17 862 30 98 info@on-eco.pl

KOGENERACJA

Kogeneracja

Projektowanie i wdrażanie układów kogeneracji

Kogeneracja (CHP) jest dobrze sprawdzoną technologią, uznaną na całym świecie, jako czystsza alternatywa dla tradycyjnego wytwarzania energii.
Długoterminowa przyszłość kogeneracji na światowych rynkach energii jest zagwarantowana przez możliwości jakie daje CHP do dostarczania wielu korzyści finansowych, operacyjnych, środowiskowych oraz ustawodawczych z pojedynczej jednostki paliwowej.Skojarzona gospodarka energetyczna (CHP) zamienia pojedynczą jednostkę paliwową na energię elektryczną oraz ciepło w jednym procesie w punkcie użycia. CHP jest bardzo wydajnym procesem , dostarczającym również ciepło i energię, mogącym zapewnić wiele pozytywnych korzyści finansowych, operacyjnych oraz środowiskowych.

W CHP, silnik który normalnie jest zasilany gazem ziemnym, połączony jest z alternatorem w celu produkcji energii elektrycznej. CHP maksymalizuje paliwo i przekształca go w energię elektryczną z wydajnością ok. 35% oraz ciepło ok. 50%. Ciepło jest odzyskiwane z silnika przez usunięcie z układu wydechowego, płaszcza wodnego oraz obiegu oleju chłodniczego. Zazwyczaj dobry schemat  CHP może spowodować wzrost wydajności nawet o 25% w porównaniu  do oddzielnych systemów energetycznych które zastępuje.

W konwencjonalnym generowaniu , standardowo pochodzącym z elektrowni, występują znaczące starty zarówno w cieple odpadowym jak i przesyle. Dzięki generowaniu poprzez kogenerację, energia elektryczna i ciepło wytwarzane są na miejscu , co wpływa na zwiększenie wydajności.

CHP powinna być rozważana zawsze przy:
•           Ogólnym rozważaniu efektywności energetycznej
•           Projektowaniu nowych budynków
•           Wymianie lub instalacji  nowej kotłowni
•           Wymianie lub remoncie istniejącej instalacji
•           Przeglądzie zasilania elektrycznego
•           Przeglądzie rezerwowego źródła wytwarzania energii
•           Badaniu możliwości spełnienia przepisów budowlanych
•           Ograniczeniu emisji CO2 oraz oddziaływania na środowisko

Scroll to top