Dodatkowe Informacje dotyczące szkolenia: Kurs certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych

Dlaczego Nasz Kurs certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych to najlepszy wybór?

On Sp. z o.o.  jako jedna z niewielu firm na rynku posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu systemów fotowoltaicznych OZE A/14/00076/19. W ramach otrzymanej akredytacji przeprowadzone przez nas szkolenia umożliwią Ci przystąpienie do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskanie tytułu certyfikowanego montera systemów fotowoltaicznych.  Szkolenie jest zgodne w części teoretycznej i praktycznej z zakresem programowym pokrywającym zagadnienia wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego.

W naszych kursach certyfikowanego montera systemów fotowoltaicznych stawiamy przede wszystkim na przygotowanie praktyczne i merytoryczne. Firma On-Eco posiada najobszerniejsze modułowe szkolenia na rynku dzięki czemu pracodawca może przeszkolić profesjonalnie i kompleksowo pracownika, który będzie mógł rozwiązać samodzielnie napotkane problemy podczas montażu. Również osoby, które chcą się rozwijać w życiu zawodowym  nabędą kompetencje, które wzbogacą ich CV o konkretne i fachowe umiejętności teoretyczno-praktyczne, które ze względu na mocny rozwój branży PV w naszym kraju są  bardzo cenione na dzisiejszym rynku pracy w Polsce.

 

Kurs z zakresu montażu systemów fotowoltaicznych posiada elastyczną formę prowadzonych zajęć. W tym przypadku uczestnik kursu nie musi na dłuższy okres reorganizować swojego grafiku w pracy, wspólnie dobierzemy termin abyś mógł bez przeszkód uczestniczyć w wybranym kursie. Uczestnicy biorący udział w szkoleniu po ukończeniu części teoretycznej mogą otrzymać na własne życzenie nagranie z całego dnia szkoleniowego co pomoże im przygotować się jeszcze lepiej przed ewentualnym egzaminem UDT.

 

Bardzo dużym atutem przy wyborze naszej firmy jest również pomoc w uzyskaniu dofinasowania na wybrane szkolenie dla monterów systemów fotowoltaicznych, gdzie zarówno pracownik jak i pracodawca może otrzymać nawet do 100% dofinasowania. Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy z wieloletnim stażem, którzy przekażą Ci nie tylko suchą wiedzę, ale również ciekawe rozwiązania praktyczne podczas instalacji systemów PV.

W jakich lokalizacjach realizowana jest część praktyczna szkolenia dla monterów i projektantów systemów fotowoltaicznych?

Szkolenie praktyczne z montażu systemów fotowoltaicznych prowadzone jest w wybranych oddziałach naszej jednostki szkoleniowej, które znajdują się w Rzeszowie, Płocku, Warszawie i Gdańsku. W przypadku utworzenia grupy 12-osobowej jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla certyfikowanych monterów systemów fotowoltaicznych  w wybranej przez Państwa lokalizacji.

Jak długo ważny jest certyfikat po ukończonym szkoleniu?

Przystępując do szkolenia certyfikowanego montera i projektanta systemów fotowoltaicznych w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego otrzymują Państwo po jego zakończeniu imienny certyfikat, który jest akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Dokument ten jest ważny bezterminowo, a więc mogą się nim Państwo posługiwać całe życie.

W jakim terminie od ukończenia szkolenia dla certyfikowanych monterów systemów fotowoltaicznych mogę przystąpić do egzaminu UDT?

Aby przystąpić do egzaminu UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych musisz posiadać zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w jednostce akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego. Imienny certyfikat montera systemów fotowoltaicznych, który otrzymasz po naszym kursie w zupełności wystarczy aby zgłosić się na egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Zgodnie z wymogami narzuconymi przez UDT do egzaminu możesz zgłosić się już po 14 dniach od ukończonego szkolenia, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia zakończenia kursu.

 

*Z racji stanu epidemii Covid-19 w dniu 24.06.2020r. w życie weszły przepisy zmieniające ustawę o odnawialnych źródłach energii. W myśl tych zmian, szkolenia odbyte w jednostkach akredytowanych przez UDT, których 12 miesięczny termin ważności kończy się w okresie obowiązywania stanu epidemii (od 20.03.2020) zachowują ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii.