fbpx

Kurs certyfikowany instalator pomp ciepła

Zobacz inne szkolenia z branży: Pompy ciepła, F-gazy, Chłodnictw

certyfikowany instalator pomp ciepła

Montaż i dobór pomp ciepła. Kurs teoretyczno-praktyczny w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego, upoważniający do przystąpienia do egzaminu państwowego.

Kod szkolenia: 2.1

Koszt szkolenia: 2400,00zł

Czas trwania: (3dni / 21 godz.)

Uzyskaj nawet 100% Dofinansowania!
Wypełnij Formularz i skorzystaj z
DARMOWEJ KONSULTACJI!

Oddzwonimy Do Ciebie!

Kurs certyfikowany instalator pomp ciepła w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego skierowany jest do wszystkich osób, które chcą się rozwijać w branży pomp ciepła i być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

Szkolenie pozwala uzyskać certyfikat, który jest bardzo mile widziany wśród pracodawców chcących zatrudnić pracownika na stanowisko instalatora pomp ciepła. Szkolenie certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego wymagane jest w przypadku osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego przy czym nie są zwolnione z egzaminu.

Kurs certyfikowany instalator pomp ciepła przygotuje Cię do kompleksowego i samodzielnego wykonywania pracy – instalacji gruntowych i powietrznych pomp ciepła. W trakcie kursu instalatorzy uczą się montażu, serwisowania, konserwacji i doboru urządzeń, instalacji pomp ciepła i ich regulacji na podstawie bilansu c.o. c.w.u. uzyskując przy tym również kompetencje cyfrowe

Kurs certyfikowany instalator pomp ciepła jest prowadzony w trybie hybrydowym. Część teoretyczna realizowana jest w sposób zdalny, tj. transmisja online na żywo. Zajęcia odbywają się na platformie szkoleniowej Teams lub Zoom. Część praktyczna realizowana jest w sposób stacjonarny w formie warsztatów. Kurs certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła akredytowanego przez UDT trwa łącznie trzy dni (21h) w tym dwa dni (14h) zajęć on-line oraz jeden dzień (7h) warsztatów.

Podczas ćwiczeń on-line kursant ma możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach poprzez zadawanie pytań prowadzącemu oraz dyskusji z pozostałymi uczestnikami. Dodatkowo po zakończonym szkoleniu pomp ciepła na życzenie kursanta udostępniamy nagranie z danego dnia szkoleniowego na okres 7 dni. Podczas warsztatów kursant otrzymuje materiały dydaktyczne (podręcznik instalatora ebook pdf, notatnik i długopis, zestaw sprawdzający wiedzę zawierający przykładowe pytania i zadania z rozwiązaniami, gadżety firmowe). W czasie przerwy można skorzystać z zestawu kawowego (kawa, herbata, woda, ciastka). Na zajęciach stacjonarnych otrzymują Państwo również ciepły posiłek (obiad).

Kurs certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego jest stworzony z myślą o osobach chcących związać się z branżą OZE a w szczególności z branżą pomp ciepła.

Szkolenie dostosowane jest do poziomu wiedzy uczestników, którzy przed przystąpieniem do kursu wykonują test poziomujący. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarówno osoby początkujące jak i doświadczeni instalatorzy pomp ciepła znajdą rozwiązanie dla siebie. Przystąpienie do kursu certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła daje możliwość  późniejszego przystąpienia do egzaminu UDT.

Po ukończeniu kursu certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła w ramach akredytacji UDT uczestnik:

 • posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu budowy i instalacji pomp ciepła;
 • uzyskuje kompetencje cyfrowe poprzez:
  • umiejętność zaprogramowania i skonfigurowania urządzenia sterującego w zamontowanej instalacji pompy ciepła,
  • umiejętność podłączania instalacji pomy ciepła do zdalnego monitoringu,
  • umiejętność analizowania dokumentacji projektowych w dedykowanych programach komputerowych pod kątem adaptacji do istniejących warunków środowiskowych i budowlanych;
 • ma rozeznanie w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu pomp ciepła;
 • potrafi zastosować nabytą wiedzę w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych pomp ciepła;

Ukończenie szkolenia umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 136 ust. 3. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) i uzyskanie tytułu certyfikowanego instalatora systemów pomp ciepła. Egzamin państwowy w UDT jest uznawany w Unii Europejskiej.

Zajęcia teoretyczne – tryb zdalny

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE: DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA POMP CIEPŁA

 • Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania pomp ciepła
 • Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW pomp ciepła; warunki uzyskania i utraty certyfikatu
 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska, stosowanie w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń
 • Podstawowe terminy i definicje

2. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE IŻ ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

 • Wpływ warunków geotermalnych i termicznych na działanie pomp ciepła
 • Zasoby geotermalne i temperatury gruntu; charakterystyka regionalna
 • Wydajności chłodnicze i cieplna pomp ciepła
 • Określenie współczynnika wydajności (COP) oraz współczynnika wydajności sezonowej (SFP)
 • Obieg termodynamicznych pomp ciepła
 • Charakterystyki obiegu pompy ciepła, zależności między temperaturami rozpraszacza ciepła, źródłami ciepła a wydajnością
 • Zapobieganie przegrzaniu i przechłodzeniu pompy ciepła
 • Typy pompy ciepła – powietrze/woda; solanka/woda; powietrze/powietrze
 • Inne typy i układy, w szczególności odparowanie bezpośrednie
 • Działanie elementów i osprzętów pompy ciepła: sprężarka, zawór rozprężony, parownik, skraplacz, środki konserwujące (smary) i czynniki chłodnicze

3. RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ DOLNYCH

 • Powietrzne; filtracja powietrzna
 • Grunt i wykorzystanie zasobów geotermalnych
 • Identyfikacja gruntu i skał w celu określenie ich przewodności cieplnej
 • Woda gruntowa, studnie i zbiorniki wodne
 • Kolektory meandryczne, kolektory spiralne, sondy pionowe

Zajęcia teoretyczne - tryb zdalny

 

4. POMPY CIEPLNE STOSOWNE W INSTALACJACH OGRZEWANIA I CHŁODZENIA

 • Instalacje ogrzewania
 • Instalacje centralnego ogrzewania;
 • instalacje ciepłej wody użytkowej
 • Wybór i dobór pomp ciepła – określanie wartości obciążenia cieplnego różnych budynków oraz wartości typowych w zakresie wytwarzania ciepłej wody
 • Określenie wydajności pompy ciepła na podstawie:
  - obciążenia cieplnego dla celów wytwarzanie ciepłej wody
  - masy akumulacyjnej budynku
  - w czasie przerwy w zasilaniu
  - Określenie elementu pełniącego funkcję zbiornika buforowego oraz jego pojemności
  - Włączanie drugiego układu grzewczego
  - Instalacje chłodnicze – chłodzenie pasywne i aktywne

5. ZASOBY DOBORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA – CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁA
 • Wybór rodzaju i określenie wielkości źródła
 • Dobór pompy ciepła
 • Wykonywanie wymienników gruntowych
 • Napełnienie i próba ciśnieniowa
 • Możliwości zastosowania pomp ciepła oraz wybór optymalnego układu pompy ciepła

6. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI POMP CIEPŁA- CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • Instalacje pompy ciepła
 • Zasady działania elementów instalacji pompy ciepła oraz zagrożenia związane z ich rozszczelnieniem i występowaniem wycieków (sprężarka, skraplacz, parownik, regulator rozprężenia)

Zajęcia praktyczne- tryb stacjonarny

5. ZASOBY DOBORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Określenie warunków montażu instalacji pompy ciepła i źródła
 • Ułożenie elementów kolektora poziomego z układem połączeń

6. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI POMP CIEPŁA- CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Montaż, regulacja i sprawdzanie elementów instalacji pompy ciepła
 • Sprężarka wraz z układem kontrolno-sterującym; wyłączniki bezpieczeństwa i sterowniki, zawory ssawne i tłoczone
 • Skraplacz wraz z układem kontrolno-sterującym; regulator ciśnienia tłoczenia, regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowników
 • Parownik wraz z układem kontrolna – sterującym; regulator ciśnienia parowania, wyłączników bezpieczeństwa i sterowników
 • Regulator rozprężenia; analiza funkcji regulatora i programowania
 • Spawanie, lutowanie ,,na twardo” lub ,,na miękko” instalacji pompy ciepła
 • Płukanie, napełnianie i odpowietrzanie instalacji
 • Czynności rozruchowe
 • Prośba ciśnieniowa – sprawdzanie wytrzymałości i szczelności instalacji pompy ciepła
 • Odpowietrzanie układu i odessanie
 • Uruchomianie i wyłączanie elementów instalacji pompy ciepła, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów ich pracy
 • Sprężarka – sprawozdanie warunków pracy
 • Skraplacz – sprawozdanie prawidłowego funkcjonowania, czyszczenie z nieskraplających się gazów za pomocą odpowietrznika, sprawdzanie stanu powierzchni
 • Parownik – sporządzenie prawidłowego funkcjonowania, sprawdzenie stanu powierzchni
 • Sprawdzenie pracy oddzielacza oleju
 • Sprawdzenie stanu filtra osuszacza
 • Kontrole szczelności
 • Przecieki w pompach ciepła; przyrządy do wykonywania przecieków
 • Oględziny i kontrola manualna
 • Kontrolna szczelności instalacji metodą pośrednią i bezpośrednią; interpretacja parametrów pomiarów

7. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM POMP CIEPŁA

 • Czynności bieżące i okresowe
 • Materiały i narzędzia stosowane do badań
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Określenie i pomiary parametrów na podstawie danych technicznych
 • Dokumentacja odbiorcza; oddanie instalacji do użytku

Aktualnie prowadzone nabory na szkolenie

Doradca klienta

Skorzystaj z pomocy naszych doradców, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
Informacje kontaktowe

Skorzystaj z dofinansowania

Możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania
Dowiedz się więcej

Zobacz pozostałe szkolenia

Szkolenia z branży: Pompy ciepła,
F-gazy, Chłodnictwo
Przejdź

Doświadczeni
Trenerzy

Elastyczne
Terminy

Akredytacja
& Certyfikat

Nagrywane
szkolenie

Ponad 14 Lat
na rynku

Certyfikowany instalator pomp ciepła – Dodatkowe Informacje dotyczące szkolenia:

Jako jedna z niewielu firm na rynku posiadamy akredytację Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu pomp ciepła A/22/00101/20. Szkolenie prowadzące do uzyskania tytułu certyfikowanego instalatora pomp ciepła jest zgodne w części teoretycznej i praktycznej z zakresem programowym pokrywającym zagadnienia wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego. Ponadto szkolenie stanowi przygotowanie do przystąpienia na egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie pomp ciepła.

W naszych kursach certyfikowanego instalatora pomp ciepła stawiamy przede wszystkim na przygotowanie praktyczne i merytoryczne. Firma On-Eco posiada najobszerniejsze modułowe szkolenia na rynku dzięki którym pracodawca może przeszkolić profesjonalnie pracownika, który będzie mógł rozwiązać samodzielnie napotkane problemy podczas montażu. Również osoby, które szukają nowych wyzwań i chcą się rozwijać w życiu zawodowym nabędą kompetencje, które wzbogacą ich CV o konkretne i fachowe umiejętności teoretyczno-praktyczne, które są mocno poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy w Polsce.

Kolejnym atutem naszych szkoleń  z zakresu montażu pomp ciepła jest elastyczność prowadzonych zajęć. W tym przypadku uczestnik kursu nie musi na dłuższy okres reorganizować swojego grafiku w pracy. Szkolenia dla instalatorów pomp ciepła są rozłożone w czasie więc uczestnik możne spokojnie przyswoić wiedzę z ostatniego spotkania.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Od 2013 roku przeszkoliliśmy ponad 4000 osób co przekłada się na sprawdzone metody prowadzenia szkoleń w sposób zarówno ciekawy jak i profesjonalny.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów oraz praktyków, którzy na co dzień mają do czynienia z tematyką omawianą na zajęciach.  Dziesiątki zaprojektowanych i zamontowanych pomp ciepła pozwoliło nabyć im niespotykaną wiedzę.

Część praktyczna kursu realizowana jest w Gdańsku, Warszawie, Tarnowie oraz Rzeszowie. W przypadku utworzenia grupy 12-osobowej jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla certyfikowanych instalatorów pomp ciepła w wybranej przez Państwa lokalizacji.

Przystępując do szkolenia certyfikowanego instalatora i projektanta pomp ciepła w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego otrzymują Państwo po jego zakończeniu imienny certyfikat, który jest akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Dokument ten jest ważny bezterminowo, a więc mogą się nim Państwo posługiwać całe życie.

Aby przystąpić do egzaminu UDT z zakresu pomp ciepła musisz posiadać zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w jednostce akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego. Imienny certyfikat instalatora pomp ciepła, który otrzymasz po naszym kursie w zupełności wystarczy aby zgłosić się na egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Zgodnie z wymogami narzuconymi przez UDT do egzaminu możesz zgłosić się już po 14 dniach od ukończonego szkolenia, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia zakończenia kursu.

 

*Z racji stanu epidemii Covid-19 w dniu 24.06.2020r. w życie weszły przepisy zmieniające ustawę o odnawialnych źródłach energii. W myśl tych zmian, szkolenia odbyte w jednostkach akredytowanych przez UDT, których 12 miesięczny termin ważności kończy się w okresie obowiązywania stanu epidemii (od 20.03.2020) zachowują ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii.